ПОСТИГНУЋА НАЈУСПЕШНИЈИХ УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА

КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ ШКОЛУ 2016/17. ГОДИНЕ

 

Постигнућа испратила и анализу сачинила педагог школе Рајка Чабрило

САРА СТРУХАР

 • Носилац дипломе за изузетан успех из словачког језика
 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског као нематерњег језика
 • Носилац дипломе за изузетан успех руског језика
 • Носилац дипломе за изузетан успех из физичког васпитања

АКТИВНОСТИ И  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:

2013/14 (5.р)

 СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК: УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ           

2014/15 (6.р.)                                     

 СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК:  УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ     

ЕВАНГЕЛИСТИЧКО-ЛУТЕРАНСКИ ВЈЕРОНАУК СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ а.в. :  УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

2015/16 (7.р.)

 СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК  3.МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ, УЧЕШћЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК: 3. МЕСТО НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ,      2.МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

ОДБОЈКА: УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ,

ИНФОРМАТИКА-„ТЕСЛА ИНФО КУП“- УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ЕВАНГЕЛИСТИЧКО-ЛУТЕРАНСКИ ВЈЕРОНАУК СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ а.в. :  УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ

2016/17 (8.р.)

руски језик: 3.место на општинском т., пласман и учешће на окружном такмичењу

српски као нематерњи језик: 2. место на окружном такмичењу, пласман и учешће на републичком такмичењу

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве а.в.- учешће на окружном такмичењу

 

MAТИЛДА ХЛОЖАН

 • Успех 5,00 од 2 – 8 разреда
 • Носилац дипломе „Вук Караџић“
 • Носилац дипломе за изузетан успех из словачког језика
 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског као нематерњег језика

АКТИВНОСТИ И  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:

2013/14 (5.р.)

 • словачки ј. – учешће на школском, пласман и друго место на окружном такмичењу
 • учесник ликовне колоније и конкурса у организацији основних школа

2014/15 (6.р.)

 • словачки језик: учешће на школском, пласман и прво место на окружном такмичењу

2015/16 (7.р.)

 • словачки језик – прво место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу
 • српски као нематерњи језик: учешће на окружном такмичењу

2016/17(8.р.)

српски као нематерњи језик: 2. место на окружном такмичењу, пласман и учешће на републичком такмичењу

руски језик: учешће на општинском такмичењу

MAРИЈА ПАЈКАНОВИЋ

 • Успех 5,00 од 2 – 8 разреда
 • Носилац дипломе „Вук Караџић“
 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског језика
 • Носилац дипломе за изузетан успех из хемије

2013/14 (5.р.)

српски  језик и језичка култура учешће на школском такмичењу

2014/15 (6.р.)

историја: учешће на школском и на општинском такмичењу

српски  језик и језичка култура: учешће на школском и на општинском такмичењу

биологија: учешће на школском такмичењу

читалачки квиз: прва награда

2015/16 (7.р.)

српски  језик- књижевна олимпијада – прво место на општинском такмичењу, прво место на окружном такмичењу и учешће на републичком такмичењу

хемија: друго место на општинском такмичењу,пласман и учешће на окружном такмичењу

2016/17(8.р.)

српски  језик- књижевна олимпијада учешће на општинском такмичењу,

смотра информатичарске и рачунарске писмености „Млади Дабар“(међународно такмичење)- учешће на школском такмичењу

ДАРКА ФАБОК

 • Носилац дипломе за изузетан успех из физичког вaспитања

2010/11 (2.р.)

Похвала за ликовни рад у дечјем часопису „Зорничка“

2014/15 (6.р.)

физичко васпитање- одбојка : учешће на општинском такмичењу

словачки језик: учешће на школском, пласман  и учешће на окружном такмичењу

евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве а.в.- учешће на окружном такмичењу

2015/16 (7.р.)

словачки језик: учешће на школском такмичењу

српски као нематерњи језик: учешће на школском такмичењу

ИНФОРМАТИКА-„ТЕСЛА ИНФО КУП“- учешће  на школском такмичењу

физичко васпитање- одбојка : учешће на општинском такмичењу

евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве а.в.- учешће на окружном такмичењу

2016/17.

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

српски као нематерњи језик: пласман са окружног  на републичко такмичење

евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве а.в.- учешће на окружном такмичењу

МАРСЕЛА ЧЕРМАК

 • Носилац дипломе за изузетан успех из физичког васпитања

 

2013/14 (5.р.)

учесник ликовне колоније и конкурса у организацији основних школа

2014/15 (6.р.)

словачки језик: учешће на школском такмичењу

2015/16 (7.р.)

словачки језик: учешће на школском такмичењу

српски као нематерњи језик: учешће на окружном такмичењу

 

2016/17.

историја: 2. место на општинском такмичењу,пласман и учешће на окружном такмичењу. На такмичењу у организацији Друштва наставника за  историју Б.Паланка „100-годишњица од Првог светског рата“ прво место

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

српски као нематерњи језик: пласман са окружног  на републичко такмичење

ИЛИНКА МАНДИЋ

 • Успех 5,00 од 2 – 8 разреда
 • Носилац дипломе „Вук Караџић“
 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског језика

2013/14 (5.р.)

српски  језик и језичка култура: учешће на школском и на општинском такмичењу,

2014/15 (6.р.)

српски језик и jезичка култура : друго место на општинском такмичењу, друго место на окружном такмичењу,

историја: учешће на школском и на општинском такмичењу

читалачки квиз: прва награда

литерарни конкурс: трећа награда

2015/16 (7.р.)

хемија: учешће на општинском такмичењу

српски  језик- књижевна олимпијада – учешће на општинском такмичењу

2016/17(8.р.)

српски  језик- књижевна олимпијада и језик и језичка култура – учешће на општинском такмичењу

 литерарни конкурс Основне школе „Вук Караџић“Б.Паланка – друга наградa

литерарни конкурс/  Невенов фестивал-  награда за песму са највише духовности

MИЛАНА  ДАНГУБИЋ

 • Успех 5,00 од 2 – 8 разреда
 • Носилац дипломе „Вук Караџић“
 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског језика

2011/12 (3.р.)

Божићни квиз знања– прво место (екипно такмичење)

математика- учешће на општинском такмичењу

2012/13 (4.р.)

математика- учешће на општинском такмичењу и на такмичењу „Мислиша“

2013/14 (5.р.)

српски  језик и језичка култура: друго место на општинском такмичењу,пласман и учешће на окружном такмичењу

биологија: пласман и учешће на општинском такмичењу

2014/15 (6.р.)                                                                              

српски  језик и језичка култура, биологија, математика: учешће на школском такмичењу

2015/16 (7.р.)

хемија: учешће на општинском такмичењу,пласман и учешће на окружном такмичењу

српски  језик- књижевна олимпијада: учешће на школском такмичењу

2016/17(8.р.)

историја: учешће на општинском такмичењу. На такмичењу у организацији Друштва наставника за  историју Б.Паланка                     „100-годишњица од Првог светског рата“ – прво место

смотра информатичарске и рачунарске писмености „Млади Дабар“(међународно такмичење)- учешће на школском такмичењу

енглески  језик: учешће на школском такмичењу

MAРИЈА МИРОСАВЉЕВИЋ

 • Носилац дипломе за изузетан успех из физичког васпитања

2011/12 (3.р.)

Божићни квиз знања– прво место (екипно такмичење)

2012/13 (4.р.)

саобраћај- прво место на општинском такмичењу

2013/14 (5.р.)

техничко и информатичко образовање – саобраћај: учешће на школском и на општинском такмичењу

српски  језик и језичка култура и биологија: учешће на школском такмичењу

2014/15 (6.р.)

техничко и информатичко образовање – саобраћај: учешће на школском и на општинском такмичењу

2015/16 (7.р.)

физичко васпитање- мали фудбал- треће место на општинском такмичењу

 

2016/17(8.р.)

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

 историја: учешће на општинском такмичењу. На такмичењу у организацији Друштва наставника за  историју Б.Паланка „100-годишњица од Првог светског рата“ друго место

ДУШИЦА БАБИЋ

 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског језика

2013/14 (5.р.)                

српски  језик и језичка култура: друго место на општинском такмичењу,пласман и учешће на окружном такмичењу

2014/15 (6.р.)

српски  језик и језичка култура: учешће на школском такмичењу

2015/16 (7.р.)

српски  језик- књижевна олимпијада – друго место на општинском такмичењу,

2016/17(8.р.)

Такмичење у изради бизнис плана на тему: „Органска производња пољопривредног газдинства“(Савез истраживача Србије- ученичко предузетништво)

српски  језик- књижевна олимпијада учешће на општинском такмичењу,

биологија – учешће на општинском такмичењу

ЖИВАНА МИЛОШЕВИЋ

 • Носилац дипломе за изузетан успех из српског језика

 

2013/14 (5.р.)

српски  језик и језичка култура: учешће на школском и на општинском такмичењу,

биологија: учешће на школском такмичењу

2014/15 (6.р.)

српски  језик и језичка култура: учешће на школском такмичењу

физичко васпитање- одбојка : учешће на општинском такмичењу

2015/16 (7.р.)

српски  језик – књижевна олимпијада – друго место на општинском такмичењу

физичко васпитање- одбојка : учешће на општинском такмичењу

историја: учешће на школском такмичењу

2016/17(8.р.)

ДАНИЈЕЛА ВУЧЕТИЋ

 • Носилац дипломе за изузетан успех из физичког васпитања

2011/12 (3.р.)

Божићни квиз знања- прво место (екипно такмичење)

српски  језик- рецитовање – друго место на општинском такмичењу

2012/13 (4.р.)

математика- учешће на општинском такмичењу и на такмичењу „Мислиша“

2013/14 (5.р.)

биологија:  учешће на школском и на општинском такмичењу,

српски  језик и језичка култура учешће на школском такмичењу

2014/15 (6.р.)

српски  језик и језичка култура: учешће на школском такмичењу

2015/16 (7.р.)

Физичко васпитање- мали фудбал : треће место на општинском такмичењу

2016/17(8.р.)

   одбојка: 3. место на општинском такмичењу

смотра- информатичка и рачунарска писменост: бронза на  републичком такмичењу(такмичење је међународног нивоа)

историја: учешће на општинском такмичењу. На такмичењу у организацији Друштва наставника за  историју Б.Паланка „100-годишњица од Првог светског рата“ друго место

енглески језик – учешће на школском  такмичењу

географија – учешће на школском такмичењу

ИСИДОРА ВРСАЈКОВ

 • Носилац дипломе за изузетан успех из физичког васпитања

2010/11 (2.р.)

српски  језик- рецитовање – учешће на општинском такмичењу

2013/14 (5.р.)

српски  језик и језичка култура: учешће на школском и на општинском такмичењу,

техничко и информатичко образовање – саобраћај: учешће на школском и на општинском такмичењу

2014/15 (6.р.)

Физичко васпитање- мали фудбал : друго место на општинском такмичењу

2015/16 (7.р.)

физичко васпитање- одбојка : учешће на општинском такмичењу

2016/17(8.р.)

одбојка: 3. место на општинском такмичењу

ЈОВАНА КРАЉИК

РЕЦИТАТОР

2010/11 (2.р.)

српски  језик- рецитовање – треће место на општинском такмичењу,

2011/12 (3.р.)

српски  језик- рецитовање – друго место на општинском такмичењу,

 

2013/14 (5.р.)

српски  језик и језичка култура учешће на школском такмичењу

2014/15 (6.р.)

српски  језик – рецитовање : друго место(сребро) на општинском такмичењу

2015/16 (7.р.)

српски  језик- рецитовање – треће место на општинском такмичењу

КАНДИДАТИ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ

Ученик Диплома

„В.Караџић“

Диплома за изузетан успех Диплома за изузетан успех Диплома за изузетан успех Диплома за изузетан успех
Сара

Струхар

 

словачки

језик

српски као нематерњи

језик

руски језик физичко васпитање-одбојка
Матилда

Хложан

     * словачки језик српски као нематерњи језик
Марија

Пајкановић

      * српски језик хемија
Илинка

Мандић

    * српски језик
Милана

Дангубић

    * српски језик
Душица Бабић       – српски језик
Живана Милошевић       – српски језик
Дарка Фабок       – физичко васпитање- одбојка
Јасна Грбић       – физичко васпитање- одбојка
Исидора Врсајков       – физичко васпитање-  мали фудбал, одбојка
Марија

Миросављев

      – физичко васпитање- мали фудбал,   одбојка
Данијела Вучетић       – физичко васпитање- мали фудбал  одбојка
Марсела Чермак       – физичко васпитање-  одбојка

 

 

 

СУМАРНИ ПРЕГЛЕД:

13 УЧЕНИКА СА ИЗУЗЕТНИМ ПОСТИГНУЋИМА (22дипломе):

# 4 УЧЕНИКА СА ДИПЛОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“

7 УЧЕНИКА СА ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ –ИНДИВИДУАЛНО ПОСТИГНУЋЕ(11 диплома):

а) 1 ученик са 3 дипломе за изузетан успех                 из наставног предмета

б) 2 ученика са 2 дипломе за изузетан успех                         из наставног предмета

в) 4 ученика са 1 дипломом за изузетан успех из наставног предмета

7 УЧЕНИКА СА ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ-ЕКИПНО ПОСТИГНУЋЕ

УКУПНО 18 ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА( српски језик(5), словачки језик(2), српски као нематерњи језик(2),руски језик(1),хемија(1), физичко васпитање(7))

УЧЕНИК – НОСИЛАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОСТИГНУЋЕ – НАГРАДА КЊИГА ЗА СВАКИ ПРЕДМЕТ

ЕКИПНО ПОСТИГНУЋЕ- ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ

Print Friendly, PDF & Email