САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

Састанак стручног већа наставника природно-математичке групе предмета одржан је у понедељак 22.1.2018. године у Силбашу. Угледни час реализован је у V2 разреду. Наставна јединица била је Револуција земље и последице револуције (примена ИКТ у настави) а носилац реализације је наставница географије

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Ритупер Слободан – ложач Илин Тодор – ложач , помоћни радник Торовић Жељко – ложач , помоћни радник Кнежевић Владимир – домар Беличко Снежана – помоћни радник Оливер Данијела – помоћни радник Митровић Тања – помоћни радник Алексић Дијана –

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК Вуковић Радимирка – одељенски старешина VI-1 Гајић Катица  – одељенски старешина VII-4 Милосављев Марија  – одељенски старешина VII-3 Јањић Душанка   СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК Сурови Марјена  – одељенски старешина VII-1   РУСКИ ЈЕЗИК Керавица Марија – одељенски старешина VI-3 Иваз

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Хложан Мирослав –  одељенски старешина I-1 и  III-1 Пандуров Милана –  одељенски старешина  I-2 Абаџић Наташа –  одељенски старешина  I-3 Пејак Милован –  одељенски старешина I-4 Крижан Јармила –  одељенски старешина II-1 и  IV-1 Мучаји Јарослав –  одељенски старешина II-2