РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ

2017/18.ГОДИНИ

ТАКМИЧЕЊА КОЈА ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ СПОСОБНОСТИ,ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ, УЧЕНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ TAKМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2016/17.ГОДИНИ

„ Када одлучите  да будете успешни онда већ и јесте

                                     

К.Дунхам

 

СУМАРНА АНАЛИЗА ТАКМИЧЕЊА

УЧЕШЋА И ДИПЛОМЕ ПО ПРЕДМЕТИМА

∑- 21 диплома  + 3 похвалеза такмичења у организацији Министарства просвете

 3 похвале Математичког друштва „Архимедес“,

1диплома за друго место,4 дипломе за запажене резултате на – Међународној математичкој смотри-  Друштво математичара Србије “Кенгур без граница“ ,

1 бронзано признање Удружење професора информационих технологија „Дабар“)

2 дипломе екипним такмичењем

Постигнућа кроз индивидуални рад остварила 28 ученика –

11ученика са разредне и 17 ученика са предметне наставе

ДИПЛОМЕ, ПОХВАЛЕ,ПРИЗНАЊА

ОПШТИНСКИ НИВО –

ОКРУЖНИ НИВО

РЕПУБЛИЧКИ НИВО- 8 учешћа / 7 ученика

# 1 ликовни рад изложен међу 242 рада од 2197 приспелих радова на конкурс „Светосавље и наше доба“ из 185 основних и средњих школа

# Резултати екипног такмичења: 2 дипломе са општинског такмичења треће место –одбојка и мали фудбал

Резултати са такмичења која нису у организацији Министарсва просвете:

 14 диплома (5 диплома за прво место, 9 диплома за друго место),           8 награда,

!!! Резултати (укупни) слабији у односу на прeтходне  године-

2014/15.год. – 65 постигнућа- 55 диплома,8 похвала, 2 награде

2015/16.год.-  48постигнућа- 40 диплома,7 похвала, 1 награда

2016-17. год.  –36 постигнућа- 24 дипломе,7 похвала, 1признање, 4 дипломе за запажене резултате

Порука за развој: “ Успех је круна напора и одлучности“ 

                                                                                                           (Бровн)

АНАЛИЗА ПОЈЕДИНАЧНИХ ТАКМИЧЕЊА:

„Само мотивисан наставник може мотивисати ученике“

„То што су неки постигли огроман успех доказ је другима да и они могу“

                                                                               Абрахам Линколн

ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ – девојчице(9)

ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ (дечаци- 11уч.)

ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ-девојчице (8)

СМОТРА ИЗ ИНФОРМАТИЧКЕ И РАЧУНАРСКЕ ПИСМЕНОСТИ

„Дабарчић“(ученици 5. и 6.разреда)

“ Млади Дабар“(ученици 7. и 8. разреда) -8800 учесника

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

( број учешћа: 36- Министарство… +30- „Мислиша“ + 32 – „Кенгур“)

( 60 ученика= 35 ученика са разредне наставе, 25 ученика са предметне наставе)

МАТЕМАТИЧКО TАКМИЧЕЊЕ “МИСЛИША

/ основни ниво/

(32ученика од  46240 ученика из551основниe школe у РС)

Трећи разред – 10 учесника, Четврти разред -6 учесника

MEЂУНАРОДНА МАТЕМАТИЧКА СМОТРА

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“ – 30 ученика

 

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ (10ученика)

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ (7 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА(6 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА- КЊИЖЕВНА

ОЛИМПИЈАДА(6 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА- ЈЕЗИЧКЕ

КУЛТУРЕ     (13 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ KAO НЕМАТЕРЊЕГ

ЈЕЗИКА (6 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА- ЈЕЗИЧКЕ

КУЛТУРЕ     (10 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ (7 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ (34 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 18 ученика)

ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ   (41 учениk у финалном т.)

СМОТРА ЛИКОВНИХ, ЛИТЕРАРНИХ, КАЛИГРАФСКИХ РАДОВА

“Светосавље и наше доба“ (  2100 учесниka)- републички ниво са међународним учешћем– Станислава Темеринац

ЛИКОВНЕ РАДОВЕ УРАДИЛИ:

Дејана Бугарски, Горана Милић, Анђела Кепчија,

Стеван Апић,Жељана Михајлов, Милана Пејак,

Милица Мрђанов,Дуња Николић, Гордана Токмановић,

Милица Ничић,Ђорђе Гајић, Борислав Јеличић, Игор Јовић, Митар Јовић, Жарко Васиљев, Немања Бабић,

Бранислав Јелић, Милица Грбић, Горана Милић,

Теодора Мирков, Андреа Ритупер, Ивана Бабић

БранкоНичић

Рад ГОРАНЕ МИЛИЋ, 4-3 биће изложен међу 242 одабрана рада

ТАКМИЧЕЊЕ У САОБРАЋАЈУ (18 ученика)

ЛЕГЕНДА: болдовано име ученика и звездица су знаци за учешће  на такмичењима од општинског до републичког нивоа

Такмичења с циљем презентације

знања, умења, способности,…

****************************************************

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

УЧЕНИЦИ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА:

1. СТЕВАН УБАВИН, 3.р. , математика, 2. место на општинском такмичењу

2. ИВАНА САБАДОШ, 3.р. ,математика, 3. место на општинском такмичењу

3. СТЕФАН ПЕЈАК, 2.р., похвала са математичког такмичења „Мислиша“

4. САЊА МЕДОВАРСКИ, 2.р.,похвала са математичког такмичења „Мислиша“

5. АРСЕНИЈЕ ТЕМЕРИНАЦ, 2.р., похвала са математичког такмичења „Мислиша“

6. ТЕОДОРА АНЂЕЛИЋ, 2.р., прво место на основном нивоу међународног математичког такмичења“Кенгур без граница“ и пласман и учешће на републичком такмичењу

7. ГОРДАНА ТOКМАНОВИЋ,2.р. диплома за запажен резултат са међународног математичког такмичења „Кенгур без граница“

8. БРАНИСЛАВА УШЈАК,2.р. диплома за запажен резултат са међународног математичког

такмичења „Кенгур без граница“

9. ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ, 2.р. диплома за запажен резултат са међународног математичког

такмичења „Кенгур без граница“

10.БОРИСЛАВ ЂУРИЋ, 2.р. диплома за запажен резултат са међународног математичког

такмичења „Кенгур без граница“

11.ГОРАНА МИЛИЋ  4-3 , ликовни рад изложен међу 242 најуспешнија рада од 2197

приспелих радова из 185 основних и средњих школа

УЧЕНИЦИ СТАРИЈЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА:

НИНА МЕДОВАРСКИ,7.р.

хемија: 3.место на општинском такмичењу

биологија:3.место на општинском такмичењу

словачки језик: учешће на окружном такмичењу(први ранг т.),  пласмани учешће на републичком такмичењу

српски као нематерњи језик: пласман са окружног на републичко такмичење, 2. место на републичком такмичењу

АЛЕКСАНДРА ПОПОВ, 7.р.

хемија: 2.место на општинском, 3.место на окружном такмичењу

одбојка:3. место на општинском такмичењу

шах: учешће на окружном такмичењу

САРА СТРУХАР,8.р.

руски језик:3.место на општинском т., пласман и учешће на окружном такмичењу

српски као нематерњи језик: 2. место на окружном такмичењу ,пласман и учешће на републичком такмичењу

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

МАРСЕЛА ЧЕРМАК,8.р.

историја:2. место на општинском такмичењу,пласман и учешће на окружном такмичењу

одбојка:3. место на општинском такмичењу

српски као нематерњи језик: пласман са окружног  на републичко такмичење

БОРИС ЈАНКОВИЋ, 7.р.

хемија: 2.место на општинском, 3.место на окружном такмичењу

ТЕОДОРА ВИДОСАВЉЕВИЋ, 6.р

 физика: 1.место на општинском такмичењу, пласман и учешће на окружном такмичењу

ДАНИЈЕЛА ВУЧЕТИЋ, 8.р.

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

информатичка и рачунарска писменост: бронза нарепубличком такмичењу(такмичење је међународног нивоа)

МАТИЛДА ХЛОЖАН, 8.р.

српски као нематерњи језик: 2. место на окружном такмичењу ,пласман и учешће на републичком такмичењу

 ТАМАРА ХЛОЖАН, 5.р.

словачки језик- 1. место на окружном такмичењу(први ранг такмичења)

ХЕЛЕНА БАБИЋ, 5.р.

биологија: 3.место на општинском такмичењу

ДАРКА ФАБОК, 8. р.

одбојка:3. место на општинском такмичењу

српски као нематерњи језик: пласман са окружног  на републичко такмичење

ЈОВАНА ПАНИН, 7.р.

српски језик- књижевна олимпијада: 2. место на општинском такмичењу ,пласман и учешће на окружном такмичењу

АНКИЦА ПОПИН, 7.р.

математика: похвала на општинском такмичењу, похвалана окружном такмичењу

БРАНИСЛАВА ВУЈКОВ, 7.р.

математика: похвала на општинском такмичењу, пласман  иучешће на окружном такмичењу

ЈЕЛЕНА КАПЕТАНОВ,7.р.

српски језик- књижевна олимпијада: пласман и учешће на окружном такмичењу

 МАРКО ДОБРИЋ, 6.р.

биологија: 2. место на општинском такмичењу

НАТАЛИЈА ПАРОШКИ, 7.р.

биологија: 3.место на општинском такмичењу

НИКОЛА ГРБИЋ, 6.р.

биологија: 3. место на општинском такмичењу

 РАДОМИР НИКОЛИЋ, 6.р.

биологија: 3. место на општинском такмичењу

ЖЕЉАНА ОСТОЈИЋ, 7.р.

шах: учешће на окружном такмичењу

СРЂАН ПАПУЧИЋ, 8.р.

шах: учешће на окружном такмичењу

МEЛАНИ MAJEРA, 7.р.

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

ЈАСНА ГРБИЋ, 8.р.

одбојка:3. место на општинском такмичењу

 МАРИЈА МИРОСАВЉЕВИЋ, 8.р.

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

ИСИДОРА ВРСАЈКОВ, 8.р.

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

ЉИЉАНА МАГЛОВОВ, 6.р.

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

ЉУБИЦА ПЕЈАК, 6.р.

 мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

СУЗАНА ТУРЧАН, 6.р,

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

ЉУБИНКА ПЕРИЋ, 6.р.

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

 ДЕЈАНА ВУЧЕТИЋ, 6.р.

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

ДИЈАНА ВУЧЕТИЋ, 6.р.

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

НИКОЛИНА МИЛОШЕВИЋ, 7.р.

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

ВАЛЕНТИНА МИЛОШЕВИЋ, 6.р.

мали фудбал : 3. место на општинском такмичењу

НАЈУСПЕШНИЈИ НАСТАВНИК НА ТАКМИЧЕЊИМА:

БИЉАНА МАЉКОВИЋ ИЛИЋ,

 професор хемије и биологије

са 5 ученика остварила 7 диплома (5 диплома на општинском и 2 дипломе на окружном

такмичењу из два наставна предмета – хемије и биологије)

Успешни на такмичењима са ученицима били су и наставници:

Милош Спасојевић, Милкица Лучић, Јасмина Поповић, Анка Нинков,Горана Штрбац,

Наташа Ушјак,Марија Милосављев, Душанка Јањић, Мирјана Гаврилов Грбић/Катица Гајић,

Марија Керавица,Марјена Сурови,Велизар Лековић,Лидија Дамјановић, Снежана Поповић,

Владимир Голуб,Станислава Темеринац, Мирослав Хложан, Биљана Попов,Горан Перић.

ПОДЕЛА ДИПЛОМА УЧЕНИЦИМА 2.6.2017. / Свечаност посвећена ученицима 8 разреда/

СВИ УЧЕНИЦИ СА ПОСТИГНУЋИМА И ЊИХОВИ МЕНТОРИ НАГРАЂЕНИ СУ

ЕКСКУРЗИЈОМ  У БЕОГРАД- ПОСЕТА ХРАМА СВЕТОГ САВЕ-НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ-

 СПОМЕНИКА КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА,КАЛЕМЕГДАНА,ЗООВРТА,…

(субота- 10.јун 2017. ).Eкскурзија је имала и научно-истраживачки карактер.

Сваки ученик је припремио из своје области постигнућа значајне информације и

поделио их са присутним на наградној екскурзији. Такође ученица 8.разреда поделила

 је своје искуство-запажања и осећања стечена током школовања са присутним.

Сазнали смо и о мотивима опредељења да се постане такмичар од ученице 5. разреда.

Организатори екскурзије су директор школе и педагог РајкаЧабрило.

„ ЗНАЊЕ ОСТВАРУЈЕ СНОВЕ “….

                                                                                      Анализу припремила:Рајка Чабрило,педагог

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2015/16.ГОДИНИ

 

Tакмичења у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

Такмичења с циљем презентације знања, умења,способности,…

 

 

 ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ – дечаци

(3.10.2015. 27.10.2015.)

Наставник Ученик општинско такмичење окружно такмичење републичко

такмичење

Лучић Милкица Голубов Урош 8.р. прво место треће место  
  Цинкоцки

Роман 8.р.

     
  Божин Вук 8.р.      
  Хложан Адриан 8.р.      
  Сувачар Петар 8.р.                              
  Владисав Петар 8.р.      

 ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ – девојчице

Наставник-

наставни предмет

Ученик општинско такмичење окружно такмичење републичко такмичење
Милкица

Лучић

Мартина Чобрда,8.р. учешће на

такмичењу

   
  Дарка Фабок,8.р      
  Сара Струхар,8.р      
  Живана

Милошевић,7.р.

     
  Исидора Врсајков,7.р.      
  Оријана Дураковић Петровић,8.р      
  Мелани Мајера,6.р.      
  Александра Попов,6.р.      
  Харија Дураковић,6.р.      

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ – девојчице (15.10.2015.)

Наставник Ученик општинско такмичење окружно такмичење републичко

такмичење

Милош Спасојевић Далиборка

Такарић,8.р.

треће место    
  Оријана Дураковић Петровић, 8.р.      
  Марија

Миросављевић,7.р.

     
  Данијела

Вучетић,7.р.

     
  Харија

Дураковић,6.р

     
  Николина

Милошевић,6.р.

     
  Валентина

Милошевић,6.р.

     
  Милица

Богојевац,6.р.

     
  Љубица

Пејак,5.р

     

 

ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ–дечаци (15.10.2015.)

Наставник Ученик општинско такмичење окружно такмичење републичко

такмичење

Милош Спасојевић Голубов

Урош,8.р.

учешће на такмичењу    
  Владисав

 Петар, 8.р.

     
  Николић Жељко,8.р.      
  Остојић

Никола,6.р.

     
  Ђокић

Никола ,6.р.

     
  Миланов Бранислав,5.р.      
  Перишић Милош,6.р.      

 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ (31 ученик)

Наставник Ученик општинско     

такмичење-19

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Јарослав

Мучаји 4 уч.

Никола Миросављевић,4.р. похвала пласман  
  Софија Мирков,4.р. *    
  Александар Дикић,4.р. *    
  Маjа

Перишић,4.р.

     
Миланка Ђурица 2уч. Темеринац

Атанасије,4.р.

прво место треће место  
  Лукијан

Лазаров, 4.р.

     
Здравко

Пандуров

(4ученика)

Даниела

 Нинков, 5.р.

 

Tеодора

Видосављевић,5.р.

 

 

 

похвала

 

 

 

пласман

 
  Александар

Петровић,5.р.

*    
  Дејана

Голубов,8.р.

     
  Верица

Мирков,8.р.

     
Биљана

Радошевић

9 ученика)

Нина

Медоварски,6.р.

 

Александра Попов,6.р.

*

 

*

   
  Бојана

Зарупски,6.р.

*    
  Николина

Миланов,6.р.

     
  Анђела

Ђурић,6.р

     
  Душанка

Пајић,6.р.

     
  Стефан

Шевић,6.р.

     
  Мелани

 Мајера,6.р.

     
  Јован Миросављевић,6.р.      
Владимир

Голуб

(9 ученика)

 

 

Марко Пешић,5.р

 

*

   
  Марко Сувачар,5.р *    
  Борис Јанковић,6.р *    
  Анкица Попин,6.р  *    
  Бранислава,

Вујков 6.р

*    
  Вук

 Грујић,6.р

*    
  Стефан Мандић,8.р *    
  Ивана Петковић,8.р *    
  Давид Регељац,8.р *    
Тајана Јарић

(3ученика)

 

Александар Врекић,5.р

     
  Здравко Панин,5.р      
  Радомир Николић,5.р      

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ – ( 3 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење

(2 ученика)

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Жарко Делић

(3ученика)

Борис Јанковић,6.р треће место *  
  Анкица

Попин,6.р

 треће место трећа награда  
  Вук Грујић, 6.р.      

 

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКA

   ( језик и култура, књижевност, српски као нематерњи језик)

                        (29 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење-22 учесника

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Радимирка Вуковић

(4ученика)

 

Tеодора

Видосављевић,5.р

*    
  Даниела

 Нинков, 5.р.

     
  Дејана

 Голубов

  8.р.

књижевност

(директна проходност на окружно такмичење)

прво место

 

друго место
  Верица

 Мирков, 8.р.

књижевност(директна проходност на окружно такмичење) прво место

 

*
Марија

Милосављев

(11 ученика)

Ангелина

 Радојев, 5.р.

*    
  Бранислава

 Вујков, 6.р.

*    
  Јована

 Панин, 6.р.

*    
  Борис

Јанковић, 6.р.

     
  Живана

Милошевић,

7.р.

друго место

књижевност

*  
  Лана

Сувачар,7.р.

     
  Душица

Бабић,7.р.

друго место

књижевност

*  
  Немања

Будић, 7.р.

     
  Милица

 Будић, 8.р.       

прво место

књижевност

треће место

 

 
  Стефан

Мандић, 8.р.

друго место

књижевност

*  
  Јелена

 Врекић, 8.р.

*књижевност    
Душанка Јањић

(8 ученика)

 

Александра Попов, 6..р.

*    
  Николина Миланов, 6.р. *    
  Бојана

 Зарупски, 6.р.

     
  Илинка

 Мандић, 7.р.

*    
  Милана

 Дангубић, 7.р.

     
  Марија

 Пајкановић, 7.р.

прво место

књижевност

прво место

 

*
српски као нематерњи ј. Мартина Чобрда, 8.р.   друго место

 

*
српски као нематерњи ј. Мартина

 Миксад, 8.р.

  треће место

 

*
Мирјана Гаврилов

(6 ученика)

Александар

Врекић, 5.р

*    
  Новка

 Гајић, 5.р

     
српски као нематерњи ј. Сара Струхар,7.р.   треће место

 

друго место
српски као нематерњи ј. Матилда

 Хложан, 7.р

  *  
српски као нематерњи ј. Марсела

 Чермак, 7.р.

  *  
српски као нематерњи ј. Дарка

 Фабок, 7.р

     

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКA  ( 3 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Maрија Керавица,

руски језик

Мартина Чобрда, 8.р.       –    
Снежана

Кљакић

енглескијезик

(2 ученика)

 

Стефан

Мандић, 8.р.

      –    
  Милош

Добрић, 8.р.

      –    

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКA (10 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Марјена

Сурови

словачкијезик

(10 ученика)

 

Јан Струхар, 5.р.   прво место

 

 
  Валентина Беличко, 5.р.      
  Нина Медоварски, 6.р.   друго место

 

 
  Мелани Мајера, 6.р.      
  Матилда Хложан, 7.р.   прво место

 

*
  Сара Струхар, 7.р.   треће место

 

*
  Дарка Фабок, 7.р.      
  Марсела Чермак, 7.р.      
  Мартина Чобрдар, 8.р.   *  
  Мартина Миксад, 8.р.   треће место

 

*

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ (37 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење- учесника- 14

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Велизар Лековић

(35 ученика)

 

Теодора Видосављевић,

5.р.

* треће место

 

 
  Марко Пешић,5.р. * *  
  Лазар Пејак,5.р. * *  
  Слађана Перишић,5.р. * *  
  Марко Сувачар,

5.р.

     
  Виктор Кралик,

5.р.

     
  Сузана Турчан,

5.р.

     
  Александра Милетицки,5.р.      
  Александар Врекић ,5.р.      
   Лав Маглов,5.р.      
  Новка Гајић,5.р.      
  Даниела Нинков,5.р.      
  Милош Перишић,5.р.      
  Радомир Николић ,5.р.      
  Тијана Григоријевић,

5.р.

     
  Милорад Будић,5.р.      
  Лазар Гаврилов,5.р.      
  Љубинка Перић,5.р.      
  Наталија Парошки,6.р. * треће место

 

 
  Огњен Јанковић,6.р. * *  
  Борис

Јанковић,6.р.

* треће место

 

 
  Уна Тојић,6.р.      
  Милица Рамић,6.р.      
  Драган Николић,6.р.      
  Дуња Новаков,6.р.      
  Ана-Јована Кекезовић, 6.р.      
  Зарупски Бојана,6.р.      
  Стефан Шевић,6.р.      
  Душанка Пајић,6.р.      
  Габријела Кралик ,7.р. * *  
  Урош Секицки,7.р. *    
  Милош Добрић,8.р. * *  
  Ивана Петковић,8.р. *    
  Стефан Мандић,8.р. * *  
  Маријана Жабаљац,8.р.      
Лидија Дамјановић

(2 ученика)

Дејана Голубов,8.р треће место *  
  Нина Медоварски,6.р. * *  

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ (3 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење- учесника

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Биљана Маљковић Илић

(3ученика)

Илинка Мандић,7.р *    
  Милана Дангубић,7.р * *  
  Марија Пајкановић,7.р друго место

 

*  

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ (3 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење- учесника

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Бисерка Спасојевић

(3ученика)

Емануела Нинков,8.р *    
  Давид Регељац,8.р *    
  Стефан Мандић 8.р *    

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ (7 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење- 6 учесника

окружно

такмичење

1 учесник

републичко

такмичење

1 учесник

Светлана Фај

(3ученика)

Верица Мирков 8.р прво место треће место *
  Огњен Јанковић 6.р *    
  Душанка Пајић 8.р      
 Габријела Губа

(4ученика)

Живана Милошевић 7.р *    
  Младен Попин7.р *    
  Здравко Панин 5.р *    
  Тијана Балаж 5.р *    

 

 

МАТЕМАТИЧКО TАКМИЧЕЊЕ “МИСЛИША“

         (20 ученика од 50560 ученика из 640 школа- 545 основних шк.)

Наставник Ученик     републичко

такмичење

Горана Штрбац

(4 ученика)

Милица Грујић 2.р      
  Лука

Парошки

2.р

     
  Анастасија Радојев  2.р     похвала
  Стеван

 Убавин 2.р

     
Милана Пандуров

(4 ученика)

Урош Аугустинов

3.р

    похвала
  Милица Видосављевић 3.р      
  Лана

 Малић 3.р

     
  Никола Новаков 3.р      
Наташа Абаџић

(1 ученик)

 

 Мирјана Попов 3.р

    похвала
Јарослав Мучаји

(3 ученика)

Никола Миросављевић 4.р      
  Александар Дикић 4.р      
  Софија Мирков 4.р      
Радмила Вјаштица

(4 ученика)

 Слободан Торовић 4.р      
  Хелена Бабић 4.р      
  Славко Јелић 4.р      
  Валентина Ђурић 4.р      
 

 

Миланка Ђурица

(4 ученика)

 

 

 

Атанасије Темеринац 4.р

     
  Лукијан Лазаров 4.р      
   Никола Милић 4.р      
  Денис Хаксалић 4.р      

 

MEЂУНАРОДНО МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2016.“

 

Наставник Ученик првог разреда Резултат
Анка Нинков,

( 6 ученика)

Теодора Анђелић  
  Стефан Пејак похвала
  Сања Медоварски  
  Јован Сабо  
  Андреа Ритупер  
  Милица Грбић  
Наталија Ушјак,

( 8 ученика)

Даница Гаврилов  
  Јелена Станковић похвала
  Милан Станковић  
  Арсеније Темеринац  
  Матија Лазаров  
  Драгослав Бабић  
  Александар Цвејић  
  Вања Милић  

 

 

TАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ (2 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење- учесника

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Радимирка Вуковић

(1 ученик)

Теодора Видосављевић

5.р

друго место    
Душанка Јањић

(1 ученик)

Јована Краљик 7.р треће место    

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ (Тесла инфо куп) 

                                        (8 ученика)

Наставник Ученик општинско

такмичење- учесника

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Снежана Поповић

(8 ученика)

Оријана Дураковић Петровић 8.р      
  Сара Струхар 7.р      
  Дарка Фабок7.р      
  Давид Сувачар 7.р      
  Вељко Малић 7.р      
  Момчило Давидовић 7.р      
  Вања Валашек,8.р      
  Урош Голубов 8.р      

 

 

TАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА( 3 ученика са разредне наставе , 9 ученика са предметне наставе )

Наставник Ученик општинско

такмичење- 12 учесника

окружно

такмичење

републичко

такмичење

Милана Пандуров

(1 ученика)

Дејан Вучетић 3.р      
Јарослав Мучаји

(2 ученика)

Денис Алајбеговић 4.р прво место    
  Маја

Перишић 4.р

друго место    
Милован Загорац

(7 ученика)

Александар Петровић 5.р треће место *  
  Андреј Фабок 5.р      
  Теодора Видосављевић

5.р

     
  Даниела Нинков 5.р      
  Александра Попов 6.р      
  Јован Миросављевић 6.р      
  Петар Сувачар 8.р      
Јелена Дрљача

(2 ученика)

Давид Регељац 8.р      
  Јован Влаовић 8.р      
         
         

 

 

СУМАРНА АНАЛИЗА ТАКМИЧЕЊА???

