На седници наставничког већа која је одржана 18.4.2019. године Катица Гајић, координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој школе представила је Правилник стандарда квалитета рада установе, Биљана Карановић, педагог представила је измене и допуне Правилника о награђивању ученика и радника школе, а предметни наставници су коментарисали резултате пробног завршног испита за осмаке.

   

 

Print Friendly, PDF & Email
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРАВИЛНИКА НА СЕДНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА