У нашој школи у Силбашу у суботу 24.2.2018. године одржан је семинар Настава усмерена на ученика (кат.бр. 417, компетенције К-2) који је окупио 28 учесника из наше школе.

Реализатори су: др Драгана Малешевић, професор на Високој школи струковних студија за образовање васпитача, Кикинда и  Александра Поповић, професор историје, гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад.

Теме овог семинара:
Настава усмерена на ученика; Предности наставе усмерене на ученика; Препознавање елеманата наставе усмерене на ученика; Појам, значај, предности и ток процеса наставе која је усмерена на ученика; Стратегије у настави усмереној на ученика; Улога наставника у настави усмереној на ученика; Кооперативно учење; Интеграција садржаја; Планирање интегративних тема; Учење откривањем; Моделовање садржаја за учење откривањем; Презентације модела за учење откривањем.

Општи циљеви:

оспособљавање учесника обуке за примену наставе усмерене на ученика, организацију процеса учења кроз кооперативно учење, праксу засновану на интегрисаним садржајима и на учење откривање.

Специфични циљеви:

Усвојити појам, увидети значај, основне карактеристике, предности, стратегије и ефекте наставе усмерене на ученике; разликовати карактеристике наставе усмерене на ученика у односу на наставу у којој наставник има доминантну улогу; идентификовати елементе наставе усмерене на ученика у својој пракси; усвојити појам, схватити значај и размотрити различите облике организовања кооперативног учење и сагледати улоге у групном раду на практичном задатку; размотрити појам и увидети значај и предности примене интегрисаних садржаја у настави и израдити теме са интегрисаним садржајима; усвојити појам и разумети значај и структуру модела за учење откривањем и бити оспособљен за моделовање полупрограмираних материјала за учење откривањем.

              

 

Print Friendly, PDF & Email
СЕМИНАР „НАСТАВА УСМЕРЕНА НА УЧЕНИКА“