ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ ШКОЛУ 2015-16. ГОДИНЕ

 

 

 

НАЈУСПЕШНИЈA У ГЕНЕРАЦИЈИ

 

 

 

 

 

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ

 • 20 ПОСТИГНУЋА ИЗ 5 НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

      (математика, српски језик, биологија, историја, физика)

 • 12 УЧЕШЋА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ
 • 3 УЧЕШЋА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

      два наставна предмета: српски језик, биологија

            српски језик : прво и друго место

 • ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „ТАЛЕНТИ
 • НОСИЛАЦ 5 ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ

  (математика, српски језик, биологија, историја, физика)

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00
 • НАЈУСПЕШНИЈА У ГЕНЕРАЦИЈИ

                     

 

 

 

 

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА :

 1. РАЗРЕД МАТЕМАТИКА – 4. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ И ПОХВАЛА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ
 2. РАЗРЕД МАТЕМАТИКА – 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,  2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

БИОЛОГИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ      ТАКМИЧЕЊУ

 ИСТОРИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊE 

 1. РАЗРЕД– БИОЛОГИЈА2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ        ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОM ТАКМИЧЕЊУ

 1. РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК– КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, 1. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ФИЗИКА– 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 БИОЛОГИЈА– 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ , УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ      

 1. РАЗРЕД– СРПСКИ ЈЕЗИК– КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ДИРЕКТАН                  

ПЛАСМАН НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗБОГ РЕЗУЛТАТА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ПРОШЛОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ , 1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2.МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

   БИОЛОГИЈА- 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА                      

   ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

ВЕРИЦА МИРКОВ

 • 13 ДИПЛОМА ИЗ ТРИ НАСТАВНА ПРЕДМЕТА

           (српски језик, историја, биологија)

 • 9 УЧЕШЋА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊИМА
 • 3 УЧЕШЋА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ  

      два наставна предмета: српски језик  и историја

српски језик – 3. место

 • НОСИЛАЦ 3 ДИПЛОМE ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ

(српски језик, историја, биологија)

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00

                 

        

 

 

 

 

        

        ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 1. РАЗРЕД– ИСТОРИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

            БИОЛОГИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 1. РАЗРЕД– ИСТОРИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,
 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

  БИОЛОГИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 1. РАЗРЕД– СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА- 1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, 3.МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 ИСТОРИЈА- 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 1. РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА: ДИРЕКТАН ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ,1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ И УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ИСТОРИЈА: 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ , УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

 

 

МАРТИНА ЧОБРДА

 • НОСИЛАЦ 2 ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ (СЛОВАЧКИ И СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК)
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

  ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00

 • УЧЕСНИК ТАКМИЧЕЊА У РЕЦИТОВАЊУ, ИЗ МАТЕМАТИКЕ, БИОЛОГИЈЕ,САОБРАЋАЈА, ОДБОЈКЕ, СЛОВАЧКОГ И СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИK
 • 5 ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ СЛОВАЧКOГ И СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

     ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 1.   РАЗРЕД– СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК –  2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ
 2. РАЗРЕД– СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК- 1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,

       УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

       СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ

       ТАКМИЧЕЊУ, 3. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 1. РАЗРЕДСРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 2. МЕСТО НА  

       ОКРУЖНОМ И УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

НЕДА ТОРОВИЋ

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00
 • УЧЕСНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА У РЕЦИТОВАЊУ, ИЗ ВЕРОНАУКЕ, СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

 

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 5.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 3.МЕСТО НА   ОПШТИНСКОМ, 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

 

 

 

 

МАРТИНА МИКСАД

 • НОСИЛАЦ 2 ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ (СЛОВАЧКИ И СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК)
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00
 • УЧЕСНИК ТАКМИЧЕЊА У РЕЦИТОВАЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, БИОЛОГИЈЕ,САОБРАЋАЈА, СЛОВАЧКОГ И СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
 • 5 ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ СЛОВАЧКОГ И СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

        ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

5.разред- СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 2.МЕСТО НА ОКРУЖNOM ТАКМИЧЕЊУ

 1. разред – СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК– 1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ   

            ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

            СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ                 

            ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 1. разред- СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК– 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ

            ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ 

            СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК- 3.МЕСТО НA ОКРУЖНОМ      

            TAKMИЧЕЊУ ,УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

СТЕФАН МАНДИЋ

 • НОСИЛАЦ 2 ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ (БИОЛОГИЈА И СРПСКИ ЈЕЗИК)
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00
 • УЧЕСНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ БИОЛОГИЈЕ, СРПСКОГ ЈЕЗИКА,МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ
 • УЧЕСНИК ПРОЈЕКТА“ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР СЕЋАЊА“(међурегионални ниво)
 • УЧЕСНИК ПРОЈЕКТА“ ДАН ПО ДАН (републички ниво)
 • ЧЛАН ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА “ТРАГОВИ“

       ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 1. разред- БИОЛОГИЈА- 2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ
 2.   разред- БИОЛОГИЈА3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
 3. разред СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – 2.МЕСТО НА             ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

         БИОЛОГИЈА- ПОСТИГНУЋЕ  НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И    УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

