•  ИНФОРМИШИ СЕ У КУТКУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

• ПОГЛЕДАЈ POWER-POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СВОЈИХ ДРУГОВА

• ПРИСУСТВУЈ ДАНИМА ПОСВЕЋЕНИМ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ

• РАЗГОВАРАЈ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦИМА, ПЕДАГОГОМ, ПСИХОЛОГОМ  ШКОЛЕ

ОСАМ КОРАКА ДО ОДЛУКЕ

1. Препознавање властитих склоности и интересовања

2. Утврђивање реалних способности

3. Упознавање са занимањима за које се оспособимо завршетком изабране школе

4. Избор “алтернативног” занимања

5. Детаљно информисање о изабраном занимању

6. Упознавање са перспективом изабраног занимања

7. Детаљно упознавање са изабраном школом

8. а) Упознавање са наставним планом и програмом будућег занимања

     б) Упознавање са поступком уписивања (уписном политиком)

 

Print Friendly, PDF & Email