Стручни органи, активи и  тимови

Члан 130

У установи директор образује следеће тимове:

1) тим за инклузивно образовање;

2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

3) тим за самовредновање;

4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;

5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

6) тим за професионални развој;

7) друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 

 • Дара Крунић, координатор тима
 • Ивана Милић, педагог
 • Катица Гајић, професор српског језика
 • Милован Пејак, професор разредне наставе
 • Радимирка Вуковић, професор српског језика
 • Медоварски Мирослава, васпитач
 • Горан Баћанов, локална самоуправа
 • Мишко Бељичка, представник родитеља
 • Ђока Милић, директор

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

 • Биљана Хорват, професор разредне наставе – координатор тима
 • Ивана Милић, педагог
 • Александра Пулисак, наставник енглеског језика
 • Снежана Поповић, наставник информатике и рачунарства
 • Александар Игић, наставник технике и технологије
 • Петар Остојин, представник локалне самоуправе
 • Лазар Панин, представник родитеља
 • Ђока Милић, директор

 

 

Тим за инклузивно образовње

 

 • Наташа Абаџић, професор разредне наставе – координатор рада тима
 • Весна Туторов, васпитач
 • Мирослав Хложан, професор разредне наставе
 • Душица Јовин, професор географије
 • Горан Перић, наставник историје
 • Петар Николић, педагошки асистент
 • Ивана Милић, педагог
 • Владимир Шимо, психолог
 • Ђока Милић, директор

 

 

 

Тим за самовредновање рада школе

 • Горан Перић – координатор
 • Снежана Поповић – наставник информатике и рачунарства
 • Mирослава Медоварски – васпитач
 • Наталија Ушјак – професор разредне наставе
 • Милован Пејак – професор разредне наставе
 • Александра Пулисак – професор енглеског језика
 • Марјена Сурови – професор словачког језика
 • Јасмина Поповић – професор физике
 • Александра Цирар – вероучитељ
 • Владимир Голуб – мастер математичар
 • Мишко Бељичка – родитељ
 • Катица Гајић – помоћник директора школе

 

 

 

Тим за професионални развој

 

 • Горана Штрбац, професор разредне наставе – координатор тима
 • Марија Милосављев, професор српског језика
 • Нада Торовић, професор разредне наставе
 • Даниела Пап-Лазаров, васпитач
 • Наташа Абаџић, професор разредне наставе
 • Ивана Милић, педагог
 • Ђока Милић, директор

 

 

 

Тим за професионалну орјентацију ученика

 • Ивана Милић, координатор
 • Владимир Шимо, психолог
 • Петар Николић, педагошки асистент
 • Ђока Милић, директор
 • Милош Спасојевић, одељењски старешина VIII-1
 • Ивана Вучић, одељењски старешина VIII-2
 • Владимир Голуб, одељењски старешина VIII-3
 • Марјена Сурови, одељењски старешина VII-1
 • Горан Перић, одељењски старешина VII-2
 • Александар Игић, одељењски старешина VII-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 • Владимир Шимо – психолог, координатор
 • Ивана Милић – педагог
 • Биљана Станић – секретар школе
 • Петар Николић – педагошки асистент
 • Ђока Милић – директор
 • Весна Туторов – васпитач
 • Даниела Пап Лазаров – васпитач
 • Миланка Ђурица – професор разредне наставе
 • Радимирка Вуковић – професор енглеског језика
 • Марија Милосављев – професор српског језика
 • Милош Спасојевић – наставник физичког васпитања

Стручни актив за развој школског програма

 

Стручни сарадници

 • Ивана Милић – педагог школе

Припремни предшколски програм

 • Светлана Пајић – припремни предшколски програм

Разредна настава

 • Милана Пандуров – први разред
 • Биљана Хорват – други разред
 • Анка Нинков – трећи разред
 • Горана Штрбац – четврти разред
 • Мирослав Хложан – први и трећи разред, настава на словачком језику
 • Јармила Крижан – други и четврти разред, настава на словачком језику

Предметна настава

 • Марија Милосављев – српски језик
 • Катица Гајић – српски као нематерњи језик
 • Ивана Вучић – енглески језик
 • Владимир Голуб – математика
 • Велизар Лековић – биологија
 • Јасмина Поповић – физика
 • Горан Перић – историја
 • Мирјана Радивојков-Лукић – музичка култура
 • Милкица Лучић – физичко и здравствено васпитање
 • Биљана Маљковић-Илић – хемија
 • Марија Керавица – руски језик
 • Душица Јовин – географија
 • Марјена Сурови – словачки језик
 • Александар Игић – техника и технологија
 • Снежана Поповић – информатика и рачунарство
 • Звонко Јелић – ликовна култура
 • Јарушка Феркова – верска настава Словачке евангелистичке а.в. цркве
 • Александра Цирар – верска настава (Православни катихизис)
 • Катица Николић – ромски језик са елементима националне културе
 • Нада Торовић – координатор стручног актива

 

 

 

Стручни актива за развојно планирање

 • Јармила Крижан – координатор
 • Биљана Хорват – представник наставника разредне наставе
 • Весна Туторов – представник васпитача
 • Милош Спасојевић – представник наставника предметне наставе
 • Владимир Шимо – представник стручних сарадника
 • Ђока Милић – директор школе
 • Катица Гајић – помоћник директора школе
 • Далибор Пејак – представник родитеља
 • Милан Крагуљац– представник локалне самоуправе
 • Гордана Токмановић – ученик

 

 

Тим за израду пројеката

 

 • Ивана Вучић – координатор тима
 • Драгана Васић – професор енглеског језика
 • Биљана Попов – наставник разредне наставе
 • Јармила Крижан – професор разредне наставе
 • Ивана Милић – педагог
 • Ђока Милић – директор школе
 • Катица Гајић – помоћник директора школе

 

 

 

Ученички Парламент

 

 • задужени : Душанка Јањић, професор српског језика

 

VII-1  Бранислава Ушјак, Анка Хложан

VII-2  Гордана Токмановић, Мила Глиџић

VII-3  Матија Лазаров, Милан Станковић

VIII-1  Сара Боћански, Милица Цетиња

VIII-2  Немања Грбић, Михајло Нинков

VIII-3  Дуња Николић, Стеван Убавин

Одбор Дечјег савеза

 

 • Весна Туторов – васпитач
 • Биљана Попов – наставник разредне наставе
 • Наталија Ушјак – професор разредне наставе
 • Мирослав Хложан – професор разредне наставе
 • Марјена Сурови – професор словачког језика
 • Милкица Лучић – професор физичког васпитања

 

 

 

Подмладак Црвеног крста

задужени:

 • Маљковић Биљана – професор хемије и биологије
  • Марија Керавица – професор руског језика
  • Јасмина Поповић – професор физике

 

 

 

Тим за развој школског спорта и спортских активности

Тим за спровођење овог програма чине:

 • Анка Нинков – професор разредне наставе
 • Силвија Гашић – професор разредне наставе
 • Радмила Вјештица – професор разредне наставе
 • Милован Пејак – професор разредне наставе
 • Милош Спасојевић – професор физичког васпитања
 • Милкица Лучић – професор физичког васпитања
 • Ђока Милић – директор

 

 

Чланови Комисије за екскурзије:

 

 • Биљана Станић, секретар
 • Анка Нинков, наставник разредне наставе
 • Силвија Гашић, професор разредне наставе
 • Светлана Хајровић, професор историје
 • Павле Блатњицки, професор географије
 • Милкица Лучић, професор физичког васпитања
 • Ђока Милић, директор школе

 

 

 

Тим за интерни и екстерни маркетинг

 

 • Ђока Милић, директор
 • Ивана Милић, педагог
 • Катица Гајић, професор српског језика
 • Марија Милосављев, професор српског језика
 • Радимирка Вуковић, професор српског језика
 • Сурови Марјена, професор словачког језика
 • Јарушка Феркова, професор словачког језика
 • Миљана Узуров – професор информатике и рачунарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за вођење сајта школе, фејсбук страницу и  ИК технологију:

 

 • Александар Игић, координатор тима
 • Снежана Поповић, наставник информатике и рачунарства
 • Миљана Узуров, професор информатике и рачунарства
 • Даниела Пап Лазаров, васпитач
 • Марија Милосављев, професор српског језика
 • Јарушка Феркова, професор словачког језика
 • Ивана Милић, педагог
 • Ђока Милић, директор
Print Friendly, PDF & Email