R O D I T E LJ I

RODITELJSTVO- lepo i teško (široko polje)

Da li je Vaš odgovor na ova pitanja „DA“?

Vaše dete postalo đak prvak- šta to znači?

praktični saveti – pomoć u vaspitanju

put do uspešnog roditeljstva

Adaptacija učenika prvog razreda na školu

Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promena u životu deteta.

Problemi kod školske dece

Hiperaktivnost kod dece, strah od usmenog odgovaranja, laganje kod dece, odlazak od učite-ljice i prelazak u više razrede, agresiv-nost kod dece, emocionalnost u adolesce-nciji, učenje traži strpljenje, mišljenje

Kako pomoći detetu u učenju?

Pomoć u učenju, pomoć u izradi domaćih zadataka

Kako pomoći detetu u izboru zanimanja?

Zadaci za roditelje!

Poučavanje disciplini

Kako poučavati decu disciplini?

19 ZAPOVESTI Marije Montesori

koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj

VAŠE DETE POSTALO ĐAK PRVAK-

ŠTA TO ZNAČI?

….. NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

….. NOVA SREDINA

….. NOVE ULOGE

….  NOVE OBAVEZE

….. NOVA PRAVILA

….. NOVE NAVIKE

….   NOVA POZNANSTVA

…..

…..

…..

PRAKTIČNI SAVETI – POMOĆ U VASPITANJU

PUT DO USPEŠNOG RODITELJSTVA

„ DOBAR RODITELJ ZLATA VREDI“

Treba znati da je put do uspešnog roditeljstva dug jer je “vaspitanje više nego obrađivanje dragog kamena”.  „Treba ga dugo i istrajno brusiti da bi dobio sjaj i prave vrednosti”.

“Dete je kao mlada biljka, ne napreduje i ne cveta ako se pravilno ne neguje i ne poklanja dovoljna pažnja”.

POŠTOVANI RODITELJI,

• BUDITE RASPOLOŽENI, VESELI, SA POKRETAČKOM ENERGIJOM

Pokažite entuzijazam, volju za životom, za uspehom, za visokim postignućima.

• Postavite visoke ciljeve, objasnite deci da je moguće postići uspeh ako uložimo trud, znanje, vreme.

• Vaspitavajte ambicioznost i aspiracije.

• Budite radoznalost i želju za saznanjem.

• Bogatite svet saznanja deteta (vodite dete sa sobom gde god idete kako bi se upoznalo sa što više životnih situacija, uputite ga na čitanje-saznavanje – sakupljanje informacija).

• Podstičite dete na upornost, neka istraje u onome što je započelo, neka istraje u savladavanju teškoća (sve je savladivo). Životna misija treba da bude „sve što hoću to i mogu“.

• Pomozite detetu da stekne sigurnost i samopouzdanje.

• Osamostalite dete što pre u obavljanju poslova.

• Znajte da su radne navike “čudo” ,siguran put do postavljenog cilja.

• Verujte u dete.

• Dete mora osećati da ga volite, da brinete o njemu, da pratite njegov rad i ponašanje, da ste uvek uz njega, da ste njegova zaštita, najbolji prijatelj, saveznik i u dobru i u zlu.  Svakog dana pokažite svom detetu da ga volite.

• Hvalite dete za svaku lepu reč, za svako ispravno rešenje, za svaki dobro urađeni posao, lepo ponašanje.

• Hrabrite dete ako izgubi volju, doživi neuspeh.  Ojačajte  samopouzdanje, zaštitite ga, ali uvek imajte na umu da dete ne smete prezaštititi. Dete mora završiti započeto, nadoknaditi propušteno.

• Za prekršaj koji je dete napravilo mora se izreći kritika, grdnja, kazna. Roditelji koji koriste batine moraju  znati da je to poslednja  mera tj. kada se sve prethodne mere iscrpe imaju pravo na takvo opredelenje. Sve navedene mere moraju biti u srazmeri sa neželjenim ponašanjem.

• Prilikom davanja kritike, grdnje, kazne budite oprezni. Dobro razmislite pa odlučite se za određenu meru. Uvek pokazati veru u dete da će ono ispraviti grešku koju je napravilo. Izbegavajte uvrede,poniženja,omalovažavanje,fizičko kažnjavanje.

• Prilikom izbora vaspitnih mera dobro razmisliti. Dete uvek saslušati. Ako čujete “nešto” za svoje dete proverite. Ne donositi zaključke i odluke na brzinu. Verujte svom detetu ali isto tako uvek proverite istinitost rečenog i od strane deteta.

• Koristite više pohvale i nagrade nego grdnje i kazne, ali to radite sa merom i kod nagrađivanja i kažnjavanja.

• Poštujte svoje dete – poštovanje se vraća poštovanjem.

• O detetu morate znati sve. Dete je nužno stalno pratiti, biti budan nad njegovim razvojem. Moramo znati koji sistem vrednosti ono poštuje, s kim se druži , šta mu je teško, šta mu se sviđa, a šta ne, na koji način uči sadržaj predmeta, itd.

• Važno je da svakodnevno razgovarate sa svojim detetom. Organizujte zajedničke poslove sa detetom i na takav način ćete doći do značajnih informacija o detetu.

• Ne zaboravite da ličnim primerom najviše učite i vaspitavate ( “reči uče, a primeri privlače”). Vodite računa šta govorite pred detetom.

• Roditelj mora imati autoritet. Gradite svoj autoritet na sopstvenim vrednostima. Ako izgubite autoritet velika verovatnoća je da ćete “izgubiti” i dete na vaspitnom polju. Vaše reči moraju biti “prozori”, vidici, a ne “zidovi”(moralisanje) za dete. Veliku grešku činite ako vaspitavate prema vašem raspoloženju ili stanju u organizmu (umornosti, zdravstvenom stanju). Razgovor sa detetom o problemu zakažite kada ste spremni za njega.  Smirenost,strpljenje, raspoloženje,prethodno razmišljanje o problemu i savetu  su putokazi ka uspešnosti.

• Dete u školi, kod kuće može uspešno učiti ako je voljeno, ako je zadovoljno, podržano, sigurno, ako nema praznina u znanju.

Praktične savete pripremila pedagog škole Rajka Čabrilo

Print Friendly, PDF & Email