Каритас Србије и наше школе под називом „Смањивање ризика од елементарних непогода“ спроводи се у нашој школи у периоду од 12.5. до 14.5.2021. године.Обухваћен је рад и обука наставника и ученика од 1-4.разреда. Ученици су кроз презентацију упознати са поступцима и правилним реаговањима у случају пожара, поплава и земљотреса.Подељене су им бојанке које ће за њих значити помоћ да се лакше снађу у овим ситуацијама.Задат им је задатак да кроз ликовни или литерарни рад учествују на конкурсу поводом теме.

Print Friendly, PDF & Email
ПРОЈЕКАТ „СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“