У нашој школи одржано је стручно усавршавање на тему „Морални утицаји на развој личности“. Присуствовали су сви наставници Стручног већа за разредну наставу укључијући директора школе као и стручни сарадници – педагог и психолог школе.

Основни циљ је утврђивање који све фактори утичу на морални развој личности детета. Познато је да на морални развој личности утиче свакако породица али и многи фактори из средине (образовно-васпитне установе, средства информисања, друштвене мреже…). Сходно томе, у школи је извршено истраживање три аспекта утицаја на морални развој личности детета:

 • утицај породице;
 • утицај школе као образовно-васпитне институције кроз призму верске наставе;
 • утицај разних друштвених мрежа (фејсбука, инстаграма, твитера…).

У истраживању утицаја породице на морални развој личности учествовало је 37 ученика наше школе узраста 9-11. година (трећи и четврти разред). Ученици су одговарали на осам питања која се односе на систем моралних вредности у породици. Истакла бих да резултати очекивано показују изузетан утицај родитеља на морално узрастање  и усмеривање деце. Резултати анкетирања ученика показали су да  у већини породица постоји изграђен систем моралних вредности. У прилог томе говоре чињенице да 72,97%  ученика се труде да код куће увек послушају своје родитеље и то чине управо из љубави према својим родитељима али и зато што желе да их послушају по својој слободној вољи. Скоро половина ученика (43,24% испитаника) изјаснило се да никада не користе ружне речи, а они који то нажалост чине, то чине угледајући се на своје родитеље. Мањи удео испитаника ружне и непримерене речи користе из навике.

Други аспект истраживања се односи на испитивање улоге школе као образовно-васпитне институције у развоју система моралних вредности кроз призму верске наставе. Истраживање је обављено у виду анкете у којој је учествовало 41 ученик узраста 13-14. година (седми и осми разред). Овај узраст ученика је одабран из разлога што се очекује да су се у периоду од почетка школовања изградили у вери и да у том контексту имају изграђена одређена убеђења и ставове о животу, више него што је то случај са ученицима млађег узраста. Питања су осмишљења на начин да деца одговарају у вези ситуација из свакодневног живота с тим да су у питања биле проткане божије заповести тачније последњих шест заповести које говоре о односу човека према ближњима својим, а које се изучавају на часовима верске наставе. Резултати су недвосмислено показали да школа а нарочито верска настава имају изузетно велики утицај на развој моралних вредности ученика, обзиром да је ученицима изузетно битна љубав и подршка родитеља у свакој животној ситуацији, а с друге стране и деца су та која указују и деле љубав и несебичну помоћ својим родитељима. Такође, резултати показују да је већина ученика изградило став о љубомори као нечему што треба избегавати и борити се да се не поклекне развоју љубоморе обзиром да је сваки човек створен као личност и треба му приступити с љубављу, треба му помоћи а не одмагати.

Трећи аспект истраживања односи се на испитивање улоге друштвених мрежа на систем моралних вредности. Такође, у овој анкети учествовали су ученици седмог и осмог разреда што је било најпримереније истраживању.  Очекивано 99% ученика користи неки вид друштвених мера. Резултати су показали да постоји утицај друштвених мрежа на систем моралних вредности али је он знатно мањег обима од утицаја породице и школе.  Већина ученика (80,49% испитаника) поштује систем вредности које су им усадили њихови родитељи  односно поштују их и на друштвеним мрежама а мањи проценат ученика да систем моралних вредности из свакодневног живота не важи на друштвеним мрежама јер су, по њиховом мишљењу, друштвене мреже одвојене од живота у стварности.  Поједини ученици, додуше у мањем проценту, користе псеудоним како бих исказали своје право мишљење обзиром да не желе да се сазна њихов прави идентитет и како не би сносили последице.

Као коначни закључак истраживања навела бих да су многобројни утицаји који утичу на развој моралних вредности личности детета али свакако је најважнији и немерљиви значај породице обзиром да дете у породици стиче прва искуства из друштвених односа и упознаје од својих родитеља основне моралне вредности (јер је породица мала Црква). Школа је следећа карика у ланцу изградње моралних вредности, после породице највише врши доградњу моралних особина изграђених у породици  и основни задатак свих нас који радимо са децом је управо да их усмеримо на прави пут а то је пут моралних вредности и несебичне љубави према ближњима.

Станислава  Темеринац

вероучитељ

         АНКЕТА – утицај верске наставе на развој моралних вредности

 1. Да ли вам је у свакој ситуацији битно да вас родитељи/старатељи подржавају:
 2. увек;
 3. понекад;
 4. никад.
 5. Када вас родитељи/старатељи критикују због неког поступка, како реагујете:
 6. смирено и пажљиво их саслушам;
 7. расправљам се са њима;
 8. не занима ме њихово мишљење, увек радим по своме.
 9. Да ли је оправдано извршити крађу:
 10. да;
 11. не;
 12. понекад.
 13. У случају неслагања родитеља, како би поступио/ла:
 14. подржао/ла бих само једног родитеља;
 15. не бих се мешао/ла у њихов однос;
 16. покушао/ла бих да помирим своје родитеље.
 17. Да ли је абортус морално оправдан:
 18. да, јер свако има право на свој избор и одлуку;
 19. не, јер је то погрешно одлука.
 20. Како реагујеш у ситуацији када си љубоморан/а на некога:
 21. престанеш да комуницираш са њим;
 22. импулсивно реагујеш;
 23. у срцу свом си љут/а а не показујеш то јавно;
 24. нисам љубоморан/а на друга или другарицу.
 25. Да ли некада говориш неистину:
 26. понекад ;
 27. увек говорим истину;
 28. често говорим неистину.
 29. Ако си на претходно питање одговорио/ла са понекад или често говорим неистину, одговори на питање Зашто прибегаваш неистинама?
 30. из шале;
 31. несвесно из навике;
 32. свесно и намерно.

 

Хвала на одговорима!

 

АНКЕТА – утицај породице на развој моралних вредности

 1. Да ли код куће послушаш родитеље/старатеља:
 2. увек;
 3. никад;
 4. понекад.
 5. Више слушам:
 6. тату;
 7. маму;
 8. обоје подједнако.
 9. Родитеље/старатеља послушам зато што:
 10. волим своје родитеље/старатеље и желим да их послушам;
 11. бојим се да ме родитељи/старатељи не казне због непослушности.
 12. Када погрешим:
 13. родитељи/старатељи ми објасне зашто је погрешно моје понашање;
 14. ништа ми не објашњавају и не питају ме већ ме одмах казне.
 15. Ако се посвађам са братом или сестром:
 16. родитељи/старатељи одмах прекидају расправу и решавају проблем;
 17. родитељи/старатељи не реагују на расправу.
 18. Понекад користим ружне речи:
 19. из навике;
 20. зато што то раде и моји родитељи/старатељи;
 21. никад не говорим ружне речи обзиром да је то непристојно.
 22. Увек се угледам и понашам:
 23. пристојно јер су ме тако научили родитељи/старатељи;
 24. пристојно у присуству родитеља/старатеља, а како ја желим када нису присутни родитељи/старатељи;
 25. увек на исти начин како се понашају моји родитељи/старатељи.
 26. У твојој породици постоје тачно утврђена правила понашања која се морају поштовати увек:
 27. да;
 28. не;
 29. правила се мењају у зависности од ситуације и ко је присутан у кући.

ХВАЛА НА ОДГОВОРИМА!

 

АНКЕТА – утицај друштвених мрежа на морални развој личности

 1. Које друштвене мреже користиш?
 2. Фејсбук;
 3. Твитер;
 4. Месинџер;
 5. Инстаграм;
 6. Не користим.
 7. На интернету користим увек:
 8. право име;
 9. псеудоним;
 10. и једно и друго.
 11. Псеудоним користим:
 12. како би могао/ла увек слободно да кажем своје мишљење без страха и осуде других;
 13. како би заштитио/ла свој идентитет.
 14. Право име користим:
 15. јер увек говорим истину;
 16. јер увек волим да сви чују моје мишљење и ставове.
 17. На друштвеним мрежама објављујем:
 18. увек пристојне слике и фотографије обзиром да ми је стало до мишљења породице и околине;
 19. постављам слике и фотографије које ја желим јер ми није стало до мишљења других;
 20. у зависности од ситуације.
 21. Да ли користиш непримерене речи и псовке на друштвеним мрежама:
 22. не;
 23. увек;
 24. како кад, у зависности од ситуације и окружења.
 25. Да ли изграђене принципе, ставове и правила понашања увек поштујеш на интернету:
 26. увек;
 27. понекад у зависности од ситуације;
 28. не, јер је једно интернет а друго свакодневни живот.

ХВАЛА НА ОДГОВОРИМА!

Print Friendly, PDF & Email
МОРАЛНИ УТИЦАЈИ НА РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕТA