„Посматрала сам и проучавала децу.

Узела сам од њих оно што су ми она дала и то сам изразила.

То је оно што се зове Монтесори метод.“

                                                           Марија Монтесори

 

Акредитован сeминар Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно образовном раду (каталошки бр. 292) реализован је у нашој школи 26. и 27. децембра 2017. године. Монтесори метод је научни метод који не познаје границе и примењив је на свим континентима.

Едукатори Милица Ерцег и Данијела Дапчевић Мартић презентовале су учесницима мноштво интересантног материјала у васпитно образовном раду са децом.

Општи циљеви програма:

– унапређење и обогаћивање васпитно-образовног рада методологијом која проистиче из Монтесори педагогије

– упознавање учесника са општим појмовима и начелима рада по Монтесори методу и могућностима њихове директне примене у васпитно образовном раду са децом редовне популације као и са децом са потешкоћама у развоју.

Специфични циљеви програма:

– информисање учесника о основним начелима васпитног рада по Монтесори педагогији

– упознавање учесника са основним правилима понашања у Монтесори учионици и улогом Монтесори наставника

– представљање Монтесори дидактичког материјала путем директне презентације као и употреба овог материјала

– преношење искуства применом наведеног метода у раду са децом са посебним потребама.

             

Print Friendly, PDF & Email
ПЕДАГОШКИ МЕТОД МАРИЈЕ МОНТЕСОРИ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