REZULTATI SA TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ

2017/18.GODINI

TAKMIČENJA KOJA DOPRINOSE RAZVOJU SPOSOBNOSTI,OSOBINA LIČNOSTI, UČENIČKIH KOMPETENCIJA…

 

 

 

 

REZULTATI TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2016/17.GODINI

„ Kada odlučite  da budete uspešni onda već i jeste

                                     

K.Dunham

 

SUMARNA ANALIZA TAKMIČENJA

UČEŠĆA I DIPLOME PO PREDMETIMA

∑- 21 diploma  + 3 pohvaleza takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete

 3 pohvale Matematičkog društva „Arhimedes“,

1diploma za drugo mesto,4 diplome za zapažene rezultate na – Međunarodnoj matematičkoj smotri-  Društvo matematičara Srbije “Kengur bez granica“ ,

1 bronzano priznanje Udruženje profesora informacionih tehnologija „Dabar“)

2 diplome ekipnim takmičenjem

Postignuća kroz individualni rad ostvarila 28 učenika –

11učenika sa razredne i 17 učenika sa predmetne nastave

DIPLOME, POHVALE,PRIZNANJA

OPŠTINSKI NIVO –

OKRUŽNI NIVO

REPUBLIČKI NIVO- 8 učešća / 7 učenika

# 1 likovni rad izložen među 242 rada od 2197 prispelih radova na konkurs „Svetosavlje i naše doba“ iz 185 osnovnih i srednjih škola

# Rezultati ekipnog takmičenja: 2 diplome sa opštinskog takmičenja treće mesto –odbojka i mali fudbal

Rezultati sa takmičenja koja nisu u organizaciji Ministarsva prosvete:

 14 diploma (5 diploma za prvo mesto, 9 diploma za drugo mesto),           8 nagrada,

!!! Rezultati (ukupni) slabiji u odnosu na prethodne  godine-

2014/15.god. – 65 postignuća- 55 diploma,8 pohvala, 2 nagrade

2015/16.god.-  48postignuća- 40 diploma,7 pohvala, 1 nagrada

2016-17. god.  –36 postignuća- 24 diplome,7 pohvala, 1priznanje, 4 diplome za zapažene rezultate

Poruka za razvoj: “ Uspeh je kruna napora i odlučnosti“ 

                                                                                                           (Brovn)

ANALIZA POJEDINAČNIH TAKMIČENJA:

„Samo motivisan nastavnik može motivisati učenike“

„To što su neki postigli ogroman uspeh dokaz je drugima da i oni mogu“

                                                                               Abraham Linkoln

TAKMIČENJE U ODBOJCI – devojčice(9)

TAKMIČENJE U MALOM FUDBALU (dečaci- 11uč.)

TAKMIČENJE U MALOM FUDBALU-devojčice (8)

SMOTRA IZ INFORMATIČKE I RAČUNARSKE PISMENOSTI

„Dabarčić“(učenici 5. i 6.razreda)

“ Mladi Dabar“(učenici 7. i 8. razreda) -8800 učesnika

TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

( broj učešća: 36- Ministarstvo… +30- „Misliša“ + 32 – „Kengur“)

( 60 učenika= 35 učenika sa razredne nastave, 25 učenika sa predmetne nastave)

MATEMATIČKO TAKMIČENJE “MISLIŠA

/ osnovni nivo/

(32učenika od  46240 učenika iz551osnovnie škole u RS)

Treći razred – 10 učesnika, Četvrti razred -6 učesnika

MEĐUNARODNA MATEMATIČKA SMOTRA

„KENGUR BEZ GRANICA“ – 30 učenika

 

 

 

TAKMIČENJE IZ FIZIKE (10učenika)

TAKMIČENJE IZ HEMIJE (7 učenika)

TAKMIČENJE IZ STRANOG JEZIKA(6 učenika)

TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA- KNJIŽEVNA

OLIMPIJADA(6 učenika)

TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA- JEZIČKE

KULTURE     (13 učenika)

TAKMIČENJE IZ SRPSKOG KAO NEMATERNJEG

JEZIKA (6 učenika)

TAKMIČENJE IZ SLOVAČKOG JEZIKA- JEZIČKE

KULTURE     (10 učenika)

TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE (7 učenika)

TAKMIČENJE IZ ISTORIJE (34 učenika)

TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE 18 učenika)

TAKMIČENJE U ŠAHU   (41 učenik u finalnom t.)

SMOTRA LIKOVNIH, LITERARNIH, KALIGRAFSKIH RADOVA

“Svetosavlje i naše doba“ (  2100 učesnika)- republički nivo sa međunarodnim učešćem– Stanislava Temerinac

LIKOVNE RADOVE URADILI:

Dejana Bugarski, Gorana Milić, Anđela Kepčija,

Stevan Apić,Željana Mihajlov, Milana Pejak,

Milica Mrđanov,Dunja Nikolić, Gordana Tokmanović,

Milica Ničić,Đorđe Gajić, Borislav Jeličić, Igor Jović, Mitar Jović, Žarko Vasiljev, Nemanja Babić,

Branislav Jelić, Milica Grbić, Gorana Milić,

Teodora Mirkov, Andrea Rituper, Ivana Babić

BrankoNičić

Rad GORANE MILIĆ, 4-3 biće izložen među 242 odabrana rada

TAKMIČENJE U SAOBRAĆAJU (18 učenika)

LEGENDA: boldovano ime učenika i zvezdica su znaci za učešće  na takmičenjima od opštinskog do republičkog nivoa

Takmičenja s ciljem prezentacije

znanja, umenja, sposobnosti,…

****************************************************

POSTIGNUĆA UČENIKA

UČENICI MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA:

1. STEVAN UBAVIN, 3.r. , matematika, 2. mesto na opštinskom takmičenju

2. IVANA SABADOŠ, 3.r. ,matematika, 3. mesto na opštinskom takmičenju

3. STEFAN PEJAK, 2.r., pohvala sa matematičkog takmičenja „Misliša“

4. SANJA MEDOVARSKI, 2.r.,pohvala sa matematičkog takmičenja „Misliša“

5. ARSENIJE TEMERINAC, 2.r., pohvala sa matematičkog takmičenja „Misliša“

6. TEODORA ANĐELIĆ, 2.r., prvo mesto na osnovnom nivou međunarodnog matematičkog takmičenja“Kengur bez granica“ i plasman i učešće na republičkom takmičenju

7. GORDANA TOKMANOVIĆ,2.r. diploma za zapažen rezultat sa međunarodnog matematičkog takmičenja „Kengur bez granica“

8. BRANISLAVA UŠJAK,2.r. diploma za zapažen rezultat sa međunarodnog matematičkog

takmičenja „Kengur bez granica“

9. JELENA STANKOVIĆ, 2.r. diploma za zapažen rezultat sa međunarodnog matematičkog

takmičenja „Kengur bez granica“

10.BORISLAV ĐURIĆ, 2.r. diploma za zapažen rezultat sa međunarodnog matematičkog

takmičenja „Kengur bez granica“

11.GORANA MILIĆ  4-3 , likovni rad izložen među 242 najuspešnija rada od 2197

prispelih radova iz 185 osnovnih i srednjih škola

UČENICI STARIJEG ŠKOLSKOG UZRASTA:

NINA MEDOVARSKI,7.r.

hemija: 3.mesto na opštinskom takmičenju

biologija:3.mesto na opštinskom takmičenju

slovački jezik: učešće na okružnom takmičenju(prvi rang t.),  plasmani učešće na republičkom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: plasman sa okružnog na republičko takmičenje, 2. mesto na republičkom takmičenju

ALEKSANDRA POPOV, 7.r.

hemija: 2.mesto na opštinskom, 3.mesto na okružnom takmičenju

odbojka:3. mesto na opštinskom takmičenju

šah: učešće na okružnom takmičenju

SARA STRUHAR,8.r.

ruski jezik:3.mesto na opštinskom t., plasman i učešće na okružnom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: 2. mesto na okružnom takmičenju ,plasman i učešće na republičkom takmičenju

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

MARSELA ČERMAK,8.r.

istorija:2. mesto na opštinskom takmičenju,plasman i učešće na okružnom takmičenju

odbojka:3. mesto na opštinskom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: plasman sa okružnog  na republičko takmičenje

BORIS JANKOVIĆ, 7.r.

hemija: 2.mesto na opštinskom, 3.mesto na okružnom takmičenju

TEODORA VIDOSAVLJEVIĆ, 6.r

 fizika: 1.mesto na opštinskom takmičenju, plasman i učešće na okružnom takmičenju

DANIJELA VUČETIĆ, 8.r.

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

informatička i računarska pismenost: bronza narepubličkom takmičenju(takmičenje je međunarodnog nivoa)

MATILDA HLOŽAN, 8.r.

srpski kao nematernji jezik: 2. mesto na okružnom takmičenju ,plasman i učešće na republičkom takmičenju

 TAMARA HLOŽAN, 5.r.

slovački jezik- 1. mesto na okružnom takmičenju(prvi rang takmičenja)

HELENA BABIĆ, 5.r.

biologija: 3.mesto na opštinskom takmičenju

DARKA FABOK, 8. r.

odbojka:3. mesto na opštinskom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: plasman sa okružnog  na republičko takmičenje

JOVANA PANIN, 7.r.

srpski jezik- književna olimpijada: 2. mesto na opštinskom takmičenju ,plasman i učešće na okružnom takmičenju

ANKICA POPIN, 7.r.

matematika: pohvala na opštinskom takmičenju, pohvalana okružnom takmičenju

BRANISLAVA VUJKOV, 7.r.

matematika: pohvala na opštinskom takmičenju, plasman  iučešće na okružnom takmičenju

JELENA KAPETANOV,7.r.

srpski jezik- književna olimpijada: plasman i učešće na okružnom takmičenju

 MARKO DOBRIĆ, 6.r.

biologija: 2. mesto na opštinskom takmičenju

NATALIJA PAROŠKI, 7.r.

biologija: 3.mesto na opštinskom takmičenju

NIKOLA GRBIĆ, 6.r.

biologija: 3. mesto na opštinskom takmičenju

 RADOMIR NIKOLIĆ, 6.r.

biologija: 3. mesto na opštinskom takmičenju

ŽELJANA OSTOJIĆ, 7.r.

šah: učešće na okružnom takmičenju

SRĐAN PAPUČIĆ, 8.r.

šah: učešće na okružnom takmičenju

MELANI MAJERA, 7.r.

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

JASNA GRBIĆ, 8.r.

odbojka:3. mesto na opštinskom takmičenju

 MARIJA MIROSAVLJEVIĆ, 8.r.

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

ISIDORA VRSAJKOV, 8.r.

odbojka: 3. mesto na opštinskom takmičenju

LJILJANA MAGLOVOV, 6.r.

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

LJUBICA PEJAK, 6.r.

 mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

SUZANA TURČAN, 6.r,

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

LJUBINKA PERIĆ, 6.r.

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

 DEJANA VUČETIĆ, 6.r.

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

DIJANA VUČETIĆ, 6.r.

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

NIKOLINA MILOŠEVIĆ, 7.r.

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

VALENTINA MILOŠEVIĆ, 6.r.

mali fudbal : 3. mesto na opštinskom takmičenju

NAJUSPEŠNIJI NASTAVNIK NA TAKMIČENJIMA:

BILJANA MALJKOVIĆ ILIĆ,

 profesor hemije i biologije

sa 5 učenika ostvarila 7 diploma (5 diploma na opštinskom i 2 diplome na okružnom

takmičenju iz dva nastavna predmeta – hemije i biologije)

Uspešni na takmičenjima sa učenicima bili su i nastavnici:

Miloš Spasojević, Milkica Lučić, Jasmina Popović, Anka Ninkov,Gorana Štrbac,

Nataša Ušjak,Marija Milosavljev, Dušanka Janjić, Mirjana Gavrilov Grbić/Katica Gajić,

Marija Keravica,Marjena Surovi,Velizar Leković,Lidija Damjanović, Snežana Popović,

Vladimir Golub,Stanislava Temerinac, Miroslav Hložan, Biljana Popov,Goran Perić.

PODELA DIPLOMA UČENICIMA 2.6.2017. / Svečanost posvećena učenicima 8 razreda/

SVI UČENICI SA POSTIGNUĆIMA I NJIHOVI MENTORI NAGRAĐENI SU

EKSKURZIJOM  U BEOGRAD- POSETA HRAMA SVETOG SAVE-NARODNE BIBLIOTEKE-

 SPOMENIKA KARAĐORĐA PETROVIĆA,KALEMEGDANA,ZOOVRTA,…

(subota- 10.jun 2017. ).Ekskurzija je imala i naučno-istraživački karakter.

Svaki učenik je pripremio iz svoje oblasti postignuća značajne informacije i

podelio ih sa prisutnim na nagradnoj ekskurziji. Takođe učenica 8.razreda podelila

 je svoje iskustvo-zapažanja i osećanja stečena tokom školovanja sa prisutnim.

Saznali smo i o motivima opredeljenja da se postane takmičar od učenice 5. razreda.

Organizatori ekskurzije su direktor škole i pedagog RajkaČabrilo.

„ ZNANJE OSTVARUJE SNOVE “….

                                                                                      Analizu pripremila:Rajka Čabrilo,pedagog

REZULTATI SA TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2015/16.GODINI

 

Takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Takmičenja s ciljem prezentacije znanja, umenja,sposobnosti,…

 

 

 TAKMIČENJE U ODBOJCI – dečaci

(3.10.2015. 27.10.2015.)

Nastavnik Učenik opštinsko takmičenje okružno takmičenje republičko

takmičenje

Lučić Milkica Golubov Uroš 8.r. prvo mesto treće mesto  
  Cinkocki

Roman 8.r.

     
  Božin Vuk 8.r.      
  Hložan Adrian 8.r.      
  Suvačar Petar 8.r.                              
  Vladisav Petar 8.r.      

 TAKMIČENJE U ODBOJCI – devojčice

Nastavnik-

nastavni predmet

Učenik opštinsko takmičenje okružno takmičenje republičko takmičenje
Milkica

Lučić

Martina Čobrda,8.r. učešće na

takmičenju

   
  Darka Fabok,8.r      
  Sara Struhar,8.r      
  Živana

Milošević,7.r.

     
  Isidora Vrsajkov,7.r.      
  Orijana Duraković Petrović,8.r      
  Melani Majera,6.r.      
  Aleksandra Popov,6.r.      
  Harija Duraković,6.r.      

 

 

TAKMIČENJE U MALOM FUDBALU – devojčice (15.10.2015.)

Nastavnik Učenik opštinsko takmičenje okružno takmičenje republičko

takmičenje

Miloš Spasojević Daliborka

Takarić,8.r.

treće mesto    
  Orijana Duraković Petrović, 8.r.      
  Marija

Mirosavljević,7.r.

     
  Danijela

Vučetić,7.r.

     
  Harija

Duraković,6.r

     
  Nikolina

Milošević,6.r.

     
  Valentina

Milošević,6.r.

     
  Milica

Bogojevac,6.r.

     
  Ljubica

Pejak,5.r

     

 

TAKMIČENJE U MALOM FUDBALU–dečaci (15.10.2015.)

Nastavnik Učenik opštinsko takmičenje okružno takmičenje republičko

takmičenje

Miloš Spasojević Golubov

Uroš,8.r.

učešće na takmičenju    
  Vladisav

 Petar, 8.r.

     
  Nikolić Željko,8.r.      
  Ostojić

Nikola,6.r.

     
  Đokić

Nikola ,6.r.

     
  Milanov Branislav,5.r.      
  Perišić Miloš,6.r.      

 

TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE (31 učenik)

Nastavnik Učenik opštinsko     

takmičenje-19

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Jaroslav

Mučaji 4 uč.

Nikola Mirosavljević,4.r. pohvala plasman  
  Sofija Mirkov,4.r. *    
  Aleksandar Dikić,4.r. *    
  Maja

Perišić,4.r.

     
Milanka Đurica 2uč. Temerinac

Atanasije,4.r.

prvo mesto treće mesto  
  Lukijan

Lazarov, 4.r.

     
Zdravko

Pandurov

(4učenika)

Daniela

 Ninkov, 5.r.

 

Teodora

Vidosavljević,5.r.

 

 

 

pohvala

 

 

 

plasman

 
  Aleksandar

Petrović,5.r.

*    
  Dejana

Golubov,8.r.

     
  Verica

Mirkov,8.r.

     
Biljana

Radošević

9 učenika)

Nina

Medovarski,6.r.

 

Aleksandra Popov,6.r.

*

 

*

   
  Bojana

Zarupski,6.r.

*    
  Nikolina

Milanov,6.r.

     
  Anđela

Đurić,6.r

     
  Dušanka

Pajić,6.r.

     
  Stefan

Šević,6.r.

     
  Melani

 Majera,6.r.

     
  Jovan Mirosavljević,6.r.      
Vladimir

Golub

(9 učenika)

 

 

Marko Pešić,5.r

 

*

   
  Marko Suvačar,5.r *    
  Boris Janković,6.r *    
  Ankica Popin,6.r  *    
  Branislava,

Vujkov 6.r

*    
  Vuk

 Grujić,6.r

*    
  Stefan Mandić,8.r *    
  Ivana Petković,8.r *    
  David Regeljac,8.r *    
Tajana Jarić

(3učenika)

 

Aleksandar Vrekić,5.r

     
  Zdravko Panin,5.r      
  Radomir Nikolić,5.r      

 

 

TAKMIČENJE IZ FIZIKE – ( 3 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje

(2 učenika)

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Žarko Delić

(3učenika)

Boris Janković,6.r treće mesto *  
  Ankica

Popin,6.r

 treće mesto treća nagrada  
  Vuk Grujić, 6.r.      

 

 

 

TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

   ( jezik i kultura, književnost, srpski kao nematernji jezik)

                        (29 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje-22 učesnika

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Radimirka Vuković

(4učenika)

 

Teodora

Vidosavljević,5.r

*    
  Daniela

 Ninkov, 5.r.

     
  Dejana

 Golubov

  8.r.

književnost

(direktna prohodnost na okružno takmičenje)

prvo mesto

 

drugo mesto
  Verica

 Mirkov, 8.r.

književnost(direktna prohodnost na okružno takmičenje) prvo mesto

 

*
Marija

Milosavljev

(11 učenika)

Angelina

 Radojev, 5.r.

*    
  Branislava

 Vujkov, 6.r.

*    
  Jovana

 Panin, 6.r.

*    
  Boris

Janković, 6.r.

     
  Živana

Milošević,

7.r.

drugo mesto

književnost

*  
  Lana

Suvačar,7.r.

     
  Dušica

Babić,7.r.

drugo mesto

književnost

*  
  Nemanja

Budić, 7.r.

     
  Milica

 Budić, 8.r.       

prvo mesto

književnost

treće mesto

 

 
  Stefan

Mandić, 8.r.

drugo mesto

književnost

*  
  Jelena

 Vrekić, 8.r.

*književnost    
Dušanka Janjić

(8 učenika)

 

Aleksandra Popov, 6..r.

*    
  Nikolina Milanov, 6.r. *    
  Bojana

 Zarupski, 6.r.

     
  Ilinka

 Mandić, 7.r.

*    
  Milana

 Dangubić, 7.r.

     
  Marija

 Pajkanović, 7.r.

prvo mesto

književnost

prvo mesto

 

*
srpski kao nematernji j. Martina Čobrda, 8.r.   drugo mesto

 

*
srpski kao nematernji j. Martina

 Miksad, 8.r.

  treće mesto

 

*
Mirjana Gavrilov

(6 učenika)

Aleksandar

Vrekić, 5.r

*    
  Novka

 Gajić, 5.r

     
srpski kao nematernji j. Sara Struhar,7.r.   treće mesto

 

drugo mesto
srpski kao nematernji j. Matilda

 Hložan, 7.r

  *  
srpski kao nematernji j. Marsela

 Čermak, 7.r.

  *  
srpski kao nematernji j. Darka

 Fabok, 7.r

     

 

 

TAKMIČENJE IZ STRANOG JEZIKA  ( 3 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Marija Keravica,

ruski jezik

Martina Čobrda, 8.r.       –    
Snežana

Kljakić

engleskijezik

(2 učenika)

 

Stefan

Mandić, 8.r.

      –    
  Miloš

Dobrić, 8.r.

      –    

 

 

TAKMIČENJE IZ SLOVAČKOG JEZIKA (10 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Marjena

Surovi

slovačkijezik

(10 učenika)

 

Jan Struhar, 5.r.   prvo mesto

 

 
  Valentina Beličko, 5.r.      
  Nina Medovarski, 6.r.   drugo mesto

 

 
  Melani Majera, 6.r.      
  Matilda Hložan, 7.r.   prvo mesto

 

*
  Sara Struhar, 7.r.   treće mesto

 

*
  Darka Fabok, 7.r.      
  Marsela Čermak, 7.r.      
  Martina Čobrdar, 8.r.   *  
  Martina Miksad, 8.r.   treće mesto

 

*

 

TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE (37 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- učesnika- 14

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Velizar Leković

(35 učenika)

 

Teodora Vidosavljević,

5.r.

* treće mesto

 

 
  Marko Pešić,5.r. * *  
  Lazar Pejak,5.r. * *  
  Slađana Perišić,5.r. * *  
  Marko Suvačar,

5.r.

     
  Viktor Kralik,

5.r.

     
  Suzana Turčan,

5.r.

     
  Aleksandra Mileticki,5.r.      
  Aleksandar Vrekić ,5.r.      
   Lav Maglov,5.r.      
  Novka Gajić,5.r.      
  Daniela Ninkov,5.r.      
  Miloš Perišić,5.r.      
  Radomir Nikolić ,5.r.      
  Tijana Grigorijević,

5.r.

     
  Milorad Budić,5.r.      
  Lazar Gavrilov,5.r.      
  Ljubinka Perić,5.r.      
  Natalija Paroški,6.r. * treće mesto

 

 
  Ognjen Janković,6.r. * *  
  Boris

Janković,6.r.

* treće mesto

 

 
  Una Tojić,6.r.      
  Milica Ramić,6.r.      
  Dragan Nikolić,6.r.      
  Dunja Novakov,6.r.      
  Ana-Jovana Kekezović, 6.r.      
  Zarupski Bojana,6.r.      
  Stefan Šević,6.r.      
  Dušanka Pajić,6.r.      
  Gabrijela Kralik ,7.r. * *  
  Uroš Sekicki,7.r. *    
  Miloš Dobrić,8.r. * *  
  Ivana Petković,8.r. *    
  Stefan Mandić,8.r. * *  
  Marijana Žabaljac,8.r.      
Lidija Damjanović

(2 učenika)

Dejana Golubov,8.r treće mesto *  
  Nina Medovarski,6.r. * *  

 

 

TAKMIČENJE IZ HEMIJE (3 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- učesnika

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Biljana Maljković Ilić

(3učenika)

Ilinka Mandić,7.r *    
  Milana Dangubić,7.r * *  
  Marija Pajkanović,7.r drugo mesto

 

*  

 

 

TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE (3 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- učesnika

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Biserka Spasojević

(3učenika)

Emanuela Ninkov,8.r *    
  David Regeljac,8.r *    
  Stefan Mandić 8.r *    

 

 

TAKMIČENJE IZ ISTORIJE (7 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- 6 učesnika

okružno

takmičenje

1 učesnik

republičko

takmičenje

1 učesnik

Svetlana Faj

(3učenika)

Verica Mirkov 8.r prvo mesto treće mesto *
  Ognjen Janković 6.r *    
  Dušanka Pajić 8.r      
 Gabrijela Guba

(4učenika)

Živana Milošević 7.r *    
  Mladen Popin7.r *    
  Zdravko Panin 5.r *    
  Tijana Balaž 5.r *    

 

 

MATEMATIČKO TAKMIČENJE “MISLIŠA“

         (20 učenika od 50560 učenika iz 640 škola- 545 osnovnih šk.)

Nastavnik Učenik     republičko

takmičenje

Gorana Štrbac

(4 učenika)

Milica Grujić 2.r      
  Luka

Paroški

2.r

     
  Anastasija Radojev  2.r     pohvala
  Stevan

 Ubavin 2.r

     
Milana Pandurov

(4 učenika)

Uroš Augustinov

3.r

    pohvala
  Milica Vidosavljević 3.r      
  Lana

 Malić 3.r

     
  Nikola Novakov 3.r      
Nataša Abadžić

(1 učenik)

 

 Mirjana Popov 3.r

    pohvala
Jaroslav Mučaji

(3 učenika)

Nikola Mirosavljević 4.r      
  Aleksandar Dikić 4.r      
  Sofija Mirkov 4.r      
Radmila Vjaštica

(4 učenika)

 Slobodan Torović 4.r      
  Helena Babić 4.r      
  Slavko Jelić 4.r      
  Valentina Đurić 4.r      
 

 

Milanka Đurica

(4 učenika)

 

 

 

Atanasije Temerinac 4.r

     
  Lukijan Lazarov 4.r      
   Nikola Milić 4.r      
  Denis Haksalić 4.r      

 

MEĐUNARODNO MATEMATIČKO TAKMIČENJE

„KENGUR BEZ GRANICA 2016.“

 

Nastavnik Učenik prvog razreda Rezultat
Anka Ninkov,

( 6 učenika)

Teodora Anđelić  
  Stefan Pejak pohvala
  Sanja Medovarski  
  Jovan Sabo  
  Andrea Rituper  
  Milica Grbić  
Natalija Ušjak,

( 8 učenika)

Danica Gavrilov  
  Jelena Stanković pohvala
  Milan Stanković  
  Arsenije Temerinac  
  Matija Lazarov  
  Dragoslav Babić  
  Aleksandar Cvejić  
  Vanja Milić  

 

 

TAKMIČENJE U RECITOVANJU (2 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- učesnika

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Radimirka Vuković

(1 učenik)

Teodora Vidosavljević

5.r

drugo mesto    
Dušanka Janjić

(1 učenik)

Jovana Kraljik 7.r treće mesto    

 

TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE (Tesla info kup) 

                                        (8 učenika)

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- učesnika

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Snežana Popović

(8 učenika)

Orijana Duraković Petrović 8.r      
  Sara Struhar 7.r      
  Darka Fabok7.r      
  David Suvačar 7.r      
  Veljko Malić 7.r      
  Momčilo Davidović 7.r      
  Vanja Valašek,8.r      
  Uroš Golubov 8.r      

 

 

TAKMIČENJE IZ SAOBRAĆAJA( 3 učenika sa razredne nastave , 9 učenika sa predmetne nastave )

Nastavnik Učenik opštinsko

takmičenje- 12 učesnika

okružno

takmičenje

republičko

takmičenje

Milana Pandurov

(1 učenika)

Dejan Vučetić 3.r      
Jaroslav Mučaji

(2 učenika)

Denis Alajbegović 4.r prvo mesto    
  Maja

Perišić 4.r

drugo mesto    
Milovan Zagorac

(7 učenika)

Aleksandar Petrović 5.r treće mesto *  
  Andrej Fabok 5.r      
  Teodora Vidosavljević

5.r

     
  Daniela Ninkov 5.r      
  Aleksandra Popov 6.r      
  Jovan Mirosavljević 6.r      
  Petar Suvačar 8.r      
Jelena Drljača

(2 učenika)

David Regeljac 8.r      
  Jovan Vlaović 8.r      
         
         

 

 

SUMARNA ANALIZA TAKMIČENJA???

                            u toku je / očekujemo nove rezultate

OPŠTINSKI NIVO

  prvo

mesto

drugo

mesto

treće

mesto

nagrada Pohvala plasman na okružno

takmič.

razredna

nastava

  2 1     4

republički

nivo

 

2međunarodni

Nivo

2
prednetna

nastava

3 5 4   1 26

# ? biologija (11?)

# dva direktna plasmana na okružno takmičenje ( rezultati od 2014/15.)

 

OKRUŽNI NIVO

  prvo

mesto

drugo

mesto

treće

mesto

Nagrada pohvala plasman

na republičko

takmičenje

razredna

nastava

    1      
prednetna

nastava

5+?(1) 2 10 1   10

 

Rezultati ekipnog takmičenja

2  diplome sa opštinskog takmičenja

               (prvo i treće mesto)

1 diploma sa okružnog takmičenja(treće mesto)

Takmičenja s ciljem prezentacije znanja, umenja, sposobnosti,…

OBLAST-KOORDINATOR BROJ UČESNIKA POSTIGNUĆE
PRAVOSLAVNI KATIHIZIS- STANISLAVA TEMERINAC 25 učenika

(3.- 8. razreda)

NATALIJA PAROŠKI,6r. nagrada-knjiga i ekskurzija

Likovni konkurs

“Presveta bogorodica“

ULIČNE ATLETSKETRKE

M.SPASOJEVIĆ

MLUČIĆ

8 učenika BRANISLAV MILANOV,5r.

prvo mesto

ALEKSANDRA POPOV,6r.

drugo mesto

LITERARNI KONKURSV.KARADŽIĆ

B.PALANKA

3 učenika SUZANA TURČAN

treće mesto,

nagrada-knjiga

ODELJENJSKA OLIMPIJADA- NEVENA BEGOVIĆ 60 učenika

32 učenika

razredna nastava

28 učenika

predmetna nastava

 
ČITALAČKI KVIZ-

JARUŠKA FERKOVA

6 učenika(3.- 6.r.) MIRJANA POPOV,3r.

BOJANA ZARUPSKI,6r.

BOŽIĆNI KVIZ(Silbaš)– STANISLAVA TEMERINAC 4 učenika (3-2r.)  
BOŽIĆNI KVIZ(Bođani)– STANISLAVA TEMERINAC

 

 

8 učenika

(3-3 i 3-4r)

 

 

 

 

 
LITERARNIKONKURSSvetosavlje

i naše  doba

STANISLAVA TEMERINAC

Tema: „Porodica,ognjište koje se ne gasi“

6 radova

 

 
LITERARNIKONKURSSTOMLADIH TALENATA   MILICABUDIĆ,IVANAPETKOVIĆ,IVANAVLADISAVLJEV,MANUELAMIŠKOVIĆ,SINIŠAPOPIN,ANAMARIJA

RAČIĆ

TURNIR U ODBOJCI

M.SPASOJEVIĆM.LUČIĆ

48 učenika(5.- 8.r.)  
TAKMIČENJE U ŠAHU

MIĆA GAVRILOV

50 učenika

(3.- 8.r. Despotovo)

 

 
ŠAHOVSKI TURNIRPOVODOM DANADRŽAVNOSTI

R SRBIJE

MIĆA GAVRILOVM.SPASOJEVIĆ

MILOVAN PEJAK

43 učenika

(3.- 8.r.Silbaš,ParageDespotovorazredna –predmetna nastava)

 
TURNIR U ŠAHUPetrovac open

MILOVAN PEJAK

MIĆA GAVRILOV

8 učenika( učenici ,pobednici na turniru povodom Dana državnosti)

 

ALEKSANDRA POPOV,6r.

prvo mesto

MILAN BABIĆ

drugo mesto

 

EVANGELIČKA VERONAUKA

JARUŠKA FERKOVA

3 učenika  

 

TAKMIČENJA U OKVIRU PROJEKATA:

„MOJA ŠKOLA-MOJ KLUB“

6.9.2015. Novi Sad, takmičenje u fudbalu između 5 škola.

Učesnice : Orijana Duraković Petrović, Daliborka Takarić, Marija Mirosavljević, Harija Duraković, Danijela Vučetić, Valentina i Leontina Milošević, Dajana Milošević, Milica Bogojevac, Isidora Vrsajkov, Jovana Kraljik, Jasna Grbić

19.9.2015.Stara Pazova,takmičenje u malom fudbalu sa 6 ekipa:

Vojvodina-Beograd-Istočna Srbija-Zapadna Srbija-Niš-Valjevo

Za ekipu Vojvodine učestovale učenice naše škole:

Harija Petrović, Nikolina Milošević,Valentina Milošević

11.11.2015. opštinski festival u fudbalu

Učesnice: Ljubica Pejak,Ljubinka Perić,Nikolina Milošević,Valentina Milošević,Milica Bogojevac,Ljiljana Maglov,Harija Duraković

?????

 

„KLUB ČITALACA“ –

Mentori: Marija Milosavljev, Dušanka Janjić    Nevena Begović

Takmičenje je organizovano tako da se izrađuju obrade pročitane knjige po nivoima. Svaki nivo nosi bedž određene boje. Znači takmičimo sa samim sobom- biramo i napredujemo po nivoima

 

 

 

SPISAK UČESNIKA PROJEKTA „KLUB ČITALACA“

5.RAZRED

TEODORA VIDOSAVLJEVIĆ

MILICA LAĆARAK

LUKA POPIN

NAĐA ŠIJAN

SUZANA TURČAN

6.RAZRED

VUK GRUJIĆ

KRISTINA GNJATIĆ

BOJANA ZARUPSKI

BORIS JANKOVIĆ

ANA-JOVANA KEKEZOVIĆ

MARIJA NOVAKOV

DUŠANKA PAJIĆ

JOVANA PANIN

ANKICA POPIN

ALEKSANDRA POPOV

UNA TOJIĆ

MARIJA-MAGDALENA HAJEK

 

7.RAZRED

JASNA GRBIĆ

ILINKA MANDIĆ

ŽIVANA MILOŠEVIĆ

JOVANA MILIĆ

JELENA RADOSAVLJEV

TEODORA REGELJAC

SARA STRUHAR

LANA SUVAČAR

MATILDA HLOŽAN

MARSELA ČERMAK

8.RAZRED

MILICA BUDIĆ

JELENA VREKIĆ

STEFAN MANDIĆ

MARTINA MIKSAD

ANĐELA MUTAVČIĆ

KATA PAJKANOVIĆ

IVANA PETKOVIĆ

NEDA TOROVIĆ

MARTINA ČOBRDA

 

*OVO SU SAMO AKTIVNI POLAZNICI PROJEKTA

 

TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI

TAKMIČENJA U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PROSVETE/MATEMATIČKOG DRUŠTVA „ARHIMEDES“

 

Individualno- 52 diplome i 3 diplome ekipni nastup- ukupno 55 diploma, 2 nagrade, 8 pohvala  

33 diplome sa takmičenja opštinskog nivoa

( 8 diploma – prvo mesto,  10 diploma – drugo mesto, 15 diploma – treće mesto, 3 plasmana na okružno takmičenje kao vid postignuća)

16 diploma sa takmičenja okružnog nivoa i 1 pohvala

( 5 diploma – prvo mesto,  9 diploma – drugo mesto, 2 diplome – treće mesto ,1 pohvala)

3 diplome sa takmičenja republičkog nivoa

12  plasmana na republičko takmičenje *(8 učenika – 4 učenika iz 2 nastavna predmeta). 3 učenika postigla rezultat ( 1 učenik prvo mesto sa mah brojem bodova i 2 učenika treće mesto)

Matematičko takmičenje „Misliša“ – 49200 učesnika :

2 nagrade ( 1 druga, 1 treća nagrada), 7 pohvala

Ekipno takmičenje: 3 diplome : 2 diplome opštinski nivo (1prvo mesto,1 drugo mesto), 1 diploma – okružni nivo ( treće mesto)

# 15 diploma na takmičenjima koja doprinose razvoju ličnosti učenika, ali ne ulaze u bodovanje za diplome izuzetnog uspeha/upis u srednju školu (3 diplome za prvo mesto, 6 diploma za drugo mesto 6 diploma za treće mesto)

 

Nastavnik/

nastavni predmet

Učenik

 

Školsko takmičenje Opštinsko takmičenje Okružno takmičenje Republičko takmičenje
Književna olimpijada Dejana

Golubov 7-2

plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto drugo mesto prvo mesto
Radimirka

Vuković

(5 učenika)

6 diploma

(3 diplome opštinski nivo ,

3 diplome okružni nivo)

 2 plasmana na republičko takmičenju

Verica Mirkov

7-2

plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto drugo mesto treće mesto
  Emanuela Ninkov 7-2        
  Kaja Pajkanović 7-1        
  Sofija

Popovicki 8-2

plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto drugo mesto  
           
Marija

Milosavljev (7 učenika)

6 diploma

 (4 diplome opštinski ,

2 diplome okružni nivo)

 1 učešće na republičkom takmičenju

Milica Budić 7-3  

plasman na opštinsko takmičenje

drugo mesto treće mesto  
  Stefan Mandić

7-3

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Ivana Petković7-3        
  Jelena Vrekić

7-3

       
  Aleksandra Vrekić 8-3 plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto drugo mesto učešće na republič.

takmičenju

  Sofija Popin 8-3 plasman na opštinsko takmičenje drugo mesto učešće na okružnom takmičenju  
  Novak Kapetanov 8-3 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto učešće na okružnom takmičenju  
  Zorica Popin 8-3        
           
 

Matematika

         
Anka Ninkov

(7 učenika)

1 diploma opštinski nivo,

 1 plasman na okružno takmičenje kao rezultat/

Postignuće

Teodora Vidosavljević

4-2

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Aleksandar Petrović 4-2 plasman na opštinsko takmičenje plasman na okružno takmičenje učešće na okružnom takmičenju  
   

Milica Laćarak 4-2

 

plasman na opštinsko takmičenje

 

učešće na opštinskom takmičenju

   
  Daniela Ninkov 4-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto učešće na okružnom takmičenju  
  Viktor Kralik 4-2        
  Lav Maglov 4-2

 

       
  Slađana Perišić 4-2        
Natalija Ušjak

(6 učenika)

1 plasman

na okružno takmičenju

Marko Suvačar

4-4

plasman na opštinsko takmičenje plasman na okružno takmičenje pohvala na okružnom takmičenju  
  Marko Pešić 4-4        
  Aleksandar Vrekić 4-4

 

       
  Jovan Vlaović

4- 4

       
  Radomir Nikolić 4-4 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Marko Dobrić 4-4        
Biljana

Radošević

(11 učenika)

         
   

Todor Božin 5-1

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Aleksandra Popov 5-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Nina Medovarski 5-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Melani Majera

5-1

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Nikolina Milanov 5-2   učešće na opštinskom takmičenju    
   

Bojana

Zarupski 5-2

   

učešće na opštinskom takmičenju

   
  Milica Ramić

5-3

       
  Jovan Mirosavljević

5-3

       
  Stefan Šević

5-3

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Jovana Zarupski 8-2        
   Sofija Popovicki 8-2        
           
Zdravko Pandurov

(7 učenika)

1 plasman na okružno takmičenje

Milana Dangubić 6-2        
  Dejana Golubov

7-2

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Verica Mirkov

7-2

       
  Emanuela Ninkov 7-2        
  Mihal Ušjak 8-1 plasman na opštinsko takmičenje plasman na okružno takmičenje učešće na okružnom takmičenju  
  David Fic 8-1        
  Stevan Petrović 8-1        
           
Tajana Jarić

(14 učenika)

1 diploma opštinski nivo

Ankica Popin 5-4 plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto učešće na okružnom takmičenju  
  Boris Janković

5-4

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Branislava

Vujkov 5-4

plasman na opštinsko t. učešće na

opštinskom

   
  Ognjen Janković 5-4        
  Jovana Panin 5-4        
  Uroš Sekicki 6-3        
  Lana Suvačar 6-3        
  Ivana Petković 7-3        
  Miloš Dobrić 7-        
  Stefan Mandić 7-3        
  David Regeljac 7-3        
  Aleksandra Vrekić 8-3        
  Dragana Nikolić 8-3        
  Novak Kapetanov 8-3        
           
Engleski jezik          
Nevena Begović

(1 učenik)

Miona Gašić 8-2 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
 

Snežana Kljakić

(2  učenika)

 

Nenad Belegišanin 8-3 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Nikola Ajder 8-3 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
           
Mali fudbal

 (8 devojčica)

Miloš Spasojević,

Milkica Lučić

1 diploma opštinski nivo

Vesna Popadić

8-2

Nikolina Šijaković

8-2

plasman na opštinsko takmičenje drugo mesto    
  Danijela Mihajlov 8.        
  Orijana Duraković7.        
  Daliborka Takarić 7-2   Napomena: Ovaj tim učestvuje u projektu „Moj škola –moj tim“- više takmičenja u toku godine

 

  Vanja Valašek 7-2  
  Isidora Vrsajkov 6-2  
  Harija Duraković  5-2  
           
Odbojka

(7 dečaka)

David Fic 8-1 plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto treće mesto  
 Milkica Lučić

Miloš Spasojević

2 diplome

(opštinski i okružni nivo)

Radovan Mihajlov 8-2  

 

     
  Roman Cinkocki 7-1        
  Vuk Božin 7-1        
  Adrian Hložan 7-1        
  Uroš Golubov

7-2

       
  Mihal Ušjak 8-1

 

       
           
Odbojka

 (8 devojčica)

Miona Gašić

8-2

plasman na opštinsko takmičenje      
  Sofija Popovicki 8-2        
  Danijela Mihajlov 8-2        
  Martina Čobrda 7-1        
  Orijana Duraković Petrović 7-2        
  Darka Fabok 6-1        
  Živana Milošević 6-3        
  Jasna Grbić 6-1        
           
Fizika

Jasmina Popović(1učenik)

1 diploma opštinski nivo

Dejana Golubov 7-2   drugo mesto učešće na okružnom takmičenju  
           
Hemija

Biljana Maljković Ilić (2 učenika)

2 diplome opštinski nivo

Sofija Popovicki 8-2  

 

drugo mesto    
  Nenad Belegišanin

8-3

  treće mesto    
           
 

Biologija

Leković Velizar

(24 učenika)

5 diploma opštinski nivo

Bojana Zarupski 5-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto    
  Nikolina Milanov 5-2        
   Ivana Isakov 5-2        
  Đorđe Milanov 5-2        
  Nikola Đokić

5-2

plasman na opštinsko takmičenje iz opravdanih razloga nije učestovao na takmičenju    
  Ognjen Janković 5-4 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto    
  Boris Janković 5-4 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto    
  Nenad Popin

5-4

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Dragan Nikolić 5-4        
  Natalija Paroški 5-4        
  Uroš Sekicki 6-3 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Gabrijela Kralik 6-2 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Đurđina Golubov 6-2 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Marija Pajkanović 6-1        
  Milana Dangubić 6-2        
  Ivana Petković 7-3        
  Stefan Mandić 7-3        
  Miloš Dobrić 7-3        
  Marijana Žabaljac 7-3        
  Nenad Belegišanin

8-3

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Sofija Popovicki 8-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto    
   

Stevan Petrović 8-1

 

plasman na opštinsko takmičenje

 

treće mesto

   
  Mihal Ušjak 8.        
  Miona Gašić

8-2

       
           
Lidija Damjanović/

MarijaMedarević

(5 učenika)

1 diploma opš n.

1 dipl.okružno t.

Anđela Mutavčić 7-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Emanuela Ninkov 7-2 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Dejana Golubov 7-2 plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto drugo mesto učešće na republičkom takmičenju
  Kaja Pajkanović 7-1        
  Verica Mirkov 7-2        
           
Ruski jezik

Marija Keravica

(4 učenika)

Suzana Vučanov 8-2  plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Zarupski Jovana 8-2 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom

takmičenju

   
  Vrekić Aleksandra 8-3        
  Nenad Belegišanin

8-3

       
Fatima Ivaz

(3 učenika)

   David Fic 8-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Stevan Petrović 8-1        
  Mihal Ušjak

 

       
           
Istorija

Svetlana Faj

( 8učenika)

6 diploma

(4 diplome opštinski nivo,

2 diplome okružni nivo),

2 učešća na republičko takmičenje

 

Marija Pajkanović 6-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Ilinka Mandić 6-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Verica Mirkov 7-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto učešće na okružnom takmič.  
  Anđela Mutavčić 7-1        
  Vuk Božin 7-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Jovana Zarupski 8-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto učešće na okružnom takmič.  
  David Fic 8-1 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto treće mesto učešće na republičkom takmičenju
  Gojko Perišić

8-2

plasman na opštinsko takmičenje treće mesto treće mesto učešće na republičkom takmičenju
Gabrijela Guba

(4 učenika)

Mladen Popin 6-3 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
   

Jovan Derajić

6-3

 

plasman na opštinsko takmičenje

 

učešće na opštinskom takmičenju

   
  Lana Suvačar

6-3

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Ksenija Cvejić 6-3        
           
Srpski jezik i kultura

Radimirka Vuković

 (1 učenik)

Jovana Zarupski 8-2 plasman na opštinsko takmičenje zbog poklapanja termina nije učestovala na takmičenju    
           
Dušanka Janjić

(7 učenika)

2 diplome

(1diploma opštinski nivo, 1 diploma okružni nivo

Ilinka Mandić 6-1 plasman na opštinsko takmičenje drugo mesto drugo mesto  
  Marija Pajkanović 6-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Milana Dangubić 6-2        
U Jovana Kraljik 6-2        
  Danijela Vučetić 6-2        
  Đurđina Golubov 6-2        
  Aleksandra Popov 5-1        
Marija Milosavljev

(9 učenika)

3 diplome

(2 diplome opštinski nivo, 1 diploma okružni nivo),

1 plasman na republičko takm.

Jovana Panin

5-4

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Branislava Vujkov 5-4 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštinskom takmičenju    
  Boris Janković 5-4 plasman na opštinsko takmičenje drugo mesto učešće na okružnom takmič.  
  A. Temerinac 5        
  Kristina Gnjatić 5-4        
 

 

Ognjen Janković

5-4

       
  Dušica Babić 6-3        
 

 

Živana Milošević 6-3        
  Aleksandra Vrekić 8-3 plasman na opštinsko takmičenje prvo mesto drugo mesto učešće na republičkom takmičenju
Katica Gajić

(2 učenika)- srpski kao maternji jezik

2 diplome opštinski nivo

 

Nikolina Milanov 5-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto učešće na okružnom takmič.  
  Bojana Zarupski

5-2

plasman na opštinsko takmičenje drugo mesto učešće na okružnom takmič.  
           
           
           
Srpski kao nematernji jezik

(2 učenika)

2 diplome okružni nivo,

2 plasmana na republičko takmičenje

 

Martina Čobrda 7-1     prvo mesto

(prvi rang

takmič.)

treće mesto
   

Martina Miksad 7-1

     

prvo mesto

(prvi rang takmič.)

 

učešće na republičkom takmičenju

           
Radimirka Vuković(1učenik)

1 dipl. pl.na r.t.

Mihal Ušjak

8-1

    drugo mesto  učešće na republičkom takmičenju
           
Slovački jezik

Surovi Marjena

(12 učenika)

3 diplome okružni nivo,

2 plasmana na republičko takmičenje

Nina Medovarski 5-1 plasman na okružno takmičenje      
  Melani Majera

5-1

plasman na okružno takmičenje      
  Martina Galicki 5-1        
  Matilda Hložan 6-1 plasman na okružno takmičenje   prvo mesto(prvi rang takmič.)

 

 
  Sara Struhar

6-1

plasman na okružno takmičenje      
  Darka Fabok 6-1 plasman na okružno takmičenje      
  Marsela Čermak 6-1        
  Martina Čobrda

7-1

plasman na okružno takmičenje   prvo mesto(prvi rang takmič.)

 

učešće na repub. takmič.
  Martina Miksad

7-1

plasman na okružno takmičenje   prvo mesto(prvi rang takmič.)

 

učešće na republičkom takmičenju
  David Fic

8-1

plasman na okružno takmičenje      
  Mihal Ušjak

8-1

plasman na okružno takmičenje      
  Ivona Cinkocki 8-1        
           
Recitatori

Anka Ninkov

 (2 učenika)

2 diplome

Denis Alajbegović

3-2

plasman na opštinsko takmičenje bronza

 

(treće mesto)

   
  Teodora Vidosavljević

4-2

plasman na opštinsko takmičenje srebro

(drugo mesto)

   
Dušanka Janjić

(1učenik)

2 diplome

Jovana Kraljik

6-2

plasman na opštinsko takmičenje srebro

(drugo mesto)

   
 

 

         
 

Informatika i računarstvo

Snežana Popović

(12 učenika)

         
  Orijana Duraković Petrović 7-2        
  Vanja Valašek 7        
  Stefan Mandić        
  Ivana Petković        
  Mihal Ušjak 8-1 plasman i učešće na opštinskom takmičenju      
  Ivona Cinkocki        
  Novak Kapetanov

8-3

plasman na opštinsko takmičenje      
  Srđan Milić 8-3 plasman i učešće na opštinskom takmičenju      
           
  Darija Karagaća 8-3        
  Nemanja Ninkov 7-2        
  Jelena Budić 8-3        
  Nikola Vladisavljev

8-3

       
           
Geografija

Biserka Spasojević

(9 učenika)

Anastasija Gajinov 8-2 plasman na opštinsko takmičenje      
  Gojko Perišić

8-2

plasman na opštinsko takmičenje      
  Miona Gašić

8-2

plasman na opštinsko takmičenje      
  Suzana Vučanov 8-2 plasman na opštinsko takmičenje      
  David Fic 8-1 plasman na opštinsko takmičenje      
  Bojana Popin  8.        
  Mihael Ušjak 8-1        
  Nikola Vladisavljev 8-3        
  Jelena Budić 8-3        
           
Takmičenje iz oblasti saobraćaja

 

Anka Ninkov

2 diplome

Aleksandar Petrović 4-2 plasman na opštinsko t. prvo mesto    
 

 

Daniela Ninkov 4-2

 

plasman na opštinsko t. treće mesto    
  Slađana Perišić 4-2 plasman na opštinsko t.      
  Branislav Milanov 4-2 plasman na opštisko t.      
           
