СРПСКИ ЈЕЗИК

Милосављев Марија – професор српске књижевности и језика

одељенски старешина VII-3

БИОГРАФИЈА

http://www.doyoubuzz.com/marija-m

 

Вуковић Радимирка – професор српско-хрватског језика и историје југословенске књижевности

одељенски старешина VI-1

 

Гајић Катица  – професор српске књижевности и језика

одељенски старешина VII-4

 

Јањић Душанка- професор српског језика и књижевности

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

Сурови Марјена – професор словачког језика

одељенски старешина VII-1

 

РУСКИ ЈЕЗИК

Керавица Марија – професор руског језика и књижевности

одељенски старешина VI-3

 

Иваз Фатима – професор руског језика и књижевности

одељенски старешина VIII-3

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Билановић Биљана – мастер филолог англиста

одељенски старешина V-2

 

Вучић Ивана – професор енглеског језика

 

Пулисак Александра – дипломирани филолог

 

МАТЕМАТИКА

Радошевић Биљана – дипломирани математичар

одељенски старешина VI-2

 

Пандуров Здравко – наставник математике

 

Голуб Владимир – дипломирани професор математике

одељенски старешина V-3

 

ФИЗИКА

Поповић Јасмина – професор физике

 

Делић Жарко – апсолвент природно – математичког факултета-физика

 

ХЕМИЈА

Маљковић-Илић Биљана – професор биологије – хемије

 

Бабић Угреновић Сања – мастер хемичар

 

БИОЛОГИЈА

Лековић Велизар – професор биологије

одељенски старешина VIII-2

 

Дамјановић Лидија – професор биологије

 

ГЕОГРАФИЈА

Спасојевић Бисерка – професор географије

 

Блатњицки Павле – професор географије

 

ИСТОРИЈА

Фај Светлана – професор историје

 

Губа-Червени Габриела – докторске академске студије 3.степена образовања – историја и словачки језик и књижевност

 

Перић Горан – професор историје

одељенски старешина V-1

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Спасојевић Милош – наставник физичког васпитања

одељенски старешина VIII-1

 

Лучић Милкица – професор физичког васпитања

 

Патак Јелена – професор физичког васпитања и дипломирани тренер кошарке

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Загорац Милован – професор политехничког образовања и васпитања

 

Игић Александар – мастер професор информатике и технике

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Поповић Снежана – дипломирани инжењер организације рада

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Јелић Звонко – наставник ликовног васпитања

 

Вјештица Владимир- професор ликовне културе

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Радивојков-Лукић Мирјана  – наставник музичке културе

одељенски старешина VII-2

 

 

РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Николић Петар – преводилац 4.степен

 

ВЕРСКА НАСТАВА

Јарушка Феркова – професор словачког језика и књижевности

– евангеличко- лутерански вјеронаук СЕАВЦ

 

Кристина Новаков – професор словачког језика и књижевности

– евангеличко- лутерански вјеронаук СЕАВЦ

 

Станислава Темеринац – мастер теолог другог степена и дипломирани економиста

– православни катихизис

одељенски старешина VIII-4

Print Friendly, PDF & Email
НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