ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК     Душанка Јањић Марија Милосављев Радимирка Вуковић Каћа Гајић СРПСКИ ЈЕЗИК До краја фебруара – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова школски до краја фебруара 2020.
општински 21.3.2020.
окружни 25.4.2020.
републички 30.5.2020 ‒  OШ „Вукова спомен школа”, Тршић
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА До краја фебруара – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова школски до краја фебруара 2020.
општински 7.3.2020.
окружни 4.4.2020. 
републички 23.5.2020 ‒  „Карловачка гимназија”, Сремски Карловци
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ Радимирка Вуковић Каћа Гајић До половине марта – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова школски до половине марта 2020.
окружни 29.3.2020.
  републички   26.4.2020.
РЕЦИТАТОРИ (Песниче народа мог) Душанка Јањић Марија Милосављев Горана Штрбац Радмила Вјештица Прва недеља марта ? – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова   Проверити термине
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК Марјена Сурови Мирослав Хложан Јармила Крижан Јарушка Ферковa До половине марта – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова школски до половине марта 2020.
окружни 25.4.2020.
републички 30.5.2020.
СТРАНИ ЈЕЗИК – руски   Марина Керавица До половине фебруара школско ? – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова општински 22.2.2020 ‒ руски језик
окружни 14.3.2020 ‒ руски језик
републички 24.5.2020 ‒ руски језик
СТРАНИ ЈЕЗИК – енглески Александра Пулисак Ивана Вучић Драгана Васић   До половине фебруара школско? – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова општински 23.2.2019 ‒  енглески језик
окружни 15.3.2020 – енглески језик
републички 24.5.2020 ‒ енглески језик
ИСТОРИЈА Светлана Хајровић Губа Габријела Ђока Милић До краја фебруара школско? – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова општински 15.3.2020.
окружни 5.4.2020.
републички 26.4.2020.
ГЕОГРАФИЈА Бисерка Спасојевић Павле Блатњицки Ђока Милић У фебруару – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова општински 22.3.2020.
окружни 26.4.2020.
републички 23.5.2020 ‒ ОШ „Прва основна школа”,  Ваљево
МАТЕМАТИКА „Мислиша” (I‒VIII разред) Здравко Пандуров Владимир Голуб Александра Пандуров Миланка Ђурица Биљана Хорват Јармила Крижан Радмила Вјештица Учитељи 12.3.2020. Учионица VI-2 или у старој сали за физичко 12-13.30 часова основни ниво  (окружни) 12.3.2020.  ( у школама)
републичко финале 26.4.2020.
2. ниво: основни (окружни) 18.10.2019.  (дописно)
3. ниво: републичко финале 17.11.2019 ‒ Београд. (писмено и усмено)
МАТЕМАТИКА Државно такмичење ученика основних школа Здравко Пандуров Владимир Голуб Александра Пандуров Миланка Ђурица Биљана Хорват Јармила Крижан Радмила Вјештица Учитељи Школски и општински ниво-реализовано школски Реализовано 7.11.2019.
општински Реализовано 7.12.2019.
окружни 7.3.2020.
републички 4.4.2020.
МАТЕМАТИКА Кенгур без граница – међународна математичка смотра Здравко Пандуров Владимир Голуб Александра Пандуров Учитељи 3. I 4.  разреда Проверити    
ФИЗИКА Јасмина Поповић Почетак фебруара? – уписати датум Обавестити директора и педагога Кабинет од 14-15 часова школски до 20.2.2020.
општински 23.2.2020.
окружни 14.3.2020.
републички 25.4.2020.
ХЕМИЈА Биљана Маљковић Илић До 21. фебруара – уписати датум Обавестити директора и педагога Кабинет 14-15 часова школски до 21.2.2020.
општински 1.3.2020.
окружни 5.4.2020.
републички 22‒24.5.2020 ‒ Природно-математички факултет у Новом Саду
БИОЛОГИЈА Велизар Лековић Марија Јошанов Биљана Маљковић Илић 10.-23.02. – уписати датум Обавестити директора и педагога Учионица VI-2 14-15 часова школски 10‒23.2.2020.
општински 15.3.2020. у 13 часова
окружни 25.4.2020. у 12 часова
републички 30.5.2020. у 12 часова – Биолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3
Техничко образовање „Шта знаш о саобраћају“ Александар Игић Марина Добрић До 31.03.2020. Уписати датум Обавестити директора и педагога Спортски терен школски до 31.3.2020.
општински 25.4.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
окружни 9.5.2020.
републички 22‒23.5.2020.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Државно такмичење ученика основних школа из рачунарства Снежана Поповић Александар Игић У фебруару? Уписати датум Обавестити директора и педагога Кабинет информатике Општински 22.2.2020.
Окружни 22.3.2020.
Републички 26.4.2020.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ РТС крос Милош Спасојевић Милкица Лучић Мај 2020.? Уписати датум Обавестити директора и педагога Стадион у Силбашу, Деспотову и Парагама  
Print Friendly, PDF & Email
ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 2019/20