У оквиру стручног актива за разредну наставу, учитељица Биљана Хорват са својим ученицима 3-2 разреда одржала је угледни час из физичког и здравственог васпитања чија је тема Полигон 1 ( 20.10.2022. ).

Print Friendly, PDF & Email
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