ЛОЖАЧ

Ритупер Слободан – 3. степен-ткач

ЛОЖАЧ,ПОМОЋНИ РАДНИК

Станковић Ратко – средња школа

Торовић Жељко – електро техничар

ДОМАР

Кнежевић Владимир – машински техничар

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

Беличко Снежана – 3. степен-ткач

Оливер Данијела – основна школа

Митровић Тања – основна школа

Алексић Дијана – 3. степен – предионичар

Нинков Снежана  – економски техничар

Апић Слађана – средња стручна школа

Print Friendly, PDF & Email