Обавештење за родитеље

 

Набавка бесплатних уџбеника (уџбенике које смо изабрали прошле године)

1. У првом циклусу бесплатни су следећи уџбеници:

– математика, матерњи језик, свет око нас, природа и друштво, и страни језик као обавезни (енглески)

2. У другом циклусу бесплатни су следећи уџбеници:

– математика, матерњи језик, енглески, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Право на поменуте бесплатне уџбенике имају:

– ученици из социјално угрожених породица – доставити доказ (решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи),

– ученици са сметњама у развоју (посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о тим ученицима)

– за свако треће и свако наредно рођено дете које је у систему школовања (доставити доказ – потврда школе или факултета о својству ученика за свако дете,

                                                                                                                                        нпр. Петар Петровић у нашој школи, има брата у средњој школи, и сестру на факултету.

Довољан је један основ за стицање бесплатних уџбеника.

Рок за пријављивање је 11.04.2017. године. (Уколико до тог рока одељенске старешине и родитељи не доставе доказе, сматраће се да нису заинтересовани)

Print Friendly, PDF & Email