POSTIGNUĆA NAJUSPEŠNIJIH UČENIKA 8.RAZREDA

KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNU ŠKOLU 2016/17. GODINE

 

Postignuća ispratila i analizu sačinila pedagog škole Rajka Čabrilo

SARA STRUHAR

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz slovačkog jezika
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog kao nematernjeg jezika
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh ruskog jezika
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

AKTIVNOSTI I  POSTIGNUĆA UČENIKA:

2013/14 (5.r)

 SLOVAČKI JEZIK: UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU           

2014/15 (6.r.)                                     

 SLOVAČKI JEZIK:  UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU     

EVANGELISTIČKO-LUTERANSKI VJERONAUK SLOVAČKE EVANGELIČKE CRKVE a.v. :  UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

2015/16 (7.r.)

 SLOVAČKI JEZIK  3.MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, UČEŠćE NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK: 3. MESTO NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,      2.MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU,

ODBOJKA: UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU,

INFORMATIKA-„TESLA INFO KUP“- UČEŠĆE NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

EVANGELISTIČKO-LUTERANSKI VJERONAUK SLOVAČKE EVANGELIČKE CRKVE a.v. :  UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

2016/17 (8.r.)

ruski jezik: 3.mesto na opštinskom t., plasman i učešće na okružnom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: 2. mesto na okružnom takmičenju, plasman i učešće na republičkom takmičenju

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve a.v.- učešće na okružnom takmičenju

 

MATILDA HLOŽAN

 • Uspeh 5,00 od 2 – 8 razreda
 • Nosilac diplome „Vuk Karadžić“
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz slovačkog jezika
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog kao nematernjeg jezika

AKTIVNOSTI I  POSTIGNUĆA UČENIKA:

2013/14 (5.r.)

 • slovački j. – učešće na školskom, plasman i drugo mesto na okružnom takmičenju
 • učesnik likovne kolonije i konkursa u organizaciji osnovnih škola

2014/15 (6.r.)

 • slovački jezik: učešće na školskom, plasman i prvo mesto na okružnom takmičenju

2015/16 (7.r.)

 • slovački jezik – prvo mesto na okružnom takmičenju i učešće na republičkom takmičenju
 • srpski kao nematernji jezik: učešće na okružnom takmičenju

2016/17(8.r.)

srpski kao nematernji jezik: 2. mesto na okružnom takmičenju, plasman i učešće na republičkom takmičenju

ruski jezik: učešće na opštinskom takmičenju

MARIJA PAJKANOVIĆ

 • Uspeh 5,00 od 2 – 8 razreda
 • Nosilac diplome „Vuk Karadžić“
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog jezika
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz hemije

2013/14 (5.r.)

srpski  jezik i jezička kultura učešće na školskom takmičenju

2014/15 (6.r.)

istorija: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju

biologija: učešće na školskom takmičenju

čitalački kviz: prva nagrada

2015/16 (7.r.)

srpski  jezik- književna olimpijada – prvo mesto na opštinskom takmičenju, prvo mesto na okružnom takmičenju i učešće na republičkom takmičenju

hemija: drugo mesto na opštinskom takmičenju,plasman i učešće na okružnom takmičenju

2016/17(8.r.)

srpski  jezik- književna olimpijada učešće na opštinskom takmičenju,

smotra informatičarske i računarske pismenosti „Mladi Dabar“(međunarodno takmičenje)- učešće na školskom takmičenju

DARKA FABOK

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

2010/11 (2.r.)

Pohvala za likovni rad u dečjem časopisu „Zornička“

2014/15 (6.r.)

fizičko vaspitanje- odbojka : učešće na opštinskom takmičenju

slovački jezik: učešće na školskom, plasman  i učešće na okružnom takmičenju

evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve a.v.- učešće na okružnom takmičenju

2015/16 (7.r.)

slovački jezik: učešće na školskom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: učešće na školskom takmičenju

INFORMATIKA-„TESLA INFO KUP“- učešće  na školskom takmičenju

fizičko vaspitanje- odbojka : učešće na opštinskom takmičenju

evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve a.v.- učešće na okružnom takmičenju

2016/17.