АНЂЕЛА МУТАВЧИЋ

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00
 • УЧЕСНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ БИОЛОГИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, ВЕРОНАУКЕ

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 1. разред- БИОЛОГИЈА- 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
 2. разред- ВЕРОНАУКА- 2.НАГРАДА НА  ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ „ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“

 

 

 

 

 

 

 

МИЛИЦА БУДИЋ

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • УЧЕСНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,БИОЛОГИЈЕ, ВЕРОНАУКЕ,У РЕЦИТОВАЊУ,ПИСАЊУ ПОЕЗИЈЕ
 • УЧЕСНИК ПРОЈЕКТА“ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР СЕЋАЊА“(међурегионални ниво)
 • УЧЕСНИК ПРОЈЕКТА“ ДАН ПО ДАН (републички ниво)
 • ЧЛАН ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА “ТРАГОВИ“
 • ОБЈАВЉЕНЕ ПЕСМЕ У КЊИЗИ „100 МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 1. разред -СРПСКИ ЈЕЗИК: 2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ         У РЕЦИТОВАЊУ
 2. разред -СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – 2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,3.МЕСТО  НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ
 3. разред -СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – 1.МЕСТО НА     ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

МИЛОШ ДОБРИЋ

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
 • ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА – 5,00
 • УЧЕСНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ВЕРОНАУКЕ, БИОЛОГИЈЕ, МАТЕМАТИКЕ,ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

5.разред- БИОЛОГИЈА- 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМАНУЕЛА  НИНКОВ

 • НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 • УЧЕСНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ МАТЕМАТИКЕ БИОЛОГИЈЕ, СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ГЕОГРАФИЈЕ

             ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

5.разред- МАТЕМАТИКА- 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

УЧЕНИЦИ СА ИЗУЗЕТНИМ ПОСТИГНУЋИМА У СПОРТУ

ОДБОЈКА-МАЛИ ФУДБАЛ

 

ВУК БОЖИН,РОМАН ЦИНКОЦКИ,ПЕТАР СУВАЧАР

ДАЛИБОРКА ТАКАРИЋ

ОРИЈАНА ДУРАКОВИЋ ПЕТРОВИЋ

 

Постигнућа и активности ученика испратила педагог школе,Рајка Чабрило

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, МАТЕМАТИКЕ, ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ

 

ПОСТИГНУЋА:

 

3.РАЗРЕД- МАТЕМАТИКА- ПОХВАЛА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

4.РАЗРЕД- МАТЕМАТИКА –  1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2.НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ АРХИМЕДЕСОВОМ ТАКМИЧЕЊУ“МИСЛИША,

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС-НАГРАДА

5.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- 2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

МАТЕМАТИКА – УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, САОБРАЋАЈ: УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

6.РАЗРЕД- МАТЕМАТИКА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ И 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ; СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – 1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ; ХЕМИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ  НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

8.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА– 1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

БИОЛОГИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

ХЕМИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ОДБОЈКА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

МИХАЛ УШЈАК

 НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ : СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА,СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, БИОЛОГИЈЕ, ОДБОЈКЕ

 

ПОСТИГНУЋА :

 

3. РАЗРЕД: МАТЕМАТИКА- ПОХВАЛА  НА РЕПУБЛИЧКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

4. РАЗРЕД- МАТЕМАТИКА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,ПОХВАЛА НА РЕПУБЛИЧКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

5.РАЗРЕД- СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК – 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

6.РАЗРЕД- БИОЛОГИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД- СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК – УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,ЕВАНГЕЛИЧКА ВЕРОНАУКА- УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,

БИОЛОГИЈА –  УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

8.РАЗРЕД- МАТЕМАТИКА- ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,УЧЕШЋЕ НА МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ“МИСЛИША“

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 2 МЕСТО НА ОКРУЖНОМ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ОДБОЈКА – 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК- УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ  ТАКМИЧЕЊУ

 

 

ДАВИД ФИЦ

 НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ, СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ, ОДБОЈКЕ

 

ПОСТИГНУЋА :

 

6.РАЗРЕД- БИОЛОГИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД- СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 4.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ И ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ;

ИСТОРИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

8.РАЗРЕД- ИСТОРИЈА- 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,  3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ОДБОЈКА – 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,

РУСКИ ЈЕЗИК- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК – УЧЕШЋЕ НА ОKРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

ГЕОГРАФИЈА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ

 НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, БИОЛОГИЈЕ

 

ПОСТИГНУЋА :

 

4. РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

5. РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА – 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

БИОЛОГИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

6. РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

7. РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА – УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

8.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА  1.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

ГОЈКО ПЕРИШИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ИСТОРИЈЕ

 

ПОСТИГНУЋА :

 

3.РАЗРЕД: УЧЕСНИК НА  МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

4.РАЗРЕД: УЧЕСНИК НА  МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

5.РАЗРЕД – ИСТОРИЈА – УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

6.РАЗРЕД – ИСТОРИЈА – 2 МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

8. РАЗРЕД- ИСТОРИЈА- 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,  3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ГЕОГРАФИЈА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ИСТОРИЈЕ

