Zaujímavú prezentáciu Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu z Bratislavy v našej škole v Silbaši v stredu 28. marca 2018 realizovala vychovávateľka Jana Hrnčiarová.

Bola to príležitosť pre siedmakov a ôsmakov dozvedieť sa o možnostiach študovania na strednej škole v Bratislave, kde je školenie dvojročné, trojročné alebo štvorročné. Táto škola ponúka niekoľko odborov: pracovník marketingu a obchodu, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, kuchár, čašník, cukrár a ďalšie iné remeslá. Veľkou výhodou je aj to, že je školou spojený aj internát a jedáleň.

Žiakom sa ponúkajú aj možnosti cestovania a práca vo svetových hoteloch.

     

Print Friendly, PDF & Email
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE NA SLOVENSKU