R O D I T E LJ I

RODITELJSTVO- lepo i teško (široko polje)

Da li je Vaš odgovor na ova pitanja „DA“?

Vaše dete postalo đak prvak- šta to znači?

praktični saveti – pomoć u vaspitanju

put do uspešnog roditeljstva

Adaptacija učenika prvog razreda na školu

Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promena u životu deteta.

Problemi kod školske dece

Hiperaktivnost kod dece, strah od usmenog odgovaranja, laganje kod dece, odlazak od učite-ljice i prelazak u više razrede, agresiv-nost kod dece, emocionalnost u adolesce-nciji, učenje traži strpljenje, mišljenje

Kako pomoći detetu u učenju?

Pomoć u učenju, pomoć u izradi domaćih zadataka

Kako pomoći detetu u izboru zanimanja?

Zadaci za roditelje!

Poučavanje disciplini

Kako poučavati decu disciplini?

19 ZAPOVESTI Marije Montesori

koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj

19 ZAPOVESTI Marije Montesori

koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj

Marija Montesori je bila veliki pedagog i mnogo je pomogla da se promeni stav u vaspitavanju dece u 20. veku. Poznata je po tome što je formulisala kratke ali upečatljive zapovesti za roditelje. One su sažete, ali su prepune mudrosti.

Savetujemo da ih pročitate barem jednom godišnje.

1. Deca uče iz onoga što ih okružuje.

2. Ako dete često grdimo, ono uči kako da osuđuje druge.

3. Ako dete često hvalimo, ono uči kako da ceni druge.

4. Ako prema detetu pokazujemo neprijateljstvo, naučiće da se bije.

5. Ako ste iskreni sa svojim detetom, on će naučiti šta znači pravednost.

6. Ako dete često ismevate, ono postaje stidljivo.

7. Ako se dete oseća sigurno, ono uči da veruje ljudima.

8. Ako detetu previše često govorimo “Sram te bilo”, ono će naučiti da se uvek oseća krivim.

9. Ako se dete često ohrabruje, ono će imati veliko samopouzdanje.

10. Ako detetu pružite podršku, biće samouvereno.

11. Ako dete živi u prijateljskom okruženju i oseća da drugima treba, naučiće kako da nađe ljubav.

12. Nikada nemojte da pričate loše o detetu, bilo u ili van njegovog prisustva.

13. Koncentrišite se na to da razvijate dobro u svom detetu. Tako neće biti mesta za loše.

14. Uvek saslušajte i odgovorite na dečije pitanje ili molbu ukoliko vam se ono obrati.

15. Poštujte dete čak i kada napravi grešku. Tako će vrlo brzo moći da ispravi svoju grešku.

16. Uvek budite spremni da pomognete detetu kojem je potrebna pomoć i da se povučete u stranu kada vidite da se snalazi.

17. Pomozite detetu da rano ovlada stvarima. To ćete učiniti tako što ćete se pobrinuti da je svet oko njega ispunjen pozitivnošću, mirom i ljubavlju.

18. Uvek se lepo ponašajte pred detetom. Pokažite mu kako da postane najbolja osoba koja može biti.

19. Poštujte dete koje odmara, posmatra aktivnosti druge dece ili razmišlja o nečemu što je radilo. Nemojte mu se obraćati, niti ga terati na neku drugu vrstu aktivnosti.

R O D I T E LJ I

RODITELJSTVO- lepo i teško (široko polje)

Da li je Vaš odgovor na ova pitanja „DA“?

Vaše dete postalo đak prvak- šta to znači?

praktični saveti – pomoć u vaspitanju

put do uspešnog roditeljstva

Adaptacija učenika prvog razreda na školu

Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promena u životu deteta.

Problemi kod školske dece

Hiperaktivnost kod dece, strah od usmenog odgovaranja, laganje kod dece, odlazak od učite-ljice i prelazak u više razrede, agresiv-nost kod dece, emocionalnost u adolesce-nciji, učenje traži strpljenje, mišljenje

Kako pomoći detetu u učenju?

Pomoć u učenju, pomoć u izradi domaćih zadataka

Kako pomoći detetu u izboru zanimanja?

Zadaci za roditelje!

