Распоред допунске наставе у току распуста школске 2017/18. године

              Параге

 

р/б Име и презиме предмет понедељак

25 12.

четвртак

28.12

петак

29.12.

1 Абаџић Наташа 8,20-10,00 8,20-10,00
2 Вјештица Радмила 8,20-10,00 8,20-10,00
3 Попов Биљана  

 

8,20-10,00 8,20-10,00
4. Торовић Нада  

 

8,20-10,00 8,20-10,00
5. Александра Пулисак  

 

8,20-10,00
6. Петар Николић  

 

10,00- 1140

 

У Силбашу                                                                                                            директор

12.12.2017.г                                                                                                        Ђока Милић

Print Friendly, PDF & Email
Распоред допунске, додатне наставе – Параге