Тим за вођење сајта школе и  ИК технологију

Задужени:

• Јарослав Мучаји, професор разредне наставе

• Снежана Поповић, професор информатике

• Александар Игић, професор техничког и информатике

• Александра Пулисак, професор енглеског језика

• Јарушка Феркова, професор словачког језика

• Рајка Чабрило, педагог

• Ђока Милић, директор

Print Friendly, PDF & Email