ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

ЛОЖАЧ Ритупер Слободан – 3. степен-ткач   ЛОЖАЧ,ПОМОЋНИ РАДНИК Илин Тодор – основна школа Торовић Жељко – електро техничар   ДОМАР Кнежевић Владимир – машински техничар   ПОМОЋНИ РАДНИЦИ Беличко Снежана – 3. степен-ткач Оливер Данијела – основна школа Митровић

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК Милосављев Марија – професор српске књижевности и језика одељенски старешина VII-3 БИОГРАФИЈА http://www.doyoubuzz.com/marija-m   Вуковић Радимирка – професор српско-хрватског језика и историје југословенске књижевности одељенски старешина VI-1   Гајић Катица  – професор српске књижевности и језика одељенски старешина

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Хложан Мирослав – професор разредне наставе одељенски старешина I-1 и  III-1   Пандуров Милана – професор разредне наставе одељенски старешина  I-2   Абаџић Наташа – професор разредне наставе одељенски старешина  I-3   Пејак Милован – професор разредне наставе одељенски старешина

ВАСПИТАЧИ

Медоварски Мирослава – васпитач у предшколском васпитању и образовању   Пап-Лазаров Даниела – професор разредне наставе и васпитач у предшколском васпитању и образовању   Туторов Весна – струковни васпитач педагошке науке   Пајић Светлана- струковни васпитач педагошке науке

ПЕДАГОГ

Рајка Чабрило – професор педагогије БИОГРАФИЈА   ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РАЈКА ЧАБРИЛО РОЂЕНА: 30.6.1961. АДРЕСА: Нови Сад, Хаџи Рувимова 27. ПОСЛЕДЊИ НИВО ОБРАЗОВАЊА: ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ – НОВИ САД, смер: ПЕДАГОГИЈА (професор педагогије) РАДНИ ОДНОС: заснован од 15.9.1986. на