Poučavanje disciplini

Kako poučavati decu disciplini?

19 ZAPOVESTI Marije Montesori

koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj

ADAPTACIJA UČENIKA PRVOG RAZREDA NA ŠKOLU

Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promena u životu deteta.

Adaptacija učenika na školu podrazumeva spremnost deteta da prihvati nove obaveze, ali i spremnost roditelja da mu u tome na pravi način pomognu i obezbede uslove za uspešan rad.

Prevashodno ono mora igru zameniti obavezama i sistematskim radom. Igra se ne isključuje ali se pomera u drugi plan. Igra se ne sme eliminisati jer je neophodna za razvoj brojnih funkcija, ali sada obaveze dobijaju primat.

Najvažnije za predškolski period i period polaska u školu je da se izgradi osećaj odgovornosti kod dece, a uporedo sa tim valja ih osamostaljivati. Proces osamostaljivanja i stvaranja osećanja odgovornosti postiže se pre svega u međusobnim kontaktima roditelja i dece u porodici. Kako? Roditelji moraju pred dete postavljati različite zahteve i obaveze primerene njihovom uzrastu, a to će ujedno biti glavni pomagači u detetovom daljem školovanju. Inteligencija je samo jedan od uslova da dete bude uspešno u školi. Uporedo se moraju razvijati i drugi kvaliteti ličnosti da bi njegove intelektualne mogućnosti mogle da dođu do punog izražaja i to u najpozitivnijem smislu.

Pripremite dete za kolektiv. Odvedite ga da vidi školu, ispričajte mu šta se tamo radi bez zastrašivanja ili preteranog ulepšavanja. Dobro je ako može da sazna iskustva drugog deteta koje već ide u školu. Postepeno prilagodite ritam spavanja i obroka onom koji ga očekuje. Jako je važno da pred detetom izražavate pozitivno mišljenje i da svoje dileme i strahove ne pokazujete. Zajedno sa detetom možete pripremiti stvari za školu. Dozvolite mu da izabere ranac ili nešto od potrebnog pribora. Napravite zajedno nalepnice za sveske ili kutiju za olovke.

Imajte dosta strpljenja i kada oseća strah ili plače. Detetu će možda biti potrebno i nekoliko nedelja da se adaptira. To posebno važi za decu koja se nisu odvajala od porodice ili su imala iskustvo nestabilnosti u životu.

Deca na ovom uzrastu uspostavljaju autonomiju i shvataju kome mogu da veruju i sa kim žele da ostvare blizak kontakt. Dajte im dovoljno vremena da upoznaju novu sredinu, uputite ih na pravila, usmeravajte ka aktivnostima, govorite im o vašim očekivanjima… Pohvalite ih kada se priključe grupi i kada nešto dobro urade. Radeći ovako možete očekivati da će se dete uskoro prilagoditi.

Sve novine sa kojima se dete sreće pri polasku u školu mogu biti teškoća za njega, pa nije redak slučaj da mnoga ne uspevaju lako da se adaptiraju. Teškoće u prilagođavanju se mogu ispoljiti u promeni ponašanja, bilo da se preterano povlače ili postaju upadljivo nemirna, a moguće su i druge reakcije kao što su zaboravnost, plakanje, strahovi, izbegavanje škole, «bekstvo u bolest», poremećaji apetita, sna, poremećaji funkcija probavnih organa. Najčešće su to prolazni simptomi ili reakcije na neuspeh u prilagođavanju ili na strah od neuspeha. Strah može biti izazvan teškoćama u prihvatanju školskih obaveza ili u nemogućnosti uspostavljanja kontakata sa drugom decom ili učiteljem/učiteljicom.

Čak i ako dete ne prolazi kroz probleme odvajanja, imajte na umu da je dolazak u novu sredinu težak prelaz za njega. Pa, ukoliko na početku odbija da se priključi grupi, da radi sa drugarima, da odgovara na vaša uputstva, setite se da je takvo ponašanje, makar u prvim nedeljama, razvojno normalno.

RADNE NAVIKE

Da bi se dete naviklo na red i rad to treba činiti postepeno. Navike se ne stiču preko noći već dugotrajnim ponavljanjem određenih radnji. Valjalo bi dete usmeravati da svoje stvari svakodnevno ostavlja na svoje mesto, da obavlja neke poslove u kući koji ne zahtevaju mnogo snage i vremena ali koji će biti njegova redovna obaveza. Ono upravo obavljanjem ovih poslova stiče samostalnost i samopouzdanje koji su osnova zdrave i zrele ličnosti i odgovornog učenika.

Kako bi se stvorile navike za školski rad, dete treba da ima stalno mesto za rad, pribor i knjige kao i određeno vreme za rad i odmor.

MESTO ZA RAD

Zajedno sa detetom odredite (definišite) radni prostor. Ukoliko postoji dečija soba, pretvorite jedan njen deo u mesto za rad. Ako niste u mogućnosti da detetu obezbedite prostor za rad, igru, druženje i odmor u jednoj sobi kreirajte te prostore na više mesta u kući, vodeći računa o tome da dete, ukoliko me može da ima lični i «fiksiran»prostor, mora da ima lično uređen prostor. Mesto za intelektualni rad, za izradu domaćih zadataka i učenje, mora biti mirno i zaštićeno od prolaza ukućana dok je rad u toku. Bilo bi dobro da dete ima svoj radni sto i stolicu i od početka insistirajte da se učenje odvija baš tu i nigde drugde. U toku rada dete neka pravi kratke pauze za sok, poneku vežbicu istezanja ili toalet.

PRIBOR I KNJIGE

Na radnom stolu držati samo knjige i pribor a nikako igračke ili slične stvari koje će skretati pažnju sa zadataka. Posle završenog učenja kod prvaka stvarati naviku da korišćene knjige i pribor skupi i odloži na svoje mesto kao i da ih čuva i drži uredno.

VREME ZA RAD

Vrlo je važno zajedno sa detetom napraviti plan rada ili plan aktivnosti u toku dana i toga sepridržavati. Neka deca naprave simbole za određene tipove aktivnosti koje ćete prema dogovoru ili zadatom rasporedu postaviti na kalendar. U početku se dete mora češće podsećati i kontrolisati da bi se navike formirale ali ćete i sami vremenom primetiti da će Vaše učešće biti sve manje.

Uz sve navedeno neophodno je da hrabrite svoju decu, budete strpljivi, da im pomažete, da se interesujete za sve ono što im se dešava u školi i da stalno razgovarate sa njima. Kad se svemu tome doda i Vaša ljubav, koju nesumnjivo iskazujete svom čedu, rezultat ne bi trebalo da izostane.

UČENJE I DOMAĆI ZADACI

Najvažnija dužnost i najveći napor sa kojim se đak prvak sreće u školi, i to po prvi put, je izrada domaćih zadataka. Oni imaju višestruku značaj – obrazovni i vaspitni. Zadaci su obaveza koja se mora izvršavati skoro svakodnevno. Upravo preko obaveza i dužnosti se najjače vaspitno deluje. I detetu, kao i odrasloj osobi, svaka obaveza pada teško. Zato detetu pomozite da ta obaveza pređe u naviku. Suprotan efekat postiže se ako se mnogo mešate u rad deteta, ako ga prepustite samom sebi ili ga kažnjavate, a naročito ako umesto njega radite zadatke. Dete ne može naučiti gledajući nego radeći. Dakle, dete treba samo da radi zadatke a prava pomoć roditelja se ogleda u tome da se interesuje za njegov rad, da ga upućuje, podstiče, hrabri. Naviknite dete da radi u isto vreme i na jednom određenom mestu. Dogovorite se sa detetom da posle kraćeg odmora pošto dođe iz škole prvo uradi zadatke i onda se igra. Tako se razvija osećaj discipline i odgovornosti. Ne preporučuje se rad neposredno posle ručka niti posle igre. Pre nego što dete, sada u ulozi učenika, počne da uči ili radi zadatke neka se prethodno pripremi za rad : opere ruke, proveri da li je sto čist, da li je sav pribor tu i sl.

