План мера за остваривање и унапређење родне равноправности

Нов Пословник о раду Ученичког парламента

Нов Пословник о раду Наставничког већа

Нов Пословник о раду Школског одбора

Нов Пословник о Савету родитеља

Измене и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Статут Основне школе 2023. 

Правилник о мерама безбедности 2023.

Измене правила понашања у школи

Правилник о систематизацији послова 2023.

План управљања  ризицима од повреде принципа родне равноправности

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност

Правилник о заштити података личности

Одлука о лицу задуженом за заштиту података личности

Правилник о управљању сукобом интереса

Информатор о раду

Систематизација септембар 2019.

Правилник о награђивању 2019.

Правилник о друштвено корисном раду

Правилник о накнади путних трошкова

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о раду

СТАТУТ 2018.

Друга измена статута

Трећа измена статута

правилник о систематизацији – септембар 2018.

Измене правилника о систематизацији

Измене и допуне правилника о систематизацији послова за школску 2022-23 годину

Правила понашања

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

Print Friendly, PDF & Email