                            у току је / очекујемо нове резултате

ОПШТИНСКИ НИВО

  прво

место

друго

место

треће

место

награда Похвала пласман на окружно

такмич.

разредна

настава

  2 1     4

републички

ниво

 

2међународни

Ниво

2
преднетна

настава

3 5 4   1 26

# ? биологија (11?)

# два директна пласмана на окружно такмичење ( резултати од 2014/15.)

 

ОКРУЖНИ НИВО

  прво

место

друго

место

треће

место

Награда похвала пласман

на републичко

такмичење

разредна

настава

    1      
преднетна

настава

5+?(1) 2 10 1   10

 

Резултати екипног такмичења

2  дипломе са општинског такмичења

               (прво и треће место)

1 диплома са окружног такмичења(треће местo)

Такмичења с циљем презентације знања, умења, способности,…

ОБЛАСТ-КООРДИНАТОР БРОЈ УЧЕСНИКА ПОСТИГНУЋЕ
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС- СТАНИСЛАВА ТЕМЕРИНАЦ 25 ученика

(3.- 8. разреда)

НАТАЛИЈА ПАРОШКИ,6р. награда-књига и екскурзија

Ликовни конкурс

“Пресвета богородица“

УЛИЧНЕ АТЛЕТСКЕТРКЕ

М.СПАСОЈЕВИЋ

МЛУЧИЋ

8 ученика БРАНИСЛАВ МИЛАНОВ,5р.

прво место

АЛЕКСАНДРА ПОПОВ,6р.

друго место

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСОШВ.КАРАЏИЋ

Б.ПАЛАНКА

3 ученика СУЗАНА ТУРЧАН

треће место,

награда-књига

ОДЕЉЕЊСКА ОЛИМПИЈАДА- НЕВЕНА БЕГОВИЋ 60 ученика

32 ученика

разредна настава

28 ученика

предметна настава

 
ЧИТАЛАЧКИ КВИЗ-

ЈАРУШКА ФЕРКОВА

6 ученика(3.- 6.р.) МИРЈАНА ПОПОВ,3р.

БОЈАНА ЗАРУПСКИ,6р.

БОЖИЋНИ КВИЗ(Силбаш)– СТАНИСЛАВА ТЕМЕРИНАЦ 4 ученика (3-2р.)  
БОЖИЋНИ КВИЗ(Бођани)– СТАНИСЛАВА ТЕМЕРИНАЦ

 

 

8 ученика

(3-3 и 3-4р)

 

 

 

 

 
ЛИТЕРАРНИКОНКУРССветосавље

и наше  доба

СТАНИСЛАВА ТЕМЕРИНАЦ

Тема: „Породица,огњиште које се не гаси“

6 радова

 

 
ЛИТЕРАРНИКОНКУРССТОМЛАДИХ ТАЛЕНАТА   МИЛИЦАБУДИЋ,ИВАНАПЕТКОВИЋ,ИВАНАВЛАДИСАВЉЕВ,МАНУЕЛАМИШКОВИЋ,СИНИШАПОПИН,АНАМАРИЈА

РАЧИЋ

ТУРНИР У ОДБОЈЦИ

М.СПАСОЈЕВИЋМ.ЛУЧИЋ

48 ученика(5.- 8.р.)  
ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ

МИЋА ГАВРИЛОВ

50 ученика

(3.- 8.р. Деспотово)

 

 
ШАХОВСКИ ТУРНИРПОВОДОМ ДАНАДРЖАВНОСТИ

Р СРБИЈЕ

МИЋА ГАВРИЛОВМ.СПАСОЈЕВИЋ

МИЛОВАН ПЕЈАК

43 ученика

(3.- 8.р.Силбаш,ПарагеДеспотоворазредна –предметна настава)

 
ТУРНИР У ШАХУПетровац опен

МИЛОВАН ПЕЈАК

МИЋА ГАВРИЛОВ

8 ученика( ученици ,победници на турниру поводом Дана државности)

 

АЛЕКСАНДРА ПОПОВ,6р.

прво место

МИЛАН БАБИЋ

друго место

 

ЕВАНГЕЛИЧКА ВЕРОНАУКА

ЈАРУШКА ФЕРКОВА

3 ученика  

 

ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА:

„МОЈА ШКОЛА-МОЈ КЛУБ“

6.9.2015. Нови Сад, такмичење у фудбалу између 5 школа.

Учеснице : Оријана Дураковић Петровић, Далиборка Такарић, Марија Миросављевић, Харија Дураковић, Данијела Вучетић, Валентина и Леонтина Милошевић, Дајана Милошевић, Милица Богојевац, Исидора Врсајков, Јована Краљик, Јасна Грбић

19.9.2015.Стара Пазова,такмичење у малом фудбалу са 6 екипа:

Војводина-Београд-Источна Србија-Западна Србија-Ниш-Ваљево

За екипу Војводине учестовале ученице наше школе:

Харија Петровић, Николина Милошевић,Валентина Милошевић

11.11.2015. општински фестивал у фудбалу

Учеснице: Љубица Пејак,Љубинка Перић,Николина Милошевић,Валентина Милошевић,Милица Богојевац,Љиљана Маглов,Харија Дураковић

?????

 

„КЛУБ ЧИТАЛАЦА“ –

Ментори: Марија Милосављев, Душанка Јањић    Невена Беговић

Такмичење је организовано тако да се израђују обраде прочитане књиге по нивоима. Сваки ниво носи беџ одређене боје. Значи такмичимо са самим собом- бирамо и напредујемо по нивоима

 

 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА „КЛУБ ЧИТАЛАЦА“

5.РАЗРЕД

ТЕОДОРА ВИДОСАВЉЕВИЋ

МИЛИЦА ЛАЋАРАК

ЛУКА ПОПИН

НАЂА ШИЈАН

СУЗАНА ТУРЧАН

6.РАЗРЕД

ВУК ГРУЈИЋ

КРИСТИНА ГЊАТИЋ

БОЈАНА ЗАРУПСКИ

БОРИС ЈАНКОВИЋ

АНА-ЈОВАНА КЕКЕЗОВИЋ

МАРИЈА НОВАКОВ

ДУШАНКА ПАЈИЋ

ЈОВАНА ПАНИН

АНКИЦА ПОПИН

АЛЕКСАНДРА ПОПОВ

УНА ТОЈИЋ

МАРИЈА-МАГДАЛЕНА ХАЈЕК

 

7.РАЗРЕД

ЈАСНА ГРБИЋ

ИЛИНКА МАНДИЋ

ЖИВАНА МИЛОШЕВИЋ

ЈОВАНА МИЛИЋ

ЈЕЛЕНА РАДОСАВЉЕВ

ТЕОДОРА РЕГЕЉАЦ

САРА СТРУХАР

ЛАНА СУВАЧАР

МАТИЛДА ХЛОЖАН

МАРСЕЛА ЧЕРМАК

8.РАЗРЕД

МИЛИЦА БУДИЋ

ЈЕЛЕНА ВРЕКИЋ

СТЕФАН МАНДИЋ

МАРТИНА МИКСАД

АНЂЕЛА МУТАВЧИЋ

КАТА ПАЈКАНОВИЋ

ИВАНА ПЕТКОВИЋ

НЕДА ТОРОВИЋ

МАРТИНА ЧОБРДА

 

*ОВО СУ САМО АКТИВНИ ПОЛАЗНИЦИ ПРОЈЕКТА

 

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ/МАТЕМАТИЧКОГ ДРУШТВА „АРХИМЕДЕС“

 

Индивидуално- 52 дипломe и 3 дипломе екипни наступ- укупно 55 диплома, 2 награде, 8 похвала  

33 дипломе са такмичења општинског нивоа

( 8 диплома – прво место,  10 диплома – друго место, 15 диплома – треће место, 3 пласмана на окружно такмичење као вид постигнућа)

16 диплома са такмичења окружног нивоа и 1 похвала

( 5 дипломa – прво место,  9 диплома – друго место, 2 дипломе – треће место ,1 похвала)

3 дипломе са такмичења републичког нивоа

12  пласмана на републичко такмичење *(8 ученика – 4 ученика из 2 наставна предмета). 3 ученика постигла резултат ( 1 ученик прво место са мах бројем бодова и 2 ученика треће место)

Математичко такмичење „Мислиша“ – 49200 учесника :

2 награде ( 1 друга, 1 трећа награда), 7 похвала

Екипно такмичење: 3 дипломе : 2 дипломе општински ниво (1прво место,1 друго место), 1 диплома – окружни ниво ( треће место)

# 15 диплома на такмичењима која доприносе развоју личности ученика, али не улазе у бодовање за дипломе изузетног успеха/упис у средњу школу (3 дипломе за прво место, 6 диплома за друго место 6 диплома за треће место)

 

Наставник/

наставни предмет

Ученик

 

Школско такмичење Општинско такмичење Окружно такмичење Републичко такмичење
Kњижевна олимпијада Дејана

Голубов 7-2

пласман на општинско такмичење прво место друго место прво место
Радимирка

Вуковић

(5 ученика)

6 диплома

(3 дипломе општински ниво ,

3 дипломе окружни ниво)

 2 пласмана на републичко такмичењу

Верица Мирков

7-2

пласман на општинско такмичење прво место друго место треће место
  Емануела Нинков 7-2        
  Каја Пајкановић 7-1        
  Софија

Поповицки 8-2

пласман на општинско такмичење прво место друго место  
           
Марија

Милосављев (7 ученика)

6 диплома

 (4 дипломе општински ,

2 дипломе окружни ниво)

 1 учешће на републичком такмичењу

Милица Будић 7-3  

пласман на општинско такмичење

друго место треће место  
  Стефан Мандић

7-3

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Ивана Петковић7-3        
  Јелена Врекић

7-3

       
  Александра Врекић 8-3 пласман на општинско такмичење прво место друго место учешће на републич.

такмичењу

  Софија Попин 8-3 пласман на општинско такмичење друго место учешће на окружном такмичењу  
  Новак Капетанов 8-3 пласман на општинско такмичење треће место учешће на окружном такмичењу  
  Зорица Попин 8-3        
           
 

Математика

         
Анка Нинков

(7 ученика)

1 диплома општински ниво,

 1 пласман на окружно такмичење као резултат/

Постигнуће

Теодора Видосављевић

4-2

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Александар Петровић 4-2 пласман на општинско такмичење пласман на окружно такмичење учешће на окружном такмичењу  
   

Милица Лаћарак 4-2

 

пласман на општинско такмичење

 

учешће на општинском такмичењу

   
  Даниела Нинков 4-2 пласман на општинско такмичење треће место учешће на окружном такмичењу  
  Виктор Кралик 4-2        
  Лав Маглов 4-2

 

       
  Слађана Перишић 4-2        
Наталија Ушјак

(6 ученика)

1 пласман

на окружно такмичењу

Марко Сувачар

4-4

пласман на општинско такмичење пласман на окружно такмичење похвала на окружном такмичењу  
  Марко Пешић 4-4        
  Александар Врекић 4-4

 

       
  Јован Влаовић

4- 4

       
  Радомир Николић 4-4 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Марко Добрић 4-4        
Биљана

Радошевић

(11 ученика)

         
   

Тодор Божин 5-1

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Александра Попов 5-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Нина Медоварски 5-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Мелани Мајера

5-1

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Николина Миланов 5-2   учешће на општинском такмичењу    
   

Бојана

Зарупски 5-2

   

учешће на општинском такмичењу

   
  Милица Рамић

5-3

       
  Јован Миросављевић

5-3

       
  Стефан Шевић

5-3

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Јована Зарупски 8-2        
   Софија Поповицки 8-2        
           
Здравко Пандуров

(7 ученика)

1 пласман на окружно такмичење

Милана Дангубић 6-2        
  Дејана Голубов

7-2

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Верица Мирков

7-2

       
  Емануела Нинков 7-2        
  Михал Ушјак 8-1 пласман на општинско такмичење пласман на окружно такмичење учешће на окружном такмичењу  
  Давид Фиц 8-1        
  Стеван Петровић 8-1        
           
Тајана Јарић

(14 ученика)

1 диплома општински ниво

Анкица Попин 5-4 пласман на општинско такмичење прво место учешће на окружном такмичењу  
  Борис Јанковић

5-4

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Бранислава

Вујков 5-4

пласман на општинско т. учешће на

општинском

   
  Огњен Јанковић 5-4        
  Јована Панин 5-4        
  Урош Секицки 6-3        
  Лана Сувачар 6-3        
  Ивана Петковић 7-3        
  Милош Добрић 7-        
  Стефан Мандић 7-3        
  Давид Регељац 7-3        
  Александра Врекић 8-3        
  Драгана Николић 8-3        
  Новак Капетанов 8-3        
           
Енглески језик          
Невена Беговић

(1 ученик)

Миона Гашић 8-2 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
 

Снежана Кљакић

(2  ученика)

 

Ненад Белегишанин 8-3 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Никола Ајдер 8-3 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
           
Мали фудбал

 (8 девојчица)

Милош Спасојевић,

Милкица Лучић

1 диплома општински ниво

Весна Попадић

8-2

Николина Шијаковић

8-2

пласман на општинско такмичење друго место    
  Данијела Михајлов 8.        
  Оријана Дураковић7.        
  Далиборка Такарић 7-2   Напомена: Овај тим учествује у пројекту „Мој школа –мој тим“- више такмичења у току године

 

  Вања Валашек 7-2  
  Исидора Врсајков 6-2  
  Харија Дураковић  5-2  
           
Одбојка

(7 дечака)

Давид Фиц 8-1 пласман на општинско такмичење прво место треће место  
 Милкица Лучић

Милош Спасојевић

2 дипломе

(општински и окружни ниво)

Радован Михајлов 8-2  

 

     
  Роман Цинкоцки 7-1        
  Вук Божин 7-1        
  Адриан Хложан 7-1        
  Урош Голубов

7-2

       
  Михал Ушјак 8-1

 

       
           
Одбојка

 (8 девојчица)

Миона Гашић

8-2

пласман на општинско такмичење      
  Софија Поповицки 8-2        
  Данијела Михајлов 8-2        
  Мартина Чобрда 7-1        
  Оријана Дураковић Петровић 7-2        
  Дарка Фабок 6-1        
  Живана Милошевић 6-3        
  Јасна Грбић 6-1        
           
Физика

Јасмина Поповић(1ученик)

1 диплома општински ниво

Дејана Голубов 7-2   друго место учешће на окружном такмичењу  
           
Хемија

Биљана Маљковић Илић (2 ученика)

2 дипломе општински ниво

Софија Поповицки 8-2  

 

друго место    
  Ненад Белегишанин

8-3

  треће место    
           
 

Биологија

Лековић Велизар

(24 ученика)

5 диплома општински ниво

Бојана Зарупски 5-2 пласман на општинско такмичење треће место    
  Николина Миланов 5-2        
   Ивана Исаков 5-2        
  Ђорђе Миланов 5-2        
  Никола Ђокић

5-2

пласман на општинско такмичење из оправданих разлога није учестовао на такмичењу    
  Огњен Јанковић 5-4 пласман на општинско такмичење треће место    
  Борис Јанковић 5-4 пласман на општинско такмичење треће место    
  Ненад Попин

5-4

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Драган Николић 5-4        
  Наталија Парошки 5-4        
  Урош Секицки 6-3 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Габријела Кралик 6-2 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Ђурђина Голубов 6-2 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Марија Пајкановић 6-1        
  Милана Дангубић 6-2        
  Ивана Петковић 7-3        
  Стефан Мандић 7-3        
  Милош Добрић 7-3        
  Маријана Жабаљац 7-3        
  Ненад Белегишанин

8-3

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Софија Поповицки 8-2 пласман на општинско такмичење треће место    
   

Стеван Петровић 8-1

 

пласман на општинско такмичење

 

треће место

   
  Михал Ушјак 8.        
  Миона Гашић

8-2

       
           
Лидија Дамјановић/

МаријаМедаревић

(5 ученика)

1 диплома опш н.

1 дипл.окружно т.

Анђела Мутавчић 7-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Емануела Нинков 7-2 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Дејана Голубов 7-2 пласман на општинско такмичење прво место друго место учешће на републичком такмичењу
  Каја Пајкановић 7-1        
  Верица Мирков 7-2        
           
Руски језик

Марија Керавица

(4 ученика)

Сузана Вучанов 8-2  пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Зарупски Јована 8-2 пласман на општинско такмичење учешће на општинском

такмичењу

   
  Врекић Александра 8-3        
  Ненад Белегишанин

8-3

       
Фатима Иваз

(3 ученика)

   Давид Фиц 8-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Стеван Петровић 8-1        
  Михал Ушјак

 

       
           
Историја

Светлана Фај

( 8ученика)

6 диплома

(4 дипломе општински ниво,

2 дипломе окружни ниво),

2 учешћа на републичко такмичење

 

Марија Пајкановић 6-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Илинка Мандић 6-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Верица Мирков 7-2 пласман на општинско такмичење треће место учешће на окружном такмич.  
  Анђела Мутавчић 7-1        
  Вук Божин 7-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Јована Зарупски 8-2 пласман на општинско такмичење треће место учешће на окружном такмич.  
  Давид Фиц 8-1 пласман на општинско такмичење треће место треће место учешће на републичком такмичењу
  Гојко Перишић

8-2

пласман на општинско такмичење треће место треће место учешће на републичком такмичењу
Габријела Губа

(4 ученика)

Младен Попин 6-3 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
   

Јован Дерајић

6-3

 

пласман на општинско такмичење

 

учешће на општинском такмичењу

   
  Лана Сувачар

6-3

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Ксенија Цвејић 6-3        
           
Српски језик и култура

Радимирка Вуковић

 (1 ученик)

Јована Зарупски 8-2 пласман на општинско такмичење због поклапања термина није учестовала на такмичењу    
           
Душанка Јањић

(7 ученика)

2 дипломе

(1диплома општински ниво, 1 диплома окружни ниво

Илинка Мандић 6-1 пласман на општинско такмичење друго место друго место  
  Марија Пајкановић 6-1 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Милана Дангубић 6-2        
У Јована Краљик 6-2        
  Данијела Вучетић 6-2        
  Ђурђина Голубов 6-2        
  Александра Попов 5-1        
Марија Милосављев

(9 ученика)

3 дипломе

(2 дипломе општински ниво, 1 диплома окружни ниво),

1 пласман на републичко такм.

Јована Панин

5-4

пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Бранислава Вујков 5-4 пласман на општинско такмичење учешће на општинском такмичењу    
  Борис Јанковић 5-4 пласман на општинско такмичење друго место учешће на окружном такмич.  
  А. Темеринац 5        
  Кристина Гњатић 5-4        
 

 

Огњен Јанковић

5-4

       
  Душица Бабић 6-3        
 

 

Живана Милошевић 6-3        
  Александра Врекић 8-3 пласман на општинско такмичење прво место друго место учешће на републичком такмичењу
Катица Гајић

(2 ученика)- српски као матерњи језик

2 дипломе општински ниво

 

Николина Миланов 5-2 пласман на општинско такмичење треће место учешће на окружном такмич.  
  Бојана Зарупски

5-2

пласман на општинско такмичење друго место учешће на окружном такмич.  
           
           
           
Српски као нематерњи језик

(2 ученика)

2 дипломе окружни ниво,

2 пласмана на републичко такмичење

 

Мартина Чобрда 7-1     прво место

(први ранг

такмич.)

треће место
   

Мартина Миксад 7-1

     

прво место

(први ранг такмич.)

 

учешће на републичком такмичењу

           
Радимирка Вуковић(1ученик)

1 дипл. пл.на р.т.

Михал Ушјак

8-1

    друго место  учешће на републичком такмичењу
           
Словачки језик

Сурови Марјена

(12 ученика)

3 дипломе окружни ниво,

2 пласмана на републичко такмичење

Нина Медоварски 5-1 пласман на окружно такмичење      
  Мелани Мајера

5-1

пласман на окружно такмичење      
  Мартина Галицки 5-1        
  Матилда Хложан 6-1 пласман на окружно такмичење   прво место(први ранг такмич.)

 

 
  Сара Струхар

6-1

пласман на окружно такмичење      
  Дарка Фабок 6-1 пласман на окружно такмичење      
  Марсела Чермак 6-1        
  Мартина Чобрда

7-1

пласман на окружно такмичење   прво место(први ранг такмич.)

 

учешће на репуб. такмич.
  Мартина Миксад

7-1

пласман на окружно такмичење   прво место(први ранг такмич.)

 

учешће на републичком такмичењу
  Давид Фиц

8-1

пласман на окружно такмичење      
  Михал Ушјак

8-1

пласман на окружно такмичење      
  Ивона Цинкоцки 8-1        
           
Рецитатори

Анка Нинков

 (2 ученика)

2 дипломе

Денис Алајбеговић

3-2

пласман на општинско такмичење бронза

 

(треће место)

   
  Теодора Видосављевић

4-2

пласман на општинско такмичење сребро

(друго место)

   
Душанка Јањић

(1ученик)

2 дипломе

Јована Краљик

6-2

пласман на општинско такмичење сребро

(друго место)

   
 

 

         
 

Информатика и рачунарство

Снежана Поповић

(12 ученика)

         
  Оријана Дураковић Петровић 7-2        
  Вања Валашек 7        
  Стефан Мандић        
  Ивана Петковић        
  Михал Ушјак 8-1 пласман и учешће на општинском такмичењу      
  Ивона Цинкоцки        
  Новак Капетанов

8-3

пласман на општинско такмичење      
  Срђан Милић 8-3 пласман и учешће на општинском такмичењу      
           
  Дарија Карагаћа 8-3        
  Немања Нинков 7-2        
  Јелена Будић 8-3        
  Никола Владисављев

8-3

       
           
Географија

Бисерка Спасојевић

(9 ученика)

Анастасија Гајинов 8-2 пласман на општинско такмичење      
  Гојко Перишић

8-2

пласман на општинско такмичење      
  Миона Гашић

8-2

пласман на општинско такмичење      
  Сузана Вучанов 8-2 пласман на општинско такмичење      
  Давид Фиц 8-1 пласман на општинско такмичење      
  Бојана Попин  8.        
  Михаел Ушјак 8-1        
  Никола Владисављев 8-3        
  Јелена Будић 8-3        
           
Такмичење из области саобраћаја

 

Анка Нинков

2 дипломе

Александар Петровић 4-2 пласман на општинско т. прво место    
 

 

Даниела Нинков 4-2

 

пласман на општинско т. треће место    
  Слађана Перишић 4-2 пласман на општинско т.      
  Бранислав Миланов 4-2 пласман на општиско т.      
           
Техничко и информатичко образовање

(саобраћај)

Милован Загорац

(8ученика)

1 диплома

Марија Миросављев

6-2

пласман на општинско такмичење учешће на општин. такмич.    
  Петар Сувачар

7-2

пласман на општинско такмичење учешће на општин. такмич.    
  Миона Гашић 8-2 пласман на општинско такмичење треће место учешће на окружном такмич.  
  Филип Пејак 8-2 пласман на општинско такмичење учешће на општин. такмич.    
  Јован Миросављев 5 пласман на општинско такмичење учешће на општин. такмич.    
  Александра Попов 5-1 пласман на општинско такмичење учешће на општин. такмич.    
  Светлана Пејчић 5-1 пласман на општинско такмичење учешће на општ.такм.    
  Тодор Божин 5-1 пласман на општинско такмичење учешће на општин. такмич.    
           

 

 

 

 

 

 

TАКМИЧЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МАТЕМАТИЧКОГ ДРУШТВА „АРХИМЕДЕС“  49200 учесника

Математичко

такмичење

„Мислиша“ (28ученика)

     
Милана Пандуров

(3 ученика)

Вучетић Дејан 2-2    
  Аугустинов Урош 2-2    
  Никола Новаков 2-2    
       
Миланка Ђурица

(4 ученика)

Милић Никола 3-4    
  Лукијан Лазаров 3-4    
  Атанасије Темеринац 3-4    
  Денис Хаксалић 3-4    
       
Анка Нинков

(8 ученика)

2 похвале

Виктор Кралик   4-2    
  Лав Маглов 4-2    
  Милица Лаћарак 4-2    
  Даниела Нинков    
  Александар Петровић 4-2.   похвала
  Слађана Перишић    
  Теодора Видосављевић   похвала
  Милош Перишић 4-2    
Нада Торовић

(2 ученика)

2 похвале

Данило Протић 4-3   похвала
  Горан Прерадов 4-3   похвала
       
Наталија Ушјак

(9 ученика)

1 друга награда

1 трећа награда

3 похвале

Марко Сувачар  4-4   трећа награда
  Даница Добрић    
  РадомирНиколић    
  Лука Попин   4-4   похвала
  Ангелина Радојев 4-4   похвала
  Марко Пешић4.   похвала
  Јован Влаовић  4-4   друга награда
  Марко Добрић    
  Александар Врекић 4-4    
       
       
Здравко Пандуров Михал Ушјак 8-1    
  Стеван Петровић 8-1    

 

 

ТАКМИЧЕЊА ИЗ ОСТАЛИХ ОБЛАСТИ

(ТАКМИЧЕЊА КОЈА РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ, ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ,ОСТАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ЖИВОТ)

ТАКМИЧЕЊА КОЈА НЕ УЛАЗЕ У ВРЕДНОВАЊЕ ПРИ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ/ ВУКОВУ ДИПЛОМУ

 

ОБЛАСТ/КООРДИНАТОР БРОЈ УЧЕСНИКА ПОСТИГНУЋЕ
„Најбољи ученик“/

“Најуреднија учионица“

Невена Беговић са сарадницима

Сви ученици школе развој мотивације, бољи школски успех, саморегулисано учење,подстицајна средина за учење,…
„Одељењска олимпијада“

Невена Беговић са сарадницима

65 ученика „знање је на цени“
„Ја имам таленат“

Невена Беговић са сарадницима

37 ученика (3 ученика – победници учествовали у

свечаном програму поводом Дана школе

„Свако може нешто“
Турнири у одбојци

М. Спасојевић –М. Лучић

  развој способности и вештина,…
Турнир у малом фудбалу-Пројекат „Моја школа – мој клуб“

М. Спасојевић –М. Лучић

више турнира друго и треће место у малом фудбалу
Ликовни конкурси „Пресвета богородица“

 

„Светосавље –наше доба“С.Темеринац

 

„Сви смо једнаки и можемо заједно“

Учитељи у школи у Парагама

 

Причала ми једна

гитара“ Васпитачи и учитељи у школи у Парагама

 

 

„Српске народне бајке у стрипу“

С.Пајић, М. Медоварски

В. Туторов, учитељи из Парага

 

70 учесника

 

22 учесника

 

 

Сви ученици 1-4 разреда

 

 

 

 

Сва предшколска деца и ученици 1-4 разреда

ученици 1-4 разреда

 

 

 

деца из три  васпитне групе,

ученици 1-4 разреда

Анђела Мутавчић-

 друга награда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предшколци освојили награду:

Милан Брестовачки

Дејан Николић

Влада Зетко

 

Награђени ученици-прва награда :групни рад

Милан Брестовачки,

Милан Баћанов,

Влада Зетко

Ивана Данилов

Стефан Шушница

Дан матерњег језика кроз квиз знања

Душанка Јањић са наставницима језика

12 учесника неговање матерњег језика
Развој читалачке културе

Педагог школе,М.Хложан, Ј.Мучаји

 

Ученици 3-2. 4-1, 4-2 усавршавање технике и развој културе читања
Читалачки квиз знања

Ј. Феркова са библиотекарима

10 ученика Награђени ученици прва награда:Јована Панин,Јелена Капетанов, Илинка Мандић, Марија Пајкановић, Верица Мирков
Литерарни конкурс

Наставници српског језика

  Николина Миланов –друга награда

Илинка Мандић –

трећа награда

 

Божићни квиз(православна в.)