 

ПОСТИГНУЋА :

 

3.РАЗРЕД: УЧЕСНИК НА РЕПУБЛИЧКОМ  МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

4. РАЗРЕД: ПОХВАЛА НА  РЕПУБЛИЧКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ“МИСЛИША“,НАГРАДА НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ

5.РАЗРЕД: СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА: 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,  2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

САОБРАЋАЈ: 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

МАТЕМАТИКА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

6.РАЗРЕД: СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ,ФИЗИКА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

МАТЕМАТИКА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

САОБРАЋАЈ-  УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД: СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ МАТЕМАТИКА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИСТОРИЈА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ САОБРАЋАЈ- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

8. РАЗРЕД – ИСТОРИЈА- 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, РУСКИ ЈЕЗИК- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

MИОНА ГАШИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

ПОСТИГНУЋА:

 

3.РАЗРЕД: ПОХВАЛА РЕПУБЛИЧКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

4.РАЗРЕД: МАТЕМАТИКА: ПРВО МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ , ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ДРУГА НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

НАГРАДА НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ

5.РАЗРЕД: МАТЕМАТИКА: УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, САОБРАЋАЈ: УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

6.РАЗРЕД: МАТЕМАТИКА: УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД: МАТЕМАТИКА: УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

8.РАЗРЕД:  САОБРАЋАЈ: 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,  УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ГЕОГРАФИЈА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

СТЕВАН ПЕТРОВИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

 

ПОСТИГНУЋА:

 

4.РАЗРЕД: УЧЕСНИК РЕПУБЛИЧКОГ МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА „МИСЛИША“

5.РАЗРЕД: БИОЛОГИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

6.РАЗРЕД: БИОЛОГИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД: ХЕМИЈА- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

8.РАЗРЕД: БИОЛОГИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕСНИК МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА „МИСЛИША“

 

 

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН

НОСИЛАЦ  ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ

 

ПОСТИГНУЋА:

 

4.РАЗРЕД: МАТЕМАТИКА: 3 МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ПОХВАЛА НА РЕПУБЛИЧКОМ МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“ ДРУГА

НАГРАДА НА КОНКУРСУ „СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“

5.РАЗРЕД: БИОЛОГИЈА- 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ РЕЦИТАТОРА

6. РАЗРЕД: БИОЛОГИЈА- 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД: ХЕМИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ    БИОЛОГИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

8.РАЗРЕД: ХЕМИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

СОФИЈА ПОПИН

 НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПОСТИГНУЋА :

УЧЕСНИК НА  МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

8.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 2.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

НОВАК КАПЕТАНОВ

 НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПОСТИГНУЋА :

4.РАЗРЕД: УЧЕСНИК НА  МАТЕМАТИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „МИСЛИША“

8.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ

ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 7. РАЗРЕДА – 5,00

 

4.РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА – 4. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,  УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ И ПОХВАЛА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

5.РАЗРЕД – МАТЕМАТИКА – 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ,

2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

БИОЛОГИЈА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ;

ИСТОРИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊУ

6. РАЗРЕД- БИОЛОГИЈА –  2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 2. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ;

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – 2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПЛАСМАН И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

7. РАЗРЕД – СРПСКИ ЈЕЗИК– КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2  МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,

1 МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ФИЗИКА- 2 МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

БИОЛОГИЈА- 1 МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2 МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ , УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 ВЕРИЦА МИРКОВ

ОПШТИ УСПЕХ ОД 2. ДО 7. РАЗРЕДА – 5,00

5.РАЗРЕД- ИСТОРИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ, 3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, БИОЛОГИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

6.РАЗРЕД- ИСТОРИЈА – 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,1. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ; БИОЛОГИЈА – 3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

7.РАЗРЕД- СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА- 1. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ 2.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ 3. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ИСТОРИЈА- 3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

 

 

 

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

7 ученика са успехом 5,00 (диплома“Вук Караџић“):

8-1: СТЕВАН ПЕТРОВИЋ

8-2: СОФИЈА ПОПОВИЦКИ, ЈОВАНА ЗАРУПСКИ,

ГОЈКО ПЕРИШИЋ, МИОНА ГАШИЋ ,

8-3: АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ, НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН

 

11 УЧЕНИКА НОСИОЦА ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ

(24 дипломе):

 

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, МАТЕМАТИКЕ, ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ

 

МИХАЛ УШЈАК

 НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ : СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА,СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, БИОЛОГИЈЕ, ОДБОЈКЕ

 

 ДАВИД ФИЦ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ, СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, ИСТОРИЈЕ, ОДБОЈКЕ

 

 ЈОВАНА ЗАРУПСКИ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, ИСТОРИЈЕ

 

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, БИОЛОГИЈЕ

 

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ

 

 ГОЈКО ПЕРИШИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ИСТОРИЈЕ

 

 МИОНА ГАШИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

 СТЕВАН ПЕТРОВИЋ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

 

СОФИЈА ПОПИН

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

 НОВАК КАПЕТАНОВ

НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email