Члан 35 – упознавање ученика 4. разреда са предметом 2019-20

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2019-20

РАСПОРЕД ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ 2019-20

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 1-4 РАЗРЕДА СИЛБАШ

СИЛБАШ 1 – 4

I.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Náboženská výchova Matematika Slovenský  jazyk Telesná výchova
2. Slovenský jazyk Telesná výchova Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika
3. Anglický jazyk Slovenský jazyk Hudobná kultúra Matematika Slovenský jazyk
4. Výtvarná kultúra Matematika Srbský ako nematerinský jazyk Svet okolo nás Srbský ako nematerinský jazyk
5. Projektové vyučovanie Svet okolo nás Anglický jazyk Triednická Doplnkové vyučovanie
6. Sekcia
I2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски јез. Православни катихзис Српски јез. Матеметика Енглески јез.
2. Енглески јез. Матеметика Матеметика Српски јез. Српски јез.
3. Физичко васпитање Српски јез. Физичко васпитање Свет око нас Физичко васпитање
4. Матеметика Свет око нас Музичка култура Ликовна култура Матеметика
5. Пројектна настава Допунска настава ЧОС
6.
II.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Telesná

a zdravotná výchova

Anglicky

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika

 

2. Slovenský

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika Matematika Anglicky

jazyk

3. Projektové vyučovanie Matematika Slovenský

jazyk

Telesná

a zdravotná výchova

Slovenský

jazyk

4. Výtvarná

kultúra

Náboženská

výchova SEAVC

Hudobná

kultúra

Svet okolo nás Telesná

a zdravotná výchova

5. Výtvarná

kultúra

Svet okolo nás Srbský

ako nematerinský jazyk

HTU Srbský

ako nematerinský jazyk

6. Malé

kreatívy

Doplnková
II2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко и здравствено васпитање Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Математика Физичко и здравствено васпитање Математика Физичко и здравствено васпитање Енглески језик
4. Свет око нас Верска настава Свет око нас Ликовна култура Слободне активности
5. Словачки језик- блок Пројектна настава Музичка култура Ликовна култура Допунска настава
III.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Náboženská výchova Matematika Slovenský  jazyk Telesná výchova
2. Slovenský jazyk Telesná výchova Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika
3. Anglický jazyk Slovenský jazyk Hudobná kultúra MAtematika Slovenský jazyk
4. Výtvarná kultúra Matematika Srbský ako nematerinský jazyk Príroda a spoločnosť Srbský ako nematerinský jazyk
5. Výtvarná kultúra Príroda a spoločnosť Anglický jazyk Triednická Doplnkové vyučovanie
6. Sekcia Srbský ako nematerinský jazyk Národná tradícia
III2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВЕРСКА НАСТАВА(SEAVC)/Математичка секција СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
3. СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО МУЗИЧКА КУЛТУРА СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТВО Ликовна култура
5. народна традиција ВЕРСКА НАСТАВА (Православни катихизис) ДОПУНСКА НАСТАВА(претчас када идемо поподне) ЧОС/ ПРЕТЧАС КАДА ИДЕМО ПОПОДНЕ,ТЈ.У 12 И 45 h Ликовна култура
IV.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Telesná

výchova

 

Anglicky

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika
2. Slovenský

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika Matematika Anglicky

jazyk

3. Od hračky k počítaču Matematika Slovenský

jazyk

Telesná

výchova

Slovenský

jazyk

4. Výtvarná

kultúra

Náboženská

výchova SEAVC

Hudobná

kultúra

Príroda

a spoločnosť

Telesná

výchova

(Volejbal)

5. Výtvarná

kultúra

Príroda

a spoločnosť

Srbský

ako nematerinský jazyk

HTU Srbský

ako nematerinský jazyk

6. Malé

kreatívy

Doplnková

Anglicky

jazyk

Doplnková Srbský

ako nematerinský jazyk

IV2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика
3. Природа и друштво Православни катахизис Енглески језик Природа и друштво Физичко васпитање
4. Музичка култура Физичко васпитање Математика Од играчке до рачунара Ликовна култура
5. Енглески језик Секција ЧOC Допунска настава Ликовна култура

РАСПОРЕД РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 2019-20 ПАРАГЕ

Распоред разредне наставе – ПарагеI3, II3, III3, IV3    шк. 2019/20. год.

понедељак уторак среда четвртак петак
1. српски језик математика српски језик математика српски језик
2. математика српски језик математика српски језик математика
3. физичко васпитање свет око нас музичка култура свет око нас физичко васпитање
4. енглески језик ликовна култура физичко васпитање енглески језик ЧОС
5. лепо писање верска настава-

православни катихизис

допунска настава
1. српскијезик математика математика српски језик математика
2. математика српскијезик српски језик физичко васпитање физичко васпитање
3. музичка култура физичко васпитање свет око нас математика српски језик
4. свет око нас верска настава/

православникатихизис

ликовна култура ЧОС чувари природе
5. енглескијезик допунсканастава ликовна култура енглескијезик
1. природа и друштво математика српскијезик српскијезик математика
2. српскијезик српскијезик математика математика српскијезик
3. математика физичковаспитање природа и друштво физичковаспитање физичковаспитање
4. енглескијезик музичкакултура ликовнакултура енглескијезик народнатрадиција
5. ЧОС верска настава/

православникатихизис

ликовнакултура допунсканастава
           
1. српскијезик математика српски језик математика српски језик
 

2.

математика српскијезик математика српски језик математика
 

3.

музичка култура физичко васпитање природа и друштво физичко васпитање физичко васпитање
 

4.

природа и друштво допунсканастава ликовна култура ЧОС чувари природе
5. енглескијезик верска настава/

православникатихизис

ликовна култура енглескијезик математичка секција

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ДЕСПОТОВО

 

                              РАСПОРЕД ЧАСОВА           I-4         1.9.2019.

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК

 

СРЕДА

 

ЧЕТВРТАК

 

ПЕТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРОНАУКА СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
СВЕТ ОКО НАС ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МУЗИЧКА

КУЛТУРА

МАТЕМАТИКА
 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ЧОС ДОПУНСКА         НАСТАВА СЛОБОДНЕ

АКТИВНОСТИ

 

                              РАСПОРЕД ЧАСОВА           II-4         1.9.2019.

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК

 

СРЕДА

 

ЧЕТВРТАК

 

ПЕТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ПРОЈЕКТНА

НАСТАВА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРОНАУКА МУЗИЧКА

КУЛТУРА

 

ДОПУНСКА         НАСТАВА

ЛИКОВНА КУЛТУРА ЧОС ВАННАСТАВНЕ

АКТИВНОСТИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
 

                              РАСПОРЕД ЧАСОВА           III-4         1.9.2019.

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК

 

СРЕДА

 

ЧЕТВРТАК

 

ПЕТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРОНАУКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДА И ДРУШТВО ЛИКОВНА КУЛТУРА ПРИРОДА И ДРУШТВО НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 

ЧОС

ЛИКОВНА КУЛТУРА ДОПУНСКА         НАСТАВА МУЗИЧКА

КУЛТУРА

 

 

 

 

 РАСПОРЕД ЧАСОВА           IV-4         1.9.2019.

 

ПОНЕДЕЉАК

 

УТОРАК

 

СРЕДА

 

ЧЕТВРТАК

 

ПЕТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА

КУЛТУРА

СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕРОНАУКА СРПСКИ ЈЕЗИК
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРИРОДА И ДРУШТВО                ЧОС МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА

КУЛТУРА

ЛИКОВНА КУЛТУРА
 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НАРОДНА      ТРАДИЦИЈИА СЛОБОДНЕ

АКТИВНОСТИ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Члан 35 – упознавање ученика 4. разреда са предметом  

Распоред осталих активности школска 2018-19

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ЈОШ УВЕК У ПРИПРЕМИ

СТАРИ РАСПОРЕД 2017/18

РАСПОРЕД ЧАСОВА 1-4 РАЗРЕДА СИЛБАШ

I1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Náboženská

Výchova

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

2. Slovenský Jazyk Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika
3. Matematika Svet Okolo Nás Anglický Jazyk Telesná

Výchova

Triednická
4. Srbský

Jazyk

Telesná Výchova Srbský

Jazyk

Svet Okolo

Nás

Telesná

Výchova

5. Krasopis Anglický

Jazyk

Výtvarná

Kultúra

Hudobná

Kultúra

Doplnkové

Vyučovanie

6. Sekcia
I2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Верска Настава Музичка Култура Српски Језик Математика Српски Језик
2. Математика Математика Математика Физичко Васпитање Математика
3. Физичко Васпитање Свет Око Нас Физичко Васпитање Српски Језик Енглески Језик
4. Српски Језик Српски Језик Енглески Језик Свет Око Нас Допунска Настава(Претчас Када Идемо Поподне)
5. Лепо Писање Ликовна Култура Секција Чос/ Претчас Када Идемо Поподне,Тј.У 12 : 45 h
II1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Slovenský

Jazyk

Anglicky

Jazyk

Slovenský Jazyk Anglicky

Jazyk

2. Náboženská Výuka Matematika Matematika Matematika Matematika
3. Slovenský Jazyk Telesná Výchova Slovenský Jazyk Svet Okolo Nás Slovenský Jazyk
4. Svet Okolo

Nás

Ochrancovia Prírody Výtvarná Kultúra Telesná Výchova Htu
5. Српски

Језик

Српски

Језик

Výtvarná Kultúra Hudobná Kultúra Telesná Výchova
6. Doplnková

Výuka

Malí Vyšetrovatelia
II2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски Језик Енглески Језик Српски Језик Математика Српски Језик
2. Веронаука Математика Физичко Васпитање Српски Језик Енглески Језик
3. Математика Српски Језик Математика Свет Око Нас Физичко Васпитање
4. Физичко Васпитање Свет Око Нас Музичка Култура Ликовна Култура Математика
5. Ч. О. С. Чувари Природе Допунска Настава Ликовна Култура Секција
III1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Náboženská

