Хложан Мирослав – професор разредне наставе

одељенски старешина II-1 и  IV-1

Пандуров Милана – професор разредне наставе

одељенски старешина  II-2

Абаџић Наташа – професор разредне наставе

одељенски старешина  II-3

Пејак Милован – професор разредне наставе

одељенски старешина II-4

Крижан Јармила – професор разредне наставе

одељенски старешина I-1 и  III-1

Хорват Биљана – професор разредне наставе

одељенски старешина III-2

Вјештица Радмила – професор разредне наставе

  одељенски старешина III-3

Попов Биљана – наставник разредне наставе

одељенски старешина I-3

Нинков Анка – наставник разредне наставе

одељенски старешина IV-2

Торовић Нада – професор разредне наставе

одељенски старешина IV-3

Ушјак Наталија – професор разредне наставе

одељенски старешина IV-4

Гашић Силвија – професор разредне наставе

одељенски старешина I-2

Ђурица Миланка – професор разредне наставе

одељенски старешина III-4

Штрбац Горана – професор разредне наставе

одељенски старешина I-4

Print Friendly, PDF & Email