SRPSKI JEZIK

Milosavljev Marija – profesor srpske književnosti i jezika

odeljenski starešina VII-3

BIOGRAFIJA

http://www.doyoubuzz.com/marija-m

 

Vuković Radimirka – profesor srpsko-hrvatskog jezika i istorije jugoslovenske književnosti

odeljenski starešina VI-1

 

Gajić Katica  – profesor srpske književnosti i jezika

odeljenski starešina VII-4

 

Janjić Dušanka- profesor srpskog jezika i književnosti

 

SLOVAČKI JEZIK

Surovi Marjena – profesor slovačkog jezika

odeljenski starešina VII-1

 

RUSKI JEZIK

Keravica Marija – profesor ruskog jezika i književnosti

odeljenski starešina VI-3

 

Ivaz Fatima – profesor ruskog jezika i književnosti

odeljenski starešina VIII-3

 

ENGLESKI JEZIK

Bilanović Biljana – master filolog anglista

odeljenski starešina V-2

 

Vučić Ivana – profesor engleskog jezika

 

Pulisak Aleksandra – diplomirani filolog

 

MATEMATIKA

Radošević Biljana – diplomirani matematičar

odeljenski starešina VI-2

 

Pandurov Zdravko – nastavnik matematike

 

Golub Vladimir – diplomirani profesor matematike

odeljenski starešina V-3

 

FIZIKA

Popović Jasmina – profesor fizike

 

Delić Žarko – apsolvent prirodno – matematičkog fakulteta-fizika

 

HEMIJA

Maljković-Ilić Biljana – profesor biologije – hemije

 

Babić Ugrenović Sanja – master hemičar

 

BIOLOGIJA

Leković Velizar – profesor biologije

odeljenski starešina VIII-2

 

Damjanović Lidija – profesor biologije

 

GEOGRAFIJA

Spasojević Biserka – profesor geografije

 

Blatnjicki Pavle – profesor geografije

 

ISTORIJA

Faj Svetlana – profesor istorije

 

Guba-Červeni Gabriela – doktorske akademske studije 3.stepena obrazovanja – istorija i slovački jezik i književnost

 

Perić Goran – profesor istorije

odeljenski starešina V-1

 

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Spasojević Miloš – nastavnik fizičkog vaspitanja

odeljenski starešina VIII-1

 

Lučić Milkica – profesor fizičkog vaspitanja

 

Patak Jelena – profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener košarke

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE,TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Zagorac Milovan – profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja

 

Igić Aleksandar – master profesor informatike i tehnike

 

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Popović Snežana – diplomirani inženjer organizacije rada

 

LIKOVNA KULTURA

Jelić Zvonko – nastavnik likovnog vaspitanja

 

Vještica Vladimir- profesor likovne kulture

 

MUZIČKA KULTURA

Radivojkov-Lukić Mirjana  – nastavnik muzičke kulture

odeljenski starešina VII-2

 

 

ROMSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE

Nikolić Petar – prevodilac 4.stepen

 

VERSKA NASTAVA

Jaruška Ferkova – profesor slovačkog jezika i književnosti

– evangeličko- luteranski vjeronauk SEAVC

 

Kristina Novakov – profesor slovačkog jezika i književnosti

– evangeličko- luteranski vjeronauk SEAVC

 

Stanislava Temerinac – master teolog drugog stepena i diplomirani ekonomista

– pravoslavni katihizis

odeljenski starešina VIII-4

Print Friendly, PDF & Email