Стручно веће за друштвено – језичку групу предмета реализовано је у понедељак 25.10.2021. Угледни час из верске наставе СЕАВЦ чија је тема Мартин Лутер и реформације одржала је наставница Јарушка Феркова у 8-1 разреду.

Print Friendly, PDF & Email
УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ВЕРОНАУКЕ