POSTIGNUĆA UČENIKA 8.RAZREDA KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNU ŠKOLU 2015-16. GODINE

 

 

 

NAJUSPEŠNIJA U GENERACIJI

 

 

 

 

 

DEJANA GOLUBOV

 • 20 POSTIGNUĆA IZ 5 NASTAVNIH PREDMETA

      (matematika, srpski jezik, biologija, istorija, fizika)

 • 12 UČEŠĆA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU
 • 3 UČEŠĆA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

      dva nastavna predmeta:srpski jezik, biologija

            srpski jezik : prvo i drugo mesto

 • DOBITNICA NAGRADE „TALENTI
 • NOSILAC 5 DIPLOMA ZA IZUZETAN USPEH

  (matematika, srpskijezik,biologija, istorija,fizika)

 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00
 • NAJUSPEŠNIJA U GENERACIJI

                     

 

 

 

 

POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA :

 1. RAZRED MATEMATIKA – 4. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA OKRUŽNOM I POHVALA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU
 2. RAZRED MATEMATIKA – 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I PLASMAN NA OKRUŽNO TAKMIČENJE

SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,  2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU 

BIOLOGIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM, 2. MESTO NA OKRUŽNOM      TAKMIČENJU

 ISTORIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I PLASMAN NA OKRUŽNO TAKMIČENJE 

 1. RAZRED– BIOLOGIJA2.MESTO NA OPŠTINSKOM,2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM        TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 1. RAZRED – SRPSKI JEZIK– KNJIŽEVNA OLIMPIJADA
 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, 1. MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

FIZIKA– 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 BIOLOGIJA– 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU , UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU      

 1. RAZRED– SRPSKI JEZIK– KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – DIREKTAN                  

PLASMAN NA OPŠTINSKO TAKMIČENJE ZBOG REZULTATA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU U PROŠLOJ ŠKOLSKOJ GODINI , 1. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, 2.MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

   BIOLOGIJA- 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA                      

   OKRUŽNOM TAKMIČENJU

VERICA MIRKOV

 • 13 DIPLOMA IZ TRI NASTAVNA PREDMETA

           (srpski jezik,istorija, biologija)

 • 9 UČEŠĆA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJIMA
 • 3 UČEŠĆA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU  

      dva nastavna predmeta:srpski jezik  i istorija

srpski jezik – 3. mesto

 • NOSILAC 3 DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH

(srpski jezik,istorija, biologija)

 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00

                 

        

 

 

 

 

        

        POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

 1. RAZRED– ISTORIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM, 3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

            BIOLOGIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 1. RAZRED– ISTORIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,
 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

  BIOLOGIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 1. RAZRED– SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA- 1.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, 3.MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 ISTORIJA- 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 1. RAZRED – SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA: DIREKTAN PLASMAN NA OKRUŽNO TAKMIČENJE ,1. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU I UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

ISTORIJA: 1. MESTO NA OPŠTINSKOM, 3. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU , UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 

 

 

 

 

MARTINA ČOBRDA

 • NOSILAC 2 DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH (SLOVAČKI I SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK)
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

  OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00

 • UČESNIK TAKMIČENJA U RECITOVANJU, IZ MATEMATIKE, BIOLOGIJE,SAOBRAĆAJA, ODBOJKE, SLOVAČKOG I SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIK
 • 5POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA IZ SLOVAČKOG I SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA

     POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

 1.  RAZRED– SLOVAČKI JEZIK –  2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU
 2. RAZRED– SLOVAČKI JEZIK- 1. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,

       UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

       SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 1. MESTO NA OKRUŽNOM

       TAKMIČENJU, 3. MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 1. RAZREDSRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 2. MESTO NA  

       OKRUŽNOM I UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 

 

NEDA TOROVIĆ

 • NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00
 • UČESNIK NA TAKMIČENJIMA U RECITOVANJU, IZ VERONAUKE, SRPSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE

 

POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

 5.RAZRED- SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA – 3.MESTO NA  OPŠTINSKOM, 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

 

 

 

 

 

 

MARTINA MIKSAD

 • NOSILAC 2 DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH (SLOVAČKI I SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK)
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00
 • UČESNIK TAKMIČENJA U RECITOVANJU IZ MATEMATIKE, BIOLOGIJE,SAOBRAĆAJA, SLOVAČKOG I SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA
 • 5 POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA IZ SLOVAČKOG I SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA

        POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

5.razred- SLOVAČKI JEZIK2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 1. razred – SLOVAČKI JEZIK– 1. MESTO NA OKRUŽNOM   

            TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

            SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 1. MESTO NA OKRUŽNOM                 

            TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 1. razred- SLOVAČKI JEZIK– 3. MESTO NA OKRUŽNOM

            TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 

            SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK- 3.MESTO NA OKRUŽNOM      

            TAKMIČENJU ,UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 

STEFAN MANDIĆ

 • NOSILAC 2 DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH (BIOLOGIJA I SRPSKI JEZIK)
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00
 • UČESNIK NA TAKMIČENJIMA IZ BIOLOGIJE, SRPSKOG JEZIKA,MATEMATIKE, GEOGRAFIJE
 • UČESNIK PROJEKTA“ŠKOLSKI KALENDAR SEĆANJA“(međuregionalni nivo)
 • UČESNIK PROJEKTA“ DAN PO DAN (republički nivo)
 • ČLAN TIMA ZA UREĐENJE ŠKOLSKOG LISTA “TRAGOVI“

       POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

 1. razred- BIOLOGIJA-2.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU
 2.   razred- BIOLOGIJA3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU
 3. razredSRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – 2.MESTO NA             OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

         BIOLOGIJA-POSTIGNUĆE  NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I    UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

 

ANĐELA MUTAVČIĆ

 • NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00
 • UČESNIK NA TAKMIČENJIMA IZ BIOLOGIJE, ISTORIJE, VERONAUKE

POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

 1. razred- BIOLOGIJA-3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU
 2. razred- VERONAUKA-2.NAGRADA NA  LIKOVNOM KONKURSU „PRESVETA BOGORODICA“

 

 

 

 

 

 

 

MILICA BUDIĆ

 • NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • UČESNIK NA TAKMIČENJIMA IZ SRPSKOG JEZIKA,BIOLOGIJE, VERONAUKE,U RECITOVANJU,PISANJU POEZIJE
 • UČESNIK PROJEKTA“ŠKOLSKI KALENDAR SEĆANJA“(međuregionalni nivo)
 • UČESNIK PROJEKTA“ DAN PO DAN (republički nivo)
 • ČLAN TIMA ZA UREĐENJE ŠKOLSKOG LISTA “TRAGOVI“
 • OBJAVLJENE PESME U KNJIZI „100 MLADIH TALENATA JUŽNOBAČKOG OKRUGA“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00

POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

 1. razred -SRPSKI JEZIK: 2.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU         U RECITOVANJU
 2. razred -SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – 2.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,3.MESTO  NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU
 3. razred -SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – 1.MESTO NA     OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

MILOŠ DOBRIĆ

 • NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE
 • NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“
 • OPŠTI USPEH OD 2. DO 8. RAZREDA – 5,00
 • UČESNIK NA TAKMIČENJIMA IZ VERONAUKE, BIOLOGIJE, MATEMATIKE,ENGLESKOG JEZIKA

POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

5.razred- BIOLOGIJA-3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

 

 

 

 

 

 

EMANUELA  NINKOV

 • NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ MATEMATIKE
 • UČESNIK NA TAKMIČENJIMA IZ MATEMATIKE BIOLOGIJE, SRPSKOG JEZIKA, GEOGRAFIJE

             POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA:

5.razred- MATEMATIKA-3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

UČENICI SA IZUZETNIM POSTIGNUĆIMA U SPORTU

ODBOJKA-MALI FUDBAL

 

VUK BOŽIN,ROMAN CINKOCKI,PETAR SUVAČAR

DALIBORKA TAKARIĆ

ORIJANA DURAKOVIĆ PETROVIĆ

 

Postignuća i aktivnosti učenika ispratila pedagog škole,Rajka Čabrilo

SOFIJA POPOVICKI

ĐAK GENERACIJE

NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA, MATEMATIKE, HEMIJE, BIOLOGIJE

 

POSTIGNUĆA:

 

3.RAZRED- MATEMATIKA- POHVALA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

4.RAZRED- MATEMATIKA –  1.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, 2.NAGRADA NA REPUBLIČKOM ARHIMEDESOVOM TAKMIČENJU“MISLIŠA,

LITERARNI KONKURS-NAGRADA

5.RAZRED- SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA- 2.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 3. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

MATEMATIKA – UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, SAOBRAĆAJ: UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

6.RAZRED- MATEMATIKA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM I 3. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU; SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

7.RAZRED- SRPSKI JEZIK – KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – 1.MESTO NA OPŠTINSKOM, 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU; HEMIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE  NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

8.RAZRED- SRPSKI JEZIK – KNJIŽEVNA OLIMPIJADA– 1.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

BIOLOGIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

HEMIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, ODBOJKA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

 

MIHAL UŠJAK

 NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ : SLOVAČKOG JEZIKA,SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA, BIOLOGIJE, ODBOJKE

 

POSTIGNUĆA :

 

3. RAZRED: MATEMATIKA- POHVALA  NA REPUBLIČKOM MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

4. RAZRED- MATEMATIKA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,POHVALA NA REPUBLIČKOM MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

5.RAZRED- SLOVAČKI JEZIK – 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

6.RAZRED- BIOLOGIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

7.RAZRED- SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,PLASMAN I UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU,

SLOVAČKI JEZIK – UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,EVANGELIČKA VERONAUKA- UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,

BIOLOGIJA –  UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

8.RAZRED- MATEMATIKA- PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA MATEMATIČKOM TAKMIČENJU“MISLIŠA“

SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 2 MESTO NA OKRUŽNOM, UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU ODBOJKA – 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, SLOVAČKI JEZIK- UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,INFORMATIKA I RAČUNARSTVO- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM  TAKMIČENJU

 

 

DAVID FIC

 NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE, SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA, ISTORIJE, ODBOJKE

 

POSTIGNUĆA :

 

6.RAZRED- BIOLOGIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

7.RAZRED- SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 4.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU I PLASMAN I UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU;

ISTORIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

8.RAZRED- ISTORIJA- 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,  3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

ODBOJKA – 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,

RUSKI JEZIK- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

SLOVAČKI JEZIK – UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

GEOGRAFIJA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

ALEKSANDRA VREKIĆ

 NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA, BIOLOGIJE

 

POSTIGNUĆA :

 

4. RAZRED – MATEMATIKA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, 2. NAGRADA NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

5. RAZRED – SRPSKI JEZIK I KULTURA – 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

BIOLOGIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

6. RAZRED – SRPSKI JEZIK I KULTURA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

7. RAZRED – SRPSKI JEZIK I KULTURA – UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

8.RAZRED- SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA 1.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

SRPSKI JEZIK I KULTURA  1.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 

 

 

GOJKO PERIŠIĆ

NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ ISTORIJE

 

POSTIGNUĆA :

 

3.RAZRED: UČESNIK NA  MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

4.RAZRED: UČESNIK NA  MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

5.RAZRED – ISTORIJA – UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

6.RAZRED – ISTORIJA – 2 MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

8. RAZRED- ISTORIJA- 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,  3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

GEOGRAFIJA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

 

JOVANA ZARUPSKI

NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA, TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA, ISTORIJE

 

POSTIGNUĆA :

 

3.RAZRED: UČESNIK NA REPUBLIČKOM  MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

4. RAZRED: POHVALA NA  REPUBLIČKOM MATEMATIČKOM TAKMIČENJU“MISLIŠA“,NAGRADA NA LITERARNOM KONKURSU

5.RAZRED: SRPSKI JEZIK I KULTURA: 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,  2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

SAOBRAĆAJ: 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

MATEMATIKA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

6.RAZRED: SRPSKI JEZIK I KULTURA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU ,FIZIKA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

MATEMATIKA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

SAOBRAĆAJ-  UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

7.RAZRED: SRPSKI JEZIK I KULTURA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU MATEMATIKA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU ISTORIJA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU SAOBRAĆAJ- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

8. RAZRED – ISTORIJA- 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, RUSKI JEZIK- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

 

MIONA GAŠIĆ

NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA

 

POSTIGNUĆA:

 

3.RAZRED: POHVALA REPUBLIČKOM MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

4.RAZRED: MATEMATIKA: PRVO MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU , PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU DRUGA NAGRADA NA REPUBLIČKOM MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

NAGRADA NA LITERARNOM KONKURSU

5.RAZRED: MATEMATIKA: UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, SAOBRAĆAJ: UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

6.RAZRED: MATEMATIKA: UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

7.RAZRED: MATEMATIKA: UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

8.RAZRED:  SAOBRAĆAJ: 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,  UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, ENGLESKI JEZIK- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