С.Темеринац

12 ученика чувамо и негујемо веру,..
Такмичење из евангеличке веронауке

Ј.Феркова

3 ученика

 

чувамо и негујемо веру,..
Такмичење „Србија у првом светском рату“ С.Фај   Гојко Перишић-прво место

Давид Фиц- друго место

Јована Зарупски- треће место

Такмичење из атлетике

М.Спасојевић- М.Лучић

7 ученика Никола Ђокић- 2 место

Исидора Врсајков-

 3 место

Миона Гашић 3 место

Ђуро Јанковић 3 место 

 

Презентација школе кроз пројекат ученика „Дан по дан“републички ниво- Марија Милосављев ( ученици:Стефан Мандић, Ивана Петковић, Јелена Врекић,Милица Будић)

Презентација школе кроз пројекат професионалне орјентације-Еко занимања –произвођач органске хране(пројектна настава)- Велизар Лековић (4 ученика: Јована Зарупски,Софија Поповицки, Миона Гашић, Гојко Перишић)

Такмичење орача

Ђока Милић

 

2 ученика развијамо вештине,припрема за будући позив
Такмичење у саобраћају

А. Нинков, М.Загорац

5 ученика Александар Петровић-друго место
Васкршње игре

С. Темеринац

4 ученика  
100 младих талената Јужно-бачког округа“ 1 ученик Милица Будић – објављена песма
„Пишемо песме“ 1ученик Николина Миланов

награђена песма

 

Постигнућа верификована дипломама:

16 диплома:4 дипломе за прво место

6 диплома за друго место

6 диплома за треће место

 

 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ РЕЗУЛТАТЕ НА

ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2014/15.ГОД.

 

1.ДЕЈАНА ГОЛУБОВ

 књижевна олимпијада : прво место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу, прво место на републичком такмичењу

биологија: прво место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу, учествовала  на републичком такмичењу

физика: друго место на општинском такмичењу и пласман и учешће на окружном такмичењу

 

2.СОФИЈА ПОПОВИЦКИ

књижевна олимпијада: прво место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу

биологија: треће место на општинском такмичењу

хемија: друго место на општинском такмичењу

 

3.ВЕРИЦА МИРКОВ

књижевна олимпијада : прво место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу, треће место  на републичком такмичењу

историја: треће место на општинском такмичењу, пласман и учешће на окружном такмичењу

 

 1. МАРТИНА ЧОБРДА

словачки језик: прво место на окружном такмичењу, учествовала  на републичком такмичењу

српски као нематерњи језик: прво место на окружном такмичењу, треће место на републичком такмичењу

 

 1. МАРТИНА МИКСАД

словачки језик: прво место на окружном такмичењу, учествовала  на републичком такмичењу

српски као нематерњи језик : прво место на окружном такмичењу, учествовала  на републичком такмичењу

 

6.БОРИС ЈАНКОВИЋ

српски језик и култура : друго место на општинском такмичењу, пласман  и учешће на окружном такмичењу

биологија: треће место на општинском такмичењу

 

 1. БОЈАНА ЗАРУПСКИ

српски језик и култура : друго место на општинском такмичењу,учешће на окружном такмичењу

биологија: треће место на општинском такмичењу

 

8.ТЕОДОРА ВИДОСАВЉЕВИЋ

математика: похвала на такмичењу у организацији друштва „Мислиша“

рецитовање: друга награда- општински ниво

 

 1. МИХАЛ УШЈАК

математика: пласман  на окружно такмичење, учешће на окружном такмичењу

 српски као нематерњи језик: друго место на окружном такмичењу, учествовао на републичком такмичењу

 

10.АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ

књижевна олимпијада : прво место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу, учествовала  на републичком такмичењу

српски језик и култура : прво место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу, учествовала на републичком такмичењу

 

11.МИЛИЦА БУДИЋ

књижевна олимпијада : друго место на општинском такмичењу, треће место на окружном такмичењу

 

 1. АНКИЦА ПОПИН

математика: прво место на општинском такмичењу, учешће на окружном такмичењу

 

 1. СОФИЈА ПОПИН

књижевна олимпијада : друго место на општинском такмичењу, учешће на окружном такмичењу

 

14.НОВАК КАПЕТАНОВ

књижевна олимпијада : треће  место на општинском такмичењу, учешће на окружном такмичењу

 

 1. ДАНИЕЛА НИНКОВ

математика: треће место на општинском такмичењу, учешће на окружном такмичењу

саобраћај: друго место на општинском нивоу

 

16.ИЛИНКА МАНДИЋ

српски језик и култура : друго место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу,

 

17.НИКОЛИНА МИЛАНОВ

српски језик и култура : треће место на општинском такмичењу, пласман и учешће на окружном такмичењу

 

18.ЈОВАНА ЗАРУПСКИ

историја: треће место на општинском такмичењу, пласман и учешће на окружном такмичењу

 

19.ГОЈКО ПЕРИШИЋ

историја: треће место на општинском такмичењу,  треће место на окружном такмичењу, учествовао  на републичком такмичењу

 

20.ДАВИД ФИЦ

историја: треће место на општинском такмичењу, треће место на окружном такмичењу, учествовао на републичком такмичењу

 

21.МАРКО СУВАЧАР

математика: пласман  на окружно такмичење, похвала на окружном такмичењу

трећа награда на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

22.АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ

математика: пласман  на окружно такмичење, учешће на окружном такмичењу,

похвала на такмичењу у организацији друштва „Мислиша“

саобраћај: прво место на општинском такмичењу

 

23.МАТИЛДА ХЛОЖАН

словачки језик: прво место на окружном такмичењу

 

24.НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН

хемија: треће место на општинском такмичењу

 

25.СТЕВАН ПЕТРОВИЋ

биологија: треће место на општинском такмичењу

 

26.МИОНА ГАШИЋ

саобраћај: треће место на општинском нивоу, учешће на окружном такмичењу

 

27.ОГЊЕН ЈАНКОВИЋ

биологија: треће место на општинском такмичењу

 

28.ЈОВАНА КРАЉИК

рецитовање: друга награда општински ниво

 

29.ДЕНИС АЛАЈБЕГОВИЋ

рецитовање: трећа награда општински ниво

 

30.ЈОВАН ВЛАОВИЋ

друга награда на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

31.МАРКО ПЕШИЋ

похвала на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

32.ДАНИЛО ПРОТИЋ

похвала на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

33.ГОРАН ПРЕРАДОВ

 похвала на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

34.ЛУКА ПОПИН

похвала на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

35.АНГЕЛИНА РАДОЈЕВ

похвала на такмичењу у организацији математичког  друштва „Мислиша“

 

 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ- МАЛИ ФУДБАЛ – 2 место на општинском такмичењу

 

1.Весна Попадић

 

2.НиколинаШијаковић

 

3.Данијела Михајлов
4.Оријана Дураковић
5.Далиборка Такарић
6.Вања Валашек
7.Исидора Врсајков
8.Харија Дураковић

 

 

 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ- ОДБОJKA- 1 место на општинском и 3 место на окружном такмичењу

1.Радован Михајлов
2.Роман Цинкоцки
3.Вук Божин
4.Адриан Хложан
5.Урош Голубов
6.Михал Ушјак

7. Давид Фиц

 

 

 

 

 

 

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УЧЕШЋА И  ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА ОД 2011-2015.ГОДИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И МАТЕМАТИЧКОГ ДРУШТВА „АРХИМЕДЕС“         

Ниво такмичења Школска

2010/11 г.

Школска

2011/12. Г.

Школска

2012/13. Г

Школска

2013/14.

школско такмичење 123учесника 128 учесника 173учесника Е-139 ученика

29 пред. деце

         
Општинско

Такмичење

96 учесника

19 диплома

3 награде

 

83 ученика

27 диплома

1 похвала

 

117учешћа

34дипломе

110 учешћа

23 дипломе

1 похвала

         
Окружно

Такмичење

18 учесника

2 дипломе

1 награда

2 похвала

21 учесник

6 диплома 1похвала

међурегионално

8 ученика

1награда

15 учешћа

окружно

26 међуокр.

 

9 диплома

24 учешћа

 

 

 

8 диплома

         
републичко такмичење 19 учесника

„Мислиша“

+3 учесника

Министарст.

1 диплома

3 награде

5 похвала

2 учесника 1 учесник на републич.

финалу

„Мислиша“

1 награда

6 похвала

4 ученика

Министарство

28ученика

„Архимедес“

7 похвала

 

         
УКУПНО: 22 дипломе

7 награда

7 похвала

28 ученика

постигло резултате

33 дипломе

( 2 групни рад

11 учесника)

1 награда

2 похвале

34 ученика са

Резултатима

43дипломе

1 награда

6 похвала

36 ученика

постигло резултате

31 диплома

8 похвала

28 ученика постигло резултате

  школска

2014/15.год.

     
такмичења школског нивоа

 

148 ученика      
такмичења општинског нивоа 36 учешћа

/26 ученика

33 дипломе

 2 дипломе-екипно так.

     
такмичења окружног нивоа 29учешћа/

23 ученика

16 диплома,

1 диплома екипно так.

1 похвала

     
Такмичења

републичког

нивоа

12 учешћа/

8 ученика-Министарство просвете

3 дипломе

28 ученика

“Мислиша“

2 награде

(друга и трећа)

7 похвала

 

     

 

Укупно у школској 2014/15 години:  65 постигнућа   : 55 диплома – 52 дипломе индивидуално,а 3 дипломе екипно постигнуће;  2 награде , 8 похвала

 

Додатне информације о реализацији и постигнућима на такмичењима

Сви ученици и наставници, учесници такмичења на свечаности поводом Дана школе у присуству гости/родитеља/колега/ ученика су награђени, похваљени или им је уручена Захвалница за организацију и учешће на такмичењима.

Сваки ученик који је остварио резултат за прво, друго или треће место на такмичењу од општинског до републичког нивоа је награђен књигом. Учесници републичког такмичења присустовали су и на свечаној вечери поводом овог празника школе.

Наставници који су остварили 5 или више постигнућа са ученицима на такмичењима у овој школској години такође су награђени књигом.Марија Милосављев и Светлана Фај за 11 постигнућа, Радимирка Вуковић за 10 постигнућа, Анка Нинков за 8 постигнућа из три области рада, Наталија Ушјак за 7 постигнућа, Катица Гајић за 6 постигнућа из две области и Велизар Лековић за 5 постигнућа са ученицима. 

Похвалу за постигнуте резултате добили су: Марјена Сурови,Биљана Маљковић Илић,Тајана Јарић, Јасмина Поповић, Марија Медаревић, Душанка Јањић,Милован Загорац,Милкица Лучић,Милош Спасојевић, Нада Торовић, Здравко Пандуров.

Захвалницу за учешће на такмичењима су добили сви ученици и наставници који су учествовали, а у овој школској години нису остварили резултат који се региструје дипломом.Такође Захвалницу за учешће на више такмичења и за активност 100 ученика добила је Станислава Темеринац. Невени Беговић уручена је Похвала за организацију више такмичења и ангажман свих ученика школе да учествују у такмичењима планираним кроз рад Заједнице ученика.

Како би такмичења у наредној школској години било још више учитељи Радмила Вјештица и Наташа Абаџић су одлучиле да примењују инегративну наставу. Додељена Похвала за примењену иновацију  представља ветар у леђа за даљи рад.

По мишљењу директора школе укупним резултатима школе допринела је педагог школе Рајка Чабрило и награђена је књигом мисли 1000 мудраца.

Искрене честитке поводом постигнутих резултата пружили су сви присутни којима су резултати презентовани. Поменути резултати налазиће се и на сајту и у летопису школе.

 

Верујемо у себе и надамо се новим успесима.

 

Предлози и сугестије за унапређивање ове области рада:

Ø  У распореду 40- часовне радне недеље увећати фонд сати за припрему ученика за такмичења/ослободити наставнике који постижу резултате са ученицима других послова

Ø  Екскурзије ученика организовати након такмичења(последња радна недеља)

Ø  Предложити ученицима и њиховим родитељима да изаберу  највише два наставна предмета из којих ће проширивати/продубљивати знања/постизати резултате на вишим нивоима такмичења

 

 

 

Такмичења испратила и анализу сачинила педагог школе,

                                                                               Рајка Чабрило

 

АНАЛИЗА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ

Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења,вештина и способности ученика из предмета односно области предмета. Циљ такмичења/смотри је афирмација образовно-васпитног рада,постигнућа ученика и подизање квалитета образовања

ОБЛАСТ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКО

ТАКМИЧЕЊЕ

ОПШТИНСКО

ТАКМИЧЕЊЕ

ОКРУЖНО

ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО

ТАКМИЧЕЊЕ

  ∑-139 ученика ∑-110 ∑- 24-

13 класик

11спец.т

∑- 4 Министарство

28 „Архимедес“

         
Кошарка   7 учесника    
         
Веронаука (православни катихизис)

 

 

Евангеличко-

лутерански вјеронаук

  21.12.2013.

12 учесника

24.12.2013-

4 учесника

 

3 учесника

 

∑- 19 учесника

   
     

 

   
Математика разредна настава

16 ученика

предметна настава

28 ученика

разредна настава

10 ученика

предметна настава

10 ученика

 

1 учесник  
         
 

 

Математика

 

„Мислиша“

       

 

Разредна

настава

28 ученика

         
Физика 1 учесник 1 учесник 1 учесник  
         
Књижевна олимпијада 6 учесника 6 учесника

 

1 учесник

 

1 учесник
         
Хемија 1о учесника 4 учесника

 

2 учесника  
         
Енглески језик 6 учесника 4 учесника    
         
Руски језик 1 учесник 1 учесник

 

1 учесник

 

1 учесник
         
Српски језик и језичка култура 15 учесника 8 учесника 3 учесника  
         
 

Српски  као нематерњи језик

 

2 учесника

 

 

/

 

2 учесника

 

 

2 учесника

         
Биологија 24 учесника 11 учесника

 

1 учесник

 

 
         
Историја 7 учесника 5 учесника учесника  
         
Географија 3 учесника 2 учесника

 

1 учесник  
         
Словачки језик 11 учесника / 7 учесника

 

 
         
Рачунарство и

Информатика

13 учесника

 

/

 

2 учесника

(регионално)

 
         
Техничко и информатичко образовање„

Шта знаш о саобраћају“

разредна н.- 18 учесника

предметна н.-16 учесника

 

Разредна настава

6 учесника

предметна н.

16 учесника

   
____________ ____________ _____________ ___________ ______
 

Атлетика

   

8 учесника

 

   
Саобраћај- спретност у вожњи бицикла и познавање саобраћајних правила   учесника    
         
Поетски конкурс

„Мика.Антић“

(Гимназија

„20 октобар“)

  14 учесника    
         
Ликовни конкурси/

Колоније

  3 учесника 2 учесника 29 предшколске деце
         
Такмичење „најбољи ученик- најуређенија учионица“ сви ученици школе      
         
Ликовни конкурс –* у процесу рада је ?     ?

 

 

 

УЧЕНИЦИ/ НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ  РЕЗУЛТАТЕ  НА  ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ

Ученик/наставник ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО
       
       
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР

(Анка Нинков)

прво место –

математика

 

друго место-„Шта знаш о саобраћају“

   
       
СУВАЧАР  МАРКО

(Наталија Ушјак)

треће место –

математика

   
       
ВУЈКОВ БРАНИСЛАВА

(Горана Штрбац)

треће место –математика друго место

математика

похвала са математичког

такмичења

„Мислиша“

КРАЛИК ВИКТОР

(Анка Нинков)

 

МАРКО ПЕШИЋ

(Наталија Ушјак)

 

ЈОВАН ВЛАОВИЋ

(НаталијаУшјак)

 

АЛЕКСАНДАР

ВРЕКИЋ

(Наталија Ушјак)


АНКИЦА ПОПИН

(Горана Штрбац)

 

БОРИС ЈАНКОВИЋ

(Горана Штрбац)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Похвала са математичког такмичења

„Мислиша“

АНАМАРИЈА РАЧИЋ

(Јасмина Поповић)

похвала –физика пласман и учешће  
       
ПОПОВИЦКИ СОФИЈА

(Радимирка Вуковић)

Биљана Маљковић Илић)

 

прво место –књижевна олимпијада

 

друго место –хемија

друго место –књижевна олимпијада

 

пласман и учешће

 

 

 пласман и учешће
       
ДАНИЕЛ ЦИНКОЦКИ

(Фатима Иваз)

треће место –руски језик треће место –руски језик пласман  и учешће
       
БЕЛЕГИШАНИН НЕНАД

Биљана Маљковић Илић

Велизар Лековић)

 

друго место –

хемија

 

треће место –биологија

пласман и учешће  
       
ГОЛУБОВ ДЕЈАНА

(Радимирка Вуковић

Лидија Дамјановић- Марија Медаревић)

друго место –

српски ј. и језичка култура

 

 

друго место –биологија

пласман и учешће

 

 

 

друго  место-биологија

 
       
 

ДАНГУБИЋ

МИЛАНА

(Душанка Јањић)

 

друго место

српски ј. и јез.

култура

 

пласман и учешће

 
       
 

БАБИЋ ДУШИЦА

(Марија Милосављев)

 

друго место –српски ј. и јез.култура

 

 

пласман и учешће

 

 
       
ГОЛУБОВ ЂУРЂИНА

(Велизар Лековић)

треће место –

биологија

   
       
МИРКОВ

ВЕРИЦА

(Лидија Дамјановић

Светлана Фај)

треће место –

биологија

 

треће место –историја

 

 

 

прво место

историја

 
       
МАНДИЋ СТЕФАН

(Велизар Лековић)

треће  место –

биологија

   
       
ДАВИД ФИЦ

(Светлана Фај)

 

 

Катица Гајић

треће место – историја пласман и учешће

 

 

учешће на такмичењу-српски као нематерњи језик

(први ниво так.)

 

 

 

 

пласман

       
МАРИЈА ПЕТРОВИЋ

(Б.Спасојевић)

треће место – географија    
       
ДУШАН ПЕЈАК

(Б. Спасојевић)

друго место –

географија

пласман и учешће  
       
МИХАЛ УШЈАК

(Катица Гајић)

  друго место – српски као нематернји језик

(први ниво так.)

Пласман
       
МАТИЛДА ХЛОЖАН

(Марјена Сурови)

  друго место –словачки језик

(први ниво т.)

 
       
МАРТИНА ЧОБРДА

(Марјена Сурови)

  друго место –словачки језик

(први ниво т)

 
       
ЉУБИЦА ПЕЈАК

(Анка Нинков)

друго место „Шта знаш о саобраћају“    
       
ХАРИЈА ДУРАКОВИЋ

(Силвија Гашић)

треће место

Шта знаш о саобраћају“

   
ЈОВАН МИРОСАВЉЕВИЋ

(Силвија Гашић)

 

треће место

„Шта знаш о саобраћају“

   
       
       
       
УКУПНО:      
28  ученика дипломе за прво место

 

диплома за друго место

 

12 диплома затреће место

 

1 похвала

 

Укупно :

23 дипломе,

1 похвала

диплома

за прво место

 

диплома за

друго место

 

дипломе за

треће место

 

 

 

Укупно:

8 диплома

???диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

7 похвала

 

Укупно:

 ?диплома

7 похвала

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ  ВИШЕ РЕЗУЛТАТА:

(8 ученика)

ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР (3р) ( математика- прво место општинско такмичење , такмичење „Шта знаш о саобраћају“- друго место општински ниво)

ВУЈКОВ БРАНИСЛАВА (4р) ( математика – треће место општинско, друго место окружно,похвала републичко такмичење “Мислиша“)

ГОЛУБОВ ДЕЈАНА (6р) ( српски језик и језичка култура – друго место општинско такмичење,  биологија- друго место на општинском и друго место на окружном такмичењу )

МИРКОВ ВЕРИЦА (6р) ( биологија треће место општинско такмичење, историја   – треће место општинско такмичење, прво место окружно такмичење )

ФИЦ ДАВИД (7р) ( историја – треће место општинско такмичење, српски језик и језичка култура- пласман на републичко такмичење

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (7р) ( књижевна олимпијада: прво место општинско, друго место окружно,…..-републичко; хемија: друго место општинско такмичење

БЕЛЕГИШАНИН  НЕНАД (7р) ( хемија- друго место општинско такмичење, биологија- треће место општинско такмичење)

ЦИНКОЦКИ ДАНИЕЛ (8р) ( руски језик- треће место на општинском , треће место на окружном и пласман на републичко такмичење)

v   СВИМ  УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА  КОЈИ СУ СЕ ОДЛУЧИЛИ ДА УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊИМА ДИРЕКТОР И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ УРУЧИЛИ СУ ЧЕСТИТКЕ, А ОСТАЛЕ УЧЕНИКЕ ПОЗИВАЛИ НА УЧЕШЋЕ..УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ РЕЗУЛТАТЕ УРУЧИВАЛИ СМО ЧЕСТИТКЕ И ДИПЛОМЕ  КАКО СУ ПРИСТИЗАЛЕ ОД ОРГАНИЗАТОРА  НА СКУПУ СВИХ УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ НАСТАВНИКА.. НА ПРОСЛАВИ ДАНА ШКОЛЕ СВИ УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА ОД ОПШТИНСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА ДОБИЛИ СУ ЗАХВАЛНИЦЕ(133)  , А 28 УЧЕНИКА КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ РЕЗУЛТАТЕ ЈЕ НАГРАЂЕНО СА 39 КЊИГА. СВАКО ПОСТИГНУЋЕ ЈЕ НАГРАЂЕНО КЊИГОМ .ТАКОЂЕ ЈЕ И НАСТАВНИЦИМА УРУЧЕНА ЗАХВАЛНИЦА ЗА УЧЕШЋЕ И ПОСТИГНУЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА(18) .

 

 

 

 

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА

У школској  2013/14.години   29  предшколске деце и

1 3 9  ученика је учествовало на такмичењима

Предшколски припремни програм – полазници

29 деце је учествовало  на републичком  литерарно-ликовном конкурсу “Пинокијеве авантуре у песми и стрипу

Разредна настава: 51 ученик (195ученика) – (26,15%)

други разред:        6 (41) ученика       ( 15%)

трећи разред:      28 (69) ученика       ( 41%)

четврти разред:  17(85) ученика         ( 20% )

Предметна настава: 88 (223) ученика – (39,46%)

пети разред:     23 ученика      ( 40%  )

шести разред:  2 3 ученика     (  37%  )

седми разред:  22 ученика       (  38 % )

осми разред:    20ученика        (  44% )

∑-33,25% ученика укључило се у такмичења- у приказ својих  знања и умења

НИВОИ ПОСТИГНУЋА:

   8  деце предшколског припремног програма освојило је прву награду на  ликовном конкурсу у организацији Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш

1 награда (бицикл) на такмичењуиз области саобраћаја у организацији АМСС

1 место у уличним тркама-Бачка Паланка (организација спортског савеза)

 

 

 28 ученика и 17 наставника – 31 диплома и 8 похвала- у организацији Министарства просвете, науке, технолошког развоја – Математичког друштва“Архимедес“

( 8 диплома и 7 похвала – разредна настава (4 наставника),

 23 дипломе и 1 похвалу – предметна настава (13 наставника))

Похвала:       1  (физика),   7 (математика на разредној настави) – укупно 8

Прво место:  2 општински ниво , 1 окружни ниво – укупно 3

Друго место: 9 општински ниво, 5 окружни ниво – укупно 14

Треће место: 12 општински ниво ,2 окружни ниво – укупно 14

 

СПЕЦИФИЧНА ПОСТИГНУЋА су :  кроз  наставу ликовне културе (Звонко Јелић), прибор за сликање и дипломе (конкурси основних школа)

. Интерно такмичење за избор најбољег ученика- најуређеније учионице- координатор Невена Беговић- Давид Фиц –Михал Ушјак ( радне навике, бољи резултати,више знања, мотивација,…..)

