Завод за културу војвођанских Словака из Новог Сада обрадовао је наше ученике поклоном – књигама о саобраћају на словачком језику.

Print Friendly, PDF & Email
Поклон књиге о саобраћају