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: plasman sa okružnog  na republičko takmičenje

evangeličko-luteranski vjeronauk Slovačke evangeličke crkve a.v.- učešće na okružnom takmičenju

MARSELA ČERMAK

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

 

2013/14 (5.r.)

učesnik likovne kolonije i konkursa u organizaciji osnovnih škola

2014/15 (6.r.)

slovački jezik: učešće na školskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

slovački jezik: učešće na školskom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: učešće na okružnom takmičenju

 

2016/17.

istorija: 2. mesto na opštinskom takmičenju,plasman i učešće na okružnom takmičenju. Na takmičenju u organizaciji Društva nastavnika za  istoriju B.Palanka „100-godišnjica od Prvog svetskog rata“ prvo mesto

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: plasman sa okružnog  na republičko takmičenje

ILINKA MANDIĆ

 • Uspeh 5,00 od 2 – 8 razreda
 • Nosilac diplome „Vuk Karadžić“
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog jezika

2013/14 (5.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju,

2014/15 (6.r.)

srpski jezik i jezička kultura : drugo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju,

istorija: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju

čitalački kviz: prva nagrada

literarni konkurs: treća nagrada

2015/16 (7.r.)

hemija: učešće na opštinskom takmičenju

srpski  jezik- književna olimpijada – učešće na opštinskom takmičenju

2016/17(8.r.)

srpski  jezik- književna olimpijada i jezik i jezička kultura – učešće na opštinskom takmičenju

 literarni konkurs Osnovne škole „Vuk Karadžić“B.Palanka – druga nagrada

literarni konkurs/  Nevenov festival-  nagrada za pesmu sa najviše duhovnosti

MILANA  DANGUBIĆ

 • Uspeh 5,00 od 2 – 8 razreda
 • Nosilac diplome „Vuk Karadžić“
 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog jezika

2011/12 (3.r.)

Božićni kviz znanja– prvo mesto (ekipno takmičenje)

matematika- učešće na opštinskom takmičenju

2012/13 (4.r.)

matematika- učešće na opštinskom takmičenju i na takmičenju „Misliša“

2013/14 (5.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: drugo mesto na opštinskom takmičenju,plasman i učešće na okružnom takmičenju

biologija: plasman i učešće na opštinskom takmičenju

2014/15 (6.r.)                                                                              

srpski  jezik i jezička kultura, biologija, matematika: učešće na školskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

hemija: učešće na opštinskom takmičenju,plasman i učešće na okružnom takmičenju

srpski  jezik- književna olimpijada: učešće na školskom takmičenju

2016/17(8.r.)

istorija: učešće na opštinskom takmičenju. Na takmičenju u organizaciji Društva nastavnika za  istoriju B.Palanka                     „100-godišnjica od Prvog svetskog rata“ – prvo mesto

smotra informatičarske i računarske pismenosti „Mladi Dabar“(međunarodno takmičenje)- učešće na školskom takmičenju

engleski  jezik: učešće na školskom takmičenju

MARIJA MIROSAVLJEVIĆ

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

2011/12 (3.r.)

Božićni kviz znanja– prvo mesto (ekipno takmičenje)

2012/13 (4.r.)

saobraćaj- prvo mesto na opštinskom takmičenju

2013/14 (5.r.)

tehničko i informatičko obrazovanje – saobraćaj: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju

srpski  jezik i jezička kultura i biologija: učešće na školskom takmičenju

2014/15 (6.r.)

tehničko i informatičko obrazovanje – saobraćaj: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

fizičko vaspitanje- mali fudbal- treće mesto na opštinskom takmičenju

 

2016/17(8.r.)

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

 istorija: učešće na opštinskom takmičenju. Na takmičenju u organizaciji Društva nastavnika za  istoriju B.Palanka „100-godišnjica od Prvog svetskog rata“ drugo mesto

DUŠICA BABIĆ

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog jezika

2013/14 (5.r.)                

srpski  jezik i jezička kultura: drugo mesto na opštinskom takmičenju,plasman i učešće na okružnom takmičenju

2014/15 (6.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

srpski  jezik- književna olimpijada – drugo mesto na opštinskom takmičenju,

2016/17(8.r.)

Takmičenje u izradi biznis plana na temu: „Organska proizvodnja poljoprivrednog gazdinstva“(Savez istraživača Srbije- učeničko preduzetništvo)

srpski  jezik- književna olimpijada učešće na opštinskom takmičenju,

biologija – učešće na opštinskom takmičenju

ŽIVANA MILOŠEVIĆ

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz srpskog jezika

 

2013/14 (5.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju,

biologija: učešće na školskom takmičenju

2014/15 (6.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom takmičenju

fizičko vaspitanje- odbojka : učešće na opštinskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

srpski  jezik – književna olimpijada – drugo mesto na opštinskom takmičenju

fizičko vaspitanje- odbojka : učešće na opštinskom takmičenju

istorija: učešće na školskom takmičenju

2016/17(8.r.)

DANIJELA VUČETIĆ

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

2011/12 (3.r.)

