Стручно веће друштвено-језичке групе предмета одржано је у среду 15.12.2021. године.Горан Перић, наставник историје реализовао је стручно усавршавање на тему:„Корелација између историје и географије као наставних предмета.“

Print Friendly, PDF & Email
КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ КАО НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА