У Ош „Браћа Новаков“ Силбаш 28.новемра 2017. године одржани су родитељски састанци у Деспотову и Силбашу на тему:

Упознавање родитеља и ученика  са актуелном проблематиком

* Безбедност у школи*

Директор школе Ђока Милић презентовао је родитељима и ученицима наше школе које су то новине у Закону које се тичу безбедности деце у школи. Поред тога сви присутни упознати су са Акционим планом школског Тима за заштитиу ученика од насиља, занемаривања и злостављања, као и са процедурама и поступцима у случају да трпе или сведоче било ком облику насиља, занемаривања или злостављања.

Поносни смо на одзив ученика и родитеља у оба места.

детаљи из Силбаша

  

детаљи из Деспотова

  

ОДЛУЧНИ СМО У ТОМЕ  ДА КРОЗ ЖИВОТ ИДЕМО БЕЗ НАСИЉА!!!

Print Friendly, PDF & Email
OПШТИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК У НАШОЈ ШКОЛИ