GEOGRAFIJA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

STEVAN PETROVIĆ

NOSILAC DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE

 

POSTIGNUĆA:

 

4.RAZRED: UČESNIK REPUBLIČKOG MATEMATIČKOG TAKMIČENJA „MISLIŠA“

5.RAZRED: BIOLOGIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, SRPSKI JEZIK I KULTURA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

6.RAZRED: BIOLOGIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

7.RAZRED: HEMIJA- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

8.RAZRED: BIOLOGIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, UČESNIK MATEMATIČKOG TAKMIČENJA „MISLIŠA“

 

 

NENAD BELEGIŠANIN

NOSILAC  DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE, HEMIJE

 

POSTIGNUĆA:

 

4.RAZRED: MATEMATIKA: 3 MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU POHVALA NA REPUBLIČKOM MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“ DRUGA

NAGRADA NA KONKURSU „SVETOSAVLJE I NAŠE DOBA“

5.RAZRED: BIOLOGIJA- 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU RECITATORA

6. RAZRED: BIOLOGIJA- 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

7.RAZRED: HEMIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU    BIOLOGIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

8.RAZRED: HEMIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, ENGLESKI JEZIK- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

 

SOFIJA POPIN

 NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA POSTIGNUĆA :

UČESNIK NA  MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

8.RAZRED- SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA 2.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

 

 

NOVAK KAPETANOV

 NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA POSTIGNUĆA :

4.RAZRED: UČESNIK NA  MATEMATIČKOM TAKMIČENJU „MISLIŠA“

8.RAZRED- SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, INFORMATIKA I RAČUNARSTVO – UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

 

 

DEJANA GOLUBOV

OPŠTI USPEH OD 2. DO 7. RAZREDA – 5,00

 

4.RAZRED – MATEMATIKA – 4. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,  UČEŠĆE NA OKRUŽNOM I POHVALA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

5.RAZRED – MATEMATIKA – 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I PLASMAN NA OKRUŽNO TAKMIČENJE

SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM,

2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

BIOLOGIJA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU;

ISTORIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I PLASMAN NA OKRUŽNO TAKMIČENJU

6. RAZRED- BIOLOGIJA –  2. MESTO NA OPŠTINSKOM, 2. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU;

SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA – 2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, PLASMAN I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

7. RAZRED – SRPSKI JEZIK– KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2  MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,

1 MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

FIZIKA- 2 MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

BIOLOGIJA- 1 MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 2 MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU , UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

 

 

 VERICA MIRKOV

OPŠTI USPEH OD 2. DO 7. RAZREDA – 5,00

5.RAZRED- ISTORIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM, 3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, BIOLOGIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

6.RAZRED- ISTORIJA – 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,1. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU; BIOLOGIJA – 3. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

7.RAZRED- SRPSKI JEZIK- KNJIŽEVNA OLIMPIJADA- 1. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU 2.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU 3. MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU, ISTORIJA- 3.MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

 

 

 

 

POSTIGNUĆA UČENIKA OSMOG RAZREDA

7 učenika sa uspehom 5,00 (diploma“Vuk Karadžić“):

8-1: STEVAN PETROVIĆ

8-2: SOFIJA POPOVICKI, JOVANA ZARUPSKI,

GOJKO PERIŠIĆ, MIONA GAŠIĆ ,

8-3: ALEKSANDRA VREKIĆ, NENAD BELEGIŠANIN

 

11 UČENIKA NOSIOCA DIPLOMA ZA IZUZETAN USPEH

(24 diplome):

 

SOFIJA POPOVICKI

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA, MATEMATIKE, HEMIJE, BIOLOGIJE

 

MIHAL UŠJAK

 NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ : SLOVAČKOG JEZIKA,SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA, BIOLOGIJE, ODBOJKE

 

 DAVID FIC

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE, SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA, ISTORIJE, ODBOJKE

 

 JOVANA ZARUPSKI

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA, TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA, ISTORIJE

 

ALEKSANDRA VREKIĆ

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA, BIOLOGIJE

 

NENAD BELEGIŠANIN

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE, HEMIJE

 

 GOJKO PERIŠIĆ

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ ISTORIJE

 

 MIONA GAŠIĆ

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA

 

 STEVAN PETROVIĆ

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ BIOLOGIJE

 

SOFIJA POPIN

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA

 

 NOVAK KAPETANOV

NOSILAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH IZ SRPSKOG JEZIKA

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email