П Р И М Е Р И Д О Б Р Е П Р А К С Е

Мирјана Радивојков-Лукић –

Музичка култура у корелацији са осталим предметима (PowerPoint)

Мирослав Хложан –

*Таблица множења за други разред (PowerPoint)

*Разломци за четврти разред (PowerPoint)

Мирослав Хложан –

*Историја Србије за четврти разред (Prezi)

*Разломци за четврти разред (Prezi)

Јарушка Феркова –

*Modlitba Pánova a kráľovstvo Božie

угледни час 5. разред

Наташа Абаџић и Радмила Вјештица –

*Медијска писменост

Тема: Пролеће

 

Print Friendly, PDF & Email