 

UČITELJ/UČITELJICA

 

Kako će dete prihvatiti školu umnogome zavisi od odnosa koji na samom početku školovanja uspostavisa svojim učiteljem/učiteljicom. Razvijajte poverenje kod deteta prema učitelju/učiteljici. Objasnite mu kakvu ulogu i koje sve zadatke učitelj ima – a oni su svakako mnogo veći nego da detetu samo prenesu znanje. Govorite detetu o učitelju/učiteljici lepim rečima, sa poštovanjem i uvažavanjem njegovog rada. Ukažite detetu na to da će se učiteljica radovati njegovim uspesima, ali da je ona tu i zato da mu olakša kad je nešto teško, da ga nauči i pokaže mu kad nešto ne ume da uradi, da mu pomogne da stekne drugove… Takođe je važno da dete bude svesno toga da učiteljica ne može baš uvek samo njemu da posveti vreme i pažnju – da je ona tu i zbog drugih đaka.

Poznato je da je za đaka prvaka učitelj veliki autoritet. Za prvaka je on/ona najbolji, najpametniji, najpravedniji čovek. Učitelj upravo zahvaljujući svom autoritetu vrši veliki vaspitni uticaj. To je razlog zbog koga svaki učitelj/učiteljica nastoje da što više podignu svoj autoritet u očima dece. Greši svaki roditelj koji pokušava na bilo koji način da ospori autoritet učitelja. Ne bi valjalo pred detetom reći nešto ružno za učitelja, čak i ako mislite da je zaslužio kritiku. Svaki nesporazum se može rešiti razgovorom sa učiteljem nasamo.

Svaki roditelj koji se odgovorno ponaša može očekivati da će i njegovo dete steći slične osobine.

 

 

 

Srećan polazak u prvi razred!

 R O D I T E LJ I

RODITELJSTVO- lepo i teško (široko polje)

Da li je Vaš odgovor na ova pitanja „DA“?

Vaše dete postalo đak prvak- šta to znači?

praktični saveti – pomoć u vaspitanju

put do uspešnog roditeljstva

Adaptacija učenika prvog razreda na školu

Polazak u školu predstavlja jednu od najvećih promena u životu deteta.

Problemi kod školske dece

Hiperaktivnost kod dece, strah od usmenog odgovaranja, laganje kod dece, odlazak od učite-ljice i prelazak u više razrede, agresiv-nost kod dece, emocionalnost u adolesce-nciji, učenje traži strpljenje, mišljenje

Kako pomoći detetu u učenju?

Pomoć u učenju, pomoć u izradi domaćih zadataka

Kako pomoći detetu u izboru zanimanja?

Zadaci za roditelje!

Poučavanje disciplini

Kako poučavati decu disciplini?

19 ZAPOVESTI Marije Montesori

koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj

RODITELJI BUDUĆIH MATURANATA

“Vaspitanje je više nego obrađivanje dragog kamena. Treba ga dugo i istrajno brusiti da bi dobio svoj sjaj i prave vrednosti.”

* * *

“Dete je kao mlada biljka, ne napreduje dobro i ne cveta, ako se pravilno ne neguje i ne poklanja dovoljna pažnja.”

 Pokažite entuzijazam – volju za životom, za uspehom, za visokim postignućem

 Budite raspoloženi, veseli, sa pokretačkom energijom

 Što češće razgovarajte sa svojim detetom

 Postavite visoke ciljeve – objasnite deci da je moguće postići uspeh ako uložimo trud, znanje i vreme

 Bogatite svet saznanja deteta (vodite dete gde god idete, uputite ga na čitanje, saznavanje…)

 Budite radoznalost i želju za saznanjem

 Vaspitavajte ambicioznost i aspiracije

 Podstičite dete na upornost – neka istraje u onome što je započelo, u savladavanju teškoća (sve je savladivo)

 Pomozite detetu da stekne sigurnost i samopouzdanje

 Verujte u dete!

ZADACI RODITELJA:

• Objektivna procena detetovih sposobnosti, interesovanja i znanja

• Informisanje deteta

• Pružanje pomoći u usklađivanju detetovih želja, sposobnosti i interesovanja sa jedne, i zahteva u okviru određenih zanimanja, sa druge strane

• Usklađivanje želja – ambicija roditelja sa stvarnim mogućnostima deteta

• Izbeći stranputice u izboru zanimanja.

Print Friendly, PDF & Email