Уређење простора у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета“ назив је теме коју је за стручни актив васпитача припремила Мирослава Медоварски.Тему је презентовала у петак 15.10.2021. године.

Print Friendly, PDF & Email
СТРУЧНИ АКТИВ ВАСПИТАЧА