Tehničko i informatičko obrazovanje

(saobraćaj)

Milovan Zagorac

(8učenika)

1 diploma

Marija Mirosavljev

6-2

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštin. takmič.    
  Petar Suvačar

7-2

plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštin. takmič.    
  Miona Gašić 8-2 plasman na opštinsko takmičenje treće mesto učešće na okružnom takmič.  
  Filip Pejak 8-2 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštin. takmič.    
  Jovan Mirosavljev 5 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštin. takmič.    
  Aleksandra Popov 5-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštin. takmič.    
  Svetlana Pejčić 5-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opšt.takm.    
  Todor Božin 5-1 plasman na opštinsko takmičenje učešće na opštin. takmič.    
           

 

 

 

 

 

 

TAKMIČENJE U ORGANIZACIJI MATEMATIČKOG DRUŠTVA „ARHIMEDES“  49200 učesnika

Matematičko

takmičenje

„Misliša“ (28učenika)

     
Milana Pandurov

(3 učenika)

Vučetić Dejan 2-2    
  Augustinov Uroš 2-2    
  Nikola Novakov 2-2    
       
Milanka Đurica

(4 učenika)

Milić Nikola 3-4    
  Lukijan Lazarov 3-4    
  Atanasije Temerinac 3-4    
  Denis Haksalić 3-4    
       
Anka Ninkov

(8 učenika)

2 pohvale

Viktor Kralik   4-2    
  Lav Maglov 4-2    
  Milica Laćarak 4-2    
  Daniela Ninkov    
  Aleksandar Petrović 4-2.   pohvala
  Slađana Perišić    
  Teodora Vidosavljević   pohvala
  Miloš Perišić 4-2    
Nada Torović

(2 učenika)

2 pohvale

Danilo Protić 4-3   pohvala
  Goran Preradov 4-3   pohvala
       
Natalija Ušjak

(9 učenika)

1 druga nagrada

1 treća nagrada

3 pohvale

Marko Suvačar  4-4   treća nagrada
  Danica Dobrić    
  RadomirNikolić    
  Luka Popin   4-4   pohvala
  Angelina Radojev 4-4   pohvala
  Marko Pešić4.   pohvala
  Jovan Vlaović  4-4   druga nagrada
  Marko Dobrić    
  Aleksandar Vrekić 4-4    
       
       
Zdravko Pandurov Mihal Ušjak 8-1    
  Stevan Petrović 8-1    

 

 

TAKMIČENJA IZ OSTALIH OBLASTI

(TAKMIČENJA KOJA RAZVIJAJU SPOSOBNOSTI, OSOBINE LIČNOSTI,OSTALE VREDNOSTI ZNAČAJNE ZA ŽIVOT)

TAKMIČENJA KOJA NE ULAZE U VREDNOVANJE PRI DODELI DIPLOMA ZA IZUZETAN USPEH/ VUKOVU DIPLOMU

 

OBLAST/KOORDINATOR BROJ UČESNIKA POSTIGNUĆE
„Najbolji učenik“/

“Najurednija učionica“

Nevena Begović sa saradnicima

Svi učenici škole razvoj motivacije, bolji školski uspeh, samoregulisano učenje,podsticajna sredina za učenje,…
„Odeljenjska olimpijada“

Nevena Begović sa saradnicima

65 učenika „znanje je na ceni“
„Ja imam talenat“

Nevena Begović sa saradnicima

37 učenika (3 učenika – pobednici učestvovali u

svečanom programu povodom Dana škole

„Svako može nešto“
Turniri u odbojci

M. Spasojević –M. Lučić

  razvoj sposobnosti i veština,…
Turnir u malom fudbalu-Projekat „Moja škola – moj klub“

M. Spasojević –M. Lučić

više turnira drugo i treće mesto u malom fudbalu
Likovni konkursi „Presveta bogorodica“

 

„Svetosavlje –naše doba“S.Temerinac

 

„Svi smo jednaki i možemo zajedno“

Učitelji u školi u Paragama

 

Pričala mi jedna

gitara“ Vaspitači i učitelji u školi u Paragama

 

 

„Srpske narodne bajke u stripu“

S.Pajić, M. Medovarski

V. Tutorov, učitelji iz Paraga

 

70 učesnika

 

22 učesnika

 

 

Svi učenici 1-4 razreda

 

 

 

 

Sva predškolska deca i učenici 1-4 razreda

učenici 1-4 razreda

 

 

 

deca iz tri  vaspitne grupe,

učenici 1-4 razreda

Anđela Mutavčić-

 druga nagrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predškolci osvojili nagradu:

Milan Brestovački

Dejan Nikolić

Vlada Zetko

 

Nagrađeni učenici-prva nagrada :grupni rad

Milan Brestovački,

Milan Baćanov,

Vlada Zetko

Ivana Danilov

Stefan Šušnica

Dan maternjeg jezika kroz kviz znanja

Dušanka Janjić sa nastavnicima jezika

12 učesnika negovanje maternjeg jezika
Razvoj čitalačke kulture

Pedagog škole,M.Hložan, J.Mučaji

 

Učenici 3-2. 4-1, 4-2 usavršavanje tehnike i razvoj kulture čitanja
Čitalački kviz znanja

J. Ferkova sa bibliotekarima

10 učenika Nagrađeni učenici prva nagrada:Jovana Panin,Jelena Kapetanov, Ilinka Mandić, Marija Pajkanović, Verica Mirkov
Literarni konkurs

Nastavnici srpskog jezika

  Nikolina Milanov –druga nagrada

Ilinka Mandić –

treća nagrada

 

Božićni kviz(pravoslavna v.)

S.Temerinac

12 učenika čuvamo i negujemo veru,..
Takmičenje iz evangeličke veronauke

J.Ferkova

3 učenika

 

čuvamo i negujemo veru,..
Takmičenje „Srbija u prvom svetskom ratu“ S.Faj   Gojko Perišić-prvo mesto

David Fic- drugo mesto

Jovana Zarupski- treće mesto

Takmičenje iz atletike

M.Spasojević- M.Lučić

7 učenika Nikola Đokić- 2 mesto

Isidora Vrsajkov-

 3 mesto

Miona Gašić 3 mesto

Đuro Janković 3 mesto 

 

Prezentacija škole kroz projekat učenika „Dan po dan“republički nivo- Marija Milosavljev ( učenici:Stefan Mandić, Ivana Petković, Jelena Vrekić,Milica Budić)

Prezentacija škole kroz projekat profesionalne orjentacije-Eko zanimanja –proizvođač organske hrane(projektna nastava)- Velizar Leković (4 učenika: Jovana Zarupski,Sofija Popovicki, Miona Gašić, Gojko Perišić)

Takmičenje orača

Đoka Milić

 

2 učenika razvijamo veštine,priprema za budući poziv
Takmičenje u saobraćaju

A. Ninkov, M.Zagorac

5 učenika Aleksandar Petrović-drugo mesto
Vaskršnje igre

S. Temerinac

4 učenika  
100 mladih talenata Južno-bačkog okruga“ 1 učenik Milica Budić – objavljena pesma
„Pišemo pesme“ 1učenik Nikolina Milanov

nagrađena pesma

 

Postignuća verifikovana diplomama:

16 diploma:4 diplome za prvo mesto

6 diploma za drugo mesto

6 diploma za treće mesto

 

 

 

UČENICI KOJI SU POSTIGLI REZULTATE NA

TAKMIČENJIMA U ŠKOLSKOJ 2014/15.GOD.

 

1.DEJANA GOLUBOV

 književna olimpijada : prvo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju, prvo mesto na republičkom takmičenju

biologija: prvo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju, učestvovala  na republičkom takmičenju

fizika: drugo mesto na opštinskom takmičenju i plasman i učešće na okružnom takmičenju

 

2.SOFIJA POPOVICKI

književna olimpijada: prvo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju

biologija: treće mesto na opštinskom takmičenju

hemija: drugo mesto na opštinskom takmičenju

 

3.VERICA MIRKOV

književna olimpijada : prvo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju, treće mesto  na republičkom takmičenju

istorija: treće mesto na opštinskom takmičenju, plasman i učešće na okružnom takmičenju

 

 1. MARTINA ČOBRDA

slovački jezik: prvo mesto na okružnom takmičenju, učestvovala  na republičkom takmičenju

srpski kao nematernji jezik: prvo mesto na okružnom takmičenju, treće mesto na republičkom takmičenju

 

 1. MARTINA MIKSAD

slovački jezik: prvo mesto na okružnom takmičenju, učestvovala  na republičkom takmičenju

srpski kao nematernji jezik : prvo mesto na okružnom takmičenju, učestvovala  na republičkom takmičenju

 

6.BORIS JANKOVIĆ

srpski jezik i kultura : drugo mesto na opštinskom takmičenju, plasman  i učešće na okružnom takmičenju

biologija: treće mesto na opštinskom takmičenju

 

 1. BOJANA ZARUPSKI

srpski jezik i kultura : drugo mesto na opštinskom takmičenju,učešće na okružnom takmičenju

biologija: treće mesto na opštinskom takmičenju

 

8.TEODORA VIDOSAVLJEVIĆ

matematika: pohvala na takmičenju u organizaciji društva „Misliša“

recitovanje: druga nagrada- opštinski nivo

 

 1. MIHAL UŠJAK

matematika: plasman  na okružno takmičenje, učešće na okružnom takmičenju

 srpski kao nematernji jezik: drugo mesto na okružnom takmičenju, učestvovao na republičkom takmičenju

 

10.ALEKSANDRA VREKIĆ

književna olimpijada : prvo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju, učestvovala  na republičkom takmičenju

srpski jezik i kultura : prvo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju, učestvovala na republičkom takmičenju

 

11.MILICA BUDIĆ

književna olimpijada : drugo mesto na opštinskom takmičenju, treće mesto na okružnom takmičenju

 

 1. ANKICA POPIN

matematika: prvo mesto na opštinskom takmičenju, učešće na okružnom takmičenju

 

 1. SOFIJA POPIN

književna olimpijada : drugo mesto na opštinskom takmičenju, učešće na okružnom takmičenju

 

14.NOVAK KAPETANOV

književna olimpijada : treće  mesto na opštinskom takmičenju, učešće na okružnom takmičenju

 

 1. DANIELA NINKOV

matematika: treće mesto na opštinskom takmičenju, učešće na okružnom takmičenju

saobraćaj: drugo mesto na opštinskom nivou

 

16.ILINKA MANDIĆ

srpski jezik i kultura : drugo mesto na opštinskom takmičenju, drugo mesto na okružnom takmičenju,

 

17.NIKOLINA MILANOV

srpski jezik i kultura : treće mesto na opštinskom takmičenju, plasman i učešće na okružnom takmičenju

 

18.JOVANA ZARUPSKI

istorija: treće mesto na opštinskom takmičenju, plasman i učešće na okružnom takmičenju

 

19.GOJKO PERIŠIĆ

istorija: treće mesto na opštinskom takmičenju,  treće mesto na okružnom takmičenju, učestvovao  na republičkom takmičenju

 

20.DAVID FIC

istorija: treće mesto na opštinskom takmičenju, treće mesto na okružnom takmičenju, učestvovao na republičkom takmičenju

 

21.MARKO SUVAČAR

matematika: plasman  na okružno takmičenje, pohvala na okružnom takmičenju

treća nagrada na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

22.ALEKSANDAR PETROVIĆ

matematika: plasman  na okružno takmičenje, učešće na okružnom takmičenju,

pohvala na takmičenju u organizaciji društva „Misliša“

saobraćaj: prvo mesto na opštinskom takmičenju

 

23.MATILDA HLOŽAN

slovački jezik: prvo mesto na okružnom takmičenju

 

24.NENAD BELEGIŠANIN

hemija: treće mesto na opštinskom takmičenju

 

25.STEVAN PETROVIĆ

biologija: treće mesto na opštinskom takmičenju

 

26.MIONA GAŠIĆ

saobraćaj: treće mesto na opštinskom nivou, učešće na okružnom takmičenju

 

27.OGNJEN JANKOVIĆ

biologija: treće mesto na opštinskom takmičenju

 

28.JOVANA KRALJIK

recitovanje: druga nagrada opštinski nivo

 

29.DENIS ALAJBEGOVIĆ

recitovanje: treća nagrada opštinski nivo

 

30.JOVAN VLAOVIĆ

druga nagrada na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

31.MARKO PEŠIĆ

pohvala na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

32.DANILO PROTIĆ

pohvala na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

33.GORAN PRERADOV

 pohvala na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

34.LUKA POPIN

pohvala na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

35.ANGELINA RADOJEV

pohvala na takmičenju u organizaciji matematičkog  društva „Misliša“

 

 

EKIPNO TAKMIČENJE- MALI FUDBAL – 2 mesto na opštinskom takmičenju

 

1.Vesna Popadić

 

2.NikolinaŠijaković

 

3.Danijela Mihajlov
4.Orijana Duraković
5.Daliborka Takarić
6.Vanja Valašek
7.Isidora Vrsajkov
8.Harija Duraković

 

 

 

EKIPNO TAKMIČENJE- ODBOJKA- 1 mesto na opštinskom i 3 mesto na okružnom takmičenju

1.Radovan Mihajlov
2.Roman Cinkocki
3.Vuk Božin
4.Adrian Hložan
5.Uroš Golubov
6.Mihal Ušjak

7. David Fic

 

 

 

 

 

 

 

UPOREDNA ANALIZA UČEŠĆA I  POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA OD 2011-2015.GODINE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PROSVETE I MATEMATIČKOG DRUŠTVA „ARHIMEDES“         

Nivo takmičenja Školska

2010/11 g.

Školska

2011/12. G.

Školska

2012/13. G

Školska

2013/14.

školsko takmičenje 123učesnika 128 učesnika 173učesnika E-139 učenika

29 pred. dece

         
Opštinsko

Takmičenje

96 učesnika

19 diploma

3 nagrade

 

83 učenika

27 diploma

1 pohvala

 

117učešća

34diplome

110 učešća

23 diplome

1 pohvala

         
Okružno

Takmičenje

18 učesnika

2 diplome

1 nagrada

2 pohvala

21 učesnik

6 diploma 1pohvala

međuregionalno

8 učenika

1nagrada

15 učešća

okružno

26 međuokr.

 

9 diploma

24 učešća

 

 

 

8 diploma

         
republičko takmičenje 19 učesnika

„Misliša“

+3 učesnika

Ministarst.

1 diploma

3 nagrade

5 pohvala

2 učesnika 1 učesnik na republič.

finalu

„Misliša“

1 nagrada

6 pohvala

4 učenika

Ministarstvo

28učenika

„Arhimedes“

7 pohvala

 

         
UKUPNO: 22 diplome

7 nagrada

7 pohvala

28 učenika

postiglo rezultate

33 diplome

( 2 grupni rad

11 učesnika)

1 nagrada

2 pohvale

34 učenika sa

Rezultatima

43diplome

1 nagrada

6 pohvala

36 učenika

postiglo rezultate

31 diploma

8 pohvala

28 učenika postiglo rezultate

  školska

2014/15.god.

     
takmičenja školskog nivoa

 

148 učenika      
takmičenja opštinskog nivoa 36 učešća

/26 učenika

33 diplome

 2 diplome-ekipno tak.

     
takmičenja okružnog nivoa 29učešća/

23 učenika

16 diploma,

1 diploma ekipno tak.

1 pohvala

     
Takmičenja

republičkog

nivoa

12 učešća/

8 učenika-Ministarstvo prosvete

3 diplome

28 učenika

“Misliša“

2 nagrade

(druga i treća)

7 pohvala

 

     

 

Ukupno u školskoj 2014/15 godini:  65 postignuća   : 55 diploma – 52 diplome individualno,a 3 diplome ekipno postignuće;  2 nagrade , 8 pohvala

 

Dodatne informacije o realizaciji i postignućima na takmičenjima

Svi učenici i nastavnici, učesnici takmičenja na svečanosti povodom Dana škole u prisustvu gosti/roditelja/kolega/ učenika su nagrađeni, pohvaljeni ili im je uručena Zahvalnica za organizaciju i učešće na takmičenjima.

Svaki učenik koji je ostvario rezultat za prvo, drugo ili treće mesto na takmičenju od opštinskog do republičkog nivoa je nagrađen knjigom. Učesnici republičkog takmičenja prisustovali su i na svečanoj večeri povodom ovog praznika škole.

Nastavnici koji su ostvarili 5 ili više postignuća sa učenicima na takmičenjima u ovoj školskoj godini takođe su nagrađeni knjigom.Marija Milosavljev i Svetlana Faj za 11 postignuća, Radimirka Vuković za 10 postignuća, Anka Ninkov za 8 postignuća iz tri oblasti rada, Natalija Ušjak za 7 postignuća, Katica Gajić za 6 postignuća iz dve oblasti i Velizar Leković za 5 postignuća sa učenicima. 

Pohvalu za postignute rezultate dobili su: Marjena Surovi,Biljana Maljković Ilić,Tajana Jarić, Jasmina Popović, Marija Medarević, Dušanka Janjić,Milovan Zagorac,Milkica Lučić,Miloš Spasojević, Nada Torović, Zdravko Pandurov.

Zahvalnicu za učešće na takmičenjima su dobili svi učenici i nastavnici koji su učestvovali, a u ovoj školskoj godini nisu ostvarili rezultat koji se registruje diplomom.Takođe Zahvalnicu za učešće na više takmičenja i za aktivnost 100 učenika dobila je Stanislava Temerinac. Neveni Begović uručena je Pohvala za organizaciju više takmičenja i angažman svih učenika škole da učestvuju u takmičenjima planiranim kroz rad Zajednice učenika.

Kako bi takmičenja u narednoj školskoj godini bilo još više učitelji Radmila Vještica i Nataša Abadžić su odlučile da primenjuju inegrativnu nastavu. Dodeljena Pohvala za primenjenu inovaciju  predstavlja vetar u leđa za dalji rad.

Po mišljenju direktora škole ukupnim rezultatima škole doprinela je pedagog škole Rajka Čabrilo i nagrađena je knjigom misli 1000 mudraca.

Iskrene čestitke povodom postignutih rezultata pružili su svi prisutni kojima su rezultati prezentovani. Pomenuti rezultati nalaziće se i na sajtu i u letopisu škole.

 

Verujemo u sebe i nadamo se novim uspesima.

 

Predlozi i sugestije za unapređivanje ove oblasti rada:

Ø  U rasporedu 40- časovne radne nedelje uvećati fond sati za pripremu učenika za takmičenja/osloboditi nastavnike koji postižu rezultate sa učenicima drugih poslova

Ø  Ekskurzije učenika organizovati nakon takmičenja(poslednja radna nedelja)

Ø  Predložiti učenicima i njihovim roditeljima da izaberu  najviše dva nastavna predmeta iz kojih će proširivati/produbljivati znanja/postizati rezultate na višim nivoima takmičenja

 

 

 

Takmičenja ispratila i analizu sačinila pedagog škole,

                                                                               Rajka Čabrilo

 

ANALIZA TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI

Takmičenje je vannastavna aktivnost koja se organizuje u cilju vrednovanja i rangiranja znanja, umenja,veština i sposobnosti učenika iz predmeta odnosno oblasti predmeta. Cilj takmičenja/smotri je afirmacija obrazovno-vaspitnog rada,postignuća učenika i podizanje kvaliteta obrazovanja

OBLAST TAKMIČENJA ŠKOLSKO

TAKMIČENJE

OPŠTINSKO

TAKMIČENJE

OKRUŽNO

TAKMIČENJE

REPUBLIČKO

TAKMIČENJE

  ∑-139 učenika ∑-110 ∑- 24-

13 klasik

11spec.t

∑- 4 Ministarstvo

28 „Arhimedes“

         
Košarka   7 učesnika    
         
Veronauka (pravoslavni katihizis)

 

 

Evangeličko-

luteranski vjeronauk

  21.12.2013.

12 učesnika

24.12.2013-

4 učesnika

 

3 učesnika

 

∑- 19 učesnika

   
     

 

   
Matematika razredna nastava

16 učenika

predmetna nastava

28 učenika

razredna nastava

10 učenika

predmetna nastava

10 učenika

 

1 učesnik  
         
 

 

Matematika

 

„Misliša“

       

 

Razredna

nastava

28 učenika

         
Fizika 1 učesnik 1 učesnik 1 učesnik  
         
Književna olimpijada 6 učesnika 6 učesnika

 

1 učesnik

 

1 učesnik
         
Hemija 1o učesnika 4 učesnika

 

2 učesnika  
         
Engleski jezik 6 učesnika 4 učesnika    
         
Ruski jezik 1 učesnik 1 učesnik

 

1 učesnik

 

1 učesnik
         
Srpski jezik i jezička kultura 15 učesnika 8 učesnika 3 učesnika  
         
 

Srpski  kao nematernji jezik

 

2 učesnika

 

 

/

 

2 učesnika

 

 

2 učesnika

         
Biologija 24 učesnika 11 učesnika

 

1 učesnik

 

 
         
Istorija 7 učesnika 5 učesnika učesnika  
         
Geografija 3 učesnika 2 učesnika

 

1 učesnik  
         
Slovački jezik 11 učesnika / 7 učesnika

 

 
         
Računarstvo i

Informatika

13 učesnika

 

/

 

2 učesnika

(regionalno)

 
         
Tehničko i informatičko obrazovanje„

Šta znaš o saobraćaju“

razredna n.- 18 učesnika

predmetna n.-16 učesnika

 

Razredna nastava

6 učesnika

predmetna n.

16 učesnika

   
____________ ____________ _____________ ___________ ______
 

Atletika

   

8 učesnika

 

   
Saobraćaj- spretnost u vožnji bicikla i poznavanje saobraćajnih pravila   učesnika    
         
Poetski konkurs

„Mika.Antić“

(Gimnazija

„20 oktobar“)

  14 učesnika    
         
Likovni konkursi/

Kolonije

  3 učesnika 2 učesnika 29 predškolske dece
         
Takmičenje „najbolji učenik- najuređenija učionica“ svi učenici škole      
         
Likovni konkurs –* u procesu rada je ?     ?

 

 

 

UČENICI/ NASTAVNICI KOJI SU POSTIGLI  REZULTATE  NA  TAKMIČENJIMA U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI

Učenik/nastavnik OPŠTINSKO OKRUŽNO REPUBLIČKO
       
       
PETROVIĆ ALEKSANDAR

(Anka Ninkov)

prvo mesto –

matematika

 

drugo mesto-„Šta znaš o saobraćaju“

   
       
SUVAČAR  MARKO

(Natalija Ušjak)

treće mesto –

matematika

   
       
VUJKOV BRANISLAVA

(Gorana Štrbac)

treće mesto –matematika drugo mesto

matematika

pohvala sa matematičkog

takmičenja

„Misliša“

KRALIK VIKTOR

(Anka Ninkov)

 

MARKO PEŠIĆ

(Natalija Ušjak)

 

JOVAN VLAOVIĆ

(NatalijaUšjak)

 

ALEKSANDAR

VREKIĆ

(Natalija Ušjak)


ANKICA POPIN

(Gorana Štrbac)

 

BORIS JANKOVIĆ

(Gorana Štrbac)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Pohvala sa matematičkog takmičenja

„Misliša“

ANAMARIJA RAČIĆ

(Jasmina Popović)

pohvala –fizika plasman i učešće  
       
POPOVICKI SOFIJA

(Radimirka Vuković)

Biljana Maljković Ilić)

 

prvo mesto –književna olimpijada

 

drugo mesto –hemija

drugo mesto –književna olimpijada

 

plasman i učešće

 

 

 plasman i učešće
       
DANIEL CINKOCKI

(Fatima Ivaz)

treće mesto –ruski jezik treće mesto –ruski jezik plasman  i učešće
       
BELEGIŠANIN NENAD

Biljana Maljković Ilić

Velizar Leković)

 

drugo mesto –

hemija

 

treće mesto –biologija

plasman i učešće  
       
GOLUBOV DEJANA

(Radimirka Vuković

Lidija Damjanović- Marija Medarević)

drugo mesto –

srpski j. i jezička kultura

 

 

drugo mesto –biologija

plasman i učešće

 

 

 

drugo  mesto-biologija

 
       
 

DANGUBIĆ

MILANA

(Dušanka Janjić)

 

drugo mesto

srpski j. i jez.

kultura

 

plasman i učešće

 
       
 

BABIĆ DUŠICA

(Marija Milosavljev)

 

drugo mesto –srpski j. i jez.kultura

 

 

plasman i učešće

 

 
       
GOLUBOV ĐURĐINA

(Velizar Leković)

treće mesto –

biologija

   
       
MIRKOV

VERICA

(Lidija Damjanović

Svetlana Faj)

treće mesto –

biologija

 

treće mesto –istorija

 

 

 

prvo mesto

istorija

 
       
MANDIĆ STEFAN

(Velizar Leković)

treće  mesto –

biologija

   
       
DAVID FIC

(Svetlana Faj)

 

 

Katica Gajić

treće mesto – istorija plasman i učešće

 

 

učešće na takmičenju-srpski kao nematernji jezik

(prvi nivo tak.)

 

 

 

 

plasman

       
MARIJA PETROVIĆ

(B.Spasojević)

treće mesto – geografija    
       
DUŠAN PEJAK

(B. Spasojević)

drugo mesto –

geografija

plasman i učešće  
       
MIHAL UŠJAK

(Katica Gajić)

  drugo mesto – srpski kao nematernji jezik

(prvi nivo tak.)

Plasman
       
MATILDA HLOŽAN

(Marjena Surovi)

  drugo mesto –slovački jezik

(prvi nivo t.)

 
       
MARTINA ČOBRDA

(Marjena Surovi)

  drugo mesto –slovački jezik

(prvi nivo t)

 
       
LJUBICA PEJAK

(Anka Ninkov)

drugo mesto „Šta znaš o saobraćaju“    
       
HARIJA DURAKOVIĆ

(Silvija Gašić)

treće mesto

Šta znaš o saobraćaju“

   
JOVAN MIROSAVLJEVIĆ

(Silvija Gašić)

 

treće mesto

„Šta znaš o saobraćaju“

   
       
       
       
UKUPNO:      
28  učenika diplome za prvo mesto

 

diploma za drugo mesto

 

12 diploma zatreće mesto

 

1 pohvala

 

Ukupno :

23 diplome,

1 pohvala

diploma

za prvo mesto

 

diploma za

drugo mesto

 

diplome za

treće mesto

 

 

 

Ukupno:

8 diploma

???diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pohvala

 

Ukupno:

 ?diploma

7 pohvala

 

 

 

 

 

 

UČENICI KOJI SU POSTIGLI  VIŠE REZULTATA:

(8 učenika)

PETROVIĆ ALEKSANDAR (3r) ( matematika- prvo mesto opštinsko takmičenje , takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“- drugo mesto opštinski nivo)

VUJKOV BRANISLAVA (4r) ( matematika – treće mesto opštinsko, drugo mesto okružno,pohvala republičko takmičenje “Misliša“)

GOLUBOV DEJANA (6r) ( srpski jezik i jezička kultura – drugo mesto opštinsko takmičenje,  biologija- drugo mesto na opštinskom i drugo mesto na okružnom takmičenju )

MIRKOV VERICA (6r) ( biologija treće mesto opštinsko takmičenje, istorija   – treće mesto opštinsko takmičenje, prvo mesto okružno takmičenje )

FIC DAVID (7r) ( istorija – treće mesto opštinsko takmičenje, srpski jezik i jezička kultura- plasman na republičko takmičenje

SOFIJA POPOVICKI (7r) ( književna olimpijada: prvo mesto opštinsko, drugo mesto okružno,…..-republičko; hemija: drugo mesto opštinsko takmičenje

BELEGIŠANIN  NENAD (7r) ( hemija- drugo mesto opštinsko takmičenje, biologija- treće mesto opštinsko takmičenje)

CINKOCKI DANIEL (8r) ( ruski jezik- treće mesto na opštinskom , treće mesto na okružnom i plasman na republičko takmičenje)

v   SVIM  UČENICIMA I NASTAVNICIMA  KOJI SU SE ODLUČILI DA UČESTVUJU NA TAKMIČENJIMA DIREKTOR I PEDAGOG ŠKOLE URUČILI SU ČESTITKE, A OSTALE UČENIKE POZIVALI NA UČEŠĆE..UČENICIMA KOJI SU POSTIGLI REZULTATE URUČIVALI SMO ČESTITKE I DIPLOME  KAKO SU PRISTIZALE OD ORGANIZATORA  NA SKUPU SVIH UČENIKA I NJIHOVIH NASTAVNIKA.. NA PROSLAVI DANA ŠKOLE SVI UČESNICI TAKMIČENJA OD OPŠTINSKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA DOBILI SU ZAHVALNICE(133)  , A 28 UČENIKA KOJI SU POSTIGLI REZULTATE JE NAGRAĐENO SA 39 KNJIGA. SVAKO POSTIGNUĆE JE NAGRAĐENO KNJIGOM .TAKOĐE JE I NASTAVNICIMA URUČENA ZAHVALNICA ZA UČEŠĆE I POSTIGNUĆE NA TAKMIČENJIMA(18) .

 

 

 

 

KVANTITATIVNA ANALIZA

U školskoj  2013/14.godini   29  predškolske dece i

1 3 9  učenika je učestvovalo na takmičenjima

Predškolski pripremni program – polaznici

29 dece je učestvovalo  na republičkom  literarno-likovnom konkursu “Pinokijeve avanture u pesmi i stripu

Razredna nastava: 51 učenik (195učenika) – (26,15%)

drugi razred:        6 (41) učenika       ( 15%)

treći razred:      28 (69) učenika       ( 41%)

četvrti razred:  17(85) učenika         ( 20% )

Predmetna nastava: 88 (223) učenika – (39,46%)

peti razred:     23 učenika      ( 40%  )

šesti razred:  2 3 učenika     (  37%  )

sedmi razred:  22 učenika       (  38 % )

osmi razred:    20učenika        (  44% )

∑-33,25% učenika uključilo se u takmičenja- u prikaz svojih  znanja i umenja

NIVOI POSTIGNUĆA:

   8  dece predškolskog pripremnog programa osvojilo je prvu nagradu na  likovnom konkursu u organizaciji Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš

1 nagrada (bicikl) na takmičenjuiz oblasti saobraćaja u organizaciji AMSS

1 mesto u uličnim trkama-Bačka Palanka (organizacija sportskog saveza)

 

 

 28 učenika i 17 nastavnika – 31 diploma i 8 pohvala- u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke, tehnološkog razvoja – Matematičkog društva“Arhimedes“

( 8 diploma i 7 pohvala – razredna nastava (4 nastavnika),

 23 diplome i 1 pohvalu – predmetna nastava (13 nastavnika))

Pohvala:       1  (fizika),   7 (matematika na razrednoj nastavi) – ukupno 8

Prvo mesto:  2 opštinski nivo , 1 okružni nivo – ukupno 3

Drugo mesto: 9 opštinski nivo, 5 okružni nivo – ukupno 14

Treće mesto: 12 opštinski nivo ,2 okružni nivo – ukupno 14

 

SPECIFIČNA POSTIGNUĆA su :  kroz  nastavu likovne kulture (Zvonko Jelić), pribor za slikanje i diplome (konkursi osnovnih škola)

. Interno takmičenje za izbor najboljeg učenika- najuređenije učionice- koordinator Nevena Begović- David Fic –Mihal Ušjak ( radne navike, bolji rezultati,više znanja, motivacija,…..)

Posebne –„nemerljive“ vrednosti je rad učenika i Marije Milosavljev  na  „Školskom kalendaru sećanja“ i e- formi Školskog lista “Tragovi“ (doprinos razvoju kompetencija (mnogih sposobnosti i znanja) učenika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČESNICI  NA TAKMIČENJIMA IZ VIŠE PREDMETA

/od školskog do republičkog nivoa/  –   56 učenika

1.JOVANA ZARUPSKI*(7r) (književna olimpijada – školsko, srpski jezik i jezička kultura –šklsko,opštinsko, matematika-školsko,opštinsko,istorija –školsko,opštinsko,tehničko i informatičko obrazovanje“Šta znaš o saobraćaju“- školski i opštinski nivo) („Nije neophodno da dostigneš cilj, važno je da se trudiš- ako ne dobiješ danas dobićeš sutra“- Dušan Savić)

2.SOFIJA POPOVICKI (7r) (književna olimpijada – školski, opštinski-okružni –republički nivo, matematika – školski i opštinski,  srpski jezik i jezička kultura– školsko i plasman na opštinsko takmičenje, hemija – školski,opštinski- okružni nivo)

3.DEJANA GOLUBOV  (6r) (matematika – školsko i opštinsko, srpski jezik i jezička kultura – školski ,opštinski i okružni nivo, biologija– školski, opštinski i okružni nivo

 1. VERICA MIRKOV(6r) (matematika- školsko i opštinsko, biologija –školski i opštinski nivo, istorija– školski,opštinski i okružni nivo)

5.ČOBRDA MIROSLAV (8r) (košarka – opštinsko, engleski jezik– školsko i opštinsko,biologija-školsko i opštinsko, računarstvo i informatika – školsko, regionalno , slovački jezik– školsko i okružni nivo)

6DAVID FIC (7r) (biologija– školsko,istorija– školski, opštinski i okružni nivo, hemija-školsko, slovački jezik-školsko, srpski kao nematernjijezik – školsko,okružno i republičko)

7..MARIJA PETROVIĆ (8r) (matematika– školsko ,engleski jezik – školsko i opštinsko, biologija– školsko i opštinsko, geografija – školsko i opštinsko

8.NENAD  BELEGIŠANIN (7r) ( hemija– školski,opštinski i okružni nivo, biologija – školsko,opštinsko takmičenje, računarstvo i informatika– školsko,matematika-školsko)

9.MIHAL  UŠJAK  (7r) (biologija -školsko,opštinsko, srpski kao nematernji jezik okružno i republičko, slovački jezik-školsko,okružno,evangelička veronauka- opštinsko,hemija-školsko, računarstvo i informatika– školsko)

10.STEVAN  PETROVIĆ (7r)  (matematika-školsko, biologija– školsko, opštinsko, hemija-opštinski nivo,računarstvo i informatika– školsko)

11.DUŠAN  PEJAK  (8r) (košarka – opštinsko, geografija–  školski,opštinski i okružni nivo, računarstvo i informatika– školsko)

 1. DANIEL CINKOCKI  (8r) (ruski jezik– opštinsko, okružno,republičko, slovački jezik-školsko,okružno, geografija-školsko

13.MARTINA ČOBRDA (6r) (atletika-opštinsko ,matematika-školsko,opštinsko, biologija-školsko, slovački jezik– školsko,okružno,takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“

14.MARTINA MIKSAD (6r) (matematika- školsko, biologija-školsko, slovački jezik-školsko,okružno, takmičenje u saobraćaju AMSS-a)

 1. EMANUELA NINKOV (6r)(matematika- školsko,opštinsko, biologija-školsko)

16.MILOŠ DOBRIĆ(6r) (matematika-školsko,opštinsko,biologija-školsko )

17.GOJKO PERIŠIĆ  (7r)(matematika-školsko istorija-školsko,opštinsko)

 1. TEODORA GRUJIĆ (8r)(književna olimpijada –školsko,opštinsko,engleski-školsko,takmičenje“Šta znaš o saobraćaju“–školsko,opštinsko.)
 2. NADA VREKIĆ (8r) (književna olimpijada– školsko,opštinsko,engleski j.-školsko
 3. SANJA KRČEDINAC  (8r)(književna olimpijada –školsko,opštinsko, takmičenje“Šta znaš o saobraćaju“-školsko,opštinsko)

21.MILOŠEVIĆ  ŽIVANA (5r) (srpski jezik i jezička kultura– školsko i opštinsko t., biologija-školsko)

22.BABIN DAJANA (8r)( engleski jezik-školsko, hemija – školski nivo)

23.HURAG JOVAN (8r) ( košarka-opštinsko,engleski jezik –školsko i opštinsko, hemija– školsko,računarstvo i informatika– školsko)

24.MIROSAVLJEV MARIJA (5r)(srpski jezik i jezička kultura -školsko, biologija-školsko, takmičenje“Šta znaš o saobraćaju“- školsko, opštinsko, takmičenje u saobraćaju AMSS-a),

25.VUČETIĆ DANIJELA (5r)( srpski jezik i jezička kultura- školsko, biologija– školsko,opštinsko t.)

26.PAJKANOVIĆ  KAJA (6r) (biologija- školsko, istorija– školsko)

27.MUTAVČIĆ ANĐELA (6r) (biologija– školsko, istorija– školsko)

28..GOLUBOV ĐURĐINA (5r)(srpski jezik i jezička kultura -školsko, biologija– školsko opštinsko t.)

29.DANGUBIĆ MILANA (5r) (srpski jezik. i jezička kultura – školsko, opštinsko, okružno t. , biologija – školsko i opštinsko)

 1. ANAMARIJA RAČIĆ (6r)(matematika– školsko,fizika-opštinsko,okružno

31 VLAOVIĆ JOVAN (3r) (veronauka, matematika, matematika“Misliša“

32.NIKOLIĆ  RADOMIR (3r) (veronauka, matematika-školsko, t. „Misliša“)

33.PROTIĆ DANILO  (3r)(veronauka, opštinsko, matematika-“Misliša)

34.PETROVIĆ ALEKSANDAR ( 3r) ( matematika– školsko, opštinsko, takmičenje“Misliša“, takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“

35.PRERADOV  GORAN (3r) veronauka-opštinsko, matematika-„Misliša“)

36.PERIŠIĆ SLAĐANA (3r) (veronauka-opštinsko, takmičenje„Šta znaš o saobraćaju“- školsko

37.PERIŠIĆ MILOŠ (3r) (veronauka– opštinsko, „Šta znaš o saobraćaju –             školsko takmičenje)

38.RADOSAVLJEV JELENA (5r)(matematika –školsko, takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“-opštinsko)

39.SUVAČAR LANA (5r) (matematika –školsko,takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“-  – opštinsko)

40.NINKOV DANIELA (3r) (matematika –školsko takmičenje. , takmičenje. „Misliša“ ,opštinsko takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“)

41.PETKOVIĆ IVANA (6r)( atletika-opštinsko, matematika– školsko i opštinsko ,projekat“Školski kalendar sećanja“- međuregionalni nivo )

 1. MANDIĆ STEFAN (6r) (biologija- školsko,opštinsko,projekat „Školski kalendar sećanja“-međuregionalni nivo)

43.BUDIĆ MILICA (6r) (biologija-školsko,opštinsko, projekat“Školski kalendar sećanja“- međuregionalni nivo)

44.RADOJEV TODOR (8r) (atletika-opštinsko t., projekat „Školski kalendar sećanja“- međuregionalni nivo)

45.POPIN ZORICA (7r) (hemija– školsko, opštinsko, projekat „Školski kalendar sećanja“ – međuregionalni nivo)

46.PEŠIĆ MARKO (3r) (veronauka -opštinsko takmičenje., matematika-školsko,opštinsko,takmičenje“Misliša“

47.SUVAČAR MARKO (3r) (veronauka – opštinsko takmičenje, matematika-školsko,opštinsko takmičenje „Misliša“)

48.VREKIĆ ALEKSDANDAR (3r) (veronauka-opštinsko takmičenje, matematika –školsko,opštinsko, takmičenje „Misliša“ )

49..VREKIĆ ALEKSANDRA (7r) (srpski jezik i jezička kultura-školsko i opštinsko, projekat“Školski kalendar sećanja“)

50.VRSAJKOV  ISIDORA (5r) (srpski jezik i jezička kultura-školsko,opštinsko,takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“- školsko,opštinsko t.)

51.ŽELJKO PERIĆ (7r) ( matematika-školsko i opštinsko, računarstvo i informatika-školsko)

52.DERAJIĆ JOVAN (5r) (atlatika-opštinsko, takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“- školsko, opštinsko)

53.BUDIĆ NEMANJA (5r) (matematika-školsko, biologija-školsko)

54.SEKICKI UROŠ (5r)(matematika-školsko, biologija – školsko)

55.PEJAK FILIP (7r) ( matematika- školsko, hemija– školsko

56..HLOŽAN  MATILDA  (5r) (slovački j. –školsko-okružno, učesnik likovne kolonije i konkursa u organizaciji osnovnih škola)

Napomena: Projekat“Školski kalendar sećanja“ nema takmičarski karakter

 

 

UČESNICI TAKMIČENJA KOJI SU IMALI   UČEŠĆE/ POSTIGNUĆE  NA  ŠKOLSKOM / OPŠTINSKOM /OKRUŽNOM

TAKMIČENJU IZ   JEDNOG NASTAVNOG PREDMETA U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI-

83 učenika i 29 predškolske dece

1.KRALIK  VIKTOR (3r) (matematika- školsko,opštinsko takmičenje,takmičenje „Misliša“)

2.HLOŽAN  ADRIAN (6r) (atletika)

3.BOGOJEVAC  ANĐELA (5r) (atletika)

4.CINKOCKI  IVONA (7r) (računarstvo i informatika- školsko, regionalno)

5.ŠIMON  NIKOLETA (8r) (atletika)

6.BUDIĆ  JELENA (6r) (takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“-školsko,opštinsko)

7.ZELJKOVIĆ  TEODOR (8r) (košarka-opštinsko t.)

8.PISAREV  ALEKSANDAR (8r) (košarka –opštinsko t.)

9.PERIŠIĆ  DRAGOMIR (8r) (košarka opštinsko t.)

10.KEPČIJA  ALEKSANDAR (8r) (košarka opštinsko t.)

11.BUDIĆ  MILORAD (3r) (veronauka)

 1. JANKOVIĆ ĐURO (7r) (atletika-opštinsko)

13.JANKOVIĆ  GOJKO  (7r)  (takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“- školsko,opštinsko)

14.REGELJAC  TAMARA (3r)(veronauka –opštinsko takmičenje)

15.MOMČIČEVIĆ  JOVAN  (5) (takmičenje „Šta znaš o saobraćaju“-školsko,opštinsko)

16.POPIN  LUKA (3r)  (veronauka-opštinsko takmičenje)

17.VREKIĆ  JELENA (6r)  (projekat „Školski kalendar sećanja“)

18.POPIN  MILICA (6r) (projekat“Školski kalendar sećanja“)

19.JOVANOVIĆ  PETAR (3r)(veronauka –opštinsko takmičenje)

20.POPIN  SLAĐANA (6r) (projekat „Školski kalendar sećanja“)

 1. BUDIĆ MILICA (6r) ( projekat „Školski kalendar sećanja“)

22.PAJKANOVIĆ  BRANISLAV (3r) (veronauka-opštinsko takmičenje)

23.PERIĆ  LJUBINKA (3r) (veronauka –opštinsko takmičenje)

24.RADULAŠKI  SLAVKO (3r) (veronauka-opštinsko takmičenje)

25.LAĆARAK  MILICA ( 3r) (matematika- školsko,opštinsko, tak. „Misliša“)

26.VUJKOV  BRANISLAVA (4r)( matematika- školsko, opštinsko, okružno, takmičenje „Misliša“)

27.MAGLOV  LAV (3r) (matematika – školsko takmičenje , t. „Misliša“)

28.PEJAK  LAZAR (2r)(matematika – školsko takmičenje, t. „Misliša“)

29.DOBRIĆ  MARKO (3r) (matematika-školsko t., t. „Misliša“)

30.JANKOVIĆ  BORIS (4r)(matematika-školsko,opštinskot.,t. „Misliša“)

31.PANIN  JOVANA(4r) (matematika-školsko,opštinsko t., t. „Misliša“)

32.POPIN ANKICA (4r)(matematika-školsko,opštinskot.,t. „Misliša“)

33.BOŽIN TODOR (4r) (matematika- t. „Misliša“)

 1. MUTAVČIĆ BORIS (4r)  (matematika- t. „Misliša“)

35.PEJČIĆ  SVETLANA (4r)  (matematika- t. „Misliša“)

36.POPOV  ALEKSANDRA (4)  (matematika –t.“Misliša“)

37.ĐURIĆ  ANĐELA (4r) (matematika – t. „Misliša)

 1. KAPETANOV NOVAK  (7r) ( računarstvo i informatika-školsko)

39.MILIĆ  SRĐAN  (7r)( računarstvo i informatika-školsko)

40.JOKIĆ  STOJAN (8r) (računarstvo i informatika-školsko)

 1. STOJSAVLJEVIĆ MILOŠ (8r) (računarstvo i informatika-školsko)

42.MLADENOVIĆ  BOJAN (8r) ( računarstvo i informatika-školsko)

43.REGELJAC  TEODORA (5r) (matematika- školsko)

44.ČERMAK  MARSELA (5r) (likovni konkursi i kolonije u organizaciji osnovnih šk.)

 1. STRUHAR SARA (5r) (slovački jezik- školsko,okružno)
 2. SUVAČAR PETAR (6r)(„Šta znaš o saobraćaju“-školsko.opštinsko, takm.AMSS

47.REGELJAC  DAVID (6r) (matematika – školsko. opštinsko)

48.GAŠIĆ  MIONA (7r) (matematika- opštinsko)

 1. DAVIDOVIĆ MOMČILO  (5r) („Šta znaš o saobraćaju“-školsko,opštinsko)

50.POPADIĆ  VESNA (7r) (matematika- školsko)

51.ŠIJAKOVIĆ  NIKOLINA  (7r)(matematika- školsko)

52.MANDIĆ  ILINKA (5r) ( srpski jezik i jezička kultura- školsko i opštinsko)

53.KRALJIK  JOVANA (5r) (srpski jezik i jezička kultura-školsko)

54.PAJKANOVIĆ  MARIJA (5r) (srpski jezik i jezička kultura-školsko)

56.TOROVIĆ  NEDA (6r) (srpski jezik i jezička kultura- školsko,opštinsko)

57.PATRIK  FIC (8r) (slovački jezik-školsko)

58.BELJIČKA  LEONTINA (8r)  (slovački jezik-školsko)

 1. MILIĆ NIKOLA (2r) (matematika- „Misliša“)

60.LAZAROV   LUKIJAN  (2r))(matematika –„Misliša“)

61.RADOSAVLJEV  RUŽICA (2r) (matematika –Misliša“)

62.HAKSALIĆ  DENIS (2r) ( matematika –„Misliša“)

63.TEMERINAC  ATANASIJE (2r)  (matematika – „Misliša“)

64.MIKSAD  MARTIN (6r) (evangelički veronauk okružno-(prvi nivo))

 1. CINKOCKI ROMAN (6r) (evangelički veronauk okružno (prvi nivo)
 2. POPIN SOFIJA(7r)  (književna olimpijada-opštiski nivo)

67.MILANOV  BRANISLAV (3r) („Šta znaš o saobraćaju“-opštinsko)

 1. PEJAK LJUBICA (3r) -Šta znaš o saobraćaju“- školsko,opštinsko)

69.VUČETIĆ  DEJANA (3r) („Šta znaš o saobraćaju“- školsko t.)

70.MIRKOV  DARIO (3r) („Šta znaš o saobraćaju“)

71 MILETICKI ALEKSANDRA (3r) („Šta znaš o saobraćaju“)

72.NIČIĆ  IVAN (3r) („Šta znaš o saobraćaju“)

73.POPADIĆ  VASKO  (5r)  („Šta znaš o saobraćaju“)

 1. HANULA IVAN (7r) („Šta znaš o saobraćaju“- školsko ,opštinsko, tak. AMSS-a

75.DURAKOVIĆ HARIJA(4r)  (“ Šta znaš o saobraćaju“školsko,opštinsko)

76.MIROSAVLJEVIĆ  JOVAN (4r) (,,Šta znaš o saobraćaju“šk.,opštinsko)

77.ISAKOV  IVANA (4r) („ Šta znaš o saobraćaju“-školsko)

78.ŠEVIĆ  STEVAN (4r) („ Šta znaš o saobraćaju“ –školsko)

79.MILANOV  NIKOLINA(4r)  („Šta znaš o saobraćaju“-školsko)

80.ZARUPSKI  BOJANA (4r) („Šta znaš o saobraćaju“-školsko)

81.ĐOKIĆ  NIKOLA (4r) („Šta znaš o saobraćaju“-školsko)

82.OSTOJIĆ  NIKOLA (4r)  („Šta znaš o saobraćaju“-školsko

 1. TOŠIĆ STANOJA (7r) ( likovni konkurs u organizaciji osnovnih škola)

 

Predškolska deca: (likovni konkurs u organizaciji Narodne biblioteke- Niš

1.KRALJIK MARGARETA

2.FABOK JANA

3.MEDOVARSKI ALEK

4.RAUZA MIHAEL

5.MIKSAD MILAN

6.BOĆANSKI SARA

7.GALAMBOŠ ALEKSANDRA

8.NINKOV MIHAJLO

9.BUDIĆ ZDRAVKO

10.ŠPROH MATEA

11.KNEŽEVIĆ MILANA

12.PEJAK MILANA

13.BABIĆ BOJANA

14.GRBIĆ NEMANJA

15.LAĆARAK ĐORĐE

16.MARKOVIĆ TARA

17.ŠIJAKOVIĆ NEVENA

18.MILETICKI TEODORA

19.BAĆANOV TAMARA –  grupni rad – prvo mesto –

20.JANKOV GORDANA

21.JOVANOVIĆ MIĆA

22.JOVIĆ MITAR

23.JOVIĆ IGOR

24.ĐURIĆ BORISLAV

25.BABIĆ NEMANJA

26.PROTIĆ MIHAJLO

27.RADOJEV ANASTASIJA

28.STANKOV MIA

29.NIKOLIĆ DUNJA       

Legenda: Crvena boja – postignut uspeh na takmičenju

 

UPOREDNA ANALIZA UČEŠĆA UČENIKA I NJIHOVIH POSTIGNUĆA OD 2010/11 DO 2013/14 GODINE

 Nivo takmičenja Školska

2010/11 g.

Školska

2011/12. G.

Školska

2012/13. G

Školska

2013/14.

Školska takmičenja 123učesnika 128 učesnika 173učesnika E-139 učenika

29 pred. dece

         
Opštinska

takmičenja

96 učesnika

19 diploma

3 nagrade

 

83 učenika

27 diploma

1 pohvala

 

117učešća

34diplome

110 učešća

23 diplome

1 pohvala

         
Okružna takmičenja 18 učesnika

2 diplome

1 nagrada

2 pohvala

21 učesnik

6 diploma 1pohvala

međuregionalno

8 učenika

1nagrada

15 učešća

okružno

26 međuokr.

 

9 diploma

24 učešća

 

 

 

8 diploma

         
Republička takmičenja 19 učesnika

„Misliša“

+3 učesnika

Ministarst.

1 diploma

3 nagrade

5 pohvala

2 učesnika 1 učesnik na republič.

finalu

„Misliša“

1 nagrada

6 pohvala

4 učenika

Ministarstvo

28učenika

„Arhimedes“

7 pohvala

 

         
UKUPNO: 22 diplome

7 nagrada

7 pohvala

28 učenika

postiglo rezultate

33 diplome

( 2 grupni rad

11 učesnika)

1 nagrada

2 pohvale

34 učenika sa

Rezultatima

43diplome

1 nagrada

6 pohvala

36 učenika

postiglo rezultate

31 diploma

8 pohvala

28 učenika postiglo rezultate

 

 

Fizički gledano  naša škola predstavlja malu školu, ali po duhu i energiji smo veliki jer se vodimo saznanjem :

“ ČOVEK JE VELIKI ONOLIKO KOLIKO DELA STVARA“

Čestitamo roditeljima na vaspitanju i usmeravanju dece ka uspehu, učenicima   na postignuću,  nastavnicima što su povezali volju deteta/učenika i sva svoja znanja i umenja i postigli ovavakav godišnji rezultat na takmičenjima.

Zahvaljujući ovakvom opredelenju  mi danas možemo biti izuzetno ponosni jer ćemo se zahvaliti 168 –ro dece koji su predstavljali našu školu  u bližem i daljem okruženju. Ponosni smo  i iz još jednog razloga jer smo dobili upravo ovih dana prvog doktora nauka – Nebojšu Stilinovića  (doktor farmaceutskih nauka). U tom pravcu su se usmerila još naša dva nekadašnja  učenika – Strahinja Kovačević (doktor tehnoloških nauka) i  Milica Ostojić ( lekar-radiolog). Ponosni smo na njih i njihove rezultate, takođe i na sve Vas. Otuda Vas pozivamo da u idućoj školskoj godini postanete đaci koji ćete učestvovati  na takmičenjima, đaci koji će dobiti  diplomu i nagradu, postati đaci generacije.

Put do uspeha je dug ali nije nemoguć. Svi uspešni ljudi su pre svega ljudi koje krasi trud i zalaganje.

I sva velika imena  nauke, sporta, kulture, umetnosti su doživljavala/doživljavaju uspone i padove kroz svoj životni razvoj otuda svi oni koji nisu bili uspešni u ovoj godini nemojte se razorarati, idemo dalje, idemo ka pobedi –uspehu. Na vrhu ima mesta – čekamo Vas

ČESTITAMO SVIMA NA UČEŠĆU I POSTIGNUĆU!

Praćenjem takmičenja i analizom učeničkih postignuća bavila se pedagog škole, Rajka Čabrilo

 

ANALIZA TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE U SAOBRAĆAJU – BICIKLIZAM

( 4 učesnika)

22.09.2012.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-2  

 

Milovan Zagorac

Petar Suvačar 1. mesto (osvojen bicikl)
VI-2 Ivan Hanula  
VII-2 Zoran Jovanović  
VIII-1 Mihael Miksad 2. mesto

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE U ATLETICI , 19.10.2012.  

(17 učesnika, 1 plasman- 2 mesto)

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
  Lučić Milkica Ubavin Radivoj  
  Vrekić Alekdsandra  
  Budić Joca  
  Šimon Nikoleta  
  Grigorijevi Milan  
  Panin Milan  
  Nikolić Đorđe  
  Popin Milica  
 

 

Hložan Adrian  
  Miksad Martina  
  Takarić Daliborka  
  Spasojević Miloš Popovicki Sofija  
  Hrnjez Aleksandar  
  Janković Đuro 2 mesto
  Belička Leontina  
  Mileticki Tijana  
  Sarajlić Slađana  

 

 

OPŠTINSKO PRVENSTVO U ODBOJCI

( 8 učesnica)

OŠ “Vuk Karadžić” Bačka Palanka

08.02.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VIII1 Miloš Spasojević

 

Tijana Mileticki

 

 

Rezultat nije postignut

VIII2 Dušica Kosić

 

VIII2 Jovana Vladisav

 

VIII1 Slađana Sarajlić

 

VII1 Nikolina Popov

 

VII1 Dijana Radišić

 

VII2 Nevena Šijan

 

VIII1 Aldina Vajnman

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE U FUDBALU

(9 dečaka)

( 05.03. 2013.)

Učenici 6 – 7 razreda nastavnik Srđan Milić Rezultat nije postignut
  Lučić Milkica Joca Budić  
  Milan Grigorijević  
  Gojko Janković  
  Filip Oliver  
  Radoslav Popin  
  Novak Kapetanov  
  Denis Kovačević  
  Dejan Stanković  

 

 

BOŽIĆNI KVIZ IZ VERONAUKE

(ekipno takmičenje), 8 učesnika

OŠ “Ratko Pavlović Ćićko – Ratkovo”,22.12.2012.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
 

 

III4

 

 

 

Stanislava Temerinac

-Aleksandar Temerinac

-Boris Janković

-Jovana Panin

-Branislava Vujkov

5. mesto
 

 

III4

-Dragan Nikolić

-Kristina Gnjatić

-Vuk Grujić

-Natalija Paroški

6. mesto

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE

(8 učesnika)

30.01.2013.

Učenici označeni  boldovano su se kandidovali za dalje takmičenje.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VI2 Jasmina Popović Sofija Popovicki 98
VI2 Jovana Zarupski 84
VI1 Stevan Petrović 66
VI3 Nenad Belegišanin 41
VI3 Zorica Popin 11
VI3 Dragana Nikolić 6
VII1 Marija Petrović 32
VIII3 Melanija Popin 80 (od maks. 100)

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE

(6 učesnika)

09.02.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VI1  

 

Jasmina Popović

Stevan Petrović 20 bodova
 

VI2

Sofija Popovicki 33 boda
Jovana Zarupski 15 bodova
VI3 Nenad Belegišanin 7 bodova
VII1 Marija Petrović 1 bod
VIII3 Melanija Popin 12 bodova

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

( razredna nastava 3 učenika, predmetna nastava 26 učesnika)

02.02.2013.

Napomena: Učenici čija su imena boldovana – prijavljeni su za učešće na opštinskom takmičenju.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
 

IV2

 

Milana Pandurov

Đurđina Golubov 80 bodova
Danijela Vučetić 40 bodova
Milana Dangubić 20 bodova
 

 

V1

 

 

 

Biljana Radošević

Martina Čobrda 44 boda
Martina Miksad 40 bodova
Neda Torović 32 boda
Kata Pajkanović 17 bodova
Anđela Mutavčić 21 bod
 

V2

 

Zdravko Pandurov

Dejana Golubov 98 bodova
Verica Mirkov 70 bodova
Emanuela Ninkov 46 bodova
 

 

V3

 

 

Milana Glumac

Miloš Dobrić 62 boda
David Regeljac 60 bodova
Ivana Petković 30 bodova
Anamarija Račić 19 bodova
 

VI1

 

Zdravko Pandurov

David Fic 51 bod
Mihal Ušjak 38 bodova
Stevan Petrović 34 boda
 

VI2

 

 

Biljana Radošević

Jovana Zarupski 60 bodova
Sofija Popovicki 58 bodova
Miona Gašić 56 bodova
Željko Perić 20 bodova
VI3 Milana Glumac Nenad Belegišanin 49 bodova
 

VII1

 

Zdravko Pandurov

Marija Petrović 24 boda
Danijel Cinkocki 7 bodova
 

VII2

 

Biljana Radošević

Nevena Šijan 10 bodova
Dajana Babin 5 bodova
VIII2 Zdravko Pandurov Predrag Siljanoski 6 bodova
VIII3 Milana Glumac Milan Panin 20 bodova

 

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

( 3 učenika sa razredne i 9 učenika sa  predmetne nastave)

02.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
 

IV2

 

 

Milana Pandurov

Đurđina Golubov 49
Danijela Vučetić 40
Milana Dangubić 70
 

V2

 

 

Zdravko Pandurov

Dejana Golubov 1 mesto,   95
Verica Mirkov 66
Emanuela Ninkov 3 mesto,            79b.
V3

 

Milana Glumac Miloš Dobrić 20
David Regeljac 40
 

VI2

 

 

Biljana Radošević

Jovana Zarupski 18
Sofija Popovicki 3 mesto 64b.
Miona Gašić 8
VI3 Milana Glumac Nenad Belegišanin 0

 

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

( 3 učesnika, 1 diploma)

SOFIJA POPOVICKI (6r) , 3 mesto na okružnom takmičenju

GOLUBOV DEJANA( 5r), EMANUELA NINKOV (5r)

 

 

ARHIMEDESOVO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE  

( na nivou Srbije)

međuokružno takmičenje,  9186 učesnika drugog i 8556 učesnika trećeg razreda

Razred Nastavnik Učenik Postignut rezultat
2-2 Ninkov Anka Petrović Aleksandar mah 60 b.,PRVA NAGRADA, pl. na republičko t.
    Kralik Viktor 33 b.
    Laćarak Milica 40 b.
    Perić Ljubinka 25 b.
    Perišić Slađana 34 b.
2-4 Ušjak Natalija Vlaović Jovan pohvala, 51 b.
    Mirosavljev Marija 25 b.
    Vrekić Aleksandar pohvala, 50 b.
    Pešić Marko pohvala, 51 b.
    Dobrić Marko 45 b.
    Suvačar Marko 45 b.
3-4 Gorana Štrbac Janković Boris pohvala, 85 b.
    Vujkov Branislava pohvala, 80 b.
    Popin Ankica pohvala, 76 b.
    Panin Jovana 67 b.
    Grujić  Vuk 61 b.
4-2 Pandurov Milana Vučetić Danijela 63 b.
    Dangubić Milana 63 b.
    Golubov Đurđina 48 b.

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ HEMIJE 

(15 učenika)

18.02.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VII-3  

 

 

 

 

Biljana Maljković Ilić

Jelena Petković 70
VII-1 Danijel Cinkocki 65
VII-1 Marija Petrović 53.5
VII-3 Aleksandra Panin 48
VII-1 Miroslav Čobrda 42.5
VII-2 Jovan Hurag 41
VII-3 Nada Vrekić 35
VII-1 Patrik Fic 18
VIII-3 Melanija Popin 61.5
VIII-3 Lazar Sekicki 43
VIII-3 Rajka Regeljac 26
VIII-2 Jelena Milovanović 22
VIII-1 Andreina Marković 15.5
VIII-1 Predrag Siljanoski 15
VIII-1 Igor Vasić 9.5

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ HEMIJE

( 7 učenika, 3 diplome i 1 pl. na okr, t.)

10.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VII-3  

 

Biljana Maljković Ilić

Jelena Petković 50
VII-1 Danijel Cinkocki 65
VII-1 Marija Petrović 67
VII-3 Aleksandra Panin 61
VIII-3 Melanija Popin 2 mesto, 63b.
VIII-3 Lazar Sekicki 3 mesto, 62b.
  Nada Vrekić 3 mesto,73b. plasman na okr t.

 

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ HEMIJE

( 1 učesnik)

NADA VREKIĆ,(7r) bez plasmana na okružnom takmičenju

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE

( 3 učenika)

14.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
8 -2  

Biserka Spasojević

Pavle Pejak 76 b.
  Veljko Perić 74 b.
  Milorad

Stojsavljević

66 b.

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE

( 3 učenika, 1 diploma)

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
8 -2  

Biserka Spasojević

Pavle Pejak  
  Veljko Perić 3 mesto
  Milorad

Stojsavljević

 
       

 

 

KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – ŠKOLSKO TAKMIČENJE

( 3 učenika)

01.02.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
 

VIII3

 

Marija Milosavljev

Jovana Bogojevac 14.5 bodova
Rajka Regeljac 16 bodova
Sanja Kilinger 17.5 bodova

 

 

KNJIŽEVNA OLIMPIJADA – OPŠTINSKO TAKMIČENJE

( 3 učenika)

OŠ “Prva Vojvođanska brigada” Novi Sad

09.02.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
 

VIII3

 

Marija Milosavljev

Jovana Bogojevac 14 bodova
Rajka Regeljac 12 bodova
Sanja Kilinger 7 bodova

 

 

 

MEĐUŠKOLSKI PROJEKAT ( 25 škola Srbije);

(7 učesnika, učenika 8-3 razreda)

(izrada godišnjeg kalendara opšteobrazovnih i opštekulturnih događaja- elektronska forma)

Nastavnik :

MARIJA MILOSAVLJEV

 

Učenici:

JOVANA BOGOJEVAC,  

ĐORĐE NIKOLIĆ,  

NENAD DUŠANIĆ, 

MELANIJA POPIN,

MILAN PANIN,  

LAZAR SEKICKI,  

RAJKA REGELJAC

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

(11 učesnika, 8 učenika se plasiralo za opštinsko takmičenje)

26.02.2013.

Napomena: učenici koji su se plasirali za dalje takmičenje označeni  boldovano

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-2 Radimirka Vuković Dejana Golubov 19
V-1 Neda Torović 17
VI-3  

Marija Milosavljev

Aleksandra Vrekić 17
VI-3 Sofija Popin 14
VI-2  

Radimirka Vuković

Jovana Zarupski 13
VI-2 Sofija Popovicki 12
VI-1 Radimirka Vuković Stevan Petrović 11
VI-3 Marija Milosavljev Novak Kapetanov 8
VI-2 Radimirka Vuković Miona Gašić 6
VII-1  

Dušanka Janjić

Marija Petrović 15
VII-2 Dajana Babin 10

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

(7 učesnika, 4 učenika osvojila diplome, a 3 učenika i plasman na okružno takmičenje)

03.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-2  

Radimirka Vuković

Dejana Golubov 2 mesto –17 b.
V-1 Neda Torović 3 mesto –16 b.
VI-3 Marija Milosavljev Aleksandra Vrekić 2 mesto –18 b.
VI-2  

Radimirka Vuković

Sofija Popovicki 3 mesto –15 b.
VI-2 Jovana Zarupski 14
VI-3 Marija Milosavljev Sofija Popin 12
VII-1 Dušanka Janjić Marija Petrović 6

 

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

(3 učesnika i 3 diplome osvojene)

13.04.2013.

DEJANA GOLUBOV (5-2r), 2 mesto na okružnom takmičenju (17 b.)

NEDA TOROVIĆ (5-1r), 2 mesto na okružnom takmičenju (17 b.)

ALEKSANDRA VREKIĆ (6-3r), 2 mesto na okružnom takmičenju (17 b.

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA KAO NEMATRNJEG

( nije bilo učesnika)

17.02.2013.

 

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
       
       

 

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ SLOVAČKOG JEZIKA

( 7 učenika, 5 učenika se plasiralo na dalje takmičenje)

22.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-1  

 

Marjena Surovi

Martina Čobrda 17
V-1 Martina Miksad 16,5
VI-1 Mihael Ušjak 15
VI-1 David Fic 8
VII-1 Danijel Cinkocki 15
VII-1 Miroslav Čobrda 12,5
VII-1 Patrik Fic 7,5

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ SLOVAČKOG JEZIKA

(5 učenika, 1 diploma)

(prvi rang takmičenja nakon školskog takmičenja)

22.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-1  

 

Marjena Surovi

Martina Čobrda 15,5
V-1 Martina Miksad 17,5b., 2 mesto okr. t.
VI-1 Mihael Ušjak 10
     
VII-1 Danijel Cinkocki 9,5
VII-1 Miroslav Čobrda 7
     

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

(27 učenika, 18 učenika plasiralo se na opštinsko takmičenje )

22.02.2013

Napomena: učenici koji su se plasirali  na opštinsko  takmičenje označeni su boldovano

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-2 Marija Medarević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velizar Leković

 

Dejana Golubov 92
V-1 Neda Torović 91
V-2 Verica Mirkov 88
V-3 Stefan Mandić 78
V-3 Miloš Dobrić 78
V-1 Anđela Mutavčić 73
V-1 Martina Čobrda 72
V-1 Kata Pajkanović 67
V-1 Martina Miksad 58
V-3 Milica Popin 55
V-3 Milica Budić 54
VI-1 Mihal Ušjak 54
VI-1 Stevan Petrović 52
VI-3 Nenad Belegišanin 49
VI-3 Dejan Stanković 48
VI-1 David Fic 48
VI-3 Zorica Popin 46
VI-2 Gojko Perišić 40
VI-3 Gojko Janković 39
VII-3 Teodora Grujić 98
VII-2 Jovan Hurag 50
VII-2 Dušan Pejak 40
VII-2 Dajana Babin 37
VIII-3 Jovana Bogojevac 96
VIII-3 Lazar Sekicki 70
VIII-1 Igor Vasić 45
VIII-3 Branislava Kovačević 44

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

(18 učenika – 11 diploma osvojeno i 5 plasmana na okružno takmičenje)

03.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
V-2  

Marija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velizar Leković

 

Dejana Golubov 2 mesto, pl. na okr.t.
     
V-2 Verica Mirkov 3 mesto,
V-3 Stefan Mandić 2 mesto, pl. na okr. t.
V-3 Miloš Dobrić 3 mesto
V-1 Anđela Mutavčić 3 mesto
     
     
     
     
     
  Mihal Ušjak 3 mesto
VI-1 Stevan Petrović 2 mesto, pl. na okr.t.
VI-3 Nenad Belegišanin 3 mesto
VI-3 Dejan Stanković 3 mesto
VI-1 David Fic 2 mesto, pl. na okr. t.
     
     
     
VII-3 Teodora Grujić 98
VII-2 Jovan Hurag 50
VII-2 Dušan Pejak 40
VII-2 Dajana Babin 37
VIII-3 Jovana Bogojevac 96
VIII-3 Lazar Sekicki 2 mesto,pl.  na okr.t.
VIII-1 Igor Vasić 45
VIII-3 Branislava Kovačević 44

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

(5 učenika, 2 diplome osvojene)

14.04.2013.

Nastavnici: Medarević  Marija, Leković Velizar

Učenik: DEJANA GOLUBOV (5r)  2 mesto

LAZAR SEKICKI( 8r) 3 mesto

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

( 6 učenika., 3 učenika se plasirala na opštinsko takmičenje)

14.02.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VIII-2 Nevena Begović Teodora Gašić 34
VIII-3 Snežana Kljakić Nenad Dušanić 33
VIII-1 Nevena Begović Igor Vasić 32
VIII-3 Snežana Kljakić Đorđe Nikolić 30
VIII-3 Branislava Kovačević 23
VIII-3 Jovana Bogojevac 20

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

( nema postignuća)

10.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VIII-2 Nevena Begović Teodora Gašić 26
VIII-3 Snežana Kljakić Nenad Dušanić 25
VIII-1 Nevena Begović Igor Vasić 19

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ RUSKOG JEZIKA 4 uč.

( nije bilo zadovoljavajućih rezultata za opštinsko takmičenje)

04.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VIII-3  

 

Marija Keravica

Sanja Kilinger  
VIII-3 Melanija Popin  
VIII-1 Igor Vasić  
VIII-1 Mihael Miksad  

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ RUSKOG JEZIKA,

(nijedan učenik  nije učestovao)

10.03.2013.

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ ISTORIJE

(21 učenik, 4 plasmana na opš. t.)

14.03.2013.

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
5 razred, mah 62 b. Svetlana Faj Verica Mirkov 59b.
    Dejana Golubov 54b.
    Anđela Mutavčić 52b.
    Martina Čobrda 41b.
    Vuk Božin 37b.
    Kata Pajkanović 36b.
    Nemanja Ninkov 36b.
    Neda Torović 33b.
    Emanuela Ninkov 31b.
    Vladimir Petrović 31b.
    Marija Rogulja 26b.
    Anamarija Račić 24b.
    Petar Suvačar 22b.
    Daliborka Takarić 20b.
    Danijela Dešić 16b.
6 razred, mah 62 b.   Gojko Perišić 50b.
    David Fic 4ob.
    Filip Pejak 23b.
7 razred, mah 62 b.   Marija Pejak 44b.
    Miroslav Čobrda 30b.
    Daniel Cinkocki 19b.
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ ISTORIJE

( 4 učenika, 3 diplome osvojene).

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
5 razred Svetlana Faj Verica Mirkov 3 mesto, pl. na okr.t.
    Dejana Golubov 3 mesto, pl. na okr.

 

6 razred   Gojko Perišić 2 mesto, pl. na okr.

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ ISTORIJE  

(3 učenika 1diploma)

VERICA MIRKOV ( 5r)  ,3 mesto na okružnom takmičenju

DEJANA GOLUBOV /5r),

GOJKO PERIŠIĆ (6r) ,

 

 

ŠKOLSKO  TAKMIČENJE IZ SAOBRAĆAJA

(39 učesnika, 12 plasmana na opštinsko takmičenje, 4 učenika sa razredne a 8 učenika sa predmetne nastave),

18.03.2013.

Razred Nastavnik Učenik Postignuće
2 Ana Ninkov Petrović Aleksan. plasman na opš.t
    Ninkov Danijeli plasman na opš. t.
4 Milana Pandurov Mirosavljev M. plasman na opš.t
    Popovicki Nikoli plasman na opš. t.
5 Milovan Zagorac Pajkanović Kata plasman na opš. t
5   Čobrda Martina plasman na opš. t
5   Suvačar Petar plasman na opš.t
5   Šijaković Nemanja plasman na opš. t.
5   Vuk Božin  
6   Popovicki Sofija plasman na opš. t
6   Jovana Zarupski plasman na opš.t.
6   Hanula Ivan plasman na opš. t.
8   Predrag Siljanoski  
8   Miksad Mihael plasman na opš. t.
7   Dušan Pejak  
8   Lazar Vladisav  
7   Jovan Hurag  
7   Leontina Belička  
7   Zoran Jovanović  
7   Roman Cinkocki  
5   Jovan Milanov  
7   Teodor Zeljković  
7   Marija Petrović  
7   Dajana Babin  
7   Miroslav Čobrda  
7   Danijel Cinkocki  
8   Tijana Mileticki  
7   Darko Kolar  
7   Emilija Vasiljev  
8   Milan Protić  
8   Aldina Vajman  
7   Ingrida Makan  
8   Tijana Stankov  
8   Agica Valašek  
8   Sanja Šević  
6   Miona Gašić  
5   Neda Torović  
8   Igor Vasić  
5   Martina Miksad  

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ SAOBRAĆAJA

12 učesnika ,4 diplome

(21.04.2013.),

Razred Nastavnik Učenik Postignuće
2 Anka Ninkov Aleksandar Petrović 1 mesto opštinsko

takmičenje.

    Danijela Ninkov 2 mesto  na opštinskom t.
4 Milana Pandurov Marija Mirosavljev 1mesto na opštinskom t.
    Nikola Popovicki 2 mesto na opštinskom t.
5 Milovan Zagorac Petar Suvačar  
6   Jovana Zarupski  
6   Sofija Popovicki  

 

 

6   Ivan Hanula  
5   Kata Pajkanović  
5   Nemanja Šijaković  
5   Martina Čobrda  
8   Mihael Miksad  
       
       

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE I RAČUNARSTVA( nije organizovano)

Razred Nastavnik  

Učenici

Postignut rezultat na takmičenju
       
       

 

UČEŠĆA UČENIKA NA SVIM NIVOIMA TAKMIČENJA

( školsko-opštinsko- okružno-republičko takmičenje)

ŠKOLSKO OPŠTINSKO OKRUŽNO REPUBLIČKO
fizika -8 uč. fizika -6 uč.
matematika,r.n.  3 učenika matematika, razredna nastava 3 uč.    
matematika p.n.

