Modlitbami, slovami chvály a radosti tiež i piesňami žiaci náboženskej výchovy SEAVC (1. – 8. ročník) si želali osláviť Pána Boha, ktorému vďačíme za ochranu a požehnanie i v tomto školskom roku. Koncoročný program – exámen usporiadali v chráme Božom v Silbaši v nedeľu 17. júna 2018.  Vďaka i kňazovi Jánovi Záhorcovi za posilňujúce a povzbudzujúce slová pre našich žiakov.

 

Print Friendly, PDF & Email
EXÁMEN