Пројектна настава даје широки спектар разних могућности у стицању нових сазнања.
Приказ свеобухватног и веома занимљивог пројекта „Античка Грчка“ чији су носиоци ученици 5. разреда из Силбаша и Деспотова, презентовала је Светлана Хајровић, наставница историје у оквиру стручног усавршавања које је одржано у Силбашу 11.2.2019. године.

                     

Print Friendly, PDF & Email
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА „АНТИЧКА ГРЧКА“