Стручно усавршавање кроз угледни час ликовне културе „АМБЛЕМ, симбол, знак, персонификација, алегорије, хералдика, боја, облик као симбол“ реализовано је у нашој школи у Деспотову у среду 6.11.2019. године. Носилац реализације је наставник Владимир Вјештица са ученицима 8.3 разреда који су мотивисани својом маштом стварали оригиналне амблеме и симболе. На крају часа је уприличена је и изложба њихових радова.

Print Friendly, PDF & Email
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКУ ГРУПУ ПРЕДМЕТА