26 učenika

matematika, predmetna nastava 9 uč. matematika

predmetna nastava 3 uč.

 
hemija 15 uč. hemija 7 uč. hemija, 1uč.  
geografija 3 uč geografija 3    
srpski j. –književnost,3u. srpski  j. –književnost 3 uč.    
srpski j. –lingvistika 11učenika srpski j.- lingvistika 7u. srpski j. – lingvistika  3 učenika  
biologija 27 uč biologija 18 u. biologija, 5 učenika  
slovački j.7uč. *slovački j. 5u.    
engleski j. 6uč. engleski j. 3u.  
ruski j. 4 uč.  
istorija 21 uč. istorija 4 uč. istorija 3 uč.  
  biciklizam 4u    
  veronauka 8uč.    
  atletika 17 uč.    
  odbojka 8 uč.    
saobraćaj, 39 učenika saobraćaj (12učenika : razredna nastava 4učenika; predmetna n.8 učenika  

 

 

 

 

 

 

međuokruž.

takmičenja

(Srbija):

 
    Arhimedesovo

takmičenje 19 učenika

(1o(2r)+5(3r)+4(4r))

Arhimedesovo

takmičenje

1 učenik

    elektronska

izrada kalendara, 7u

 
173 učenika –školsko tak. 117 učenika opštinsko tak. okružno 15 učešća tj. 11 učenika (1 uč. na 4, a 1uč. na 2 takmičenja) republičko tak. 1 učenik
     

međuokružno 26 učenika

 

 

 

 

REZULTATI TAKMIČENJA  PO PREDMETIMA

BIOLOGIJA –

11 DIPLOMA NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 5 PLASMANA / UČEŠĆA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, 2 DIPLOME NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,( LEKOVIĆ VELIZAR (8 diploma na opštinskom takmičenju, 4 plasmana na okružno takmičenje i 1 diploma na okružnom takmičenju), MARIJA MEDAREVIĆ (3 diplome na opštinskom takmičenju, 1 plasman i 1 diploma  na okružnom takmičenju)

 

MATEMATIKA –

11 REZULTATA ( 7 rezultata sa razredne nastave – 4 rezultata sa predmetne nastave). 3 DIPLOME SA OPŠTINSKOG TAKMIČENJA, 3 PLASMANA NA OKRUŽNO TAKMIČENJE,    1 DIPLOMA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU, PRVA NAGRADA I 6 POHVALA NA ARHIMEDESOVOM TAKMIČENJU I JEDNO UČEŠĆE NA REPUBLIČKOM ARHIMEDESOVOM TAKMIČENJU ( A.NINKOV, prva nagrada i učešće na republičkom takmičenju,  NATALIJA UŠJAK, 3 pohvale, GORANAŠTRBAC, 3 pohvale,  ZDRAVKO PANDUROV, 2 diplome na opštiskom i 2 učešća na okružnom, B.RADOŠEVIĆ, 1 diploma na opštinskom i 1 diploma na okružnom takmičenju)

 

SRPSKI JEZIK – 

4 DIPLOME NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 3 PLASMANA NA OKRUŽNO TAKMIČENJE,  3 DIPLOME NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU ( R.VUKOVIĆ, 3 diplome na opštinskom, 2 plasmana na okružno i 2 diplome na okružnom takmičenju, M.MILOSAVLJEV, 1 diploma na opštinskom i 1 diploma na okružnom takmičenju, učesnik  na takmičenjima iz tri oblasti ( književnost, lingvistika, elektronsko učenje/  na nivou Srbije među 25 škola sa 7 učesnika)

 

ISTORIJA –

3 DIPLOME NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU, 3 PLASMANA NA OKRUŽNO TAKMIČENJE,  1 DIPLOMA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

HEMIJA –

3 DIPLOME NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU I 1 PLASMAN / UČEŠĆE NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

GEOGRAFIJA –

1 DIPLOMA NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU

 

SAOBRAĆAJ( SEPTEMBARSKO TAKMIČENJE U BICIKLIZMU) –

1 DIPLOMA ZA 1 MESTO SA NAGRADOM (bicikl), 2 MESTO  NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU  , aprilsko takmičenje: 2 prva i 2 druga mesta –učenici mlađeg školskog uzrasta(2-2 i 4-2 razred- ANKA NINKOV I MILANA PANDUROV

 

ATLETIKA –

1 DIPLOMA NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU( MILOŠ SPASOJEVIĆ)

 

SLOVAČKI JEZIK 

1 DIPLOMA – DRUGO MESTO  NA PRVOM RANGU TAKMIČENJA

 

EKIPNO TAKMIČENJE U ORGANIZACIJI CRVENOG KRSTA NA TEMU:

“RAZVOJ I ZDRAVLJE ADOLESCENATA” – KVIZ TAKMIČENJE NA OPŠTINSKOM NIVOU , 1DIPLOMA, 3 UČENICE 8 RAZREDA) ,

 

 

Svim nastavnicima koji su sa učenicima pokazali rezultate na takmičenjima dodeljene su Zahvalnice za učešće i postignuće na takmičenjima na svečanosti povodom Dana škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARNA ANALIZA UČENIČKIH POSTIGNUĆA

Ø  JEDAN UČENIK, UČESNIK JE  4 TAKMIČENJA IZ 4 PREDMETA I OSVOJIO 4 DIPLOME NA OPŠTINSKOM, TAKMIČENJU;  4 PLASMANA NA OKRUŽNO TAKMIČENJE I 2 DIPLOME NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU,UKUPNO 6 DIPLOMA

 

Ø  4 UČENIKA UČESTVOVALA  IZ DVA PREDMETA NA TAKMIČENJIMA, 3 UČENIKA  OSVOJILA  PO 3 DIPLOME, A JEDAN UČENIK 2 DIPLOME

 

Ø  31 UČENIK UČESTVOVAO NA TAKMIČENJIMA IZ JEDNOG PREDMETA.

29 UČENIKA OSVOJILO PO 1 DIPLOMU , A 2 UČENIKA PO DVE DIPLOME- JEDNU NA OPŠTINSKOM , A JEDNU NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU

 

7 UČENIKA SA RAZREDNE NASTAVE POSTIGLO JE REZULTAT NA TAKMIČENJU IZ MATEMATIKE U ORGANIZACIJI ARHIMEDESA . ČETIRI UČENIKA DRUGOG RAZREDA POSTIGLO JE REZULTAT MEĐU 9186 TAKMIČARA SA TERITORIJE SRBIJE. JEDAN OD NJIH JE OSVOJIO PRVU NAGRADU I PLASIRAO SE NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE, A TRI UČENIKA SU DOBILA POHVALE. TAKOĐE TRI UČENIKA TREĆEG RAZREDA NA TAKMIČENJU MEĐU 8556 UČESNIKA  OSVOJILI SU POHVALE.

 

Ø  11 UČENIKA  PLASIRALO SE NA OKRUŽNA TAKMIČENJA, A JEDAN UČENIK NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE

 

Ø Od 15 učešća na okružnim takmičenjima (1 učenik učestovao na 4 okružna takmičenja, a jedan na dva okružna takmičenja) 6 učenika je postiglo rezultat – osvojeno 7 diploma( 1 učenik osvojio dve diplome ) ;

 

Ø Na međuokružnom  projektu (elektronskim putem)  učestvuje 7 učenika, čiji rad traje tokom  čitave godine.  Odnosi se na izradu godišnjeg kalendara opšteobrazovnih i opštekulturnih pojmova

 

 

UČENICI UČESNICI TAKMIČENJA

(opštinski nivo takmičenja)

 

Ubavin Radivoj – atletika

Kosić Dušica – odbojka

Vladisav Jovana – odbojka

Popov Nikolina – odbojka

Radišić Dijana – odbojka

Šijan Nevena – odbojka

Weinmann Aldina – odbojka,

Kraljik Viktor- matematika

Laćarak Milica- matematika

Perić Ljubinka-matematika

Perišić Slađana- matematika

Dobrić Marko- matematika

Suvačar Marko- matematik

Panin Jovana – matematika

Budić Joca – atletika,fudbal

Šimon Nikoleta – atletika

Grigorijevi Milan – atletika, fudbal

Panin Milan – atletika, učešće na  međuškolskom projektu

Nikolić Đorđe – atletika,  učešće na međuškolskom projektu

Popin Milica – atletika

Hložan Adrian – atletika

Temerinac Aleksandar – veronauka

Takarić Daliborka – atletika

Janković Boris – veronauka

Panin Jovana – veronauka

Nikolić Dragan – veronauka

Hrnjez Aleksandar – atletika

Vučetić Danijela – matematika

Belička Leontina – atletika,

Mileticki Tijana – odbojka, atletika,

Sarajlić Slađana –odbojka, atletika

Gnjatić Kristina – veronauka

Grujić Vuk – veronauka, matematika

Paroški Natalija – veronauka

Hanula Ivan – saobraćaj

Jovanović Zoran – saobraćaj,

Petrović Marija – srpski jezik, fizika, hemija

Zarupski Jovana –  matematika, saobraćaj , fizika, srpski jezik,

Golubov Đurđina – matematika

Dangubić Milana – matematika

Gašić Miona – matematika,

Cinkocki Danijel –  slovački jezik, hemija

Regeljac Rajka – učešće na međuškolskom projektu,

Kilinger Sanja – učešće na međuškolskom projektu,

Dušanić Nenad – engleski jezik, učešće na međuškolskom projektu

Popin Sofija – srpski jezik

Panin Aleksandra – hemija

Petković Jelena – hemija

Pejak Pavle –  geografija

Stojsavljević Milorad – geografija

Bogojevac Jovana – biologija, učešće na međuškolskom projektu

Čobrdova Martina slovački jezik, saobraćaj,

Čobrda Miroslav, slovački jezik

Popin Zorica – biologija

Grujić Teodora  – biologija,

Hurag Jovan – biologija,

Pejak Dušan – biologija,

Babin Dajana – biologija,

Vasić Igor – biologija, engleski jezik

Kovačević Branislava, biologija,

Gašić Teodora – engleski jezik

Pajkanović Kata – saobraćaj,

Šijaković Nemanja – saobraćaj

Janković Gojko – fudbal

Milić Srđan – fudbal

Oliver Filip – fudbal

Popin Radoslav – fudbal

Kapetanov Novak – fudbal

Kovačević Denis – fudbal

 

Svim učesnicima takmičenja opštinskog nivoa na svečanosti povodom Dana škole uručena je Zahvalnica za učešće na takmičenjima i prezentaciju škole

 

 

 

UČENICI UČESNICI TAKMIČENJA SA POSTIGNUTIM REZULTATIMA

(36 učenika, 43 diplome , 1 nagrada, 6 pohvala)

POJEDINAČNI REZULTATI UČENIKA

 

DEJANA GOLUBOV (5 r) – matematika, 1 mesto opštinsko takmičenje i plasman na okružno takmičenje; biologija, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje; 2 mesto na okružnom takmičenju srpski jezik , 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje, 2 mesto na okružnom takmičenju;istorija, 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje.  UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA IZ 4 NASTAVNA PREDMETA, POSTIGNUTO 6 DIPLOMA  I  4 PLASMANA / UČEŠĆA NA OKRUŽNOM TAKMIČENJU. 4 DIPLOME SA OPŠTINSKOG I 2 DIPLOME SA OKRUŽNOG TAKMIČENJA.

VERICA MIRKOV (5r) – biologija, 3 mesto na opštinskom takmičenju, istorija, 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje, 3 mesto na okružnom takmičenju

LAZAR SEKICKI (8r)  – biologija, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje; 3 mesto na okružnim takmičenju – hemija, 3 mesto na opštinskom takmičenju, plasman na okružno takmičenje i 3 mesto na okružnom takmičenju

SOFIJA POPOVICKI (6r) – matematika, 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje; 3 mesto na okružnom takmičenju srpski jezik ,3 mesto na opštinskom takmičenju

PETROVIĆ ALEKSANDAR (2r) –matematika (arhimedesovo takmičenje 9186 učenika) 1 nagrada i plasman na republičko takmičenje , učešće na republičkom takmičenju , saobraćaj – 1 mesto na opštinskom takmičenju

NINKOV DANIJELA ( 2r) – saobraćaj – 2 mesto  na opštinskom takmičenju

VLAOVIĆ JOVAN (2r), – matematika (arhimedesovo takmičenje 9186 učenika), dobijena pohvala

VREKIĆ ALEKSANDAR (2r) – matematika (arhimedesovo takmičenje 9186 učenika), dobijena pohvala

PEŠIĆ MARKO (2r) – matematika (arhimedesovo takmičenje 9186 učenika), dobijena pohvala

VUJKOV BRANISLAVA (3r) – matematika (arhimedesovo takmičenje 8556 učenika) , dobijena pohvala

JANKOVIĆ BORIS (3r) – matematika (arhimedesovo takmičenje 8556 učenika), dobijena pohvala

POPIN ANKICA (3r) – matematika (arhimedesovo takmičenje 8556 učenika), dobijena pohvala

MIROSAVLJEV MARIJA (4r) – saobraćaj – 1 mesto na opštinskom takmičenju

POPOVICKI NIKOLA (4r) – saobraćaj – 2 mesto na opštinskom takmičenju

MARTINA MIKSADOVA(5r), – slovački jezik, 2 mesto na okružnom takmičenju

NEDA TOROVIĆ (5r), srpski jezik , 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje, 2 mesto na okružnom takmičenju

ANĐELA MUTAVČIĆ (5r),- biologija, 3 mesto na opštinskom takmičenju

PETAR SUVAČAR (5r) ,  – saobraćaj 1 mesto  sa osvojenom nagradom( bicikl) na opštinskom takmičenju

EMANUELA NINKOV (5r), – matematika, 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno

MILOŠ DOBRIĆ (5r), biologija, 3 mesto na opštinskom takmičenju

ĐURO JANKOVIĆ (6r),atletika, 2 mesto na opštinskom takmičenju

DAVID FIC (6r), biologija, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno

STEFAN MANDIĆ (5r), biologija, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje

STEVAN PETROVIĆ (6r), biologija, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje

MIHAL UŠJAK (6r), biologija,  3 mesto na opštinskom takmičenju

GOJKO PERIŠIĆ (6r), istorija, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje

ALEKSANDRA VREKIĆ, (6r), srpski jezik, 2 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje, 2 mesto na okružnom takmičenju                                  ,

NENAD  BELEGIŠANIN (6r), biologija, 3 mesto na opštinskom takmičenju

DEJAN  STANKOVIĆ (6r), biologija, 3 mesto na opštinskom takmičenju, učešće na opštinskom takmičenju u fudbalu

NADA VREKIĆ (7r), hemija, 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje

MIHAEL MIKSAD (8r), biciklizam), 2 mesto na opštinskom takmičenju

VELJKO PERIĆ (8r), geografija, 3 mesto na opštinskom takmičenju i plasman na okružno takmičenje ( 09. 04.2013. informacija o promeni broja bodova tako da učenik nema plasman na okružno takmičenje)

MELANIJA POPIN (8r), hemija, 2 mesto na opštinskom takmičenju

 

EKIPNO TAKMIČENJE NA TEMU: Razvoj i zdravlje adolescenata (organizator CK), 3 mesto – JELENA MILOVANOVIĆ,   SANJA ŠEVIĆ, TIJANA STANKOV

Svi učenicima  sa postignućima na opšinskim takmičenjima dodeljena je Zahvalnica za učešće i postignuće, a učenici koji su ostvarili postignuće na takmičenjima okružnog i republičkog nivoa  nagrađeni su knjigom i majicom sa logom škole.

Zahvalnice i nagrade učenicima i nastavnicima uručili su direktor i pedagog škole na svečanosti povodom Dana škole.

Analizu sačinila pedagog škole,Rajka Čabrilo

 

 

ODBOJKA ( OPŠTINSKI NIVO)

 1. 11. 2011.

 

Razred Nastavnik Učenici Postignut rezultat na takmičenju
VIII2 Miloš Spasojević Tamara Valašek 3. mesto
VII1   Sarajlić Slađana  
VIII1   Ivona Struhar  
VIII1   Aleksandra Čobrda  
VII2   Dušica Kosić  
VII2   Jovana Vladisav  
       
VIII   Nataša Ninkov  

 

 

BOŽIĆNI KVIZ( opštinski nivo)

 

10.01.2012.

 

Učenici Nastavnik Postignuto mesto na takmičenju
Milana Dangubić III

Danijela Vučetić III

Veljko Malić III

Marija Mirosavljev III

Srdić Srboljub – veroučitelj 1mesto

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

23.02.2012.

III

Imena učenika koji su plasirali na opštinsko takmičenje označena su boldovano

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
III

 

M. Pandurov Dangubić Milana

 

62
III   Popovicki Nikola 45
III

 

  Golubov Đurđina 32
III

 

  Kraljik Jovana 28
III

 

  Vučetić Danijela 27

 

IV

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
IV M. Đurica Regeljac David 92
IV M. Knežević Mirkov Verica 74
IV   Golubov Dejana 74
IV   Ninkov Emanuela 74
IV M. Đurica Petković Ivana 74
IV   Vrekić Jelena 65
IV R. Vještica Torović Neda 60
IV   Mutavčić Anđela 46
IV M. Đurica Dobrić Miloš 46
IV R. Vještica Pajkanović Kata 36
IV M. Đurica Velicki Zoran 26
IV R. Vještica Božin Vuk 26

 

V

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V B. Radošević Popovicki Sofija 75
V   Gašić Miona 68
V   Zarupski Jovana 68
V Z. Pandurov Petrović Stevan 56
V B. Radošević Belegišanin Nenad 44
V   Nikolić Dragana 36
V   Pejak Filip 35
V Z. Pandurov Ušjak Mihael 29
V   Tošić Stanoja 28
V B. Radošević Popin Zorica 21
V   Budić Joca 12
V   Smakaj Zoran 8

 

VI

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI   Panin Aleksandra 20
VI   Radojev Todor 20
VI   Hurag Jovan 20
VI   Babin Dajana 16
VI   Grujić Teodora 16
VI   Vrekić Nada 8
VI   Grigorijević Milan 8
VI   Krčedinac Sanja 4
VI   Pejak Dušan 0
VI   Šijan Nevena 0

 

 

VII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Siljanoski Predrag 65
VII   Miksad Mihael 20

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

 

27.02.2012.

 

 • Imena učenika koji su se plasirali na opštinsko takmičenje označena su boldovano .

 

V

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V R. VUKOVIĆ Zarupski Jovana 18
V   Petrović Stevan 18
V M.MILOSAVLJEV Vrekić Aleksandra 17
V R. VUKOVIĆ Popovicki Sofija 16
V M.MILOSAVLJEV Popin Sofija 16
V   Belegišanin Nenad 15
V   Kapetanov Novak 14
V R. VUKOVIĆ Gašić Miona 12
V   Pavlović Tanja 11
V   Perišić Gojko 11
V M.MILOSAVLJEV Popin Zorica 9

 

 

VI

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI D.JANJIĆ Petrović Marija 18
VI   Babin Dajana 16

 

VIII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII M.MILOSAVLJEV Milošević Stanislava 13

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ HEMIJE

 

23.02.2012.

 

Imena učenika koji su se plasirali na opštinsko takmičenje  označena su boldovana.

VII

 

Razred Nastavnik Biljana Maljković Ilić Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII  

 

Sekicki Lazar 80.4
VII   Popin Melanija 60
VII   Nikolić Đorđe 49
VII   Popin Milan 48
VII   Kilinger Sanja 41

 

 

VIII

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Ninkov Nataša 36
VIII   Čapelja Mihal 21
VIII   Pejkanović Stoja 18
VIII   Popin Miloš 13
VIII   Gajić Jovana 13

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE U RECITOVANJU

 

 

Uzrast Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
Mlađi M. Pandurov Jovana Kraljik III  
  M. Pandurov Danijela Vučetić,III  
  M. Pandurov Isidora Vrsajkov,III  
  M. Pandurov Marija Mirosavljev, III  
  M. Đurica Milica Budić, IV  
Srednji M. Milosavljev Nenad Belegišanin, V  
  M. Milosavljev Zorica Popin,V  
  M. Milosavljev Katarina Vatralj,V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

 

01.03.2012.

 

V

 

Napomena: Imena učenika koji su se plasirali na opštinsko takmičenje su boldovana.

 

Razred Nastavnik LEKOVIĆ VELIZAR Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V   Petrović Stevan 36
V   Fic David 29
V   Ušjak Mihael 28
V   Gašić Miona 31
V   Pejak Filip 26
V   Đokić Vukašin Bolestan
V   Vrekić Aleksandra 37
V   Kapetanović Novak 30
V   Belegišanin Nenad 35
V   Budić Joca 32
V   Janković Gojko Bolestan
V   Stanković Dejan 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

Napomena: Imena učenika koji su se plasirali na opštinsko takmičenje su boldovana.

 

Razred Nastavnik LEKOVIĆ VELIZAR Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI   Petrović Marija 62
VI   Cinkocki Daniel 37
VI   Pejak Dušan 37
VI   Hurag Jovan 48
VI   Zeljković Teodor 32
VI   Babin Dajana 39
VI   Ajduk Aleksandar 58
VI   Vrekić Nada 41

 

VII

Napomena: Imena učenika koji su se plasirali na opštinsko takmičenje su boldovana.

 

Razred Nastavnik LEKOVIĆ VELIZAR Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Sekicki Lazar 56
VII   Regeljac Rajka 55
VII   Kilinger Sanja 41
VII   Bogojevac Jovana 52
       
VII   Dušanić Nenad 35

 

 

 

 

 

 

VIII

Napomena: Imena učenika koji su se plasirali na opštinsko takmičenje su boldovana.

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII LEKOVIĆ VELIZAR Kekezović Dragana 65
VIII LIDIJA DAMJANOVIĆ Nedeljko Abadžić 100
VIII   Tatjana Ušjak 98
VIII   Marija Mandić 94
VIII   Stoja Pajkanović 71
VIII   Aleksandar Veličković 68
VIII   Slađana Bačić 68
VIII   Nataša Ninkov 60

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE

 

21.02.2012.

 

VI

 

Razred Nastavnik JASMINA POPOVIĆ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI   Jelena Petković 65
VI   Marija Petrović 75
VI   Dušan Pejak 75
VI   Danijel Cinkocki 80
VI   Jovan Hurag 80

 

 

 

 

 

VII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII

 

  Melanija Popin 64

 

 

VIII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
 

VIII

 

  Tatjana Ušjak 87

 

 

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE

 

Izostalo po uputstvu Ministarstva prosvete – prinudni raspust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ SLOVAČKOG JEZIKA

 

V

 

Razred MARJENKA SUROVI Učenici Postignuto bodova na takmičenju
5   Mihal Ušjak 10
    David Fic 8,5

 

 

VI

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI   Daniel Cinkocki 13
VI   Miroslav Čobrda 8

 

VIII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Aleksandra Čobrda 1o
VIII   Ivona Struhar 9,5
VIII   Damir Boćanski 4
VIII   Pavel Hložan 2.5

 

 

ŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA KAO NEMATERNJEG

 

 

Razred DUŠANKA JANJIĆ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Aleksandra Čobrda 9
VIII   Pavel Hložan 3

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

 

03.03.2012.

V

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V

 

M. MILOSAVLJEV Aleksandra Vrekić 20 (1. mesto)
V R. VUKOVIĆ Sofija Popovicki 18 (2. mesto)
V   Jovana Zarupski 18 (2. mesto)
V   Stevan Petrović 14

 

VI

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI D. JANJIĆ Dajana Babin 9
VI   Marija Petrović 8

 

VIII

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju

 

 

ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU

Plasman B – Dečaci

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V ZAGORAC MILOVAN Ivan Hanula 140

 

Plasman B – Devojčice

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V   Jovana Zarupski 172( 3 mesto)
V   Sofija Popovicki 160

 

Plasman C – Devojčice

 

Razred Odeljenje Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V   Miona Gašić 156

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

04.03.2012.

III

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
III MILANA PANDUROV Milana Dangubić 45
III   Nikola Popovicki 10

 

 

 

IV

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
IV ĐURICA MILANKA David Regeljac Ivana Petković 100(1 mesto )

62(10 mesto)

IV MILANA KNEŽEVIĆ Dejana Golubov 80(4. mesto i plasman na okružno)
IV   Verica Mirkov 73
       
IV   Emanuela Ninkov 30

 

V

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V RADOŠEVIĆ BILJANA (NEŠIĆ IVANA) Jovana Zarupski 76
V   Sofija Popovicki 56
V   Miona Gašić 52

 

 

 

VI

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI   Todor Radojev 2
VI   Aleksandra Panin 0

 

 

 

VII

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII

 

  Mihael Miksad 26
VII

 

  Predrag Siljanoski 6

 

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE

 

25.02.2012.

 

VIII

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII SPASOJEVIĆ BISERKA Abadžić Nedeljko 100( 1 mesto)
VIII   Pajkanović Stoja 98( 1 mesto)
VIII   Ninkov Nataša 90(  1 mesto)
VIII   Mandić Marija 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

V

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V LEKOVIĆ VELIZAR Nenad Belegišanin 82( 2 mesto)
V   Aleksandra Vrekić 82( 2 mesto)
V   Stevan Petrović 76 (3 mesto)

 

VI

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI   Marija Petrović 55
VI   Jovan Hurag 47
VI   Aleksandar Ajduk 41

 

VII

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Rajka Regeljac 91(1 mesto)
VII   Jovana Bogojevac 91( mesto)
VII   Lazar Sekicki 85( 2  mesto)

 

 

VIII

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII LIDIJA DAMJANOVIĆ Marija Mandić 74(3 mesto)
    Tatjana Ušjak 69
    Nedeljko Abadžić 60

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE

 

26.02.2012.

 

VI

 

Razred  Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI JASMINA POPOVIĆ Cinkocki Daniel 17
VI   Hurag Jovan 8
VI   Pejak Dušan 6
VI   Petrović Marija 4

 

VII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Popin Melanija 10

 

 

VIII

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Ušjak Tatjana 22( pohvala)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTINSKA SMOTRA RECITATORA

 

17.03.2012.

 

MLAĐI UZRAST

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
  MILANA PANDUROV Jovana Kraljik 2 mesto
    Danijela Vučetić 2 mesto
  MILANKA ĐURICA Milica Budić 2 mesto

 

SREDNJI UZRAST

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V MARIJA MILOSAVLJEV Zorica Popin 3. mesto
V   Nenad Belegišanin 3. mesto
V   Katarina Vatralj 3. mesto

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ HEMIJE

VII

Razred Nastavnik BILJANA MALJKOVIĆ ILIĆ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Lazar Sekicki 94 ( 1 mesto)
VII   Melanija Popin 55
VII   Đorđe Nikolić 53
VII   Milan Panin 61
VII   Sanja Kilinger 67

 

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ ISTORIJE

V

Razred Nastavnik SVETLANA FAJ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V   Filip Pejak 39
V   Gojko Perišić 35

 

VII

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Pavle Pejak 52( 3 mesto)
VII   Veljko Perić 34

 

VIII

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Milan Hurag 51( 2 mesto
VIII   Dušan Golubov 47( 3 mesto)

 

OPŠTINSKO TAKMIČENJE U FUDBALU

14.03. 2011.

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII LUČIĆ M. Paroški Rade /
VII   Mirković Srđan  
VIII   Nikolić Igor  
VIII   Lukić Petar  
VII   Bajac Miloš  
VII   Popin Miloš  
VIII   Fekete  Dejan  
VIII   Milić Đorđe  

 

 

LIKOVNE KOLONIJE

 

Čelarevo „Dan škole“                Dan škole“15. oktobar“ Pivnice

Radovan Laćarak, VII                  Miroslav Čobrda,6r.

Aldina Wajman, VII                     Dijana Radišić, 6r.

 

Vesna Popadić, 2. mesto na likovnom konkursu

 

23.11.2011. Likovna kolonija u vajanju gline, „Aleksa Šantić“, Gajdobra

Dušica Kosić,VII 

Sanja Šević, VII

Radovan Laćarak,VII

Nataša Laćarak,VII

30.03.2012.

 

Likovna kolonija u O.Š. V. Karadžić“( stare tehnike- vitraž)

 

Kosić Dušica VII

Šević Sanja VII

 

01.06.2012. („Heroj Pinki“, Bačka Palanka)

 

Sanja Šević,VII

Tijana Stankov,VII

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA

 

V

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V M. MILOSAVNJEV Aleksandra Vrekić 18 (2. mesto)
V R. VUKOVIĆ Jovana Zarupski 17 (2. mesto)
V   Sofija Popovicki 15 (3. mesto)

 

 

                         OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ ISTORIJE                       

 

VI

Razred Nastavnik SVETLANA FAJ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII

 

  Pejak Pavle 25

 

VIII

 

Razred   Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII

 

  Milan Hurag 33

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA KAO NEMATERNJEG

 

04.03.2012.

 

Razred Nastavnik DUŠANKA JANJIĆ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Aleksandra Čobrda 17 ( 3 mesto)
VIII   Pavel Hložan 16( plasman na republičko)

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ SLOVAČKOG JEZIKA

20.04.2011.

V

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
V

 

SUROVI MARJENA Mihal Ušjak 14,5 (2. mesto)

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VI

 

SUROVI MARJENA Daniel Cinkocki 13 (2. mesto)

 

VIII

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII

 

SUROVI MARJENA Aleksandra Čobrda 12,5 (4. mesto)
VIII

 

  Ivona Struhar 11 (5. mesto)

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE

 

11.03.2012.

 

 

Razred Nastavnik SPASOJEVIĆ BISERKA Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Nedeljko Abadžić 75 b
VIII   Stoja Pajkanović 79 b
VIII   Nataša Ninkov 76 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

 

31.03.2012.

 

IV

 

Razred Nastavnik Učenici Postignuto bodova na takmičenju
IV M. KNEŽEVIĆ Dejana Golubov 65(pohvala)
IV M.ĐURICA David Regeljac 45

 

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ HEMIJE

 

01.04.2012.

VII

 

Razred Nastavnik BILJANA MALJKOVIĆ ILIĆ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII

 

  Lazar Sekicki 40

 

OKRUŽNO TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

                                                                            

22.04.2012.

 

Razred Nastavnik LEKOVIĆ VELIZAR Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VII   Lazar Sekicki 79
VII   Jovana Bogojevac 66
VII   Rajka Regeljac 59

 

 

 

REGIONALNO TAKMIČENJE – PROJEKAT „KREATIVNO PISANJE“, M. MILOSAVLJEV

 

U projektu učestvovali sledeći učenici:

 • Regeljac Rajka , VII( nagrađena knjigom)
 • Bogojevac Jovana, VII
 • Popin Melanija,VII
 • Kilinger Sanja,VII
 • Nikolić Đorđe,VII
 • Sekicki Lazar,VII
 • Stanislava Milošević,VII
 • Gajić Jovana,VII

 

 

REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG JEZIKA KAO NEMATERNJEG

 

VIII

 

Razred Nastavnik DUŠANKA JANJIĆ Učenici Postignuto bodova na takmičenju
VIII   Aleksandra Čobrda /
VIII   Pavel Hložan /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENICI KOJI SU POSTIGLI REZULTATE NA TAKMIČENJIMA U ŠKOLSKOJ 2011/2012.

 

ODBOJKA(opštinsko takmičenje), 3 mesto

 

 1. Tamara Valašek,8r.
 2. Slađana Sarajlić,7r.
 3. Ivona Struhar,8r.
 4. Aleksandra Čobrda,8r.
 5. Dušica Kosić,7r.
 6. Jovana Vladisav,7r.
 7. Nataša Ninkov,7r.

 

 

VERONAUKA (opštinsko takmičenje) – 1. mesto

 

 1. Milana Dangubić,3r.
 2. Danijela Vučetić,3r.
 3. Veljko Malić,3r.
 4. Marija Mirosavljev, 3r.

 

SRPSKI JEZIK

 

 1. Vrekić Aleksandra,5r.    1. mesto na opštinskom, 2. mesto na okružnom takmičenju
 2. Popovicki Sofija,5r.    2. mesto na opštinskom, 3. mesto na okružnom takmičenju
 3. Zarupski Jovana,5r.      2. mesto na opštinskom, 2. mesto na okružnom takmičenju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

 

 1. David Regeljac,4r.        1. mesto na opštinskom, plasman na okružno (45 bodova)
 2. Dejana Golubov,4r.       4. mesto na opštinskom, plasman na okružno takmičenje, pohvala na okružnom

 

 

BIOLOGIJA

 

 1. Nenad Belegišanin, 5r.       2. mesto, opštinsko takmičenje
 2. Aleksandra Vrekić, 5r.       2. mesto, opštinsko takmičenje
 3. Stevan Petrović, 5r.            3. mesto, opštinsko takmičenje
 4. Rajka Regeljac, 7r.                 1. mesto, opštinsko takmičenje
 5.  Jovana Bogojevac,7r.            1. mesto, opštinsko takmičenje
 6. Lazar Sekicki, 7r.               2. mesto, opštinsko takmičenje
 7. Marija Mandić, 8r.              3. mesto, opštinsko takmičenje

 

 

GEOGRAFIJA

 

 1. Nedeljko Abadžić,8r.         1. mesto, opštinsko takmičenje
 2. Stoja Pajkanović,8r.        1. mesto, na opštinskom
 3. Nataša Ninkov,8r.           1. mesto, na opštinskom

 

SAOBRAĆAJ

 

 1. Jovana Zarupski, 5r.        3. mesto na opštinskom takmičenju

 

HEMIJA

 

 1. Lazar Sekicki,7r.            1. mesto opštinsko, plasman na okružno

 

 

 

 

 

 

 

RECITATORI

 

1.Danijela Vučetić, 3r.         2. mesto na opštinskom

2.Jovana Kraljik,  3r.             2. mesto na opštinskom

3.Milica Budić, 4r.               2. mesto na opštinskom

4.Zorica Popin,5r.                3. mesto na opštinskom

5.Nenad Belegišanin,5r.        3. mesto na opštinskom

6.Katarina Vatralj, 5r.            3. mesto na opštinskom

 

SLOVAČKI JEZIK

 

1.Mihal Ušjak,5r.         2. mesto na okružnom

2.Daniel Cinkocki, 6r.      2. mesto na okružnom

 

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI

 

1.Aleksandra Čobrda,  8r. 3. mesto na okružnom, plasman na republičko

2.Pavel Hložan,8r. plasman na republičko

 

ISTORIJA

 

 1. Milan Hurag,8r.                 2. mesto na opštinskom takmičenju
 2. Dušan Golubov, 8r.            3. mesto opštinskom takmičenju
 3. Pavle Pejak,7r.                         3. mesto opštinskom takmičenju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENICI SA POSTIGNUĆIMA NA TAKMIČENJIMA IZ VIŠE OBLASTI

 

JOVANA ZARUPSKI 5r.: srpski jezik, opštinsko (2. mesto) i okružno (2. mesto); saobraćaj (3. mesto)

 

ALEKSANDRA VREKIĆ 5r.  : srpski jezik, opštinsko (1. mesto) i okružno (2. mesto), biologija, opštinsko (2. mesto)

 

NENAD BELEGIŠANIN 5r.: biologija, opštinsko (2. mesto), recitovanje (3. mesto)

LAZAR SEKICKI 7r. : hemija, opštinsko (1. mesto), biologija, opštinsko (2. mesto),

NATAŠA NINKOV 8r.  : geografija, opštinsko (1. mesto), odbojka (3. mesto)

ALEKSANDRA ČOBRDA 8r. : srpski jezik kao nematernji (3. mesto na okružnom, plasman na republičko), odbojka (3. mesto)

    DUŠICA KOSIĆ 7r.: likovne kolonije, odbojka (3. mesto)

 

BROJ UČENIKA KOJI SU UČESTVOVALI NA TAKMIČENJIMA PO PREDMETIMA

 

ŠKOLSKO I OPŠTINSKO TAKMIČENJE

 

Predmet Nastavnik Školsko – broj učenika Opštinsko – broj učenika Ukupno diploma
Odbojka Spasojević / 7 1
Fudbal Lučić / 8 /
Srpski jezik Vuković

Milosavljev

Janjić

6

6

2

3

2

2

2

1

Slovački jezik Surovi M.

 

8 / /
Srpski jezik kao nematernji Janjić D. 2 / /
Matematika Pandurov M.

Knežević M.

Vještica R.

Đurica M.

Pandurov Z.

Radošević B.

(Nešić I.)

Razr. nast. 17, predm. nast. 24 Razr. nast. 7,

Predm. nast. 7

1 i 1 plasman(Đurica, Knežević)

/

Geografija Biserka Spasojević / 4 3
Biologija Leković Velizar 25 9 6
Biologija Damjanović, Lidija 7 3 1
Fizika Popović Jasmina 7 6 0+ pohvala
Recitatori M. Pandurov

M. Đurica

M. Milosavljev

8 6 6
Hemija Biljana M. Ilić 10 5 1
Istorija Svetlana Faj 6 6 3
Saobraćaj Zagorac M. / 4 1
Veronauka Srdić S. / 4 1
  128 83 27 + pohvala +plasman na okružno

 

 

 

OKRUŽNO, REGIONALNO I REPUBLIČKO TAKMIČENJE

 

 

Predmet Nastavnik Okružno – broj učenika Ukupno diploma Republičko – broj učenika Ukupno diploma
Srpski jezik Vuković

 

Milosavljev

3 2

1

   
Matematika  

Knežević , Đurica

Razredna nastava – 2 1 pohvala    
Geografija Biserka Spasojević 3 /    
Biologija Leković Velizar 3 /    
Hemija Biljana M. Ilić 1 /    
Istorija Svetlana Faj 3 /    
Srpski kao nematernji Janjić D. 2 1 diploma, 1 plasman 2 /
Slovački jezik Surovi M.

 

4 2    
  21 diploma, 1 pohvala i 1 plasman na republičko takmičenje 2  
Projekat“ Kreativno pisanje“ M.Milosavljev 8 Nagrada međuregionalno

takmičenje

 

 

 

NAJUSPEŠNIJI MEĐU USPEŠNIMA

 

 MILOSAVLJEV MARIJA (5 diploma – 4 sa opštinskog nivoa i 1 sa   okružnog nivoa, učestvovala  na takmičenju u 3 discipline – lingvistika, recitovanje, projekat „Kreativno pisanje“ – takmičenje   učenika iz više regiona – 1 nagrada. Uključeno 17 učenika( 6 lingvistika, 3 recitovanje, 8 projekat)

 

LEKOVIĆ VELIZAR  (6  diploma na opštinskom takmičenju od 9 učesnika i tri plasmana na okružno takmičenje. 25 učenika uključeno u takmičenja)

 

VUKOVIĆ RADIMIRKA (4 diplome – 2 diplome na opštinskom, 2              diplome na okružnom takmičenju,  6 učenika uključeno u takmičenja)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRAĆENJE I ANALIZU TAKMIČENJA I POSTIGNUĆA  UČENIKA I NJIHOVIH NASTAVNIKA SAČINILA PEDAGOG ŠKOLE.

ODBOJKA (15.11.2010.)

 

DUNJA ŽIVANOV (8r) ,učesnik na opštinskom takmičenju

BOŽICA BAĆANOV (8r),  učesnik na opštinskom takmičenju

MIRJANA POPOV (8r) , učesnik na opštinskom takmičenju

MILENA ABADŽIĆ (8r) , učesnik na opštinskom takmičenju

DANIJELA VRSAJKOV (8r),  učesnik na opštinskom takmičenju

NEVENA VUKADINOV (8r) , učesnik na opštinskom takmičenju

MIRELA MOLNAR (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

JASNA MIHALJ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

TAMARA VALAŠEK (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

MIODRAG MLADENOVIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

MILOŠ STEVIĆ ( 8r) , učesnik na opštinskom takmičenju

STEVAN LEŠKOV (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

SIMA BABIN (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

STANKO PEJAK (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

MIROSLAV UŠJAK (8r),učesnik na opštinskom takmičenju

DEJAN LAĆARAK (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

STEFAN TUCIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

ŽELJKO POPADIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

SINIŠA ĐURAGIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

NEMANJA POPOVIĆ(8r), učesnik na opštinskom takmičenju

ILIJA RADIŠIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

 

VERONAUKA (27.12. 2010.)

 

MARINA BUDIĆ (3r), kviz znanja „ Božić i božićni običaji“,drugo mesto na opštinskom takmičenju

JELENA VREKIĆ (3r), kviz znanja „Božić i božićni običaji“ “,drugo mesto na opštinskom takmičenju

MILOŠ DOBRIĆ (3r), kviz znanja „Božić i božićni običaji“ “,drugo mesto na opštinskom takmičenju

IVANA PETKOVIĆ (3r), kviz znanja „Božić i božićni običaji“drugo mesto na opštinskom takmičenju

 MILICA BUDIĆ (3r), kviz znanja „Božić i božićni običaji“, treće mesto na opštinskom takmičenju

NENAD BELEGIŠANIN(4r), druga nagrada na konkursu „Svetosavlje i naše doba“ (pokrajinski nivo)

SANJA KILINGER (6r), pohvala za rad na konkursu „Svetosavlje i naše doba“(pokrajinski nivo)

DEJANA GOLUBOV ( 3r) opštinsko takmičenje(kviz znanja)

VERICA MIRKOV (3r) ) opštinsko takmičenje(kviz znanja)

PETAR SUVAČAR (3r)  opštinsko takmičenje(kviz znanja)

JOVAN MILANOV (3r) )  opštinsko takmičenje(kviz znanja)

NEDA TOROVIć(3r)  opštinsko takmičenje(kviz znanja)

KAJA PAJKANOVIĆ (3r)  opštinsko takmičenje(kviz znanja)

VUK BOŽIN (3r)opštinsko takmičenje(kviz znanja)

MILAN PERIĆ (3r) opštinsko takmičenje (kviz znanja)

 

 

FIZIKA (26.01.2011.)

 

MIROSLAV POPIN (8r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, prvo mesto na opštinskom takmičenju, plasman na okružno takmičenje,osvojena pohvala na okružnom takmičenju,plasman na republičko takmičenje,pohvala na republičkom takmičenju

TATJANA UŠJAK (7r) ,učesnik školskog takmičenja, učešće na opštinskom takmičenju

MILOŠ POPIN (7r),učesnik školskog takmičenja, učešće na opštinskom takmičenju

PAVLE PEJAK (6r), učesnik školskog takmičenja, učešće na opštinskom takmičenju

JELENA MILOVANOVIĆ (6r), učesnik školskog takmičenja, učešće na opštinskom takmičenju

SANJA ŠEVIĆ(6r), učesnik školskog takmičenja,učešće na opštinskom takmičenju

TIJANA STANKOV(6r), učesnik školskog takmičenja

 

 

BIOLOGIJA (10.02.2011.)

 

DANIJELA VRSAJKOV (8r) učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje , treće mesto   na opštinskom takmičenju,                 

NEVENA VUKADINOV (8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, treće mesto na opštinskom takmičenju

NATAŠA NINKOV (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje drugo mesto na opštinskom takmičenju, plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

STOJA PAJKANOVIĆ (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,treće mesto na opštinskom takmičenju,

NEDELJKO ABADŽIĆ (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, treće mesto na opštinskom takmičenju,

TATJANA UŠJAK (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju

MARIJA MANDIĆ (7r) učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko ,takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju

ALEKSANDAR VELIČKOVIĆ (7r), učesnik na školskom takmičenju

BELIČKO MIHAELA (7r), učesnik na školskom takmičenju

HURAG MILAN (7r), učesnik na školskom takmičenju

DUŠAN GOLUBOV (7r), učesnik na školskom takmičenju

DANIJELA TODIĆ (8r) , učesnik školskog takmičenja,

JELENA VASILJEV (8r), učesnik školskog takmičenja

VIDOSAVA MARIĆ(8r), učesnik školskog takmičenja

 

 

MATEMATIKA (12.02.2011)

 

JOVAN MILANOV (3r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju

VERICA MIRKOV (3r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju

EMANUELA NINKOV (3r), učesnik školskog takmičenja

MARIJA ROGULJA (3r), učesnik školskog takmičenja

DEJANA GOLUBOV (3r), učesnik školskog takmičenja

NENAD BELEGIŠANIN (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, treće mesto na opštinskom takmičenju ,plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

MIONA GAŠIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, prvo mesto na opštinskom takmičenju( 100 b.),plasman na okružno takmičenje, učešće na okružnom takmičenju,

ALEKSANDRA VREKIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, drugo mesto na opštinskom takmičenju, plasman na okružno takmičenje, učešće na okružnom takmičenju,

MIHAL UŠJAK (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, treće mesto  na opštinskom takmičenju,plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju,

SOFIJA POPOVICKI (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, prvo mesto na opštinskom takmičenju,plasman na okružno takmičenje, drugo mesto na okružnom takmičenju

STANOJA TOŠIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učešće na opštinskom takmičenju,

JOVANA ZARUPSKI (4r), učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, učešće na opštinskom takmičenju,

FILIP PEJAK (4r), učesnik školskog takmičenja

ŽELJKO PERIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja

GOJKO PERIŠIĆ (4r),  učesnik školskog takmičenja

STEVAN PETROVIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja

NOVAK KAPETANOV (4r), učesnik školskog takmičenja

NADA VREKIć (5r), učesnik školskog takmičenja,

ALEKSANDRA PANIN (5r), učesnik školskog takmičenja,

TEODORA GRUJIĆ,(5r), učesnik školskog takmičenja,

SANJA KRČEDINAC,(5r), učesnik školskog takmičenja,

JELENA PETKOVIĆ,(5r), učesnik školskog takmičenja,

JOVAN MIJATOV,(5r), učesnik školskog takmičenja,

PAVLE PEJAK,(6r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju,

MIHAEL MIKSAD,(6r) , učesnik školskog takmičenja,

IGOR VASIĆ,(6r), učesnik školskog takmičenja,

ALEKSANDAR VELIČKOVIĆ,(7r), učesnik školskog takmičenja,

DANIJELA VRSAJKOV,(8r),učesnik školskog takmičenja,

MIROSLAV UŠJAK(8r), učesnik školskog takmičenja

 

 

 

MATEMATIKA ( “ARHIMEDES”- 19.03.2011.)

 

MIHAL UŠJAK(4r) , učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće) pohvala na državnom takmičenju“Misliša“ („Arhimedes“)

MIONA GAŠIĆ(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)  druga nagrada na državnom takmičenju „Misliša“ (Arhimedes“)

SOFIJA POPOVICKI(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće) druga nagrada na državnom takmičenju „Misliša“ („Arhimedes“)

JOVANA ZARUPSKI(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće) pohvala  na državnom takmičenju „Misliša“(„Arhimedes“)

FILIP PEJAK(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)  

ŽELJKO PERIĆ(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

GOJKO PERIŠIĆ(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

VUKAŠIN ĐOKIĆ(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

IVAN PEJAK(4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

STEVAN PETROVIĆ(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

STANOJA TOŠIĆ(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ pohvala na državnom takmičenju „Misliša“(„Arhimedes“)

 

NENAD BELEGIŠANIN(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ pohvala sa državnog takmičenja „Misliša“ („Arhimedes“)

ALEKSASNDRA VREKIĆ(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ druga nagrada na državnom takmičenju „Misliša“(„Arhimedes“)

 

SOFIJA POPIN(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji  „Arhimedesa“

NOVAK KAPETANOV(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

JOCA  BUDIĆ(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

GOJKO JANKOVIĆ(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

ZORICA POPIN(4r) učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

ZORAN SMAKAJ(4ručesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – SAOBRAĆAJ (14.02.2011)

TATJANA UŠJAK (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju,

TAMARA  VALAŠEK(7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju

MIHAEL MIKSAD(6r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učešće na opštinskom takmičenju

DEJAN PEJAK (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju

IGOR VASIĆ (6r), učesnik školskog takmičenja

MIHAELA BELIČKO (7r), učesnik školskog takmičenja

 

RUSKI JEZIK (16.02.2011.)

KRISTINA HLOŽAN (8r) , učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, treće mesto na opštinskom takmičenju, plasman na okružno takmičenje, učešće na okružnom takmičenju

JOVANA MARJANOVIĆ (8r), učesnik na školskom takmičenju,

MILUNKA POPIN (8r), učesnik školskog takmičenja,

 

ENGLESKI JEZIK (18.02.2011.)

MILUNKA POPIN (8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik opštinskog takmičenja

LAZAR MILIĆ (8r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik opštinskog takmičenja,

MIROSLAV POPIN (8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik opštinskog takmičenja

DANIJELA VRSAJKOV (8r), učesnik školskog takmičenja,

MILENA ABADŽIĆ (8r),učesnik školskog takmičenja

MIRJANA POPOV ,(8r), učesnik školskog takmičenja,

JOVANA MARJANOVIĆ,(8r), učesnik školskog takmičenja,

MIROSLAV UŠJAK,(8r), učesnik školskog takmičenja,

DUNJA ŽIVANOV, (8r), učesnik školskog takmičenja

 

 

HEMIJA (18.02.2011.)

STOJA PAJKANOVIĆ,(7r), učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, učesnik opštinskog takmičenja

NATAŠA NINKOV, (7r), učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje,učesnik opštinskog takmičenja

MILOŠ POPIN,(7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik opštinskog takmičenja

STANISLAVA MILOŠEVIĆ, (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik opštinskog takmičenja

ĐORĐE  MILIĆ,(7r), učesnik školskog takmičenja,

JELENA ZLATAR,(7r), učesnik školskog takmičenja,

DRAGANA KEKEZOVIĆ, (7r), učesnik školskog takmičenja,

ALEKSANDRA TOŠIĆ, (7r), učesnik školskog takmičenja

JOVANA GAJIĆ, (7r), učesnik školskog takmičenja,

NEDELJKO ABADŽIĆ, (7r), učesnik školskog takmičenja

LAZAR MILIĆ, (8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik opštinskog takmičenja

MIROSLAV POPIN, (8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik  opštinskog takmičenja

 

SRPSKI JEZIK (23.02.2011.)