Посебне –„немерљиве“ вредности је рад ученика и Марије Милосављев  на  „Школском календару сећања“ и е- форми Школског листа “Трагови“ (допринос развоју компетенција (многих способности и знања) ученика)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕСНИЦИ  НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ВИШЕ ПРЕДМЕТА

/од школског до републичког нивоа/  –   56 ученика

1.ЈОВАНА ЗАРУПСКИ*(7р) (књижевна олимпијада – школско, српски језик и језичка култура –шклско,општинско, математика-школско,општинско,историја –школско,општинско,техничко и информатичко образовање“Шта знаш о саобраћају“- школски и општински ниво) („Није неопходно да достигнеш циљ, важно је да се трудиш- ако не добијеш данас добићеш сутра“- Душан Савић)

2.СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (7р) (књижевна олимпијада – школски, општински-окружни –републички ниво, математика – школски и општински,  српски језик и језичка култура– школско и пласман на општинско такмичење, хемија – школски,општински- окружни ниво)

3.ДЕЈАНА ГОЛУБОВ  (6р) (математика – школско и општинско, српски језик и језичка култура – школски ,општински и окружни ниво, биологија– школски, општински и окружни ниво

 1. ВЕРИЦА МИРКОВ(6р) (математика- школско и општинско, биологија –школски и општински ниво, историја– школски,општински и окружни ниво)

5.ЧОБРДА МИРОСЛАВ (8р) (кошарка – општинско, енглески језик– школско и општинско,биологија-школско и општинско, рачунарство и информатика – школско, регионално , словачки језик– школско и окружни ниво)

6ДАВИД ФИЦ (7р) (биологија– школско,историја– школски, општински и окружни ниво, хемија-школско, словачки језик-школско, српски као нематерњијезик – школско,окружно и републичко)

7..МАРИЈА ПЕТРОВИЋ (8р) (математика– школско ,енглески језик – школско и општинско, биологија– школско и општинско, географија – школско и општинско

8.НЕНАД  БЕЛЕГИШАНИН (7р) ( хемија– школски,општински и окружни ниво, биологија – школско,општинско такмичење, рачунарство и информатика– школско,математика-школско)

9.МИХАЛ  УШЈАК  (7р) (биологија -школско,општинско, српски као нематерњи језик окружно и републичко, словачки језик-школско,окружно,евангеличка веронаука- општинско,хемија-школско, рачунарство и информатика– школско)

10.СТЕВАН  ПЕТРОВИЋ (7р)  (математика-школско, биологија– школско, општинско, хемија-општински ниво,рачунарство и информатика– школско)

11.ДУШАН  ПЕЈАК  (8р) (кошарка – општинско, географија–  школски,општински и окружни ниво, рачунарство и информатика– школско)

 1. ДАНИЕЛ ЦИНКОЦКИ  (8р) (руски језик– општинско, окружно,републичко, словачки језик-школско,окружно, географија-школско

13.МАРТИНА ЧОБРДА (6р) (атлетика-општинско ,математика-школско,општинско, биологија-школско, словачки језик– школско,окружно,такмичење „Шта знаш о саобраћају“

14.МАРТИНА МИКСАД (6р) (математика- школско, биологија-школско, словачки језик-школско,окружно, такмичење у саобраћају АМСС-а)

 1. ЕМАНУЕЛА НИНКОВ (6р)(математика- школско,општинско, биологија-школско)

16.МИЛОШ ДОБРИЋ(6р) (математика-школско,општинско,биологија-школско )

17.ГОЈКО ПЕРИШИЋ  (7р)(математика-школско историја-школско,општинско)

 1. ТЕОДОРА ГРУЈИЋ (8р)(књижевна олимпијада –школско,општинско,енглески-школско,такмичење“Шта знаш о саобраћају“–школско,општинско.)
 2. НАДА ВРЕКИЋ (8р) (књижевна олимпијада– школско,општинско,енглески ј.-школско
 3. САЊА КРЧЕДИНАЦ  (8р)(књижевна олимпијада –школско,општинско, такмичење“Шта знаш о саобраћају“-школско,општинско)

21.МИЛОШЕВИЋ  ЖИВАНА (5р) (српски језик и језичка култура– школско и општинско т., биологија-школско)

22.БАБИН ДАЈАНА (8р)( енглески језик-школско, хемија – школски ниво)

23.ХУРАГ ЈОВАН (8р) ( кошарка-општинско,енглески језик –школско и општинско, хемија– школско,рачунарство и информатика– школско)

24.МИРОСАВЉЕВ МАРИЈА (5р)(српски језик и језичка култура -школско, биологија-школско, такмичење“Шта знаш о саобраћају“- школско, општинско, такмичење у саобраћају АМСС-а),

25.ВУЧЕТИЋ ДАНИЈЕЛА (5р)( српски језик и језичка култура- школско, биологија– школско,општинско т.)

26.ПАЈКАНОВИЋ  КАЈА (6р) (биологија- школско, историја– школско)

27.МУТАВЧИЋ АНЂЕЛА (6р) (биологија– школско, историја– школско)

28..ГОЛУБОВ ЂУРЂИНА (5р)(српски језик и језичка култура -школско, биологија– школско општинско т.)

29.ДАНГУБИЋ МИЛАНА (5р) (српски језик. и језичка култура – школско, општинско, окружно т. , биологија – школско и општинско)

 1. АНАМАРИЈА РАЧИЋ (6р)(математика– школско,физика-општинско,окружно

31 ВЛАОВИЋ ЈОВАН (3р) (веронаука, математика, математика“Мислиша“

32.НИКОЛИЋ  РАДОМИР (3р) (веронаука, математика-школско, т. „Мислиша“)

33.ПРОТИЋ ДАНИЛО  (3р)(веронаука, општинско, математика-“Мислиша)

34.ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР ( 3р) ( математика– школско, општинско, такмичење“Мислиша“, такмичење „Шта знаш о саобраћају“

35.ПРЕРАДОВ  ГОРАН (3р) веронаука-општинско, математика-„Мислиша“)

36.ПЕРИШИЋ СЛАЂАНА (3р) (веронаука-општинско, такмичење„Шта знаш о саобраћају“- школско

37.ПЕРИШИЋ МИЛОШ (3р) (веронаука– општинско, „Шта знаш о саобраћају –             школско такмичење)

38.РАДОСАВЉЕВ ЈЕЛЕНА (5р)(математика –школско, такмичење „Шта знаш о саобраћају“-општинско)

39.СУВАЧАР ЛАНА (5р) (математика –школско,такмичење „Шта знаш о саобраћају“-  – општинско)

40.НИНКОВ ДАНИЕЛА (3р) (математика –школско такмичење. , такмичење. „Мислиша“ ,општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“)

41.ПЕТКОВИЋ ИВАНА (6р)( атлетика-општинско, математика– школско и општинско ,пројекат“Школски календар сећања“- међурегионални ниво )

 1. МАНДИЋ СТЕФАН (6р) (биологија- школско,општинско,пројекат „Школски календар сећања“-међурегионални ниво)

43.БУДИЋ МИЛИЦА (6р) (биологија-школско,општинско, пројекат“Школски календар сећања“- међурегионални ниво)

44.РАДОЈЕВ ТОДОР (8р) (атлетика-општинско т., пројекат „Школски календар сећања“- међурегионални ниво)

45.ПОПИН ЗОРИЦА (7р) (хемија– школско, општинско, пројекат „Школски календар сећања“ – међурегионални ниво)

46.ПЕШИЋ МАРКО (3р) (веронаука -општинско такмичење., математика-школско,општинско,такмичење“Мислиша“

47.СУВАЧАР МАРКО (3р) (веронаука – општинско такмичење, математика-школско,општинско такмичење „Мислиша“)

48.ВРЕКИЋ АЛЕКСДАНДАР (3р) (веронаука-општинско такмичење, математика –школско,општинско, такмичење „Мислиша“ )

49..ВРЕКИЋ АЛЕКСАНДРА (7р) (српски језик и језичка култура-школско и општинско, пројекат“Школски календар сећања“)

50.ВРСАЈКОВ  ИСИДОРА (5р) (српски језик и језичка култура-школско,општинско,такмичење „Шта знаш о саобраћају“- школско,општинско т.)

51.ЖЕЉКО ПЕРИЋ (7р) ( математика-школско и општинско, рачунарство и информатика-школско)

52.ДЕРАЈИЋ ЈОВАН (5р) (атлатика-општинско, такмичење „Шта знаш о саобраћају“- школско, општинско)

53.БУДИЋ НЕМАЊА (5р) (математика-школско, биологија-школско)

54.СЕКИЦКИ УРОШ (5р)(математика-школско, биологија – школско)

55.ПЕЈАК ФИЛИП (7р) ( математика- школско, хемија– школско

56..ХЛОЖАН  МАТИЛДА  (5р) (словачки ј. –школско-окружно, учесник ликовне колоније и конкурса у организацији основних школа)

Напомена: Пројекат“Школски календар сећања“ нема такмичарски карактер

 

 

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА КОЈИ СУ ИМАЛИ   УЧЕШЋЕ/ ПОСТИГНУЋЕ  НА  ШКОЛСКОМ / ОПШТИНСКОМ /ОКРУЖНОМ

ТАКМИЧЕЊУ ИЗ   ЈЕДНОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ-

83 ученика и 29 предшколске деце

1.КРАЛИК  ВИКТОР (3р) (математика- школско,општинско такмичење,такмичење „Мислиша“)

2.ХЛОЖАН  АДРИАН (6р) (атлетика)

3.БОГОЈЕВАЦ  АНЂЕЛА (5р) (атлетика)

4.ЦИНКОЦКИ  ИВОНА (7р) (рачунарство и информатика- школско, регионално)

5.ШИМОН  НИКОЛЕТА (8р) (атлетика)

6.БУДИЋ  ЈЕЛЕНА (6р) (такмичење „Шта знаш о саобраћају“-школско,општинско)

7.ЗЕЉКОВИЋ  ТЕОДОР (8р) (кошарка-општинско т.)

8.ПИСАРЕВ  АЛЕКСАНДАР (8р) (кошарка –општинско т.)

9.ПЕРИШИЋ  ДРАГОМИР (8р) (кошарка општинско т.)

10.КЕПЧИЈА  АЛЕКСАНДАР (8р) (кошарка општинско т.)

11.БУДИЋ  МИЛОРАД (3р) (веронаука)

 1. ЈАНКОВИЋ ЂУРО (7р) (атлетика-општинско)

13.ЈАНКОВИЋ  ГОЈКО  (7р)  (такмичење „Шта знаш о саобраћају“- школско,општинско)

14.РЕГЕЉАЦ  ТАМАРА (3р)(веронаука –општинско такмичење)

15.МОМЧИЧЕВИЋ  ЈОВАН  (5) (такмичење „Шта знаш о саобраћају“-школско,општинско)

16.ПОПИН  ЛУКА (3р)  (веронаука-општинско такмичење)

17.ВРЕКИЋ  ЈЕЛЕНА (6р)  (пројекат „Школски календар сећања“)

18.ПОПИН  МИЛИЦА (6р) (пројекат“Школски календар сећања“)

19.ЈОВАНОВИЋ  ПЕТАР (3р)(веронаука –општинско такмичење)

20.ПОПИН  СЛАЂАНА (6р) (пројекат „Школски календар сећања“)

 1. БУДИЋ МИЛИЦА (6р) ( пројекат „Школски календар сећања“)

22.ПАЈКАНОВИЋ  БРАНИСЛАВ (3р) (веронаука-општинско такмичење)

23.ПЕРИЋ  ЉУБИНКА (3р) (веронаука –општинско такмичење)

24.РАДУЛАШКИ  СЛАВКО (3р) (веронаука-општинско такмичење)

25.ЛАЋАРАК  МИЛИЦА ( 3р) (математика- школско,општинско, так. „Мислиша“)

26.ВУЈКОВ  БРАНИСЛАВА (4р)( математика- школско, општинско, окружно, такмичење „Мислиша“)

27.МАГЛОВ  ЛАВ (3р) (математика – школско такмичење , т. „Мислиша“)

28.ПЕЈАК  ЛАЗАР ()(математика – школско такмичење, т. „Мислиша“)

29.ДОБРИЋ  МАРКО (3р) (математика-школско т., т. „Мислиша“)

30.ЈАНКОВИЋ  БОРИС (4р)(математика-школско,општинскот.,т. „Мислиша“)

31.ПАНИН  ЈОВАНА(4р) (математика-школско,општинско т., т. „Мислиша“)

32.ПОПИН АНКИЦА (4р)(математика-школско,општинскот.,т. „Мислиша“)

33.БОЖИН ТОДОР (4р) (математика- т. „Мислиша“)

 1. МУТАВЧИЋ БОРИС (4р)  (математика- т. „Мислиша“)

35.ПЕЈЧИЋ  СВЕТЛАНА (4р)  (математика- т. „Мислиша“)

36.ПОПОВ  АЛЕКСАНДРА (4)  (математика –т.“Мислиша“)

37.ЂУРИЋ  АНЂЕЛА (4р) (математика – т. „Мислиша)

 1. КАПЕТАНОВ НОВАК  (7р) ( рачунарство и информатика-школско)

39.МИЛИЋ  СРЂАН  (7р)( рачунарство и информатика-школско)

40.ЈОКИЋ  СТОЈАН (8р) (рачунарство и информатика-школско)

 1. СТОЈСАВЉЕВИЋ МИЛОШ (8р) (рачунарство и информатика-школско)

42.МЛАДЕНОВИЋ  БОЈАН (8р) ( рачунарство и информатика-школско)

43.РЕГЕЉАЦ  ТЕОДОРА (5р) (математика- школско)

44.ЧЕРМАК  МАРСЕЛА (5р) (ликовни конкурси и колоније у организацији основних шк.)

 1. СТРУХАР САРА (5р) (словачки језик- школско,окружно)
 2. СУВАЧАР ПЕТАР (6р)(„Шта знаш о саобраћају“-школско.општинско, такм.АМСС

47.РЕГЕЉАЦ  ДАВИД (6р) (математика – школско. општинско)

48.ГАШИЋ  МИОНА (7р) (математика- општинско)

 1. ДАВИДОВИЋ МОМЧИЛО  (5р) („Шта знаш о саобраћају“-школско,општинско)

50.ПОПАДИЋ  ВЕСНА (7р) (математика- школско)

51.ШИЈАКОВИЋ  НИКОЛИНА  (7р)(математика- школско)

52.МАНДИЋ  ИЛИНКА (5р) ( српски језик и језичка култура- школско и општинско)

53.КРАЉИК  ЈОВАНА (5р) (српски језик и језичка култура-школско)

54.ПАЈКАНОВИЋ  МАРИЈА (5р) (српски језик и језичка култура-школско)

56.ТОРОВИЋ  НЕДА (6р) (српски језик и језичка култура- школско,општинско)

57.ПАТРИК  ФИЦ (8р) (словачки језик-школско)

58.БЕЉИЧКА  ЛЕОНТИНА (8р)  (словачки језик-школско)

 1. МИЛИЋ НИКОЛА (2р) (математика- „Мислиша“)

60.ЛАЗАРОВ   ЛУКИЈАН  (2р))(математика –„Мислиша“)

61.РАДОСАВЉЕВ  РУЖИЦА (2р) (математика –Мислиша“)

62.ХАКСАЛИЋ  ДЕНИС (2р) ( математика –„Мислиша“)

63.ТЕМЕРИНАЦ  АТАНАСИЈЕ (2р)  (математика – „Мислиша“)

64.МИКСАД  МАРТИН (6р) (евангелички веронаук окружно-(први ниво))

 1. ЦИНКОЦКИ РОМАН (6р) (евангелички веронаук окружно (први ниво)
 2. ПОПИН СОФИЈА(7р)  (књижевна олимпијада-општиски ниво)

67.МИЛАНОВ  БРАНИСЛАВ (3р) („Шта знаш о саобраћају“-општинско)

 1. ПЕЈАК ЉУБИЦА (3р) -Шта знаш о саобраћају“- школско,општинско)

69.ВУЧЕТИЋ  ДЕЈАНА (3р) („Шта знаш о саобраћају“- школско т.)

70.МИРКОВ  ДАРИО (3р) („Шта знаш о саобраћају“)

71 МИЛЕТИЦКИ АЛЕКСАНДРА (3р) („Шта знаш о саобраћају“)

72.НИЧИЋ  ИВАН (3р) („Шта знаш о саобраћају“)

73.ПОПАДИЋ  ВАСКО  (5р)  („Шта знаш о саобраћају“)

 1. ХАНУЛА ИВАН (7р) („Шта знаш о саобраћају“- школско ,општинско, так. АМСС-а

75.ДУРАКОВИЋ ХАРИЈА(4р)  (“ Шта знаш о саобраћају“школско,општинско)

76.МИРОСАВЉЕВИЋ  ЈОВАН (4р) (,,Шта знаш о саобраћају“шк.,општинско)

77.ИСАКОВ  ИВАНА (4р) („ Шта знаш о саобраћају“-школско)

78.ШЕВИЋ  СТЕВАН (4р) („ Шта знаш о саобраћају“ –школско)

79.МИЛАНОВ  НИКОЛИНА(4р)  („Шта знаш о саобраћају“-школско)

80.ЗАРУПСКИ  БОЈАНА (4р) („Шта знаш о саобраћају“-школско)

81.ЂОКИЋ  НИКОЛА (4р) („Шта знаш о саобраћају“-школско)

82.ОСТОЈИЋ  НИКОЛА (4р)  („Шта знаш о саобраћају“-школско

 1. ТОШИЋ СТАНОЈА (7р) ( ликовни конкурс у организацији основних школа)

 

Предшколска деца: (ликовни конкурс у организацији Народне библиотеке- Ниш

1.КРАЉИК МАРГАРЕТА

2.ФАБОК ЈАНА

3.МЕДОВАРСКИ АЛЕК

4.РАУЗА МИХАЕЛ

5.МИКСАД МИЛАН

6.БОЋАНСКИ САРА

7.ГАЛАМБОШ АЛЕКСАНДРА

8.НИНКОВ МИХАЈЛО

9.БУДИЋ ЗДРАВКО

10.ШПРОХ МАТЕА

11.КНЕЖЕВИЋ МИЛАНА

12.ПЕЈАК МИЛАНА

13.БАБИЋ БОЈАНА

14.ГРБИЋ НЕМАЊА

15.ЛАЋАРАК ЂОРЂЕ

16.МАРКОВИЋ ТАРА

17.ШИЈАКОВИЋ НЕВЕНА

18.МИЛЕТИЦКИ ТЕОДОРА

19.БАЋАНОВ ТАМАРА –  групни рад – прво место –

20.ЈАНКОВ ГОРДАНА

21.ЈОВАНОВИЋ МИЋА

22.ЈОВИЋ МИТАР

23.ЈОВИЋ ИГОР

24.ЂУРИЋ БОРИСЛАВ

25.БАБИЋ НЕМАЊА

26.ПРОТИЋ МИХАЈЛО

27.РАДОЈЕВ АНАСТАСИЈА

28.СТАНКОВ МИА

29.НИКОЛИЋ ДУЊА       

Легенда: Црвена боја – постигнут успех на такмичењу

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УЧЕШЋА УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ ПОСТИГНУЋА ОД 2010/11 ДО 2013/14 ГОДИНЕ

 Ниво такмичења Школска

2010/11 г.

Школска

2011/12. Г.

Школска

2012/13. Г

Школска

2013/14.

Школска такмичења 123учесника 128 учесника 173учесника Е-139 ученика

29 пред. деце

         
Општинска

такмичења

96 учесника

19 диплома

3 награде

 

83 ученика

27 диплома

1 похвала

 

117учешћа

34дипломе

110 учешћа

23 дипломе

1 похвала

         
Окружна такмичења 18 учесника

2 дипломе

1 награда

2 похвала

21 учесник

6 диплома 1похвала

међурегионално

8 ученика

1награда

15 учешћа

окружно

26 међуокр.

 

9 диплома

24 учешћа

 

 

 

8 диплома

         
Републичка такмичења 19 учесника

„Мислиша“

+3 учесника

Министарст.

1 диплома

3 награде

5 похвала

2 учесника 1 учесник на републич.

финалу

„Мислиша“

1 награда

6 похвала

4 ученика

Министарство

28ученика

„Архимедес“

7 похвала

 

         
УКУПНО: 22 дипломе

7 награда

7 похвала

28 ученика

постигло резултате

33 дипломе

( 2 групни рад

11 учесника)

1 награда

2 похвале

34 ученика са

Резултатима

43дипломе

1 награда

6 похвала

36 ученика

постигло резултате

31 диплома

8 похвала

28 ученика постигло резултате

 

 

Физички гледано  наша школа представља малу школу, али по духу и енергији смо велики јер се водимо сазнањем :

“ ЧОВЕК ЈЕ ВЕЛИКИ ОНОЛИКО КОЛИКО ДЕЛА СТВАРА“

Честитамо родитељима на васпитању и усмеравању деце ка успеху, ученицима   на постигнућу,  наставницима што су повезали вољу детета/ученика и сва своја знања и умења и постигли овавакав годишњи резултат на такмичењима.

Захваљујући оваквом определењу  ми данас можемо бити изузетно поносни јер ћемо се захвалити 168 –ро деце који су представљали нашу школу  у ближем и даљем окружењу. Поносни смо  и из још једног разлога јер смо добили управо ових дана првог доктора наука – Небојшу Стилиновића  (доктор фармацеутских наука). У том правцу су се усмерила још наша два некадашња  ученика – Страхиња Ковачевић (доктор технолошких наука) и  Милица Остојић ( лекар-радиолог). Поносни смо на њих и њихове резултате, такође и на све Вас. Отуда Вас позивамо да у идућој школској години постанете ђаци који ћете учествовати  на такмичењима, ђаци који ће добити  диплому и награду, постати ђаци генерације.

Пут до успеха је дуг али није немогућ. Сви успешни људи су пре свега људи које краси труд и залагање.

И сва велика имена  науке, спорта, културе, уметности су доживљавала/доживљавају успоне и падове кроз свој животни развој отуда сви они који нису били успешни у овој години немојте се разорарати, идемо даље, идемо ка победи –успеху. На врху има места – чекамо Вас

ЧЕСТИТАМО СВИМА НА УЧЕШЋУ И ПОСТИГНУЋУ!

Праћењем такмичења и анализом ученичких постигнућа бавила се педагог школе, Рајка Чабрило

 

АНАЛИЗА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У САОБРАЋАЈУ – БИЦИКЛИЗАМ

( 4 учесника)

22.09.2012.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-2  

 

Милован Загорац

Петар Сувачар 1. место (освојен бицикл)
VI-2 Иван Ханула  
VII-2 Зоран Јовановић  
VIII-1 Михаел Миксад 2. место

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ , 19.10.2012.  

(17 учесника, 1 пласман- 2 место)

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
  Лучић Милкица Убавин Радивој  
  Врекић Алекдсандра  
  Будић Јоца  
  Шимон Николета  
  Григоријеви Милан  
  Панин Милан  
  Николић Ђорђе  
  Попин Милица  
 

 

Хложан Адриан  
  Миксад Мартина  
  Такарић Далиборка  
  Спасојевић Милош Поповицки Софија  
  Хрњез Александар  
  Јанковић Ђуро 2 место
  Беличка Леонтина  
  Милетицки Тијана  
  Сарајлић Слађана  

 

 

ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ

( 8 учесница)

ОШ “Вук Караџић” Бачка Паланка

08.02.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VIII1 Милош Спасојевић

 

Тијана Милетицки

 

 

Резултат није постигнут

VIII2 Душица Косић

 

VIII2 Јована Владисав

 

VIII1 Слађана Сарајлић

 

VII1 Николина Попов

 

VII1 Дијана Радишић

 

VII2 Невена Шијан

 

VIII1 Алдина Вајнман

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ

(9 дечака)

( 05.03. 2013.)

Ученици 6 – 7 разреда наставник Срђан Милић Резултат није постигнут
  Лучић Милкица Јоца Будић  
  Милан Григоријевић  
  Гојко Јанковић  
  Филип Оливер  
  Радослав Попин  
  Новак Капетанов  
  Денис Ковачевић  
  Дејан Станковић  

 

 

БОЖИЋНИ КВИЗ ИЗ ВЕРОНАУКЕ

(екипно такмичење), 8 учесника

ОШ “Ратко Павловић Ћићко – Ратково”,22.12.2012.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
 

 

III4

 

 

 

Станислава Темеринац

-Александар Темеринац

-Борис Јанковић

-Јована Панин

-Бранислава Вујков

5. место
 

 

III4

-Драган Николић

-Кристина Гњатић

-Вук Грујић

-Наталија Парошки

6. место

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

(8 учесника)

30.01.2013.

Ученици означени  болдовано су се кандидовали за даље такмичење.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VI2 Јасмина Поповић Софија Поповицки 98
VI2 Јована Зарупски 84
VI1 Стеван Петровић 66
VI3 Ненад Белегишанин 41
VI3 Зорица Попин 11
VI3 Драгана Николић 6
VII1 Марија Петровић 32
VIII3 Меланија Попин 80 (од макс. 100)

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

(6 учесника)

09.02.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VI1  

 

Јасмина Поповић

Стеван Петровић 20 бодова
 

VI2

Софија Поповицки 33 бода
Јована Зарупски 15 бодова
VI3 Ненад Белегишанин 7 бодова
VII1 Марија Петровић 1 бод
VIII3 Меланија Попин 12 бодова

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

( разредна настава 3 ученика, предметна настава 26 учесника)

02.02.2013.

