plan javnih nabavki

ЈНМВ бр. 1/19 – угаљ и огревно дрво:

Конкурсна документација

Позив за прикупљање понуда

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр. 2/19 – електрична енергија:

Конкурсна документација

Позив за прикупљање понуда

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр. 3/19 – једнодневне екскурзије за шк. 2018-19:

Конкурсна документација

Позив за прикупљање понуда

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр. 4/19 – ужина за ученике:

Конкурсна документација

Позив за прикупљање понуда

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр. 5/19 – адаптација школе у Парагама:

Конкурсна документација

Позив за прикупљање понуда

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ бр. 6/19 – вишедневне екскурзије шк. 2019-20:

Конкурсна документација

Позив за прикупљање понуда

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Календарски гледано, план јавних набавки за 2019. годину, изгледа овако:

plan javnih nabavki

poziv za prikupljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Адаптација објекта школе у Силбашу и Парагама:

Позив за прикупљање понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору

Print Friendly, PDF & Email