Током последње недеље у фебруару разним активностима је у Основној школи „Браћа Новаков“ Силбаш обележен Дан розих мајица, односно Међународни дан борбе против вршњачког насиља. Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања иницирали су и заједно са осталим колегиницама и колегама из колектива учествовали у реализацији активностиса децом припремног предшколског програма и ученицима. Деца из групе припремног предшколског програма су са својим васпитачицама учествовала у изради пригодног паноа посвећеног Дану розих мајица. Ученици првог разреда су радили ликовне радове на теме „Помогао сам другу“, „Заштитио сам друга“. Ученици трећег разреда су израдили ружичасте мајице са порукама против насиља. Са ученицима петог разреда је психолог одржао ЧОС посвећен обележавању Међународног дана борбе против вршњачког насиља разговором на тему шта је то насиље, какви су његови облици, како у свакодневној комуникацији предупредити појаву насилног понашања. Ученици шестог разреда су на ЧОС-у са својим одељењским старешином урадили радионицу посвећену теми „Како се осећа особа која је доживела насиље“ и израдили су пригодан пано. Ученици седмог разреда су се на часу српског језика посветили изражавању подршке реалним или замишљеним особама које су доживеле неко насиље; њихове поруке су приказанена пригодном паноу. Ученици седмог разреда су на часу ликовне културе израдили пано – плакат под називом „Стоп вршњачком насиљу!“ Педагог школе је израдила пано посвећен дигиталном насиљу.

Print Friendly, PDF & Email
Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља у Основној школи „Браћа Новаков“ Силбаш