Стручно веће за разредну наставу одржано је у уторак 26.10.2021. Учитељица Нада Торовић носилац je теме за стручноусавршавање: „Математика: толико пута мањи и за толико мањи број.“

Print Friendly, PDF & Email
СРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