PREDMET KOMISIJA DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA NIVOI TAKMIČENJA KALENDAR ODRŽAVANJA TAKMIČENJA
SRPSKI JEZIK     Dušanka Janjić Marija Milosavljev Radimirka Vuković Kaća Gajić SRPSKI JEZIK Do kraja februara – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do kraja februara 2020.
opštinski 21.3.2020.
okružni 25.4.2020.
republički 30.5.2020 ‒  OŠ „Vukova spomen škola”, Tršić
KNJIŽEVNA OLIMPIJADA Do kraja februara – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do kraja februara 2020.
opštinski 7.3.2020.
okružni 4.4.2020. 
republički 23.5.2020 ‒  „Karlovačka gimnazija”, Sremski Karlovci
SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI Radimirka Vuković Kaća Gajić Do polovine marta – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do polovine marta 2020.
okružni 29.3.2020.
  republički   26.4.2020.
RECITATORI (Pesniče naroda mog) Dušanka Janjić Marija Milosavljev Gorana Štrbac Radmila Vještica Prva nedelja marta ? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova   Proveriti termine
SLOVAČKI JEZIK Marjena Surovi Miroslav Hložan Jarmila Križan Jaruška Ferkova Do polovine marta – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski do polovine marta 2020.
okružni 25.4.2020.
republički 30.5.2020.
STRANI JEZIK – ruski   Marina Keravica Do polovine februara školsko ? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 22.2.2020 ‒ ruski jezik
okružni 14.3.2020 ‒ ruski jezik
republički 24.5.2020 ‒ ruski jezik
STRANI JEZIK – engleski Aleksandra Pulisak Ivana Vučić Dragana Vasić   Do polovine februara školsko? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 23.2.2019 ‒  engleski jezik
okružni 15.3.2020 – engleski jezik
republički 24.5.2020 ‒ engleski jezik
ISTORIJA Svetlana Hajrović Guba Gabrijela Đoka Milić Do kraja februara školsko? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 15.3.2020.
okružni 5.4.2020.
republički 26.4.2020.
GEOGRAFIJA Biserka Spasojević Pavle Blatnjicki Đoka Milić U februaru – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova opštinski 22.3.2020.
okružni 26.4.2020.
republički 23.5.2020 ‒ OŠ „Prva osnovna škola”,  Valjevo
MATEMATIKA „Misliša” (I‒VIII razred) Zdravko Pandurov Vladimir Golub Aleksandra Pandurov Milanka Đurica Biljana Horvat Jarmila Križan Radmila Vještica Učitelji 12.3.2020. Učionica VI-2 ili u staroj sali za fizičko 12-13.30 časova osnovni nivo  (okružni) 12.3.2020.  ( u školama)
republičko finale 26.4.2020.
2. nivo: osnovni (okružni) 18.10.2019.  (dopisno)
3. nivo: republičko finale 17.11.2019 ‒ Beograd. (pismeno i usmeno)
MATEMATIKA Državno takmičenje učenika osnovnih škola Zdravko Pandurov Vladimir Golub Aleksandra Pandurov Milanka Đurica Biljana Horvat Jarmila Križan Radmila Vještica Učitelji Školski i opštinski nivo-realizovano školski Realizovano 7.11.2019.
opštinski Realizovano 7.12.2019.
okružni 7.3.2020.
republički 4.4.2020.
MATEMATIKA Kengur bez granica – međunarodna matematička smotra Zdravko Pandurov Vladimir Golub Aleksandra Pandurov Učitelji 3. I 4.  razreda Proveriti    
FIZIKA Jasmina Popović Početak februara? – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Kabinet od 14-15 časova školski do 20.2.2020.
opštinski 23.2.2020.
okružni 14.3.2020.
republički 25.4.2020.
HEMIJA Biljana Maljković Ilić Do 21. februara – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Kabinet 14-15 časova školski do 21.2.2020.
opštinski 1.3.2020.
okružni 5.4.2020.
republički 22‒24.5.2020 ‒ Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
BIOLOGIJA Velizar Leković Marija Jošanov Biljana Maljković Ilić 10.-23.02. – upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Učionica VI-2 14-15 časova školski 10‒23.2.2020.
opštinski 15.3.2020. u 13 časova
okružni 25.4.2020. u 12 časova
republički 30.5.2020. u 12 časova – Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 3
Tehničko obrazovanje „Šta znaš o saobraćaju“ Aleksandar Igić Marina Dobrić Do 31.03.2020. Upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Sportski teren školski do 31.3.2020.
opštinski 25.4.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
okružni 9.5.2020.
republički 22‒23.5.2020.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Državno takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva Snežana Popović Aleksandar Igić U februaru? Upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Kabinet informatike Opštinski 22.2.2020.
Okružni 22.3.2020.
Republički 26.4.2020.
FIZIČKO VASPITANJE RTS kros Miloš Spasojević Milkica Lučić Maj 2020.? Upisati datum Obavestiti direktora i pedagoga Stadion u Silbašu, Despotovu i Paragama  
Print Friendly, PDF & Email
ŠKOLSKA TAKMIČENJA 2019/20

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

%d bloggers like this: