Р О Д И Т Е Љ И

РОДИТЕЉСТВО- лепо и тешко (широко поље)

Да ли је Ваш одговор на ова питања „ДА“?

Ваше дете постало ђак првак- шта то значи?

практични савети – помоћ у васпитању

пут до успешног родитељства

Адаптација ученика првог разреда на школу

Полазак у школу представља једну од највећих промена у животу детета.

Проблеми код школске деце

Хиперактивност код деце, страх од усменог одговарања, лагање код деце, одлазак од учите-љице и прелазак у више разреде, агресив-ност код деце, емоционалност у адолесце-нцији, учење тражи стрпљење, мишљење

Kако помоћи детету у учењу?

Помоћ у учењу, помоћ у изради домаћих задатака

Како помоћи детету у избору занимања?

Задаци за родитеље!

Поучавање дисциплини

Како поучавати децу дисциплини?

19 ЗАПОВЕСТИ Марије Монтесори

које ће вам помоћи да постанете бољи родитељ

КАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ У УЧЕЊУ?

 

Деца би, кад год је то могуће, требала да уче и раде домаће задатке на истом месту. Место за учење и израду домаћих задатака не мора бити раскошно ни посебно уређено. Радна површина нека буде довољно велика и довољно осветљена. Извор светла (прозор и лампа) нека буде смештен с леве стране код десноруке, односно с десне код леворуке деце. Уз место за учење добро је ставити полицу на којој ће дете држати своје књиге, белешке и друге школске потрепштине.

 У случају да не може имати посебно место за учење, детету је потребно осигурати да барем у миру и неометано од других напише домаће задатке и учи. У том случају своје књиге и друге потрепштине може држати у посебној кутији. Битно је да дете увек зна где му се шта налази и да брине о својим стварима. Идеално је ако се радни сто за нешто старије школско дете налази у његовој соби, јер писањем домаћих задатака  и учењем на одвојеном месту оно се почиње осамостаљивати.

Добро је да се на столу налази сат и календар како би дете лакше могло организовати време које му стоји на располагању за учење појединих предмета. На зид можете ставити плочицу на коју ће дете лепити разне папириће-подсетнике.

Помоћ у учењу

Објасните детету што тачно очекујете од њега што се тиче учења. Нека ваша очекивања буду довољно висока, али и реална с обзиром на дететове могућности (нпр. “Очекујем од тебе да редовно радиш домаће задатке.“, “Очекујем да запамтиш или запишеш шта је за домаћи.”, “Ако нешто не разумеш или ако те нешто посебно занима, увек питај.”). Објасните му и зашто је то важно за њега и зашто је учење корисно.

Као и код писања домаћих задатака, и у учењу је потребна дневна рутина. Дакле, дете увек треба да учи у отприлике исто доба дана. Помозите детету да научи квалитетно да организује своје време. Договарајте се у које време ће се радити домаћи, учити, одмарати или вечерати.Сваки дан с њим прегледајте свеске како бисте добили увид шта се радило у школи.

Омогућите детету да учи и изван куће и школе. Упутите га у библиотеку, на слободне активности, ликовне колоније и др.

Похвалите дететов труд и напредак. Важније је да је дете спремно да уложи напор да би решило задатак и да је напредовало, него какву је оцену добило.

Не заборавите да деца уче опонашањем себи блиских људи који су им важни, најчешће родитеља. Ако родитељи читају, пристојно комуницирају с другима, толерантно расправљају о разним идејама, договарају се и показују да цене школу и учење, и деца ће усвојити такво понашање.

Неколико техника које помажу у учењу:

 Подвлачење битних чињеница, идеја или појединости

 Састављање питања

 Сажимање

 Препричавање

Не заборавите сарадњу с учитељем/ учитељицом.

У разговору с учитељем/учитељицом трудите се да сазнате:

 шта очекује од вашег детета,

 какав напредак примећује у дететовом знању, вештинама или његовом понашању,

 шта очекује од вас.

Помоћ у изради домаћих задатака

Детету коме је то потребно, свакако треба помоћи у изради домаћих задатака, али на начин да му се објасни оно што му није јасно, помогне да уочи грешке и само их исправи. Никако немојте уместо њега решавати задатке јер му тиме шаљете поруку да не верујете у његове способности и навикавате га да неко други ради уместо њега.

Није ни неопходно ни добро непрекидно седети уз дете док учи или ради домаћи. Важно је да оно зна да сте му на располагању и да вам се може обратити за помоћ. Немојте се наметати у оним задацима у којима то није потребно.

 

 

 

Детету је понекад потребно само прегледати домаћи како бисте му пружили осећај сигурности да је то добро урадило.

Ако већ желите нешто детету да протумачите, информишите се код учитеља/учитељице како то да урадите јер ћете тако избећи неспоразум до којег може доћи ако исти садржај ви и учитељ/учитељица поучавате на два различита начина.

Како бисте избегли неспоразуме с дететом, добро је договорити се с њим кад ће се радити домаћи задатак (по доласку из школе, након ручка, након одмора, након слободних активности и сл.). Будите упорни у провођењу тог договора.

Угасите телевизор и радио док дете ради домаћи.

 Добро је да дете пише домаћи задатак и учи пре времена за игру и опуштање, по могућности у приближно исто време у дану. Тако неће бити преуморно, а и лакше ће се потрудити да све доврши на време како би се још могло играти.

Саветујте свом детету да прво решава домаћи који је најтежи и захтева највише посла.

Набавите детету блок-подсетник у ком ће писати своје обавезе за следећи дан. Тако се може решити проблем заборавности.

Добро је бити у контакту с другом децом из дететовог одељења и с њиховим родитељима. Тако ћете моћи повремено да проверите шта има за домаћи.

Време максималног рада зависи од узраста и особина детета. Посматрајте понашање детета док пише домаћи задатак или учи. Када почне јаче него обично да се врпољи на столици, окреће на све стране, зева, љути се и греши, то је најбољи знак да треба направити паузу. У супротном учење може постати мучење.

У случају психичког напрезања, најбољи одмор је онај уз лагану физичку активност.

Не заборавите: код детета треба развијати став да је оно одговорно за извршавање својих обвеза. Ви сте одговорни да му у томе по потреби и помогнете, не и да то чините уместо њега.

 

 

Print Friendly, PDF & Email