Напомена: Ученици чија су имена болдована – пријављени су за учешће на општинском такмичењу.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
 

IV2

 

Милана Пандуров

Ђурђина Голубов 80 бодова
Данијела Вучетић 40 бодова
Милана Дангубић 20 бодова
 

 

V1

 

 

 

Биљана Радошевић

Мартина Чобрда 44 бода
Мартина Миксад 40 бодова
Неда Торовић 32 бода
Ката Пајкановић 17 бодова
Анђела Мутавчић 21 бод
 

V2

 

Здравко Пандуров

Дејана Голубов 98 бодова
Верица Мирков 70 бодова
Емануела Нинков 46 бодова
 

 

V3

 

 

Милана Глумац

Mилош Добрић 62 бода
Давид Регељац 60 бодова
Ивана Петковић 30 бодова
Анамарија Рачић 19 бодова
 

VI1

 

Здравко Пандуров

Давид Фиц 51 бод
Михал Ушјак 38 бодова
Стеван Петровић 34 бода
 

VI2

 

 

Биљана Радошевић

Јована Зарупски 60 бодова
Софија Поповицки 58 бодова
Миона Гашић 56 бодова
Жељко Перић 20 бодова
VI3 Милана Глумац Ненад Белегишанин 49 бодова
 

VII1

 

Здравко Пандуров

Марија Петровић 24 бода
Данијел Цинкоцки 7 бодова
 

VII2

 

Биљана Радошевић

Невена Шијан 10 бодова
Дајана Бабин 5 бодова
VIII2 Здравко Пандуров Предраг Сиљаноски 6 бодова
VIII3 Милана Глумац Милан Панин 20 бодова

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

( 3 ученика са разредне и 9 ученика са  предметне наставе)

02.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
 

IV2

 

 

Милана Пандуров

Ђурђина Голубов 49
Данијела Вучетић 40
Милана Дангубић 70
 

V2

 

 

Здравко Пандуров

Дејана Голубов 1 место,   95
Верица Мирков 66
Емануела Нинков 3 место,            79б.
V3

 

Милана Глумац Mилош Добрић 20
Давид Регељац 40
 

VI2

 

 

Биљана Радошевић

Јована Зарупски 18
Софија Поповицки 3 место 64б.
Миона Гашић 8
VI3 Милана Глумац Ненад Белегишанин 0

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

( 3 учесника, 1 диплома)

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (6р) , 3 место на окружном такмичењу

ГОЛУБОВ ДЕЈАНА( 5р), ЕМАНУЕЛА НИНКОВ (5р)

 

 

AРХИМЕДЕСОВО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ  

( на нивоу Србије)

међуокружно такмичење,  9186 учесника другог и 8556 учесника трећег разреда

Разред Наставник Ученик Постигнут резултат
2-2 Нинков Анка Петровић Александар мах 60 б.,ПРВА НАГРАДА, пл. на републичко т.
    Кралик Виктор 33 б.
    Лаћарак Милица 40 б.
    Перић Љубинка 25 б.
    Перишић Слађана 34 б.
2-4 Ушјак Натaлија Влаовић Јован похвала, 51 б.
    Миросављев Марија 25 б.
    Врекић Александар похвала, 50 б.
    Пешић Марко похвала, 51 б.
    Добрић Марко 45 б.
    Сувачар Марко 45 б.
3-4 Горана Штрбац Јанковић Борис похвала, 85 б.
    Вујков Бранислава похвала, 80 б.
    Попин Анкица похвала, 76 б.
    Панин Јована 67 б.
    Грујић  Вук 61 б.
4-2 Пандуров Милана Вучетић Данијела 63 б.
    Дангубић Милана 63 б.
    Голубов Ђурђина 48 б.

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

(15 ученика)

18.02.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VII-3  

 

 

 

 

Биљана Маљковић Илић

Јелена Петковић 70
VII-1 Данијел Цинкоцки 65
VII-1 Марија Петровић 53.5
VII-3 Александра Панин 48
VII-1 Мирослав Чобрда 42.5
VII-2 Јован Хураг 41
VII-3 Нада Врекић 35
VII-1 Патрик Фиц 18
VIII-3 Меланија Попин 61.5
VIII-3 Лазар Секицки 43
VIII-3 Рајка Регељац 26
VIII-2 Јелена Миловановић 22
VIII-1 Андреина Марковић 15.5
VIII-1 Предраг Сиљаноски 15
VIII-1 Игор Васић 9.5

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

( 7 ученика, 3 дипломе и 1 пл. на окр, т.)

10.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VII-3  

 

Биљана Маљковић Илић

Јелена Петковић 50
VII-1 Данијел Цинкоцки 65
VII-1 Марија Петровић 67
VII-3 Александра Панин 61
VIII-3 Меланија Попин 2 место, 63б.
VIII-3 Лазар Секицки 3 место, 62б.
  Нада Врекић 3 место,73б. пласман на окр т.

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

( 1 учесник)

НАДА ВРЕКИЋ,(7р) без пласмана на окружном такмичењу

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

( 3 ученика)

14.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
8 -2  

Бисерка Спасојевић

Павле Пејак 76 б.
  Вељко Перић 74 б.
  Милорад

Стојсављевић

66 б.

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

( 3 ученика, 1 диплома)

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
8 -2  

Бисерка Спасојевић

Павле Пејак  
  Вељко Перић 3 место
  Милорад

Стојсављевић

 
       

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

( 3 ученика)

01.02.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
 

VIII3

 

Марија Милосављев

Јована Богојевац 14.5 бодова
Рајка Регељац 16 бодова
Сања Килингер 17.5 бодова

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

( 3 ученика)

ОШ “Прва Војвођанска бригада” Нови Сад

09.02.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
 

VIII3

 

Марија Милосављев

Јована Богојевац 14 бодова
Рајка Регељац 12 бодова
Сања Килингер 7 бодова

 

 

 

МЕЂУШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ ( 25 школа Србије);

(7 учесника, ученика 8-3 разреда)

(израда годишњег календара општеобразовних и општекултурних догађаја- електронска форма)

Наставник :

МАРИЈА МИЛОСАВЉЕВ

 

Ученици:

ЈОВАНА БОГОЈЕВАЦ,  

ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ,  

НЕНАД ДУШАНИЋ, 

МЕЛАНИЈА ПОПИН,

МИЛАН ПАНИН,  

ЛАЗАР СЕКИЦКИ,  

РАЈКА РЕГЕЉАЦ

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

(11 учесника, 8 ученика се пласирало за општинско такмичење)

26.02.2013.

Напомена: ученици који су се пласирали за даље такмичење означени  болдовано

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-2 Радимирка Вуковић Дејана Голубов 19
V-1 Неда Торовић 17
VI-3  

Марија Милосављев

Александра Врекић 17
VI-3 Софија Попин 14
VI-2  

Радимирка Вуковић

Јована Зарупски 13
VI-2 Софија Поповицки 12
VI-1 Радимирка Вуковић Стеван Петровић 11
VI-3 Марија Милосављев Новак Капетанов 8
VI-2 Радимирка Вуковић Миона Гашић 6
VII-1  

Душанка Јањић

Марија Петровић 15
VII-2 Дајана Бабин 10

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

(7 учесника, 4 ученика освојила дипломе, а 3 ученика и пласман на окружно такмичење)

03.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-2  

Радимирка Вуковић

Дејана Голубов 2 место –17 б.
V-1 Неда Торовић 3 место –16 б.
VI-3 Марија Милосављев Александра Врекић 2 место –18 б.
VI-2  

Радимирка Вуковић

Софија Поповицки 3 место –15 б.
VI-2 Јована Зарупски 14
VI-3 Марија Милосављев Софија Попин 12
VII-1 Душанка Јањић Марија Петровић 6

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

(3 учесника и 3 дипломе освојене)

13.04.2013.

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ (5-2р), 2 место на окружном такмичењу (17 б.)

НЕДА ТОРОВИЋ (5-1р), 2 место на окружном такмичењу (17 б.)

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ (6-3р), 2 место на окружном такмичењу (17 б.

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО НЕМАТРЊЕГ

( није било учесника)

17.02.2013.

 

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
       
       

 

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА

( 7 ученика, 5 ученика се пласирало на даље такмичење)

22.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-1  

 

Марјена Сурови

Мартина Чобрда 17
V-1 Мартина Миксад 16,5
VI-1 Михаел Ушјак 15
VI-1 Давид Фиц 8
VII-1 Данијел Цинкоцки 15
VII-1 Мирослав Чобрда 12,5
VII-1 Патрик Фиц 7,5

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА

(5 ученика, 1 диплома)

(први ранг такмичења након школског такмичења)

22.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-1  

 

Марјена Сурови

Мартина Чобрда 15,5
V-1 Мартина Миксад 17,5б., 2 место окр. т.
VI-1 Михаел Ушјак 10
     
VII-1 Данијел Цинкоцки 9,5
VII-1 Мирослав Чобрда 7
     

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

(27 ученика, 18 ученика пласирало се на општинско такмичење )

22.02.2013

Напомена: ученици који су се пласирали  на општинско  такмичење означени су болдовано

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-2 Марија Медаревић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велизар Лековић

 

Дeјана Голубов 92
V-1 Неда Торовић 91
V-2 Верица Мирков 88
V-3 Стефан Мандић 78
V-3 Милош Добрић 78
V-1 Анђела Мутавчић 73
V-1 Мартина Чобрда 72
V-1 Ката Пајкановић 67
V-1 Мартина Миксад 58
V-3 Милица Попин 55
V-3 Милица Будић 54
VI-1 Михал Ушјак 54
VI-1 Стеван Петровић 52
VI-3 Ненад Белегишанин 49
VI-3 Дејан Станковић 48
VI-1 Давид Фиц 48
VI-3 Зорица Попин 46
VI-2 Гојко Перишић 40
VI-3 Гојко Јанковић 39
VII-3 Теодора Грујић 98
VII-2 Јован Хураг 50
VII-2 Душан Пејак 40
VII-2 Дајана Бабин 37
VIII-3 Јована Богојевац 96
VIII-3 Лазар Секицки 70
VIII-1 Игор Васић 45
VIII-3 Бранислава Ковачевић 44

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

(18 ученика – 11 диплома освојено и 5 пласмана на окружно такмичење)

03.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
V-2  

Марија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велизар Лековић

 

Дeјана Голубов 2 место, пл. на окр.т.
     
V-2 Верица Мирков 3 место,
V-3 Стефан Мандић 2 место, пл. на окр. т.
V-3 Милош Добрић 3 место
V-1 Анђела Мутавчић 3 место
     
     
     
     
     
  Михал Ушјак 3 место
VI-1 Стеван Петровић 2 место, пл. на окр.т.
VI-3 Ненад Белегишанин 3 место
VI-3 Дејан Станковић 3 место
VI-1 Давид Фиц 2 место, пл. на окр. т.
     
     
     
VII-3 Теодора Грујић 98
VII-2 Јован Хураг 50
VII-2 Душан Пејак 40
VII-2 Дајана Бабин 37
VIII-3 Јована Богојевац 96
VIII-3 Лазар Секицки 2 место,пл.  на окр.т.
VIII-1 Игор Васић 45
VIII-3 Бранислава Ковачевић 44

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

(5 ученика, 2 дипломе освојене)

14.04.2013.

Наставници: Mедаревић  Марија, Лековић Велизар

Ученик: ДЕЈАНА ГОЛУБОВ (5р)  2 место

ЛАЗАР СЕКИЦКИ( 8р) 3 место

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

( 6 ученика., 3 ученика се пласирала на општинско такмичење)

14.02.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VIII-2 Невена Беговић Теодора Гашић 34
VIII-3 Снежана Кљакић Ненад Душанић 33
VIII-1 Невена Беговић Игор Васић 32
VIII-3 Снежана Кљакић Ђорђе Николић 30
VIII-3 Бранислава Ковачевић 23
VIII-3 Јована Богојевац 20

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

( нема постигнућа)

10.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VIII-2 Невена Беговић Теодора Гашић 26
VIII-3 Снежана Кљакић Ненад Душанић 25
VIII-1 Невена Беговић Игор Васић 19

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 4 уч.

( није било задовољавајућих резултата за општинско такмичење)

04.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VIII-3  

 

Марија Керавица

Сања Килингер  
VIII-3 Меланија Попин  
VIII-1 Игор Васић  
VIII-1 Михаел Миксад  

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА,

(ниједан ученик  није учестовао)

10.03.2013.

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

(21 ученик, 4 пласмана на опш. т.)

14.03.2013.

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
5 разред, мах 62 б. Светлана Фај Верица Мирков 59б.
    Дејана Голубов 54б.
    Анђела Мутавчић 52б.
    Мартина Чобрда 41б.
    Вук Божин 37б.
    Ката Пајкановић 36б.
    Немања Нинков 36б.
    Неда Торовић 33б.
    Емануела Нинков 31б.
    Владимир Петровић 31б.
    Марија Рогуља 26б.
    Анамарија Рачић 24б.
    Петар Сувачар 22б.
    Далиборка Такарић 20б.
    Данијела Дешић 16б.
6 разред, мах 62 б.   Гојко Перишић 50б.
    Давид Фиц 4об.
    Филип Пејак 23б.
7 разред, мах 62 б.   Марија Пејак 44б.
    Мирослав Чобрда 30б.
    Даниел Цинкоцки 19б.
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

( 4 ученика, 3 дипломе освојене).

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
5 разред Светлана Фај Верица Мирков 3 место, пл. на окр.т.
    Дејана Голубов 3 место, пл. на окр.

 

6 разред   Гојко Перишић 2 место, пл. на окр.

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ  

(3 ученика 1диплома)

ВЕРИЦА МИРКОВ ( 5р)  ,3 место на окружном такмичењу

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ /5р),

ГОЈКО ПЕРИШИЋ (6р) ,

 

 

ШКОЛСКО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА

(39 учесника, 12 пласмана на општинско такмичење, 4 ученика са разредне а 8 ученика са предметне наставе),

18.03.2013.

Разред Наставник Ученик Постигнуће
2 Ана Нинков Петровић Алексан. пласман на опш.т
    Нинков Данијели пласман на опш. т.
4 Милана Пандуров Миросављев М. пласман на опш.т
    Поповицки Николи пласман на опш. т.
5 Милован Загорац Пајкановић Ката пласман на опш. т
5   Чобрда Мартина пласман на опш. т
5   Сувачар Петар пласман на опш.т
5   Шијаковић Немања пласман на опш. т.
5   Вук Божин  
6   Поповицки Софија пласман на опш. т
6   Јована Зарупски пласман на опш.т.
6   Ханула Иван пласман на опш. т.
8   Предраг Сиљаноски  
8   Миксад Михаел пласман на опш. т.
7   Душан Пејак  
8   Лазар Владисав  
7   Јован Хураг  
7   Леонтина Беличка  
7   Зоран Јовановић  
7   Роман Цинкоцки  
5   Јован Миланов  
7   Теодор Зељковић  
7   Марија Петровић  
7   Дајана Бабин  
7   Мирослав Чобрда  
7   Данијел Цинкоцки  
8   Тијана Милетицки  
7   Дарко Колар  
7   Емилија Васиљев  
8   Милан Протић  
8   Алдина Вајман  
7   Ингрида Макан  
8   Тијана Станков  
8   Агица Валашек  
8   Сања Шевић  
6   Миона Гашић  
5   Неда Торовић  
8   Игор Васић  
5   Мартина Миксад  

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА

12 учесника ,4 дипломе

(21.04.2013.),

Разред Наставник Ученик Постигнуће
2 Анка Нинков Александар Петровић 1 место општинско

такмичење.

    Данијела Нинков 2 место  на општинском т.
4 Милана Пандуров Марија Миросављев 1место на општинском т.
    Никола Поповицки 2 место на општинском т.
5 Милован Загорац Петар Сувачар  
6   Јована Зарупски  
6   Софија Поповицки  

 

 

6   Иван Ханула  
5   Ката Пајкановић  
5   Немања Шијаковић  
5   Мартина Чобрда  
8   Михаел Миксад  
       
       

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА( није организовано)

Разред Наставник  

Ученици

Постигнут резултат на такмичењу
       
       

 

УЧЕШЋА УЧЕНИКА НА СВИМ НИВОИМА ТАКМИЧЕЊА

( школско-општинско- окружно-републичко такмичење)

ШКОЛСКО ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО
физика -8 уч. физика -6 уч.
математика,р.н.  3 ученика математика, разредна настава 3 уч.    
математика п.н.

26 ученика

математика, предметна настава 9 уч. математика

предметна настава 3 уч.

 
хемија 15 уч. хемија 7 уч. хемија, 1уч.  
географија 3 уч географија 3    
српски ј. –књижевност,3у. српски  ј. –књижевност 3 уч.    
српски ј. –лингвистика 11ученика српски ј.- лингвистика 7у. српски ј. – лингвистика  3 ученика  
биологија 27 уч биологија 18 у. биологија, 5 ученика  
словачки ј.7уч. *словачки ј. 5у.    
енглески ј. 6уч. енглески ј. 3у.  
руски ј. 4 уч.  
историја 21 уч. историја 4 уч. историја 3 уч.  
  бициклизам 4у    
  веронаука 8уч.    
  атлетика 17 уч.    
  одбојка 8 уч.    
саобраћај, 39 ученика саобраћај (12ученика : разредна настава 4ученика; предметна н.8 ученика  

 

 

 

 

 

 

међуокруж.

такмичења

(Србија):

 
    Архимедесово

такмичење 19 ученика

(1о(2р)+5(3р)+4(4р))

Архимедесово

такмичење

1 ученик

    електронска

израда календара, 7у

 
173 ученика –школско так. 117 ученика општинско так. окружно 15 учешћа тј. 11 ученика (1 уч. на 4, а 1уч. на 2 такмичења) републичко так. 1 ученик
     

међуокружно 26 ученика

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА  ПО ПРЕДМЕТИМА

БИОЛОГИЈА –

11 ДИПЛОМА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 5 ПЛАСМАНА / УЧЕШЋА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, 2 ДИПЛОМЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,( ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР (8 диплома на општинском такмичењу, 4 пласмана на окружно такмичење и 1 диплома на окружном такмичењу), МАРИЈА МЕДАРЕВИЋ (3 дипломе на општинском такмичењу, 1 пласман и 1 диплома  на окружном такмичењу)

 

МАТЕМАТИКА –

11 РЕЗУЛТАТА ( 7 резултата са разредне наставе – 4 резултата са предметне наставе). 3 ДИПЛОМЕ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА, 3 ПЛАСМАНА НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ,    1 ДИПЛОМА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, ПРВА НАГРАДА И 6 ПОХВАЛА НА АРХИМЕДЕСОВОМ ТАКМИЧЕЊУ И ЈЕДНО УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ АРХИМЕДЕСОВОМ ТАКМИЧЕЊУ ( А.НИНКОВ, прва награда и учешће на републичком такмичењу,  НАТАЛИЈА УШЈАК, 3 похвале, ГОРАНАШТРБАЦ, 3 похвале,  ЗДРАВКО ПАНДУРОВ, 2 дипломе на општиском и 2 учешћа на окружном, Б.РАДОШЕВИЋ, 1 диплома на општинском и 1 диплома на окружном такмичењу)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 

4 ДИПЛОМЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 3 ПЛАСМАНА НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ,  3 ДИПЛОМЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ ( Р.ВУКОВИЋ, 3 дипломе на општинском, 2 пласмана на окружно и 2 дипломе на окружном такмичењу, М.МИЛОСАВЉЕВ, 1 диплома на општинском и 1 диплома на окружном такмичењу, учесник  на такмичењима из три области ( књижевност, лингвистика, електронско учење/  на нивоу Србије међу 25 школа са 7 учесника)

 

ИСТОРИЈА –

3 ДИПЛОМЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, 3 ПЛАСМАНА НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ,  1 ДИПЛОМА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

ХЕМИЈА –

3 ДИПЛОМЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ И 1 ПЛАСМАН / УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

ГЕОГРАФИЈА –

1 ДИПЛОМА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

САОБРАЋАЈ( СЕПТЕМБАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ У БИЦИКЛИЗМУ) –

1 ДИПЛОМА ЗА 1 МЕСТО СА НАГРАДОМ (бицикл), 2 МЕСТО  НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ  , априлско такмичење: 2 прва и 2 друга места –ученици млађег школског узраста(2-2 и 4-2 разред- АНКА НИНКОВ И МИЛАНА ПАНДУРОВ

 

АТЛЕТИКА –

1 ДИПЛОМА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ( МИЛОШ СПАСОЈЕВИЋ)

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

1 ДИПЛОМА – ДРУГО МЕСТО  НА ПРВОМ РАНГУ ТАКМИЧЕЊА

 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА НА ТЕМУ:

“РАЗВОЈ И ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕНАТА” – КВИЗ ТАКМИЧЕЊЕ НА ОПШТИНСКОМ НИВОУ , 1ДИПЛОМА, 3 УЧЕНИЦЕ 8 РАЗРЕДА) ,

 

 

Свим наставницима који су са ученицима показали резултате на такмичењима додељене су Захвалнице за учешће и постигнуће на такмичењима на свечаности поводом Дана школе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМАРНА АНАЛИЗА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

Ø  ЈЕДАН УЧЕНИК, УЧЕСНИК ЈЕ  4 ТАКМИЧЕЊА ИЗ 4 ПРЕДМЕТА И ОСВОЈИО 4 ДИПЛОМЕ НА ОПШТИНСКОМ, ТАКМИЧЕЊУ;  4 ПЛАСМАНА НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ И 2 ДИПЛОМЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,УКУПНО 6 ДИПЛОМА

 

Ø  4 УЧЕНИКА УЧЕСТВОВАЛА  ИЗ ДВА ПРЕДМЕТА НА ТАКМИЧЕЊИМА, 3 УЧЕНИКА  ОСВОЈИЛА  ПО 3 ДИПЛОМЕ, А ЈЕДАН УЧЕНИК 2 ДИПЛОМЕ

 

Ø  31 УЧЕНИК УЧЕСТВОВАО НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЈЕДНОГ ПРЕДМЕТА.

29 УЧЕНИКА ОСВОЈИЛО ПО 1 ДИПЛОМУ , А 2 УЧЕНИКА ПО ДВЕ ДИПЛОМЕ- ЈЕДНУ НА ОПШТИНСКОМ , А ЈЕДНУ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

 

7 УЧЕНИКА СА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ПОСТИГЛО ЈЕ РЕЗУЛТАТ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АРХИМЕДЕСА . ЧЕТИРИ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА ПОСТИГЛО ЈЕ РЕЗУЛТАТ МЕЂУ 9186 ТАКМИЧАРА СА ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ. ЈЕДАН ОД ЊИХ ЈЕ ОСВОЈИО ПРВУ НАГРАДУ И ПЛАСИРАО СЕ НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, А ТРИ УЧЕНИКА СУ ДОБИЛА ПОХВАЛЕ. ТАКОЂЕ ТРИ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА ТАКМИЧЕЊУ МЕЂУ 8556 УЧЕСНИКА  ОСВОЈИЛИ СУ ПОХВАЛЕ.

 

Ø  11 УЧЕНИКА  ПЛАСИРАЛО СЕ НА ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА, А ЈЕДАН УЧЕНИК НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

 

Ø Од 15 учешћа на окружним такмичењима (1 ученик учестовао на 4 окружна такмичења, а један на два окружна такмичења) 6 ученика је постигло резултат – освојено 7 диплома( 1 ученик освојио две дипломе ) ;

 

Ø На међуокружном  пројекту (електронским путем)  учествује 7 ученика, чији рад траје током  читаве године.  Односи се на израду годишњег календара општеобразовних и општекултурних појмова

 

 

УЧЕНИЦИ УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА

(општински ниво такмичења)

 

Убавин Радивој – атлетика

Косић Душица – одбојка

Владисав Јована – одбојка

Попов Николина – одбојка

Радишић Дијана – одбојка

Шијан Невена – одбојка

Weinmann Aldina – одбојка,

Краљик Виктор- математика

Лаћарак Милица- математика

Перић Љубинка-математика

Перишић Слађана- математика

Добрић Марко- математика

Сувачар Марко- математик

Панин Јована – математика

Будић Јоца – атлетика,фудбал

Шимон Николета – атлетика

Григоријеви Милан – атлетика, фудбал

Панин Милан – атлетика, учешће на  међушколском пројекту

Николић Ђорђе – атлетика,  учешће на међушколском пројекту

Попин Милица – атлетика

Хложан Адриан – атлетика

Темеринац Александар – веронаука

Такарић Далиборка – атлетика

Јанковић Борис – веронаука

Панин Јована – веронаука

Николић Драган – веронаука

Хрњез Александар – атлетика

Вучетић Данијела – математика

Беличка Леонтина – атлетика,

Милетицки Тијана – одбојка, атлетика,

Сарајлић Слађана –одбојка, атлетика

Гњатић Кристина – веронаука

Грујић Вук – веронаука, математика

Парошки Наталија – веронаука

Ханула Иван – саобраћај

Јовановић Зоран – саобраћај,

Петровић Марија – српски језик, физика, хемија

Зарупски Јована –  математика, саобраћај , физика, српски језик,

Голубов Ђурђина – математика

Дангубић Милана – математика

Гашић Миона – математика,

Цинкоцки Данијел –  словачки језик, хемија

Регељац Рајка – учешће на међушколском пројекту,

Килингер Сања – учешће на међушколском пројекту,

Душанић Ненад – енглески језик, учешће на међушколском пројекту

Попин Софија – српски језик

Панин Александра – хемија

Петковић Јелена – хемија

Пејак Павле –  географија

Стојсављевић Милорад – географија

Богојевац Јована – биологија, учешће на међушколском пројекту

Чобрдова Мартина словачки језик, саобраћај,

Чобрда Мирослав, словачки језик

Попин Зорица – биологија

Грујић Теодора  – биологија,

Хураг Јован – биологија,

Пејак Душан – биологија,

Бабин Дајана – биологија,

Васић Игор – биологија, енглески језик

Ковачевић Бранислава, биологија,

Гашић Теодора – енглески језик

Пајкановић Ката – саобраћај,

Шијаковић Немања – саобраћај

Јанковић Гојко – фудбал

Милић Срђан – фудбал

Оливер Филип – фудбал

Попин Радослав – фудбал

Капетанов Новак – фудбал

Ковачевић Денис – фудбал

 

Свим учесницима такмичења општинског нивоа на свечаности поводом Дана школе уручена је Захвалница за учешће на такмичењима и презентацију школе

 

 

 

УЧЕНИЦИ УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА

(36 ученика, 43 дипломе , 1 награда, 6 похвала)

ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА

 

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ (5 р) – математика, 1 место општинско такмичење и пласман на окружно такмичење; биологија, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење; 2 место на окружном такмичењу српски језик , 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење, 2 место на окружном такмичењу;историја, 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење.  УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ 4 НАСТАВНА ПРЕДМЕТА, ПОСТИГНУТО 6 ДИПЛОМА  И  4 ПЛАСМАНА / УЧЕШЋА НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ. 4 ДИПЛОМЕ СА ОПШТИНСКОГ И 2 ДИПЛОМЕ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА.

