Нови развојни план школе можете погледати на линку:

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2023-2028

Развојни план школе можете погледати на линку:

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018-2023

Анекс Развојног плана школе можете погледати на линку:

Анекс школског развојног плана 2018-2023

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/17. можете погледати ОВДЕ

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/19. можете погледати ОВДЕ

Годишњи извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 2018/19. можете погледати ОВДЕ

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2019/20. можете погледати ОВДЕ

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2020/21. можете погледати ОВДЕ

Print Friendly, PDF & Email