Ученици и наставници наше школе су данас учествовали у акцији бројања птица коју организује Друштво за заштиту и проучавање птица Србије под називом „Птице моје хранилице“. Из хола школе ученици и наставници су пратили јединке које су долазиле на три хранилице постављене у школском дворишту а овој акцији је претходила израда паноа који је ђацима био водич за идентификацију птица.

Резултати бројања су следећи:

Зелентарка – 28 јединки

Велика сеница- 13 јединки

Плава сеница- 2 јединке

Зеба- 2 јединке

Дивљи голуб- 2 јединке

Гугутка-4 јединке

Сврака-3 јединке.

Print Friendly, PDF & Email
АКЦИЈА БРОЈАЊА ПТИЦА