ВЕРИЦА МИРКОВ (5р) – биологија, 3 место на општинском такмичењу, историја, 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење, 3 место на окружном такмичењу

ЛАЗАР СЕКИЦКИ (8р)  – биологија, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење; 3 место на окружним такмичењу – хемија, 3 место на општинском такмичењу, пласман на окружно такмичење и 3 место на окружном такмичењу

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (6р) – математика, 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење; 3 место на окружном такмичењу српски језик ,3 место на општинском такмичењу

ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР (2р) –математика (архимедесово такмичење 9186 ученика) 1 награда и пласман на републичко такмичење , учешће на републичком такмичењу , саобраћај – 1 место на општинском такмичењу

НИНКОВ ДАНИЈЕЛА ( 2р) – саобраћај – 2 место  на општинском такмичењу

ВЛАОВИЋ ЈОВАН (2р), – математика (архимедесово такмичење 9186 ученика), добијена похвала

ВРЕКИЋ АЛЕКСАНДАР (2р) – математика (архимедесово такмичење 9186 ученика), добијена похвала

ПЕШИЋ МАРКО (2р) – математика (архимедесово такмичење 9186 ученика), добијена похвала

ВУЈКОВ БРАНИСЛАВА (3р) – математика (архимедесово такмичење 8556 ученика) , добијена похвала

ЈАНКОВИЋ БОРИС (3р) – математика (архимедесово такмичење 8556 ученика), добијена похвала

ПОПИН АНКИЦА (3р) – математика (архимедесово такмичење 8556 ученика), добијена похвала

МИРОСАВЉЕВ МАРИЈА (4р) – саобраћај – 1 место на општинском такмичењу

ПОПОВИЦКИ НИКОЛА (4р) – саобраћај – 2 место на општинском такмичењу

МАРТИНА МИКСАДОВА(5р), – словачки језик, 2 место на окружном такмичењу

НЕДА ТОРОВИЋ (5р), српски језик , 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење, 2 место на окружном такмичењу

АНЂЕЛА МУТАВЧИЋ (5р),- биологија, 3 место на општинском такмичењу

ПЕТАР СУВАЧАР (5р) ,  – саобраћај 1 место  са освојеном наградом( бицикл) на општинском такмичењу

ЕМАНУЕЛА НИНКОВ (5р), – математика, 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно

МИЛОШ ДОБРИЋ (5р), биологија, 3 место на општинском такмичењу

ЂУРО ЈАНКОВИЋ (6р),атлетика, 2 место на општинском такмичењу

ДАВИД ФИЦ (6р), биологија, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно

СТЕФАН МАНДИЋ (5р), биологија, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење

СТЕВАН ПЕТРОВИЋ (6р), биологија, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење

МИХАЛ УШЈАК (6р), биологија,  3 место на општинском такмичењу

ГОЈКО ПЕРИШИЋ (6р), историја, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ, (6р), српски језик, 2 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење, 2 место на окружном такмичењу                                  ,

НЕНАД  БЕЛЕГИШАНИН (6р), биологија, 3 место на општинском такмичењу

ДЕЈАН  СТАНКОВИЋ (6р), биологија, 3 место на општинском такмичењу, учешће на општинском такмичењу у фудбалу

НАДА ВРЕКИЋ (7р), хемија, 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење

МИХАЕЛ МИКСАД (8р), бициклизам), 2 место на општинском такмичењу

ВЕЉКО ПЕРИЋ (8р), географија, 3 место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење ( 09. 04.2013. информација о промени броја бодова тако да ученик нема пласман на окружно такмичење)

МЕЛАНИЈА ПОПИН (8р), хемија, 2 место на општинском такмичењу

 

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ НА ТЕМУ: Развој и здравље адолесцената (организатор ЦК), 3 место – ЈЕЛЕНА МИЛОВАНОВИЋ,   САЊА ШЕВИЋ, ТИЈАНА СТАНКОВ

Сви ученицима  са постигнућима на опшинским такмичењима додељена је Захвалница за учешће и постигнуће, а ученици који су остварили постигнуће на такмичењима окружног и републичког нивоа  награђени су књигом и мајицом са логом школе.

Захвалнице и награде ученицима и наставницима уручили су директор и педагог школе на свечаности поводом Дана школе.

Aнализу сачинила педагог школе,Рајка Чабрило

 

 

ОДБОЈКА ( ОПШТИНСКИ НИВО)

 1. 11. 2011.

 

Разред Наставник Ученици Постигнут резултат на такмичењу
VIII2 Милош Спасојевић Тамара Валашек 3. место
VII1   Сарајлић Слађана  
VIII1   Ивона Струхар  
VIII1   Александра Чобрда  
VII2   Душица Косић  
VII2   Јована Владисав  
       
VIII   Наташа Нинков  

 

 

БОЖИЋНИ КВИЗ( општински ниво)

 

10.01.2012.

 

Ученици Наставник Постигнуто место на такмичењу
Милана Дангубић III

Данијела Вучетић III

Вељко Малић III

Марија Миросављев III

Срдић Србољуб – вероучитељ 1место

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

23.02.2012.

III

Имена ученика који су пласирали на општинско такмичење означена су болдовано

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
III

 

М. Пандуров Дангубић Милана

 

62
III   Поповицки Никола 45
III

 

  Голубов Ђурђина 32
III

 

  Краљик Јована 28
III

 

  Вучетић Данијела 27

 

IV

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
IV М. Ђурица Регељац Давид 92
IV М. Kнежевић Мирков Верица 74
IV   Голубов Дејана 74
IV   Нинков Емануела 74
IV М. Ђурица Петковић Ивана 74
IV   Врекић Јелена 65
IV Р. Вјештица Торовић Неда 60
IV   Мутавчић Анђела 46
IV М. Ђурица Добрић Милош 46
IV Р. Вјештица Пајкановић Ката 36
IV М. Ђурица Велицки Зоран 26
IV Р. Вјештица Божин Вук 26

 

V

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V Б. Радошевић Поповицки Софија 75
V   Гашић Миона 68
V   Зарупски Јована 68
V З. Пандуров Петровић Стеван 56
V Б. Радошевић Белегишанин Ненад 44
V   Николић Драгана 36
V   Пејак Филип 35
V З. Пандуров Ушјак Михаел 29
V   Тошић Станоја 28
V Б. Радошевић Попин Зорица 21
V   Будић Јоца 12
V   Смакај Зоран 8

 

VI

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI   Панин Александра 20
VI   Радојев Тодор 20
VI   Хураг Јован 20
VI   Бабин Дајана 16
VI   Грујић Теодора 16
VI   Врекић Нада 8
VI   Григоријевић Милан 8
VI   Крчединац Сања 4
VI   Пејак Душан 0
VI   Шијан Невена 0

 

 

VII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Сиљаноски Предраг 65
VII   Миксад Михаел 20

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

27.02.2012.

 

 • Имена ученика који су се пласирали на општинско такмичење означена су болдовано .

 

V

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V Р. ВУКОВИЋ Зарупски Јована 18
V   Петровић Стеван 18
V М.МИЛОСАВЉЕВ Врекић Александра 17
V Р. ВУКОВИЋ Поповицки Софија 16
V М.МИЛОСАВЉЕВ Попин Софија 16
V   Белегишанин Ненад 15
V   Капетанов Новак 14
V Р. ВУКОВИЋ Гашић Миона 12
V   Павловић Тања 11
V   Перишић Гојко 11
V М.МИЛОСАВЉЕВ Попин Зорица 9

 

 

VI

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI Д.ЈАЊИЋ Петровић Марија 18
VI   Бабин Дајана 16

 

VIII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII М.МИЛОСАВЉЕВ Милошевић Станислава 13

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

 

23.02.2012.

 

Имена ученика који су се пласирали на општинско такмичење  означена су болдована.

VII

 

Разред Наставник Биљана Маљковић Илић Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII  

 

Секицки Лазар 80.4
VII   Попин Меланија 60
VII   Николић Ђорђе 49
VII   Попин Милан 48
VII   Килингер Сања 41

 

 

VIII

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Нинков Наташа 36
VIII   Чапеља Михал 21
VIII   Пејкановић Стоја 18
VIII   Попин Милош 13
VIII   Гајић Јована 13

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ

 

 

Узраст Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
Млађи М. Пандуров Јована Краљик III  
  М. Пандуров Данијела Вучетић,III  
  М. Пандуров Исидора Врсајков,III  
  М. Пандуров Марија Миросављев, III  
  М. Ђурица Милица Будић, IV  
Средњи М. Милосављев Ненад Белегишанин, V  
  М. Милосављев Зорица Попин,V  
  М. Милосављев Катарина Ватраљ,V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

 

01.03.2012.

 

V

 

Напомена: Имена ученика који су се пласирали на општинско такмичење су болдована.

 

Разред Наставник ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V   Петровић Стеван 36
V   Фиц Давид 29
V   Ушјак Михаел 28
V   Гашић Миона 31
V   Пејак Филип 26
V   Ђокић Вукашин Болестан
V   Врекић Александра 37
V   Капетановић Новак 30
V   Белегишанин Ненад 35
V   Будић Јоца 32
V   Јанковић Гојко Болестан
V   Станковић Дејан 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

Напомена: Имена ученика који су се пласирали на општинско такмичење су болдована.

 

Разред Наставник ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI   Петровић Марија 62
VI   Цинкоцки Даниел 37
VI   Пејак Душан 37
VI   Хураг Јован 48
VI   Зељковић Теодор 32
VI   Бабин Дајана 39
VI   Ајдук Александар 58
VI   Врекић Нада 41

 

VII

Напомена: Имена ученика који су се пласирали на општинско такмичење су болдована.

 

Разред Наставник ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Секицки Лазар 56
VII   Регељац Рајка 55
VII   Килингер Сања 41
VII   Богојевац Јована 52
       
VII   Душанић Ненад 35

 

 

 

 

 

 

VIII

Напомена: Имена ученика који су се пласирали на општинско такмичење су болдована.

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР Кекезовић Драгана 65
VIII ЛИДИЈА ДАМЈАНОВИЋ Недељко Абаџић 100
VIII   Татјана Ушјак 98
VIII   Марија Мандић 94
VIII   Стоја Пајкановић 71
VIII   Александар Величковић 68
VIII   Слађана Бачић 68
VIII   Наташа Нинков 60

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

 

21.02.2012.

 

VI

 

Разред Наставник ЈАСМИНА ПОПОВИЋ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI   Јелена Петковић 65
VI   Марија Петровић 75
VI   Душан Пејак 75
VI   Данијел Цинкоцки 80
VI   Јован Хураг 80

 

 

 

 

 

VII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII

 

  Меланија Попин 64

 

 

VIII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
 

VIII

 

  Татјана Ушјак 87

 

 

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

 

Изостало по упутству Министарства просвете – принудни распуст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА

 

V

 

Разред МАРЈЕНКА СУРОВИ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
5   Михал Ушјак 10
    Давид Фиц 8,5

 

 

VI

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI   Даниел Цинкоцки 13
VI   Мирослав Чобрда 8

 

VIII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Александра Чобрда
VIII   Ивона Струхар 9,5
VIII   Дамир Боћански 4
VIII   Павел Хложан 2.5

 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО НЕМАТЕРЊЕГ

 

 

Разред ДУШАНКА ЈАЊИЋ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Александра Чобрда 9
VIII   Павел Хложан 3

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

03.03.2012.

V

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V

 

М. МИЛОСАВЉЕВ Александра Врекић 20 (1. место)
V Р. ВУКОВИЋ Софија Поповицки 18 (2. место)
V   Јована Зарупски 18 (2. место)
V   Стеван Петровић 14

 

VI

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI Д. ЈАЊИЋ Дајана Бабин 9
VI   Марија Петровић 8

 

VIII

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу

 

 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ

Пласман Б – Дечаци

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V ЗАГОРАЦ МИЛОВАН Иван Ханула 140

 

Пласман Б – Девојчице

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V   Јована Зарупски 172( 3 место)
V   Софија Поповицки 160

 

Пласман Ц – Девојчице

 

Разред Одељење Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V   Миона Гашић 156

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

04.03.2012.

III

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
III МИЛАНА ПАНДУРОВ Милана Дангубић 45
III   Никола Поповицки 10

 

 

 

IV

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
IV ЂУРИЦА МИЛАНКА Давид Регељац Ивана Петковић 100(1 место )

62(10 место)

IV МИЛАНА КНЕЖЕВИЋ Дејана Голубов 80(4. место и пласман на окружно)
IV   Верица Мирков 73
       
IV   Емануела Нинков 30

 

V

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V РАДОШЕВИЋ БИЉАНА (НЕШИЋ ИВАНА) Јована Зарупски 76
V   Софија Поповицки 56
V   Миона Гашић 52

 

 

 

VI

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI   Тодор Радојев 2
VI   Александра Панин 0

 

 

 

VII

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII

 

  Михаел Миксад 26
VII

 

  Предраг Сиљаноски 6

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

 

25.02.2012.

 

VIII

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII СПАСОЈЕВИЋ БИСЕРКА Абаџић Недељко 100( 1 место)
VIII   Пајкановић Стоја 98( 1 место)
VIII   Нинков Наташа 90(  1 место)
VIII   Мандић Марија 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

V

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР Ненад Белегишанин 82( 2 место)
V   Александра Врекић 82( 2 место)
V   Стеван Петровић 76 (3 место)

 

VI

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI   Марија Петровић 55
VI   Јован Хураг 47
VI   Александар Ајдук 41

 

VII

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Рајка Регељац 91(1 место)
VII   Јована Богојевац 91( место)
VII   Лазар Секицки 85( 2  место)

 

 

VIII

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII ЛИДИЈА ДАМЈАНОВИЋ Марија Мандић 74(3 место)
    Татјана Ушјак 69
    Недељко Абаџић 60

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

 

26.02.2012.

 

VI

 

Разред  Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI ЈАСМИНА ПОПОВИЋ Цинкоцки Даниел 17
VI   Хураг Јован 8
VI   Пејак Душан 6
VI   Петровић Марија 4

 

VII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Попин Меланија 10

 

 

VIII

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Ушјак Татјана 22( похвала)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

 

17.03.2012.

 

МЛАЂИ УЗРАСТ

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
  МИЛАНА ПАНДУРОВ Јована Краљик 2 место
    Данијела Вучетић 2 место
  МИЛАНКА ЂУРИЦА Милица Будић 2 место

 

СРЕДЊИ УЗРАСТ

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V МАРИЈА МИЛОСАВЉЕВ Зорица Попин 3. место
V   Ненад Белегишанин 3. место
V   Катарина Ватраљ 3. место

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

VII

Разред Наставник БИЉАНА МАЉКОВИЋ ИЛИЋ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Лазар Секицки 94 ( 1 место)
VII   Меланија Попин 55
VII   Ђорђе Николић 53
VII   Милан Панин 61
VII   Сања Килингер 67

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

V

Разред Наставник СВЕТЛАНА ФАЈ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V   Филип Пејак 39
V   Гојко Перишић 35

 

VII

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Павле Пејак 52( 3 место)
VII   Вељко Перић 34

 

VIII

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Милан Хураг 51( 2 место
VIII   Душан Голубов 47( 3 место)

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ

14.03. 2011.

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII ЛУЧИЋ М. Парошки Раде /
VII   Мирковић Срђан  
VIII   Николић Игор  
VIII   Лукић Петар  
VII   Бајац Милош  
VII   Попин Милош  
VIII   Фекете  Дејан  
VIII   Милић Ђорђе  

 

 

ЛИКОВНE КОЛОНИЈE

 

Челарево „Дан школе“                Дан школе“15. октобар“ Пивнице

Радован Лаћарак, VII                  Мирослав Чобрда,6р.

Алдина Wајман, VII                     Дијана Радишић, 6р.

 

Весна Попадић, 2. место на ликовном конкурсу

 

23.11.2011. Ликовна колонија у вајању глине, „Алекса Шантић“, Гајдобра

Душица Косић,VII 

Сања Шевић, VII

Радован Лаћарак,VII

Наташа Лаћарак,VII

30.03.2012.

 

Ликовна колонија у О.Ш. В. Караџић“( старе технике- витраж)

 

Косић Душица VII

Шевић Сања VII

 

01.06.2012. („Херој Пинки“, Бачка Паланка)

 

Сања Шевић,VII

Тијана Станков,VII

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

V

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V М. МИЛОСАВЊЕВ Александра Врекић 18 (2. место)
V Р. ВУКОВИЋ Јована Зарупски 17 (2. место)
V   Софија Поповицки 15 (3. место)

 

 

                         ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ                       

 

VI

Разред Наставник СВЕТЛАНА ФАЈ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII

 

  Пејак Павле 25

 

VIII

 

Разред   Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII

 

  Милан Хураг 33

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО НЕМАТЕРЊЕГ

 

04.03.2012.

 

Разред Наставник ДУШАНКА ЈАЊИЋ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Александра Чобрда 17 ( 3 место)
VIII   Павел Хложан 16( пласман на републичко)

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА

20.04.2011.

V

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
V

 

СУРОВИ МАРЈЕНА Михал Ушјак 14,5 (2. место)

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VI

 

СУРОВИ МАРЈЕНА Даниел Цинкоцки 13 (2. место)

 

VIII

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII

 

СУРОВИ МАРЈЕНА Александра Чобрда 12,5 (4. место)
VIII

 

  Ивона Струхар 11 (5. место)

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

 

11.03.2012.

 

 

Разред Наставник СПАСОЈЕВИЋ БИСЕРКА Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Недељко Абаџић 75 б
VIII   Стоја Пајкановић 79 б
VIII   Наташа Нинков 76 б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

31.03.2012.

 

IV

 

Разред Наставник Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
IV М. КНЕЖЕВИЋ Дејана Голубов 65(похвала)
IV М.ЂУРИЦА Давид Регељац 45

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

 

01.04.2012.

VII

 

Разред Наставник БИЉАНА МАЉКОВИЋ ИЛИЋ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII

 

  Лазар Секицки 40

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

                                                                            

22.04.2012.

 

Разред Наставник ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VII   Лазар Секицки 79
VII   Јована Богојевац 66
VII   Рајка Регељац 59

 

 

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ – ПРОЈЕКАТ „КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ“, М. МИЛОСАВЉЕВ

 

У пројекту учествовали следећи ученици:

 • Регељац Рајка , VII( награђена књигом)
 • Богојевац Јована, VII
 • Попин Меланија,VII
 • Килингер Сања,VII
 • Николић Ђорђе,VII
 • Секицки Лазар,VII
 • Станислава Милошевић,VII
 • Гајић Јована,VII

 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО НЕМАТЕРЊЕГ

 

VIII

 

Разред Наставник ДУШАНКА ЈАЊИЋ Ученици Постигнуто бодова на такмичењу
VIII   Александра Чобрда /
VIII   Павел Хложан /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ РЕЗУЛТАТЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012.

 

ОДБОЈКА(општинско такмичење), 3 место

 

 1. Тамара Валашек,8р.
 2. Слађана Сарајлић,7р.
 3. Ивона Струхар,8р.
 4. Александра Чобрда,8р.
 5. Душица Косић,7р.
 6. Јована Владисав,7р.
 7. Наташа Нинков,7р.

 

 

ВЕРОНАУКА (општинско такмичење) – 1. место

 

 1. Милана Дангубић,3р.
 2. Данијела Вучетић,3р.
 3. Вељко Малић,3р.
 4. Марија Миросављев, 3р.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 1. Врекић Александра,5р.    1. место на општинском, 2. место на окружном такмичењу
 2. Поповицки Софија,5р.    2. место на општинском, 3. место на окружном такмичењу
 3. Зарупски Јована,5р.      2. место на општинском, 2. место на окружном такмичењу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 1. Давид Регељац,4р.        1. место на општинском, пласман на окружно (45 бодова)
 2. Дејана Голубов,4р.       4. место на општинском, пласман на окружно такмичење, похвала на окружном

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 1. Ненад Белегишанин, 5р.       2. место, општинско такмичење
 2. Александра Врекић, 5р.       2. место, општинско такмичење
 3. Стеван Петровић, 5р.            3. место, општинско такмичење
 4. Рајка Регељац, 7р.                 1. место, општинско такмичење
 5.  Јована Богојевац,7р.            1. место, општинско такмичење
 6. Лазар Секицки, 7р.               2. место, општинско такмичење
 7. Марија Мандић, 8р.              3. место, општинско такмичење

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 1. Недељко Абаџић,8р.         1. место, општинско такмичење
 2. Стоја Пајкановић,8р.        1. место, на општинском
 3. Наташа Нинков,8р.           1. место, на општинском

 

САОБРАЋАЈ

 

 1. Јована Зарупски, 5р.        3. место на општинском такмичењу

 

ХЕМИЈА

 

 1. Лазар Секицки,7р.            1. место општинско, пласман на окружно

 

 

 

 

 

 

 

РЕЦИТАТОРИ

 

1.Данијела Вучетић, 3р.         2. место на општинском

2.Јована Краљик,  3р.             2. место на општинском

3.Милица Будић, 4р.               2. место на општинском

4.Зорица Попин,5р.                3. место на општинском

5.Ненад Белегишанин,5р.        3. место на општинском

6.Катарина Ватраљ, 5р.            3. место на општинском

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

 

1.Михал Ушјак,5р.         2. место на окружном

2.Даниел Цинкоцки, 6р.      2. место на окружном

 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

 

1.Александра Чобрда,  8р. 3. место на окружном, пласман на републичко

2.Павел Хложан,8р. пласман на републичко

 

ИСТОРИЈА

 

 1. Милан Хураг,8р.                 2. место на општинском такмичењу
 2. Душан Голубов, 8р.            3. место општинском такмичењу
 3. Павле Пејак,7р.                         3. место општинском такмичењу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЦИ СА ПОСТИГНУЋИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ВИШЕ ОБЛАСТИ

 

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ 5р.: српски језик, општинско (2. место) и окружно (2. место); саобраћај (3. место)

 

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ 5р.  : српски језик, општинско (1. место) и окружно (2. место), биологија, општинско (2. место)

 

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН 5р.: биологија, општинско (2. место), рецитовање (3. место)

ЛАЗАР СЕКИЦКИ 7р. : хемија, општинско (1. место), биологија, општинско (2. место),

НАТАША НИНКОВ 8р.  : географија, општинско (1. место), одбојка (3. место)

АЛЕКСАНДРА ЧОБРДА 8р. : српски језик као нематерњи (3. место на окружном, пласман на републичко), одбојка (3. место)

    ДУШИЦА КОСИЋ 7р.: ликовне колоније, одбојка (3. место)

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ПО ПРЕДМЕТИМА

 

ШКОЛСКО И ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

 

Предмет Наставник Школско – број ученика Општинско – број ученика Укупно диплома
Одбојка Спасојевић / 7 1
Фудбал Лучић / 8 /
Српски језик Вуковић

Милосављев

Јањић

6

6

2

3

2

2

2

1

Словачки језик Сурови М.

 

8 / /
Српски језик као нематерњи Јањић Д. 2 / /
Математика Пандуров М.

Кнежевић М.

Вјештица Р.

Ђурица М.

Пандуров З.

Радошевић Б.

(Нешић И.)

Разр. наст. 17, предм. наст. 24 Разр. наст. 7,

Предм. наст. 7

1 и 1 пласман(Ђурица, Кнежевић)

/

Географија Бисерка Спасојевић / 4 3
Биологија Лековић Велизар 25 9 6
Биологија Дамјановић, Лидија 7 3 1
Физика Поповић Јасмина 7 6 0+ похвала
Рецитатори М. Пандуров

М. Ђурица

М. Милосављев

8 6 6
Хемија Биљана М. Илић 10 5 1
Историја Светлана Фај 6 6 3
Саобраћај Загорац М. / 4 1
Веронаука Срдић С. / 4 1
  128 83 27 + похвала +пласман на окружно

 

 

 

ОКРУЖНО, РЕГИОНАЛНО И РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

 

 

Предмет Наставник Окружно – број ученика Укупно диплома Републичко – број ученика Укупно диплома
Српски језик Вуковић

 

Милосављев

3 2

1

   
Математика  

Кнежевић , Ђурица

Разредна настава – 2 1 похвала    
Географија Бисерка Спасојевић 3 /    
Биологија Лековић Велизар 3 /    
Хемија Биљана М. Илић 1 /    
Историја Светлана Фај 3 /    
Српски као нематерњи Јањић Д. 2 1 диплома, 1 пласман 2 /
Словачки језик Сурови М.

