Рајка Чабрило – професор педагогије

БИОГРАФИЈА

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РАЈКА ЧАБРИЛО

РОЂЕНА: 30.6.1961.

АДРЕСА: Нови Сад, Хаџи Рувимова 27.

ПОСЛЕДЊИ НИВО ОБРАЗОВАЊА: ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ – НОВИ САД, смер: ПЕДАГОГИЈА (професор педагогије)

РАДНИ ОДНОС: заснован од 15.9.1986. на неодређено време у Основној школи“Браћа Новаков“ Силбаш на радном месту педагог школе

KONTAKT: телефон: 064/18 36 700, е-mail: pedagog.silbas@gmail.com

ОСОБИНЕ КОЈЕ ОПИСУЈУ ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ:

Упорна, истрајна, амбициозна, високог нивоа аспирација, посвећена и одговорна задатку, живим са уверењем да је све достижно ако човек уложи труд и рад, емпатична, спремна да пружим поштовање, подршку и помоћ када је потребна, храбра да се прихвате изазови, спремна и способна да остварим највише стандарде квалитета које Министарство просвете, науке и технолошког развоја прописује, рад са децом /ученицима причињава ми велико задовољство, …

ПРОФЕСИОНАЛНО УСМЕРЕЊЕ

 • стечена знања константно проширујем кроз стотине часова стручног усавршавања како би омогућила развој, унапређивање образовно-васпитног процеса и остварење стандарда квалитета у школи у којој сам запослена
 • посвећена сам развоју и напредовању сваког ученика у школи кроз директну или индиректну организацију и подстицање активности које томе доприносе
 • организујем мноштво родитељских састанака и саветодавно-инструктивних разговора с циљем едукације родитеља из области које родитеље оснажују за родитељску улогу
 • доприносим усавршавању компетенција људских ресурса у школи
 • учествујем у пројектним и конкурсним активностима
 • интерним и екстерним маркетингом промовишем активности и резултате ученика и запослених на које смо поносни
 • ментор студентима педагогије,наставницима који се уводе у посао, стажистима, волонтерима

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ:

 • Квалитет рада запажају ученици осмог разреда и њихови родитељи, а који исказују сваке године кроз анкетне упитнике
 • Педагошко друштво Србије 1996. године  објавило рад након активног учешћа на Великом педагошком семинару „Аутономија личности и васпитање“
 • Уредници часописа „Педагошка стварност“ 1997. године објавили су рад као пример добре праксе“Програмирана настава у настави познавања друштва“
 • Подружница педагога Jужнобачког округа прихвата интрпретиране начине реализације послова и задатака педагога. Члан Управног одбора Подружнице педагога.
 • Комисија за процену квалитета рада и директор школе Слободан Торовић 1999.године проглашавају ме најбољим радником школе и новчано ме награђују
 •  2000. године именована за вршиоца дужности директора школе на рок од месец и по дана за време боловања руководиоца установе
 • Директор школе Ђока Милић  2013. године  додељује ми Захвалницу за пружање додатне подршке деци и ученицима
 • Чланови колектива, директор школе и евалуатори Школске управе Нови Сад у саставу Јован Вукчевић, Др Драгана Малешевић,Соња Миладиновић, Димитрије Коларевић указали су на мој допринос остварењу стандарда установе на нивоу 4.
 • Директор школе,Ђока Милић 2015. додељује ми награду описану речима да својим радом дајем печат школи у којој сам запослена

 

Биљана Карановић – дипломирани педагог

Print Friendly, PDF & Email
ПЕДАГОГ