Božićni kviz znanja- prvo mesto (ekipno takmičenje)

srpski  jezik- recitovanje – drugo mesto na opštinskom takmičenju

2012/13 (4.r.)

matematika- učešće na opštinskom takmičenju i na takmičenju „Misliša“

2013/14 (5.r.)

biologija:  učešće na školskom i na opštinskom takmičenju,

srpski  jezik i jezička kultura učešće na školskom takmičenju

2014/15 (6.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

Fizičko vaspitanje- mali fudbal : treće mesto na opštinskom takmičenju

2016/17(8.r.)

   odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

smotra- informatička i računarska pismenost: bronza na  republičkom takmičenju(takmičenje je međunarodnog nivoa)

istorija: učešće na opštinskom takmičenju. Na takmičenju u organizaciji Društva nastavnika za  istoriju B.Palanka „100-godišnjica od Prvog svetskog rata“ drugo mesto

engleski jezik – učešće na školskom  takmičenju

geografija – učešće na školskom takmičenju

ISIDORA VRSAJKOV

 • Nosilac diplome za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

2010/11 (2.r.)

srpski  jezik- recitovanje – učešće na opštinskom takmičenju

2013/14 (5.r.)

srpski  jezik i jezička kultura: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju,

tehničko i informatičko obrazovanje – saobraćaj: učešće na školskom i na opštinskom takmičenju

2014/15 (6.r.)

Fizičko vaspitanje- mali fudbal : drugo mesto na opštinskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

fizičko vaspitanje- odbojka : učešće na opštinskom takmičenju

2016/17(8.r.)

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

JOVANA KRALJIK

RECITATOR

2010/11 (2.r.)

srpski  jezik- recitovanje – treće mesto na opštinskom takmičenju,

2011/12 (3.r.)

srpski  jezik- recitovanje – drugo mesto na opštinskom takmičenju,

 

2013/14 (5.r.)

srpski  jezik i jezička kultura učešće na školskom takmičenju

2014/15 (6.r.)

srpski  jezik – recitovanje : drugo mesto(srebro) na opštinskom takmičenju

2015/16 (7.r.)

srpski  jezik- recitovanje – treće mesto na opštinskom takmičenju

KANDIDATI ZA DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH

Učenik Diploma

„V.Karadžić“

Diploma za izuzetan uspeh Diploma za izuzetan uspeh Diploma za izuzetan uspeh Diploma za izuzetan uspeh
Sara

Struhar

 

slovački

jezik

srpski kao nematernji

jezik

ruski jezik fizičko vaspitanje-odbojka
Matilda

Hložan

     * slovački jezik srpski kao nematernji jezik
Marija

Pajkanović

      * srpski jezik hemija
Ilinka

Mandić

    * srpski jezik
Milana

Dangubić

    * srpski jezik
Dušica Babić       – srpski jezik
Živana Milošević       – srpski jezik
Darka Fabok       – fizičko vaspitanje- odbojka
Jasna Grbić       – fizičko vaspitanje- odbojka
Isidora Vrsajkov       – fizičko vaspitanje-  mali fudbal, odbojka
Marija

Mirosavljev

      – fizičko vaspitanje- mali fudbal,   odbojka
Danijela Vučetić       – fizičko vaspitanje- mali fudbal  odbojka
Marsela Čermak       – fizičko vaspitanje-  odbojka

 

 

 

SUMARNI PREGLED:

13 UČENIKA SA IZUZETNIM POSTIGNUĆIMA (22diplome):

# 4 UČENIKA SA DIPLOMOM „VUK KARADŽIĆ“

7 UČENIKA SA DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH –INDIVIDUALNO POSTIGNUĆE(11 diploma):

a) 1 učenik sa 3 diplome za izuzetan uspeh                 iz nastavnog predmeta

b) 2 učenika sa 2 diplome za izuzetan uspeh                         iz nastavnog predmeta

v) 4 učenika sa 1 diplomom za izuzetan uspeh iz nastavnog predmeta

7 UČENIKA SA DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH-EKIPNO POSTIGNUĆE

UKUPNO 18 DIPLOMA ZA IZUZETAN USPEH IZ NASTAVNOG PREDMETA( srpski jezik(5), slovački jezik(2), srpski kao nematernji jezik(2),ruski jezik(1),hemija(1), fizičko vaspitanje(7))

UČENIK – NOSILAC DIPLOME ZA INDIVIDUALNO POSTIGNUĆE – NAGRADA KNJIGA ZA SVAKI PREDMET

EKIPNO POSTIGNUĆE- DIPLOMA ZA IZUZETAN USPEH

Print Friendly, PDF & Email