 

4 2    
  21 диплома, 1 похвала и 1 пласман на републичко такмичење 2  
Пројекат“ Креативно писање“ М.Милосављев 8 Награда међурегионално

такмичење

 

 

 

НАЈУСПЕШНИЈИ МЕЂУ УСПЕШНИМА

 

 МИЛОСАВЉЕВ МАРИЈА (5 диплома – 4 са општинског нивоа и 1 са   окружног нивоа, учествовала  на такмичењу у 3 дисциплине – лингвистика, рецитовање, пројекат „Креативно писање“ – такмичење   ученика из више региона – 1 награда. Укључено 17 ученика( 6 лингвистика, 3 рецитовање, 8 пројекат)

 

ЛЕКОВИЋ ВЕЛИЗАР  (6  диплома на општинском такмичењу од 9 учесника и три пласмана на окружно такмичење. 25 ученика укључено у такмичења)

 

ВУКОВИЋ РАДИМИРКА (4 дипломе – 2 дипломе на општинском, 2              дипломе на окружном такмичењу,  6 ученика укључено у такмичења)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗУ ТАКМИЧЕЊА И ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ НАСТАВНИКА САЧИНИЛА ПЕДАГОГ ШКОЛЕ.

ОДБОЈКА (15.11.2010.)

 

ДУЊА ЖИВАНОВ (8р) ,учесник на општинском такмичењу

БОЖИЦА БАЋАНОВ (8р),  учесник на општинском такмичењу

МИРЈАНА ПОПОВ (8р) , учесник на општинском такмичењу

МИЛЕНА АБАЏИЋ (8р) , учесник на општинском такмичењу

ДАНИЈЕЛА ВРСАЈКОВ (8р),  учесник на општинском такмичењу

НЕВЕНА ВУКАДИНОВ (8р) , учесник на општинском такмичењу

МИРЕЛА МОЛНАР (8р), учесник на општинском такмичењу

ЈАСНА МИХАЉ (8р), учесник на општинском такмичењу

ТАМАРА ВАЛАШЕК (8р), учесник на општинском такмичењу

МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

МИЛОШ СТЕВИЋ ( 8р) , учесник на општинском такмичењу

СТЕВАН ЛЕШКОВ (8р), учесник на општинском такмичењу

СИМА БАБИН (8р), учесник на општинском такмичењу

СТАНКО ПЕЈАК (8р), учесник на општинском такмичењу

МИРОСЛАВ УШЈАК (8р),учесник на општинском такмичењу

ДЕЈАН ЛАЋАРАК (8р), учесник на општинском такмичењу

СТЕФАН ТУЦИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

ЖЕЉКО ПОПАДИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

СИНИША ЂУРАГИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

НЕМАЊА ПОПОВИЋ(8р), учесник на општинском такмичењу

ИЛИЈА РАДИШИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

 

ВЕРОНАУКА (27.12. 2010.)

 

МАРИНА БУДИЋ (3р), квиз знања „ Божић и божићни обичаји“,друго место на општинском такмичењу

ЈЕЛЕНА ВРЕКИЋ (3р), квиз знања „Божић и божићни обичаји“ “,друго место на општинском такмичењу

МИЛОШ ДОБРИЋ (3р), квиз знања „Божић и божићни обичаји“ “,друго место на општинском такмичењу

ИВАНА ПЕТКОВИЋ (3р), квиз знања „Божић и божићни обичаји“друго место на општинском такмичењу

 МИЛИЦА БУДИЋ (3р), квиз знања „Божић и божићни обичаји“, треће место на општинском такмичењу

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН(4р), друга награда на конкурсу „Светосавље и наше доба“ (покрајински ниво)

САЊА КИЛИНГЕР (6р), похвала за рад на конкурсу „Светосавље и наше доба“(покрајински ниво)

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ ( 3р) општинско такмичење(квиз знања)

ВЕРИЦА МИРКОВ (3р) ) општинско такмичење(квиз знања)

ПЕТАР СУВАЧАР (3р)  општинско такмичење(квиз знања)

ЈОВАН МИЛАНОВ (3р) )  општинско такмичење(квиз знања)

НЕДА ТОРОВИћ(3р)  општинско такмичење(квиз знања)

КАЈА ПАЈКАНОВИЋ (3р)  општинско такмичење(квиз знања)

ВУК БОЖИН (3р)општинско такмичење(квиз знања)

МИЛАН ПЕРИЋ (3р) општинско такмичење (квиз знања)

 

 

ФИЗИКА (26.01.2011.)

 

МИРОСЛАВ ПОПИН (8р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, прво место на општинском такмичењу, пласман на окружно такмичење,освојена похвала на окружном такмичењу,пласман на републичко такмичење,похвала на републичком такмичењу

ТАТЈАНА УШЈАК (7р) ,учесник школског такмичења, учешће на општинском такмичењу

МИЛОШ ПОПИН (7р),учесник школског такмичења, учешће на општинском такмичењу

ПАВЛЕ ПЕЈАК (6р), учесник школског такмичења, учешће на општинском такмичењу

ЈЕЛЕНА МИЛОВАНОВИЋ (6р), учесник школског такмичења, учешће на општинском такмичењу

САЊА ШЕВИЋ(6р), учесник школског такмичења,учешће на општинском такмичењу

ТИЈАНА СТАНКОВ(6р), учесник школског такмичења

 

 

БИОЛОГИЈА (10.02.2011.)

 

ДАНИЈЕЛА ВРСАЈКОВ (8р) учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење , треће место   на општинском такмичењу,                 

НЕВЕНА ВУКАДИНОВ (8р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, треће место на општинском такмичењу

НАТАША НИНКОВ (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење друго место на општинском такмичењу, пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

СТОЈА ПАЈКАНОВИЋ (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,треће место на општинском такмичењу,

НЕДЕЉКО АБАЏИЋ (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, треће место на општинском такмичењу,

ТАТЈАНА УШЈАК (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу

МАРИЈА МАНДИЋ (7р) учесник школског такмичења, пласман на општинско ,такмичење,учешће на општинском такмичењу

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВИЋ (7р), учесник на школском такмичењу

БЕЛИЧКО МИХАЕЛА (7р), учесник на школском такмичењу

ХУРАГ МИЛАН (7р), учесник на школском такмичењу

ДУШАН ГОЛУБОВ (7р), учесник на школском такмичењу

ДАНИЈЕЛА ТОДИЋ (8р) , учесник школског такмичења,

ЈЕЛЕНА ВАСИЉЕВ (8р), учесник школског такмичења

ВИДОСАВА МАРИЋ(8р), учесник школског такмичења

 

 

МАТЕМАТИКА (12.02.2011)

 

ЈОВАН МИЛАНОВ (3р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу

ВЕРИЦА МИРКОВ (3р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу

ЕМАНУЕЛА НИНКОВ (3р), учесник школског такмичења

МАРИЈА РОГУЉА (3р), учесник школског такмичења

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ (3р), учесник школског такмичења

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, треће место на општинском такмичењу ,пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

МИОНА ГАШИЋ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, прво место на општинском такмичењу( 100 б.),пласман на окружно такмичење, учешће на окружном такмичењу,

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, друго место на општинском такмичењу, пласман на окружно такмичење, учешће на окружном такмичењу,

МИХАЛ УШЈАК (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, треће место  на општинском такмичењу,пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу,

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, прво место на општинском такмичењу,пласман на окружно такмичење, друго место на окружном такмичењу

СТАНОЈА ТОШИЋ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учешће на општинском такмичењу,

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ (4р), учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, учешће на општинском такмичењу,

ФИЛИП ПЕЈАК (4р), учесник школског такмичења

ЖЕЉКО ПЕРИЋ (4р), учесник школског такмичења

ГОЈКО ПЕРИШИЋ (4р),  учесник школског такмичења

СТЕВАН ПЕТРОВИЋ (4р), учесник школског такмичења

НОВАК КАПЕТАНОВ (4р), учесник школског такмичења

НАДА ВРЕКИћ (5р), учесник школског такмичења,

АЛЕКСАНДРА ПАНИН (5р), учесник школског такмичења,

ТЕОДОРА ГРУЈИЋ,(5р), учесник школског такмичења,

САЊА КРЧЕДИНАЦ,(5р), учесник школског такмичења,

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ,(5р), учесник школског такмичења,

ЈОВАН МИЈАТОВ,(5р), учесник школског такмичења,

ПАВЛЕ ПЕЈАК,(6р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу,

МИХАЕЛ МИКСАД,(6р) , учесник школског такмичења,

ИГОР ВАСИЋ,(6р), учесник школског такмичења,

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВИЋ,(7р), учесник школског такмичења,

ДАНИЈЕЛА ВРСАЈКОВ,(8р),учесник школског такмичења,

МИРОСЛАВ УШЈАК(8р), учесник школског такмичења

 

 

 

МАТЕМАТИКА ( “АРХИМЕДЕС”- 19.03.2011.)

 

МИХАЛ УШЈАК(4р) , учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће) похвала на државном такмичењу“Мислиша“ („Архимедес“)

МИОНА ГАШИЋ(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)  друга награда на државном такмичењу „Мислиша“ (Архимедес“)

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће) друга награда на државном такмичењу „Мислиша“ („Архимедес“)

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће) похвала  на државном такмичењу „Мислиша“(„Архимедес“)

ФИЛИП ПЕЈАК(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)  

ЖЕЉКО ПЕРИЋ(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

ГОЈКО ПЕРИШИЋ(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

ВУКАШИН ЂОКИЋ(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

ИВАН ПЕЈАК(4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

СТЕВАН ПЕТРОВИЋ(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

СТАНОЈА ТОШИЋ(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ похвала на државном такмичењу „Мислиша“(„Архимедес“)

 

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ похвала са државног такмичења „Мислиша“ („Архимедес“)

АЛЕКСАСНДРА ВРЕКИЋ(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ друга награда на државном такмичењу „Мислиша“(„Архимедес“)

 

СОФИЈА ПОПИН(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији  „Архимедеса“

НОВАК КАПЕТАНОВ(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЈОЦА  БУДИЋ(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ГОЈКО ЈАНКОВИЋ(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЗОРИЦА ПОПИН(4р) учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЗОРАН СМАКАЈ(4ручесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – САОБРАЋАЈ (14.02.2011)

ТАТЈАНА УШЈАК (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу,

ТАМАРА  ВАЛАШЕК(7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу

МИХАЕЛ МИКСАД(6р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учешће на општинском такмичењу

ДЕЈАН ПЕЈАК (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу

ИГОР ВАСИЋ (6р), учесник школског такмичења

МИХАЕЛА БЕЛИЧКО (7р), учесник школског такмичења

 

РУСКИ ЈЕЗИК (16.02.2011.)

КРИСТИНА ХЛОЖАН (8р) , учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, треће место на општинском такмичењу, пласман на окружно такмичење, учешће на окружном такмичењу

ЈОВАНА МАРЈАНОВИЋ (8р), учесник на школском такмичењу,

МИЛУНКА ПОПИН (8р), учесник школског такмичења,

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (18.02.2011.)

МИЛУНКА ПОПИН (8р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник општинског такмичења

ЛАЗАР МИЛИЋ (8р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник општинског такмичења,

МИРОСЛАВ ПОПИН (8р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник општинског такмичења

ДАНИЈЕЛА ВРСАЈКОВ (8р), учесник школског такмичења,

МИЛЕНА АБАЏИЋ (8р),учесник школског такмичења

МИРЈАНА ПОПОВ ,(8р), учесник школског такмичења,

ЈОВАНА МАРЈАНОВИЋ,(8р), учесник школског такмичења,

МИРОСЛАВ УШЈАК,(8р), учесник школског такмичења,

ДУЊА ЖИВАНОВ, (8р), учесник школског такмичења

 

 

ХЕМИЈА (18.02.2011.)

СТОЈА ПАЈКАНОВИЋ,(7р), учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, учесник општинског такмичења

НАТАША НИНКОВ, (7р), учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење,учесник општинског такмичења

МИЛОШ ПОПИН,(7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник општинског такмичења

СТАНИСЛАВА МИЛОШЕВИЋ, (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник општинског такмичења

ЂОРЂЕ  МИЛИЋ,(7р), учесник школског такмичења,

ЈЕЛЕНА ЗЛАТАР,(7р), учесник школског такмичења,

ДРАГАНА КЕКЕЗОВИЋ, (7р), учесник школског такмичења,

АЛЕКСАНДРА ТОШИЋ, (7р), учесник школског такмичења

ЈОВАНА ГАЈИЋ, (7р), учесник школског такмичења,

НЕДЕЉКО АБАЏИЋ, (7р), учесник школског такмичења

ЛАЗАР МИЛИЋ, (8р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник општинског такмичења

МИРОСЛАВ ПОПИН, (8р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник  општинског такмичења

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (23.02.2011.)

МАРИЈА ПЕТРОВИЋ,(5р), учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, учешће на општинском такмичењу,  пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

ДАЈАНА БАБИН, (5р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење , учешће на општинском такмичењу,пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

ДУШАН ПЕЈАК,(5р), учесник школског  такмичења

ЈОВАН ХУРАГ, (5р), учесник школског такмичења

ПРЕДРАГ СИЉАНОСКИ,(6р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учешће на општинском такмичењу

ВЕЉКО ПЕРИЋ,(6р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учешће на општинском такмичењу,

ТИЈАНА СТАНКОВ,(6р), учесник школског такмичења,

ИГОР ВАСИЋ, (6р), учесник школског такмичења

САЊА ШЕВИЋ, (6р), учесник школског такмичења,

МИХАЕЛ МИКСАД , (6р), учесник школског такмичења

СОФИЈА МИЈАТОВ,(7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учешће на општинском такмичењу

СТАНИСЛАВА МИЛОШЕВИЋ,(7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

МИРОСЛАВ УШЈАК, (8р), учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, учесник на општинском такмичењу

ЈОВАНА МАРЈАНОВИЋ,(8р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу,

МИЛЕНА АБАЏИЋ,(8р), учесник школског такмичења,

ДУЊА ЖИВАНОВ,(8р), учесник школског такмичења,

МИРЈАНА ПОПОВ,(8р), учесник школског такмичења

 

ГЕОГРАФИЈА (     02.2011.)

МИЛЕНА АБАЏИЋ,(8р),учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

ДУЊА ЖИВАНОВ,(8р), ),учесник школског такмичења пласман на општинско такмичење, учесник на општинском такмичењу,

 

ИСТОРИЈА (25. 02.2011.)

ПАВЛЕ ПЕЈАК, (6р),учесник школског такмичења,

ВЕЉКО ПЕРИЋ,(6р),учесник школског такмичења

САЊА ШЕВИЋ,(6р),учесник школског такмичења

ТЕОДОРА ГАШИЋ(6р), учесник школског такмичења

МИЛАН ПРОТИЋ (6р), ), учесник школског такмичења

НАТАША ЛАЋАРАК (6р), учесник школског такмичења

РАДОВАН ЛАЋАРАК,(6р), учесник школског такмичења

МИЛОРАД СТОЈСАВЉЕВИЋ (6р), учесник школског такмичења

МИЛАН ХУРАГ (7р),  учесник школског такмичења

ДУШАН ГОЛУБОВ (7р),  учесник школског такмичења

 

РЕЦИТАТОРИ  (01.03.2011.)

ЈОВАНА КРАЉИК ( 2р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,oсвојено треће место на општинском такмичењу

ИСИДОРА ВРСАЈКОВ(2р,), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење , учешће на општинском такмичењу

ВЕЉКО МАЛИЋ (2р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,

ЛАНА СУВАЧАР,(2р), ,учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

НЕДА ТОРОВИЋ,(3р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,

МАРТИНА ЧОБРДА,(3р),  учесник школског такмичења ,пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

МАРТИНА МИКСАД, (3р), учесник школског такмичења ,пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

МИЛИЦА БУДИЋ,(4р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,треће место на општинском  такмичењу

НАТАША ЛАЋАРАК,(6р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

АЛЕКСАНДРА ЧОБРДА,(7р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,учесник на општинском такмичењу

ЈОВАНА МАРЈАНОВИЋ,(8р),учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, учесник на општинском такмичењу

ИНГРИДА ЦИНКОЦКИ,(8р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник на општинском такмичењу

МАГДАЛЕНА ВЛАДИСАВ,(8р),учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, учесник на општинском такмичењу

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ (11.03.2011.)

АЛЕКСАНДРА ЧОБРДА (7р), учесник школског такмичења,пласман на окружно такмичење, пласман на републичко такмичење

ПАВЕЛ ХЛОЖАН (7р), учесник школског такмичења, пласман на окружно такмичење, пласман на републичко такмичење

ИНГРИДА ЦИНКОЦКИ,(8р),учесник школског такмичења, пласман на окружно такмичење

КРИСТИНА ХЛОЖАН,(8р), учесник школског такмичења,, пласман на окружно такмичење, пласман на републичко такмичење

ЈАСНА МИХАЉ,(8р), учесник школског такмичења, пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

МИРЕЛА МОЛНАР,(8р), учесник школског такмичења,

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК (16.  03.2011.)

ПАТРИК ФИЦ,(5р), учесник школског такмичења,

ДАНИЈЕЛ ЦИНКОЦКИ, (5р),учесник школског такмичења,пласман на окружно такмичење, учесник на окружном такмичењу,треће место на окружном такмичењу

МИРОСЛАВ ЧОБРДА,(5р),учесник школског такмичења, пласман на окружно такмичење, учесник на окружном такмичењу,

ЛЕОНТИНА БЕЛИЧКА,(5р),учесник школског такмичења

АЛЕКСАНДРА ЧОБРДА,(7р),учесник школског такмичења, пласман на окружно такмичење, учесник на окружном такмичењу

ИВОНА СТРУХАР,(7р),учесник школског такмичења, пласман на окружно такмичење, учесник на окружном такмичењу

ПАВЕЛ ХЛОЖАН,(7р), ), учесник школског такмичења

ДАМИР БОЋАНСКИ,(7р),  учесник школског такмичења

МИРЕЛА МОЛНАР,(8р),  учесник школског такмичења

ИНГРИДА ЦИНКОЦКИ,(8р), учесник школског такмичења

ЈАСНА МИХАЉ,(8р), учесник школског такмичења

КРИСТИНА ХЛОЖАН,(8р), учесник школског такмичења

ДЕЈАН ЛАЋАРАК,(8р), ), учесник школског такмичења

 

ЕКО ПРОЛЕЋЕ ( 21. О3 2011.)

ЈОВАНА ВЛАДИСАВ (6р), учесник на манифестацији еко пролеће(ликовна кул.)

АГИЦА ВАЛАШЕК (6р), учесник на манифестацији еко пролеће(ликовна кул.)

АЛЕКСАНДАР КЕПЧИЈА (6р), учесник на манифестацији еко пролеће(ликовна к.)

СИНИША КЉАЈИЋ (6р), учесник на манифестацији еко пролеће( ликовна култура)

РАДОВАН ЛАЋАРАК (6р), учесник на манифестацији еко пролеће(ликовна кул.)

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

МИОНА ГАШИЋ( 4р), учесник на литерарном конкурсу, освојена награда

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ (4р), учесник на литерарном конкурсу, освојена награда

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (4р), учесник на литерарном конкурсу, освојена награда

 

# # # СВИМ УЧЕСНИЦИМА ТАКМИЧЕЊА УРУЧЕНА ЈЕ ДИПЛОМА КАО ЗАХВАЛНИЦА ЗА РАД И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ!

 

 

 

 

УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊИМА

ИЗ ВИШЕ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ЈОВАНА МАРЈАНОВИЋ (8р), руски језик, енглески језик, српски језик,  рецитовање

САЊА ШЕВИЋ (6р), ликовна култура,физика,српски језик, историја

МИЛЕНА АБАЏИЋ  (8р) , одбојка,  енглески језик, српски језик, географија,

ДУЊА ЖИВАНОВ (8р), одбојка,енглески језик, српски језик, географија

КРИСТИНА ХЛОЖАН (8р), руски језик, српски језик, словачки језик

ИНГРИДА ЦИНКОЦКИ(8р),рецитовање, српски као нематерњи језик , словачки језик,

ДАНИЈЕЛА ВРСАЈКОВ (8р), одбојка, биологија, математика, енглески језик

МИРОСЛАВ УШЈАК (8р), одбојка,математика, енглески језик, српски језик

МИРОСЛАВ ПОПИН (8р), физика, енглески језик, хемија

АЛЕКСАНДРА ЧОБРДА (7р),рецитовање, српски као нематерњи језик, словачки језик

ТАТЈАНА УШЈАК (7р), физика, биологија, саобраћај(ТИО)

МИХАЕЛ МИКСАД (6р), математика, српски језик, саобраћај (ТИО)

ИГОР ВАСИЋ (6р), математика, српски језик, саобраћај (ТИО)

ПАВЛЕ ПЕЈАК (6р), физика, математика, историја

МИРЕЛА МОЛНАР (8р), одбојка,српски као нематерњи језик, словачки језик

ЈАСНА МИХАЉ (8р), одбојка, српски као нематерњи језик, словачки језик

МИРЈАНА ПОПОВ (8р), одбојка,енглески језик, српски језик

НЕВЕНА ВУКАДИНОВ (8р), одбојка, биологија

ДЕЈАН ЛАЋАРАК (8р), одбојка, словачки језик

МИЛУНКА ПОПИН (8р) руски језик, енглески језик,

ЛАЗАР МИЛИЋ (8р), енглески језик, хемија

ПАВЕЛ ХЛОЖАН (7р), српски као нематерњи језик, словачки језик

СТОЈА ПАЈКАНОВИЋ (7р), биологија , хемија

НАТАША НИНКОВ (7р), ), биологија , хемија

НЕДЕЉКО АБАЏИЋ (7р), биологија, хемија

МИЛОШ ПОПИН (7р) физика, хемија

СТАНИСЛАВА МИЛОШЕВИЋ (7р), хемија, српски језик

ТИЈАНА СТАНКОВ (7р), , ликовна култура, физика, српски језик,

ВЕЉКО ПЕРИЋ (6р), српски језик, историја

РАДОВАН ЛАЋАРАК (6р), историја, еко пролеће ( ликовна култура)

НАТАША ЛАЋАРАК(6р), рецитовање, историја,

ТАМАРА ВАЛАШЕК (7р), одбојка, саобраћај

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВИЋ (7р), математика, биологија,

МИХАЕЛА БЕЛИЧКО(7р) саобраћај, биологија

МИЛАН ХУРАГ(7р), биологија, историја,

ДУШАН ГОЛУБОВ(7р), биологија, историја

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“,друга награда на конкурсу „Светосавље и наше доба“

МИОНА ГАШИЋ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, прво место на општинском такмичењу, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће), учесник на литерарном конкурсу(награда)

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

МИХАЛ УШЈАК (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће), учесник на литерарном конкурсу( награда)

СТАНОЈА ТОШИЋ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ (4р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће), учесник на литерарном конкурсу( награда)

ФИЛИП ПЕЈАК (4р), учесник школског такмичења, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

ЖЕЉКО ПЕРИЋ (4р), учесник школског такмичења, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

ГОЈКО ПЕРИШИЋ (4р), учесник школског такмичења, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

СТЕВАН ПЕТРОВИЋ (4р), учесник школског такмичења, учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса

НОВАК КАПЕТАНОВ (4р) , учесник школског такмичења, учесник државног такмичења из математике у организацији „ Архимедеса“

ДЕЈАНА ГОЛУБОВ(3р), учесник општинског такмичења из веронауке,учесник школског такмичења из математике

ВЕРИЦА МИРКОВ (3р),учесник општинског такмичења из веронауке,учесник школског  и општинског такмичења из математике

ЈОВАН МИЛАНОВ (3р),учесник општинског такмичења из веронауке, учесник школског и општинског такмичења из математике

НЕДА ТОРОВИЋ (3р), учесник општинског такмичења из веронауке, учесник школског и општинског такмичења у рецитовању,

МИЛИЦА БУДИЋ (3р), учесник општинског такмичења из веронауке, учесник школског и општинског такмичења у рецитовању

 

 

УЧЕНИЦИ – УЧЕСНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ

ИЗ ЈЕДНОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА

ОДБОЈКА

БОЖИЦА БАЋАНОВ (8р),  учесник на општинском такмичењу

МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ (8р) учесник на општинском такмичењу

МИЛОШ СТЕВИЋ (8р) , учесник на општинском такмичењу

СТЕВАН ЛЕШКОВ (8р), учесник на општинском такмичењу

СИМА БАБИН (8р), учесник на општинском такмичењу

СТАНКО ПЕЈАК (8р), учесник на општинском такмичењу

СТЕФАН ТУЦИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

ЖЕЉКО ПОПАДИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

СИНИША ЂУРАГИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

НЕМАЊА ПОПОВИЋ (8р), учесник на општинском такмичењу

ИЛИЈА РАДИШИЋ (8р), учесник на општинском такмичења

ВЕРОНАУКА    

МАРИНА БУДИЋ (3р) учесник општинског такмичења

ЈЕЛЕНА ВРЕКИЋ (3р), учесник општинског такмичења

МИЛОШ ДОБРИЋ (3р), учесник општинског такмичења

ИВАНА ПЕТКОВИЋ (3р), учесник општинског такмичења

ПЕТАР СУВАЧАР (3р),учесник на општинском такмичењу

КАЈА ПАЈКАНОВИЋ (3р), учесник на општинском такмичењу

ВУК БОЖИЋ (3р), учесник на општинском такмичењу

МИЛАН ПЕРИЋ (3р), учесник на општинском такмичењу

САЊА КИЛИНГЕР (6р), учесник на покрајинском конкурсу

 

БИОЛОГИЈА

ДАНИЈЕЛА ТОДИЋ (8р) , учесник школског такмичења,

ЈЕЛЕНА ВАСИЉЕВ (8р), учесник школског такмичења

ВИДОСАВА МАРИЋ(8р), учесник школског такмичења

МАРИЈА МАНДИЋ (7р) учесник школског такмичења, пласман на општинско т.

 

МАТЕМАТИКА (12.02.2011)

ЕМАНУЕЛА НИНКОВ (3р), учесник школског такмичења

МАРИЈА РОГУЉА (3р), учесник школског такмичења

НАДА ВРЕКИћ (5р), учесник школског такмичења,

АЛЕКСАНДРА ПАНИН (5р), учесник школског такмичења,

ТЕОДОРА ГРУЈИЋ,(5р), учесник школског такмичења,

САЊА КРЧЕДИНАЦ,(5р), учесник школског такмичења,

ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ,(5р), учесник школског такмичења,

ЈОВАН МИЈАТОВ,(5р), учесник школског такмичења,

ВУКАШИН ЂОКИЋ (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

ИВАН ПЕЈАК (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“ (друго учешће)

СОФИЈА ПОПИН (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЈОЦА  БУДИЋ (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ГОЈКО ЈАНКОВИЋ (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЗОРИЦА ПОПИН (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса“

ЗОРАН СМАКАЈ (4р), учесник државног такмичења из математике у организацији „Архимедеса

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – САОБРАЋАЈ

 

ДЕЈАН ПЕЈАК (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење

 

ХЕМИЈА

ЂОРЂЕ  МИЛИЋ (7р), учесник школског такмичења,

ЈЕЛЕНА ЗЛАТАР (7р), учесник школског такмичења,

ДРАГАНА КЕКЕЗОВИЋ (7р), учесник школског такмичења,

АЛЕКСАНДРА ТОШИЋ (7р), учесник школског такмичења

ЈОВАНА ГАЈИЋ (7р), учесник школског такмичења

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАРИЈА ПЕТРОВИЋ (5р), учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење, пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

ДАЈАНА БАБИН (5р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,пласман на окружно такмичење,учешће на окружном такмичењу

ДУШАН ПЕЈАК (5р), учесник школског  такмичења

ЈОВАН ХУРАГ (5р), учесник школског такмичења

ПРЕДРАГ СИЉАНОСКИ (6р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење

СОФИЈА МИЈАТОВ (7р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење

 

 

ИСТОРИЈА

ТЕОДОРА ГАШИЋ(6р), учесник школског такмичења

МИЛАН ПРОТИЋ (6р), ), учесник школског такмичења

МИЛОРАД СТОЈСАВЉЕВИЋ (6р), учесник школског такмичења

 

РЕЦИТАТОРИ

ЈОВАНА КРАЉИК ( 2р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,

ИСИДОРА ВРСАЈКОВ(2р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење

ВЕЉКО МАЛИЋ (2р), учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење

ЛАНА СУВАЧАР,(2р),учесник школског такмичења, пласман на општинско такмичење,

МАРТИНА ЧОБРДА,(3р),  учесник школског такмичења ,пласман на општинско такмичење,

МАРТИНА МИКСАД,(3р), учесник школског такмичења ,пласман на општинско такмичење,

МАГДАЛЕНА ВЛАДИСАВ(8р),учесник школског такмичења,пласман на општинско такмичење

 

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

ПАТРИК ФИЦ,(5р), учесник школског такмичења,

ДАНИЈЕЛ ЦИНКОЦКИ, (5р),учесник школског такмичења

МИРОСЛАВ ЧОБРДА,(5р),учесник школског такмичења

ЛЕОНТИНА БЕЛИЧКА,(5р),учесник школског такмичења

ИВОНА СТРУХАР,(7р),учесник школског такмичења

ДАМИР БОЋАНСКИ,(7р),учесник школског такмичења

 

ЕКО ПРОЛЕЋЕ

ЈОВАНА ВЛАДИСАВ(6р), (учесник на манифестацији еко пролеће- ликовна култура

АГИЦА ВАЛАШЕК (6р), учесник на манифестацији еко пролеће-ликовна култура

АЛЕКСАНДАР КЕПЧИЈА (5р), учесник на манифестацији еко пролеће- ликовна култура

СИНИША КЉАЈИЋ (5р), учесник  на манифестацији еко пролеће- ликовна култура

 

 

 

 

КВАНТИТАТИВНА  И КВАЛИTАТИВНА АНАЛИЗА

 

123 УЧЕНИКА УЧЕСТВОВАЛО ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА , А ОД ТОГ БРОЈА УЧЕНИКА 54 УЧЕНИКA ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ВИШЕ ПРЕДМЕТА , A 69 УЧЕНИКА ИЗ ЈЕДНОГ  ПРЕДМЕТА – ОБЛАСТИ

6 УЧЕНИКА ИЗ 4 НАСТАВНА ПРЕДМЕТА

13 УЧЕНИКА ИЗ 3 НАСТАВНА ПРЕДМЕТА

35 УЧЕНИКА ИЗ 2 НАСТАВНА ПРЕДМЕТА

 

ODBOJKA – 21 ученик( 9 девојчица и 12 дечака)- учествовало на општинском такмичењу

 

ВЕРОНАУКА -15 ученика (13 ученика  у квизу и 2 ученика на литерарном конкурсу)

4 ученика (екипно) друго место, 1 ученик (екипно са другом школом) треће место,  квиз такмичење је општинског нивоа,   један ученик  другу награду ,а један ученик похвалу за литерарни рад (покрајински ниво)- Владимир Баљ допринео постигнућима

 

ФИЗИКА – 7 ученика учествовало на школском  такмичењу, 6 ученика пласирано на општинско такмичење, 1 ученик прво место на општинском такмичењу, пласман на окружно такмичење, похвала на окружном такмичењу, пласман на републичко такмичење, похвала на републичком такмичењу

(постигнућима допринела Јасмина Поповић)

 

БИОЛОГИЈА – 9 ученика учествовало на школском такмичењу, 7 ученика пласирано на општинско такмичење, 1 ученик освојио друго место, 4 ученика треће место,  један  пласман на окружно  такмичење

(за  друго и   два трећа места допринос дала Лидија Дамјановић,

за два трећа места допринос дао Велизар Лековић)

 

МАТЕМАТИКА – 29 ученика ( 17 ученика са разредне, а 12 ученика  са предметне наставе), учествовало на школском такмичењу , 10 ученика пласирано на општинско такмичење, 2 ученика четвртог разреда освојила прво место,  један ученик друго и два ученика треће место, укупно 5 ученика сепласирало на окружно такмичење, 1 ученик на окружном такмичењу освојио друго место.  19 ученика 4 разреда учествовало је и  на АРХИМЕДЕСОВОМ републичком (државном) такмичењу “МИСЛИША“ 3 ученика освојила  II награду, а 4 ученика похвалу .

за два прва места на општинском  такмичењу , за друго место на окружном такмичењу, за две  друге награде и једну похвалу на „Архимедесовом“ такмичењу заслужна  Ана Нинков

за  једно друго и једно треће место на општинском такмичењу, за другу награду и похвалу на „Архимедесовом „такмичењу  заслужна Наташа Ушјак

за  треће место на општинском такмичењу и за похвалу на такмичењу  у организацији „Архимедеса“ заслужан Мирослав Хложан

за похвалу на такмичењу у организацији „Архимедеса“ заслужна Нада Торовић)

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ – 6 ученика учествовало на школском такмичењу, 4 ученика пласирана на општинско такмичење  и учествовала  на општинском такмичењу у ревијалном делу

 

РУСКИ ЈЕЗИК -3 ученика учестовала на школском такмичењу, 1 ученикпласиран на општинско такмичење и постигао  треће место и пласиран на окружно такмичење

(постигнућу допринела Марија Керавица)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 9 ученика учестовало на школском такмичењу, 3 ученика пласирана  на општинско такмичење

 

ХЕМИЈА – 12 ученика учестовало на школском такмичењу, 6 ученика пласирано  на општинско такмичење,

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 17 ученика учестовало на школском такмичењу, 8 ученика  пласирано на општинско такмичење, 2 ученика пласмана на окружно такмичење и учестовала на окружном такмичењу

(постигнућу допринела Нада Бранковић)

ГЕОГРАФИЈА – 2 ученика учествовала на школском такмичењу, 2 ученика пласирана на општинско такмичење и учестовала на општинском такмичењу

 

ИСТОРИЈА – 1О ученика учествовало на школском такмичењу,

 

РЕЦИТОВАЊЕ -13 ученика учестовало на школском такмичењу, 13 ученика пласирано на општинско такмичење, освојена два трећа места  на општинском такмичењу

(постигнућу допринела Милана Пандуров и Миланка Ђурица)

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК – 6 ученика учестовало на школском такмичењу, 5 ученика пласирано на окружно такмичење,  4 ученика учестовала на окружном такмичењу, 3 ученика пласирана на републичко такмичење, 1 треће место на републичком такмичењу

( постигнућу за два пласмана допринела Душанка Јањић , а једном Радимирка Вуковић. Постигнућу на републичком такмичењу допринела Радимирка Вуковић)

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК – 13 ученика учестовало на школском такмичењу, 4 ученика пласирана на окружно такмичење ,треће место на окружном такмичењу

(постигнућу допринела Марјена Сурови)

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

сви чланови секције учестовали у акцији „Читалачка значка“, а три ученика су и награђена

 

ПРОЦЕНТУАЛНА АНАЛИЗА САВЛАДАНОСТИ ТЕСТОВА ЗНАЊА НА ТАКМИЧЕЊИМА

 

ФИЗИКА:

школско такмичење: 4%  – 38% (6р);  19% -33% (7р);  44%(8р)

општинско такмичење :  4% -29% (6р), 4% -15% (7р);  68%(8р)

окружно такмичење:  55%(8р)

републичко такмичење:извештај ‘????

 

БИОЛОГИЈА :

школско такмичење :49%  – 93%  (8р) ;

општинско такмичење : 72% – 77% (8р), 58% -88% (7р)

окружно такмичење:(  извештај????)

МАТЕМАТИКА:

школско такмичење: 3 разред: 30% – 58% ; 4разред:20% -1оо%

5разред:0% -40% ; 6разред: 10% -56%

7разред: 22% ; 8разред :10% -17%

општинско такмичење: 3 разред: 1% -20% ; 4разред: 40% -1оо%

6разред: 8%;

Окружно такмичење: 4 разред:25% -85%

 

АРХИМЕДЕСОВО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“

4 разред: 38% – 95%

 

САОБРАЋАЈ:

школско такмичење: 7разред:  88%  -98%

општинско такмичење:учешће само у ревијалном  такмичењу

 

РУСКИ ЈЕЗИК:

школско такмичење: 8 разред: 37% -53%

општинско такмичење:85%, oкружно такмичење: 69%

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

школско такмичење: 8 разред : 28% -65%

општинско такмичење: 58% -75%

ХЕМИЈА:

школско такмичење :7 разред: 15% -85%  ; 8разред: 75% -85%

општинско такмичење: разред: 33,5% – 47,5% ; 8 разред: 29,5% – 51%

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

школско такмичење: 5разред: 45% -55% ; 6разред: 20% -40%

7разред: 70% -80% ; 8разред: 25% -50%

 општинско такмичење: 5 разред: 80% ; 6 разред: 45% – 65%

7 разред:60% -70% ; 8разред: 6о% – 65%

окружно такмичење:(извештај????)

 

ГЕОГРАФИЈА:

школско такмичење: 78% -80%

општинско такмичење: 8 разред: 74% -76%

 

ИСТОРИЈА:

школско такмичење: 6 разред: 21% – 60%

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

школско такмичењe:7 разред: 80% – 85% ; 8 разред: 50% – 85%

окружно такмичење:7 разред:70% – 75% ; 8 разред:65% – 75%

 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

школско такмичење: 5разред: 37,5% – 62,5% ; 7разред: 35% – 77,5%;

8 разред: 25% – 47,5%

окружно такмичење: 5 разред: 37,5 – 5о%,   7 разред: 50% – 57,5%

 

 

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА

 

НИВО ПОСТИГНУЋЕ ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК
       
Општински 2 место веронаука -квиз В.БАЉ
  3 место веронаука -квиз  
   Друга награда веронаука –лит к.  
  Похвала веронаука –лит к.  
   

 

   
Општински 1 место физика Ј. ПОПОВИЋ
Окружни похвала,пласман на републичко такм.

 

   
републички Похвала    
   

 

   
Општински 2 место биологија Л. ДАМЈАНОВИЋ
  3 место    
  3 место  

 

 
  3 место   В. ЛЕКОВИЋ
  3 место  

 

 

 
Окружни 1 пласман   Л. ДАМЈАНОВИЋ
       
       
       
       
Општински Два прва места математика А. НИНКОВ
  2 пласмана,  на окружно такмичење         
  3 место, пласман на окружно такмичење   М. ХЛОЖАН
  2 пласмана на окружно такмичење   Н. УШЈАК
Окружни 2 место   А. НИНКОВ
АРХИМЕДЕС“ Друга награда – 2 ученика, једна похвала   А. НИНКОВ
  једна похвала

 

једна похвала

 

једна друга награда

једна похвала

                   

 

 

 

 

 

 

 

М. ХЛОЖАН

 

Н. ТОРОВИЋ

 

Н. УШЈАК

____општински 3 место руски језик М.КЕРАВИЦА
Окружни 1 пласман    
       
       
oпштински 3 место рецитовање М. ПАНДУРОВ
  3 место    М. ЂУРИЦА
општински 2 пласмана на окружни ниво српски језик  

Н. БРАНКОВИЋ

Окружни 2 пласмана на републичко такм.

 

српски као нематерњи језик Д. ЈАЊИЋ
  1 пласман на републичко такм.   Р. ВУКОВИЋ
  3 место на републичком такм.  

 

 
Окружни 3 место словачки језик М.СУРОВИ
       
    ликовна култура Б. ПОПОВ
 Часопис Похвала ликовна култура М.ХЛОЖАН

 

УКУПНО:  општински ниво: 3 ПРВА МЕСТА, 6 ДРУГИХ МЕСТА, 10 ТРЕЋИХ МЕСТА, 2 ПЛАСМАНА НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ,3 НАГРАДЕ

окружни ниво :  1 ДРУГО , 1 ТРЕЋЕ МЕСТО, 1  ПОХВАЛА , 3 ПЛАСМАНА НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

покрајински ниво: 1 НАГРАДА, 1 ПОХВАЛА

републички ниво: 1 ТРЕЋЕ МЕСТО, 3 НАГРАДЕ, 5 ПОХВАЛА,

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ РЕЗУЛТАТЕ( 28 ученика):

 

1 разред : ЈОВО ЏЕМИЋ, ликовни конкурс расписан за округ  града Ниша

2 разред: ЈОВАНА КРАЉИК , 3 место рецитовање

ДАРКА ФАБОК, ликовни конкурс , часопис“Зорничка“, похвала

3 разред: МАРИНА БУДИЋ , 2 место општински ниво, веронаука

ЈЕЛЕНА ВРЕКИЋ, 2 место  општински ниво,веронаука

МИЛОШ ДОБРИЋ, 2 место општински ниво,веронаука,

ИВАНА ПЕТКОВИЋ, 2 место општински ниво, веронаука,

МИЛИЦА БУДИЋ, 3 место општински ниво, веронаука, 3 место рецитовање

4 разред:

МИХАЛ УШЈАК, 3 место општински ниво, похвала републички ниво, матем.

МИОНА ГАШИЋ, 1 место општински ниво, 2 награда републички – математика,награда на литерарном конкурсу

СОФИЈА ПОПОВИЦКИ, 1 место општиски ниво, 2 место окружни ниво, 2 награда републички ниво – математика, награда на литерарном конкурсу,

ЈОВАНА ЗАРУПСКИ , похвала на републичком такмичењу из математике, награда на литерарном конкурсу,

СТАНОЈА ТОШИЋ, похвала на републичком такмичењу, математика

АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ, 2 место на општинском, 2 награда на републичком такмичењу, математика

НЕНАД БЕЛЕГИШАНИН, 3 место на општинском, похвала на републичком такмичењу, математика, 2 награда ,покрајински ниво веронаука,

5 разред:

ДАНИЈЕЛ ЦИНКОЦКИ, 3 место, окружни ниво, словачки језик

ДАЈАНА БАБИН,пласман на окружно такмичење, српски језик

МАРИЈА ПЕТРОВИЋ, пласман на окружно такмичење, српски језик

 

6 разред:

САЊА КИЛИНГЕР,похвала, покрајински ниво, веронаука

 

7 разред:

ЧОБРДА АЛЕКСАНДРА, пласман на републичко такмичење, српски као нематерњи језик

ХЛОЖАН ПАВЕЛ, пласман на републичко такмичење, српски као нематерњи ј.

НИНКОВ НАТАША, 2 место општински ниво, биологија

СТОЈА ПАЈКАНОВИЋ, 3 место општински ниво, биологија

НЕДЕЉКО АБАЏИЋ, 3 место општински ниво, биологија

 

8 разред:

ХЛОЖАН КРИСТИНА, 3 место општински ниво, руски језик; пласман на републичко такмичење –  српски као нематерњи језик, треће место на републичком такмичењу

НЕВЕНА ВУКАДИНОВ, 3 место општински ниво, биологија

ДАНИЈЕЛА ВРСАЈКОВ, 3 место општински ниво, биологија

МИРОСЛАВ ПОПИН, 1 место општински ниво, похвала окружни ниво,похвала републички ниво, физика

СВИМ УЧЕНИЦИМА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ УРУЧЕНА ЈЕ НАГРАДА-КЊИГА!

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА ЧЕСТИТАМО НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА!

 

 

Такмичења пратила и анализу сачинила педагог школе

 

 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2011/12 ГОДИНИ

 

 

1.УЧЕШЋЕ НА ЛИКОВНОЈ КОЛОНИЈИ У:

Челареву  и Пивницама поводом Дана школе (међушколско такмичење)

 

–        ВАЈМАН АЛДИНА(7р)

–       ЛАЋАРАК РАДОВАН (7р)

–       РАДИШИЋ ДИЈАНА(6р)

–       ЧОБРДА МИРОСЛАВ(6р)

 1. УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ У ШАХУ (окружно такмичење)

УШЈАК МИХАЛ (5р)

 

 1. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ НА КРОСУ:

 

ПРЕДШКОЛСКА ДЕЦА:

 1 место : ПЕРИШИЋ МАЈА, МИРОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА, ЂУРИЋ

ВАЛЕНТИНА,ЈЕЛИЋСЛАВКО, МАРИЈА-МАГДАЛЕНА СУВАЧАР,ПИСАРЕВ ОГЊЕН

2место: ПАЈИЋ БИЉАНА, РАДОВАНОВИЋ ЛУКА,ХЕЛЕНА БАБИЋ, СЛОБОДАН ТОРОВИЋ,РАДОСАВЉЕВ РУЖИЦА, ТЕМЕРИНАЦ АТАНАСИЈЕ

3место:МИРКОВ СОФИЈА,АЛАЈБЕГОВИЋ ДЕНИС, ТОДИЋ НЕМАЊА,ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА,  ХАКСАЛИЋ ДЕНИС

 

 

 

 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД:

1 место:_ЉУБИЦА ПЕЈАК,МАРКО ШПРОХ,  НОВАКОВИЋ КРИСТИНА,ПАЈКАНОВИЋ БРАНИСЛАВ,КРУНИЋ БРАНКА, ДОБРИЋ МАРКО

 2 место:ДАНИЈЕЛА НИНКОВ, МИЛОШ ПЕРИШИЋ,НИКОЛИЋ ДАНИЛКА, ПРЕРАДОВ ГОРАН, ДОБРИЋ ДАНИЦА, ГАВРИЛОВ ЛАЗАР

3место:ЉИЉАНА МИРОСАВЉЕВ, АНДРЕЈ ФАБОК,ВАСИЋ КРИСТИНА,ПРОТИЋ ДАНИЛО,ГРИГОРИЈЕВИЋ ТИЈАНА, АЛЕКСАНДАР ВРЕКИЋ

 

ДРУГИ РАЗРЕД:

1 место: НИКОЛИНА МИЛАНОВ, ОСТОЈИЋ НИКОЛА,ПОПОВ АЛЕКСАНДРА,БАЋАНОВ ЈОВАН,КАПЕТАНОВ ЈЕЛЕНА , ЈАНКОВИЋ БОРИС

2 место: МАРТИНА ГАЛИЦКИ, НИКОЛА ЂОКИЋ,ПЕЈЧИЋ СВЕТЛАНА БАЋАНОВ СТЕВАН, ТОЈИЋ УНА, ТЕМЕРИНАЦ АЛЕКСАНДАР

3место: ЈОВАНА РИТУПЕР, СТЕФАН ШЕВИЋ,ХАЈЕК МАРИЈА-МАГДАЛЕНА, МУТАВЧИЋ БОРИС,ПАНИН ЈОВАНА, ГАЈИЋ МАРКО

 

 

 ТРЕЋИ РАЗРЕД:

1 место:ИСИДОРА ВРСАЈКОВ, ВЕЉКО МАЛИЋ,ПАВЛОВ КРИСТИНА,МИЛИЋ НЕМАЊА,МИЛОШЕВИЋ ЖИВАНА,ДЕРАЈИЋ ЈОВАН 

2 место: КЛАУДИА РУТ КРАЉИКОВА, ДАВИД СУВАЧАР,ВАСИЋ ЖЕЉКА СТЕВАНОВИЋ СТЕФАН,ВАТРАЉ МАРИНА ПАПУЧИЋ СРЂАН

3 место: МИЛАНА ДАНГУБИЋ, НИКОЛА ПОПОВИЦКИ,ПЕЈЧИЋ БРАНИСЛАВА,ЖАБАЉАЦ ДАНИЦА, ВАТРАЉ БРАНИСЛАВ

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:

1 место:МАРТИНА МИКСАД, ЈОВАН МИЛАНОВ,МУТАВЧИЋ АНЂЕЛА, ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, КРУНИЋ РАДЕНКА,ПАРОШКИ МАРКО

2место:ОРИЈАНА ДУРАКОВИЋ – ПЕТРОВИЋ, РОМАН ЦИНКОЦКИ,ПАЈКАНОВИЋ КАТА, БОЖИЋ ЖИВАН, ПЕТКОВИЋ ИВАНА,БАЈАЦ ЈОВАН,

3 место:ДАЛИБОРКА ТАКАРИЋ, УРОШ ГОЛУБОВ,ТОРОВИЋ НЕДА, ПЕРИЋ МИЛАН, ВРЕКИЋ ЈЕЛЕНА, НЕМАЊА ГАЈИЋ

 

ПЕТИ РАЗРЕД:

1 место: ДАНИЈЕЛА МИХАЈЛОВ,ГОЈКО ПЕРИШИЋ,АЛЕКСАНДРА ВРЕКИЋ,

НОВАК КАПЕТАНОВ

2 место:НИКОЛИНА ШИЈАКОВИЋ, ДАВИД ФИЦ, ЈЕЛЕНА БУДИЋ, ФИЛИП ОЛИВЕР

3 место: МИОНА ГАШИЋ, СТАНОЈА ТОШИЋ, ЗОРИЦА ПОПИН, ЈОЦА БУДИЋ

 

ШЕСТИ РАЗРЕД:

1место:ЛЕОНТИНА БЕЉИЧКА, ПАТРИК ФИЦ, НИКОЛЕТА ШИМОН, МИЛАН ГРИГОРИЈЕВИЋ

2 место: НИКОЛИНА ПОПОВ, МИРОСЛАВ ЧОБРДА, ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ, ЦВЕТОЗАР БУДИЋ

3 место:НАТАША БОГОЈЕВАЦ, АЛЕКСАНДАР ХРЊЕЗ, САЊА КРЧЕДИНАЦ,МИРОСЛАВ АЈДУК

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД:

1 место:  СЛАЂАНА САРАЈЛИЋ, СТОЈСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД, МИЛИЦА ПОПИН, МИЛАН ПАНИН

2 место: ТИЈАНА МИЛЕТИЦКИ, ВЕЉКО ПЕРИЋ, САЊА КИЛИНГЕР, ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ

3 место: ДУШИЦА КОСИЋ , ПАВЛЕ ПЕЈАК , ДРАГАНА ШИМОН, ЛАЗАР ПОПИН

 

ОСМИ РАЗРЕД:

1 место: АЛЕКСАНДРА ТОШИЋ, ДАЛИБОР ТАКАРИЋ, СТАНИСЛАВА МИЛОШЕВИЋ, ИГОР НИКОЛИЋ

2 место: ТАМАРА ВАЛАШЕК,НЕДЕЉКО ЈАНКОВИЋ, СЛАЂАНА МАРКОВИЋ, РАДЕ ПАРОШКИ

 3 место:СТОЈА ПАЈКАНОВИЋ, КРИСТИАН ХЛОЖАН, ЈОВАНА ГАЈИЋ МИЛОШ БАЈАЦ         

 

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА ЧЕСТИТАМО НА УЧЕШЋУ И ПОСТИГНУЋУ НА ТАКМИЧЕЊИМА. ПОЗИВАМО СВЕ УЧЕНИКЕ ШКОЛЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У НАРЕДНА ТАКМИЧЕЊА.

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Print Friendly, PDF & Email