На стручном већу за разредну наставу веома занимљиву тему за стручно усавршавање „Учење кроз игру помоћу интерактивних вежби“ реализовала је учитељица Наталија Ушјак.

Print Friendly, PDF & Email
УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ ПОМОЋУ ИНТЕРАКТИВНИМ ВЕЖБИ