Výchova

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

2. Slovenský Jazyk Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika
3. Matematika Príroda A

Spoločnosť

Anglický Jazyk Telesná

Výchova

Triednická
4. Srbský

Jazyk

Telesná Výchova Srbský

Jazyk

Príroda A

Spoločnosť

Telesná

Výchova

5. Národná

Tradícia

Anglický

Jazyk

Výtvarná

Kultúra

Hudobná

Kultúra

Doplnkové

Vyučovanie

6. Výtvarná

Kultúra

Srbský

Jazyk

Sekcia
III2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Srpski Matematika Fizčko Matematika Srpski
2. Fizičko Srpski Engleski Srpski Fizičko
3. Matematika Pd Srpski Pd Matematika
4. Muzičko Engleski Matematika Likovno Narodna Tradicija
5. Veronauka Čos Matematička Sekcija Likovno Dopunska
IV1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Slovenský

Jazyk

Anglicky

Jazyk

Slovenský Jazyk Anglicky

Jazyk

2. Náboženská Výuka Matematika Matematika Matematika Matematika
3. Slovenský Jazyk Volejbal Slovenský Jazyk Príroda A Spoločnosť Slovenský Jazyk
4. Príroda A Spoločnosť Od Hračky K Počítaču Výtvarná Kultúra Telesná Výchova Htu
5. Српски

Језик

Српски

Језик

Výtvarná Kultúra Hudobná Kultúra Telesná Výchova
6. Doplnková

Výuka

Српски

Језик

Malí Vyšetrovatelia
IV2 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 Српски Математика Српски Језик Математика Српски Језик
2 Математика Енглески Језик Математика Српски Језик Математика
3 Природа И Друство Српски Језик Природа И Друство Ликовна Култура Музичка Култура
4 Православни Катихизис Од Играчке До Рачунара Физичко Васпитање Ликовна Култура Допунска Настава
5 Физичко Васпитање Чос Енглески Језик Физичко Васпитање Додатна Настава

Овде можете погледати Силбаш – распоред просторија школске 2017/18

РАСПОРЕД ЧАСОВА 1.4 ДЕСПОТОВО

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
3. СВЕТ ОКО НАС СРПСКИ ЈЕЗИК СВЕТ ОКО НАС ВЕРСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА КУЛТУРА
5. ЧОС ДОПУНСКА НАСТАВА ЛЕПО ПИСАЊЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА 2.4

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС ВЕРСКА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛИКОВНА КУЛТУРА
4. СВЕТ ОКО НАС  МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА
5. МАТЕМАТИЧКА

СЕКЦИЈА

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ДОПУНСКА НАСТАВА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЧОС

РАСПОРЕД ЧАСОВА 3.4

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК
2. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО ВЕРСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА МУЗИЧКА КУЛТУРА
4. ЛИКОВНА КУЛТУРА  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА МАТЕМАТИЧКА

СЕКЦИЈА

ЧОС НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ДОПУНСКА НАСТАВА

РАСПОРЕД ЧАСОВА 4.4

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА
2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ВЕРСКА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК
3. ПРИРОДА И ДРУШТВО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПРИРОДА И ДРУШТВО СРПСКИ ЈЕЗИК ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
4. ЛИКОВНА КУЛТУРА  МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ МАТЕМАТИКА ЧОС
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОДАТНА НАСТАВА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДОПУНСКА НАСТАВА

Овде можете погледати Деспотово – распоред по учионицама 2017/18 године

Распоред разредне наставе – Параге  I3, II3, III3, IV3    шк. 2017/18. год.

понедељак уторак среда четвртак петак
1. српски језик математика српски језик математика српски језик
2. математика српски језик математика српски језик математика
3. физичко васпитање свет око нас музичка култура свет око нас физичко васпитање
4. енглески језик ликовна култура физичко васпитање енглески језик ЧОС
5. лепо писање верска настава-

православни катихизис

допунска настава
1. српски језик математика математика српски језик математика
2. математика српски језик српски језик физичко васпитање физичко васпитање
3. музичка култура физичко васпитање свет око нас математика српски језик
4. свет око нас верска настава/

православни катихизис

ликовна култура ЧОС чувари природе
5. енглески језик допунска настава ликовна култура енглески језик
1. природа и друштво математика српски језик српски језик математика
2. српскијезик српскијезик математика математика српски језик
3. математика физичко васпитање природа и друштво физичко васпитање физичко васпитање
4. енглески језик музичка култура ликовна култура енглески језик народна традиција
5. ЧОС верска настава/

православни катихизис

ликовна култура допунска настава
           
1. српски језик математика српски језик математика српски језик
 

2.

математика српски језик математика српски језик математика
 

3.

музичка култура физичко васпитање природа и друштво физичко васпитање физичко васпитање
 

4.

природа и друштво допунска настава ликовна култура ЧОС чувари природе
5. енглески језик верска настава/

православни катихизис

ликовна култура енглески језик математичка секција
Print Friendly, PDF & Email