MARIJA PETROVIĆ,(5r), učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, učešće na opštinskom takmičenju,  plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

DAJANA BABIN, (5r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje , učešće na opštinskom takmičenju,plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

DUŠAN PEJAK,(5r), učesnik školskog  takmičenja

JOVAN HURAG, (5r), učesnik školskog takmičenja

PREDRAG SILJANOSKI,(6r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učešće na opštinskom takmičenju

VELJKO PERIĆ,(6r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učešće na opštinskom takmičenju,

TIJANA STANKOV,(6r), učesnik školskog takmičenja,

IGOR VASIĆ, (6r), učesnik školskog takmičenja

SANJA ŠEVIĆ, (6r), učesnik školskog takmičenja,

MIHAEL MIKSAD , (6r), učesnik školskog takmičenja

SOFIJA MIJATOV,(7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učešće na opštinskom takmičenju

STANISLAVA MILOŠEVIĆ,(7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

MIROSLAV UŠJAK, (8r), učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, učesnik na opštinskom takmičenju

JOVANA MARJANOVIĆ,(8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju,

MILENA ABADŽIĆ,(8r), učesnik školskog takmičenja,

DUNJA ŽIVANOV,(8r), učesnik školskog takmičenja,

MIRJANA POPOV,(8r), učesnik školskog takmičenja

 

GEOGRAFIJA (     02.2011.)

MILENA ABADŽIĆ,(8r),učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

DUNJA ŽIVANOV,(8r), ),učesnik školskog takmičenja plasman na opštinsko takmičenje, učesnik na opštinskom takmičenju,

 

ISTORIJA (25. 02.2011.)

PAVLE PEJAK, (6r),učesnik školskog takmičenja,

VELJKO PERIĆ,(6r),učesnik školskog takmičenja

SANJA ŠEVIĆ,(6r),učesnik školskog takmičenja

TEODORA GAŠIĆ(6r), učesnik školskog takmičenja

MILAN PROTIĆ (6r), ), učesnik školskog takmičenja

NATAŠA LAĆARAK (6r), učesnik školskog takmičenja

RADOVAN LAĆARAK,(6r), učesnik školskog takmičenja

MILORAD STOJSAVLJEVIĆ (6r), učesnik školskog takmičenja

MILAN HURAG (7r),  učesnik školskog takmičenja

DUŠAN GOLUBOV (7r),  učesnik školskog takmičenja

 

RECITATORI  (01.03.2011.)

JOVANA KRALJIK ( 2r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,osvojeno treće mesto na opštinskom takmičenju

ISIDORA VRSAJKOV(2r,), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje , učešće na opštinskom takmičenju

VELJKO MALIĆ (2r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,

LANA SUVAČAR,(2r), ,učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

NEDA TOROVIĆ,(3r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,

MARTINA ČOBRDA,(3r),  učesnik školskog takmičenja ,plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

MARTINA MIKSAD, (3r), učesnik školskog takmičenja ,plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

MILICA BUDIĆ,(4r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,treće mesto na opštinskom  takmičenju

NATAŠA LAĆARAK,(6r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

ALEKSANDRA ČOBRDA,(7r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,učesnik na opštinskom takmičenju

JOVANA MARJANOVIĆ,(8r),učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, učesnik na opštinskom takmičenju

INGRIDA CINKOCKI,(8r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik na opštinskom takmičenju

MAGDALENA VLADISAV,(8r),učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, učesnik na opštinskom takmičenju

SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI (11.03.2011.)

ALEKSANDRA ČOBRDA (7r), učesnik školskog takmičenja,plasman na okružno takmičenje, plasman na republičko takmičenje

PAVEL HLOŽAN (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na okružno takmičenje, plasman na republičko takmičenje

INGRIDA CINKOCKI,(8r),učesnik školskog takmičenja, plasman na okružno takmičenje

KRISTINA HLOŽAN,(8r), učesnik školskog takmičenja,, plasman na okružno takmičenje, plasman na republičko takmičenje

JASNA MIHALJ,(8r), učesnik školskog takmičenja, plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

MIRELA MOLNAR,(8r), učesnik školskog takmičenja,

 

SLOVAČKI JEZIK (16.  03.2011.)

PATRIK FIC,(5r), učesnik školskog takmičenja,

DANIJEL CINKOCKI, (5r),učesnik školskog takmičenja,plasman na okružno takmičenje, učesnik na okružnom takmičenju,treće mesto na okružnom takmičenju

MIROSLAV ČOBRDA,(5r),učesnik školskog takmičenja, plasman na okružno takmičenje, učesnik na okružnom takmičenju,

LEONTINA BELIČKA,(5r),učesnik školskog takmičenja

ALEKSANDRA ČOBRDA,(7r),učesnik školskog takmičenja, plasman na okružno takmičenje, učesnik na okružnom takmičenju

IVONA STRUHAR,(7r),učesnik školskog takmičenja, plasman na okružno takmičenje, učesnik na okružnom takmičenju

PAVEL HLOŽAN,(7r), ), učesnik školskog takmičenja

DAMIR BOĆANSKI,(7r),  učesnik školskog takmičenja

MIRELA MOLNAR,(8r),  učesnik školskog takmičenja

INGRIDA CINKOCKI,(8r), učesnik školskog takmičenja

JASNA MIHALJ,(8r), učesnik školskog takmičenja

KRISTINA HLOŽAN,(8r), učesnik školskog takmičenja

DEJAN LAĆARAK,(8r), ), učesnik školskog takmičenja

 

EKO PROLEĆE ( 21. O3 2011.)

JOVANA VLADISAV (6r), učesnik na manifestaciji eko proleće(likovna kul.)

AGICA VALAŠEK (6r), učesnik na manifestaciji eko proleće(likovna kul.)

ALEKSANDAR KEPČIJA (6r), učesnik na manifestaciji eko proleće(likovna k.)

SINIŠA KLJAJIĆ (6r), učesnik na manifestaciji eko proleće( likovna kultura)

RADOVAN LAĆARAK (6r), učesnik na manifestaciji eko proleće(likovna kul.)

 

BIBLIOTEČKA SEKCIJA

MIONA GAŠIĆ( 4r), učesnik na literarnom konkursu, osvojena nagrada

JOVANA ZARUPSKI (4r), učesnik na literarnom konkursu, osvojena nagrada

SOFIJA POPOVICKI (4r), učesnik na literarnom konkursu, osvojena nagrada

 

# # # SVIM UČESNICIMA TAKMIČENJA URUČENA JE DIPLOMA KAO ZAHVALNICA ZA RAD I PREZENTACIJU ŠKOLE!

 

 

 

 

UČENICI – UČESNICI NA TAKMIČENJIMA

IZ VIŠE NASTAVNIH PREDMETA

JOVANA MARJANOVIĆ (8r), ruski jezik, engleski jezik, srpski jezik,  recitovanje

SANJA ŠEVIĆ (6r), likovna kultura,fizika,srpski jezik, istorija

MILENA ABADŽIĆ  (8r) , odbojka,  engleski jezik, srpski jezik, geografija,

DUNJA ŽIVANOV (8r), odbojka,engleski jezik, srpski jezik, geografija

KRISTINA HLOŽAN (8r), ruski jezik, srpski jezik, slovački jezik

INGRIDA CINKOCKI(8r),recitovanje, srpski kao nematernji jezik , slovački jezik,

DANIJELA VRSAJKOV (8r), odbojka, biologija, matematika, engleski jezik

MIROSLAV UŠJAK (8r), odbojka,matematika, engleski jezik, srpski jezik

MIROSLAV POPIN (8r), fizika, engleski jezik, hemija

ALEKSANDRA ČOBRDA (7r),recitovanje, srpski kao nematernji jezik, slovački jezik

TATJANA UŠJAK (7r), fizika, biologija, saobraćaj(TIO)

MIHAEL MIKSAD (6r), matematika, srpski jezik, saobraćaj (TIO)

IGOR VASIĆ (6r), matematika, srpski jezik, saobraćaj (TIO)

PAVLE PEJAK (6r), fizika, matematika, istorija

MIRELA MOLNAR (8r), odbojka,srpski kao nematernji jezik, slovački jezik

JASNA MIHALJ (8r), odbojka, srpski kao nematernji jezik, slovački jezik

MIRJANA POPOV (8r), odbojka,engleski jezik, srpski jezik

NEVENA VUKADINOV (8r), odbojka, biologija

DEJAN LAĆARAK (8r), odbojka, slovački jezik

MILUNKA POPIN (8r) ruski jezik, engleski jezik,

LAZAR MILIĆ (8r), engleski jezik, hemija

PAVEL HLOŽAN (7r), srpski kao nematernji jezik, slovački jezik

STOJA PAJKANOVIĆ (7r), biologija , hemija

NATAŠA NINKOV (7r), ), biologija , hemija

NEDELJKO ABADŽIĆ (7r), biologija, hemija

MILOŠ POPIN (7r) fizika, hemija

STANISLAVA MILOŠEVIĆ (7r), hemija, srpski jezik

TIJANA STANKOV (7r), , likovna kultura, fizika, srpski jezik,

VELJKO PERIĆ (6r), srpski jezik, istorija

RADOVAN LAĆARAK (6r), istorija, eko proleće ( likovna kultura)

NATAŠA LAĆARAK(6r), recitovanje, istorija,

TAMARA VALAŠEK (7r), odbojka, saobraćaj

ALEKSANDAR VELIČKOVIĆ (7r), matematika, biologija,

MIHAELA BELIČKO(7r) saobraćaj, biologija

MILAN HURAG(7r), biologija, istorija,

DUŠAN GOLUBOV(7r), biologija, istorija

NENAD BELEGIŠANIN (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“,druga nagrada na konkursu „Svetosavlje i naše doba“

MIONA GAŠIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, prvo mesto na opštinskom takmičenju, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće), učesnik na literarnom konkursu(nagrada)

ALEKSANDRA VREKIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

MIHAL UŠJAK (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće

SOFIJA POPOVICKI (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće), učesnik na literarnom konkursu( nagrada)

STANOJA TOŠIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

JOVANA ZARUPSKI (4r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće), učesnik na literarnom konkursu( nagrada)

FILIP PEJAK (4r), učesnik školskog takmičenja, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

ŽELJKO PERIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

GOJKO PERIŠIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

STEVAN PETROVIĆ (4r), učesnik školskog takmičenja, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa

NOVAK KAPETANOV (4r) , učesnik školskog takmičenja, učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „ Arhimedesa“

DEJANA GOLUBOV(3r), učesnik opštinskog takmičenja iz veronauke,učesnik školskog takmičenja iz matematike

VERICA MIRKOV (3r),učesnik opštinskog takmičenja iz veronauke,učesnik školskog  i opštinskog takmičenja iz matematike

JOVAN MILANOV (3r),učesnik opštinskog takmičenja iz veronauke, učesnik školskog i opštinskog takmičenja iz matematike

NEDA TOROVIĆ (3r), učesnik opštinskog takmičenja iz veronauke, učesnik školskog i opštinskog takmičenja u recitovanju,

MILICA BUDIĆ (3r), učesnik opštinskog takmičenja iz veronauke, učesnik školskog i opštinskog takmičenja u recitovanju

 

 

UČENICI – UČESNICI NA TAKMIČENJU

IZ JEDNOG NASTAVNOG PREDMETA

ODBOJKA

BOŽICA BAĆANOV (8r),  učesnik na opštinskom takmičenju

MIODRAG MLADENOVIĆ (8r) učesnik na opštinskom takmičenju

MILOŠ STEVIĆ (8r) , učesnik na opštinskom takmičenju

STEVAN LEŠKOV (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

SIMA BABIN (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

STANKO PEJAK (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

STEFAN TUCIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

ŽELJKO POPADIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

SINIŠA ĐURAGIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

NEMANJA POPOVIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenju

ILIJA RADIŠIĆ (8r), učesnik na opštinskom takmičenja

VERONAUKA    

MARINA BUDIĆ (3r) učesnik opštinskog takmičenja

JELENA VREKIĆ (3r), učesnik opštinskog takmičenja

MILOŠ DOBRIĆ (3r), učesnik opštinskog takmičenja

IVANA PETKOVIĆ (3r), učesnik opštinskog takmičenja

PETAR SUVAČAR (3r),učesnik na opštinskom takmičenju

KAJA PAJKANOVIĆ (3r), učesnik na opštinskom takmičenju

VUK BOŽIĆ (3r), učesnik na opštinskom takmičenju

MILAN PERIĆ (3r), učesnik na opštinskom takmičenju

SANJA KILINGER (6r), učesnik na pokrajinskom konkursu

 

BIOLOGIJA

DANIJELA TODIĆ (8r) , učesnik školskog takmičenja,

JELENA VASILJEV (8r), učesnik školskog takmičenja

VIDOSAVA MARIĆ(8r), učesnik školskog takmičenja

MARIJA MANDIĆ (7r) učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko t.

 

MATEMATIKA (12.02.2011)

EMANUELA NINKOV (3r), učesnik školskog takmičenja

MARIJA ROGULJA (3r), učesnik školskog takmičenja

NADA VREKIć (5r), učesnik školskog takmičenja,

ALEKSANDRA PANIN (5r), učesnik školskog takmičenja,

TEODORA GRUJIĆ,(5r), učesnik školskog takmičenja,

SANJA KRČEDINAC,(5r), učesnik školskog takmičenja,

JELENA PETKOVIĆ,(5r), učesnik školskog takmičenja,

JOVAN MIJATOV,(5r), učesnik školskog takmičenja,

VUKAŠIN ĐOKIĆ (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

IVAN PEJAK (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“ (drugo učešće)

SOFIJA POPIN (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

JOCA  BUDIĆ (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

GOJKO JANKOVIĆ (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

ZORICA POPIN (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa“

ZORAN SMAKAJ (4r), učesnik državnog takmičenja iz matematike u organizaciji „Arhimedesa

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – SAOBRAĆAJ

 

DEJAN PEJAK (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje

 

HEMIJA

ĐORĐE  MILIĆ (7r), učesnik školskog takmičenja,

JELENA ZLATAR (7r), učesnik školskog takmičenja,

DRAGANA KEKEZOVIĆ (7r), učesnik školskog takmičenja,

ALEKSANDRA TOŠIĆ (7r), učesnik školskog takmičenja

JOVANA GAJIĆ (7r), učesnik školskog takmičenja

 

SRPSKI JEZIK

MARIJA PETROVIĆ (5r), učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje, plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

DAJANA BABIN (5r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,plasman na okružno takmičenje,učešće na okružnom takmičenju

DUŠAN PEJAK (5r), učesnik školskog  takmičenja

JOVAN HURAG (5r), učesnik školskog takmičenja

PREDRAG SILJANOSKI (6r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje

SOFIJA MIJATOV (7r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje

 

 

ISTORIJA

TEODORA GAŠIĆ(6r), učesnik školskog takmičenja

MILAN PROTIĆ (6r), ), učesnik školskog takmičenja

MILORAD STOJSAVLJEVIĆ (6r), učesnik školskog takmičenja

 

RECITATORI

JOVANA KRALJIK ( 2r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,

ISIDORA VRSAJKOV(2r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje

VELJKO MALIĆ (2r), učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje

LANA SUVAČAR,(2r),učesnik školskog takmičenja, plasman na opštinsko takmičenje,

MARTINA ČOBRDA,(3r),  učesnik školskog takmičenja ,plasman na opštinsko takmičenje,

MARTINA MIKSAD,(3r), učesnik školskog takmičenja ,plasman na opštinsko takmičenje,

MAGDALENA VLADISAV(8r),učesnik školskog takmičenja,plasman na opštinsko takmičenje

 

 

SLOVAČKI JEZIK

PATRIK FIC,(5r), učesnik školskog takmičenja,

DANIJEL CINKOCKI, (5r),učesnik školskog takmičenja

MIROSLAV ČOBRDA,(5r),učesnik školskog takmičenja

LEONTINA BELIČKA,(5r),učesnik školskog takmičenja

IVONA STRUHAR,(7r),učesnik školskog takmičenja

DAMIR BOĆANSKI,(7r),učesnik školskog takmičenja

 

EKO PROLEĆE

JOVANA VLADISAV(6r), (učesnik na manifestaciji eko proleće- likovna kultura

AGICA VALAŠEK (6r), učesnik na manifestaciji eko proleće-likovna kultura

ALEKSANDAR KEPČIJA (5r), učesnik na manifestaciji eko proleće- likovna kultura

SINIŠA KLJAJIĆ (5r), učesnik  na manifestaciji eko proleće- likovna kultura

 

 

 

 

KVANTITATIVNA  I KVALITATIVNA ANALIZA

 

123 UČENIKA UČESTVOVALO JE NA TAKMIČENJIMA , A OD TOG BROJA UČENIKA 54 UČENIKA JE UČESTVOVALO NA TAKMIČENJIMA IZ VIŠE PREDMETA , A 69 UČENIKA IZ JEDNOG  PREDMETA – OBLASTI

6 UČENIKA IZ 4 NASTAVNA PREDMETA

13 UČENIKA IZ 3 NASTAVNA PREDMETA

35 UČENIKA IZ 2 NASTAVNA PREDMETA

 

ODBOJKA – 21 učenik( 9 devojčica i 12 dečaka)- učestvovalo na opštinskom takmičenju

 

VERONAUKA -15 učenika (13 učenika  u kvizu i 2 učenika na literarnom konkursu)

4 učenika (ekipno) drugo mesto, 1 učenik (ekipno sa drugom školom) treće mesto,  kviz takmičenje je opštinskog nivoa,   jedan učenik  drugu nagradu ,a jedan učenik pohvalu za literarni rad (pokrajinski nivo)- Vladimir Balj doprineo postignućima

 

FIZIKA – 7 učenika učestvovalo na školskom  takmičenju, 6 učenika plasirano na opštinsko takmičenje, 1 učenik prvo mesto na opštinskom takmičenju, plasman na okružno takmičenje, pohvala na okružnom takmičenju, plasman na republičko takmičenje, pohvala na republičkom takmičenju

(postignućima doprinela Jasmina Popović)

 

BIOLOGIJA – 9 učenika učestvovalo na školskom takmičenju, 7 učenika plasirano na opštinsko takmičenje, 1 učenik osvojio drugo mesto, 4 učenika treće mesto,  jedan  plasman na okružno  takmičenje

(za  drugo i   dva treća mesta doprinos dala Lidija Damjanović,

za dva treća mesta doprinos dao Velizar Leković)

 

MATEMATIKA – 29 učenika ( 17 učenika sa razredne, a 12 učenika  sa predmetne nastave), učestvovalo na školskom takmičenju , 10 učenika plasirano na opštinsko takmičenje, 2 učenika četvrtog razreda osvojila prvo mesto,  jedan učenik drugo i dva učenika treće mesto, ukupno 5 učenika seplasiralo na okružno takmičenje, 1 učenik na okružnom takmičenju osvojio drugo mesto.  19 učenika 4 razreda učestvovalo je i  na ARHIMEDESOVOM republičkom (državnom) takmičenju “MISLIŠA“ 3 učenika osvojila  II nagradu, a 4 učenika pohvalu .

za dva prva mesta na opštinskom  takmičenju , za drugo mesto na okružnom takmičenju, za dve  druge nagrade i jednu pohvalu na „Arhimedesovom“ takmičenju zaslužna  Ana Ninkov

za  jedno drugo i jedno treće mesto na opštinskom takmičenju, za drugu nagradu i pohvalu na „Arhimedesovom „takmičenju  zaslužna Nataša Ušjak

za  treće mesto na opštinskom takmičenju i za pohvalu na takmičenju  u organizaciji „Arhimedesa“ zaslužan Miroslav Hložan

za pohvalu na takmičenju u organizaciji „Arhimedesa“ zaslužna Nada Torović)

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO  OBRAZOVANJE – 6 učenika učestvovalo na školskom takmičenju, 4 učenika plasirana na opštinsko takmičenje  i učestvovala  na opštinskom takmičenju u revijalnom delu

 

RUSKI JEZIK -3 učenika učestovala na školskom takmičenju, 1 učenikplasiran na opštinsko takmičenje i postigao  treće mesto i plasiran na okružno takmičenje

(postignuću doprinela Marija Keravica)

ENGLESKI JEZIK – 9 učenika učestovalo na školskom takmičenju, 3 učenika plasirana  na opštinsko takmičenje

 

HEMIJA – 12 učenika učestovalo na školskom takmičenju, 6 učenika plasirano  na opštinsko takmičenje,

 

SRPSKI JEZIK – 17 učenika učestovalo na školskom takmičenju, 8 učenika  plasirano na opštinsko takmičenje, 2 učenika plasmana na okružno takmičenje i učestovala na okružnom takmičenju

(postignuću doprinela Nada Branković)

GEOGRAFIJA – 2 učenika učestvovala na školskom takmičenju, 2 učenika plasirana na opštinsko takmičenje i učestovala na opštinskom takmičenju

 

ISTORIJA – 1O učenika učestvovalo na školskom takmičenju,

 

RECITOVANJE -13 učenika učestovalo na školskom takmičenju, 13 učenika plasirano na opštinsko takmičenje, osvojena dva treća mesta  na opštinskom takmičenju

(postignuću doprinela Milana Pandurov i Milanka Đurica)

 

SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK – 6 učenika učestovalo na školskom takmičenju, 5 učenika plasirano na okružno takmičenje,  4 učenika učestovala na okružnom takmičenju, 3 učenika plasirana na republičko takmičenje, 1 treće mesto na republičkom takmičenju

( postignuću za dva plasmana doprinela Dušanka Janjić , a jednom Radimirka Vuković. Postignuću na republičkom takmičenju doprinela Radimirka Vuković)

 

SLOVAČKI JEZIK – 13 učenika učestovalo na školskom takmičenju, 4 učenika plasirana na okružno takmičenje ,treće mesto na okružnom takmičenju

(postignuću doprinela Marjena Surovi)

 

BIBLIOTEČKA SEKCIJA

svi članovi sekcije učestovali u akciji „Čitalačka značka“, a tri učenika su i nagrađena

 

PROCENTUALNA ANALIZA SAVLADANOSTI TESTOVA ZNANJA NA TAKMIČENJIMA

 

FIZIKA:

školsko takmičenje: 4%  – 38% (6r);  19% -33% (7r);  44%(8r)

opštinsko takmičenje :  4% -29% (6r), 4% -15% (7r);  68%(8r)

okružno takmičenje:  55%(8r)

republičko takmičenje:izveštaj ‘????

 

BIOLOGIJA :

školsko takmičenje :49%  – 93%  (8r) ;

opštinsko takmičenje : 72% – 77% (8r), 58% -88% (7r)

okružno takmičenje:(  izveštaj????)

MATEMATIKA:

školsko takmičenje: 3 razred: 30% – 58% ; 4razred:20% -1oo%

5razred:0% -40% ; 6razred: 10% -56%

7razred: 22% ; 8razred :10% -17%

opštinsko takmičenje: 3 razred: 1% -20% ; 4razred: 40% -1oo%

6razred: 8%;

Okružno takmičenje: 4 razred:25% -85%

 

ARHIMEDESOVO TAKMIČENJE „MISLIŠA“

4 razred: 38% – 95%

 

SAOBRAĆAJ:

školsko takmičenje: 7razred:  88%  -98%

opštinsko takmičenje:učešće samo u revijalnom  takmičenju

 

RUSKI JEZIK:

školsko takmičenje: 8 razred: 37% -53%

opštinsko takmičenje:85%, okružno takmičenje: 69%

 

ENGLESKI JEZIK:

školsko takmičenje: 8 razred : 28% -65%

opštinsko takmičenje: 58% -75%

HEMIJA:

školsko takmičenje :7 razred: 15% -85%  ; 8razred: 75% -85%

opštinsko takmičenje: razred: 33,5% – 47,5% ; 8 razred: 29,5% – 51%

 

SRPSKI JEZIK:

školsko takmičenje: 5razred: 45% -55% ; 6razred: 20% -40%

7razred: 70% -80% ; 8razred: 25% -50%

 opštinsko takmičenje: 5 razred: 80% ; 6 razred: 45% – 65%

7 razred:60% -70% ; 8razred: 6o% – 65%

okružno takmičenje:(izveštaj????)

 

GEOGRAFIJA:

školsko takmičenje: 78% -80%

opštinsko takmičenje: 8 razred: 74% -76%

 

ISTORIJA:

školsko takmičenje: 6 razred: 21% – 60%

 

SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK

školsko takmičenje:7 razred: 80% – 85% ; 8 razred: 50% – 85%

okružno takmičenje:7 razred:70% – 75% ; 8 razred:65% – 75%

 

SLOVAČKI JEZIK

školsko takmičenje: 5razred: 37,5% – 62,5% ; 7razred: 35% – 77,5%;

8 razred: 25% – 47,5%

okružno takmičenje: 5 razred: 37,5 – 5o%,   7 razred: 50% – 57,5%

 

 

POSTIGNUĆA NA TAKMIČENJIMA

 

NIVO POSTIGNUĆE PREDMET NASTAVNIK
       
Opštinski 2 mesto veronauka -kviz V.BALJ
  3 mesto veronauka -kviz  
   Druga nagrada veronauka –lit k.  
  Pohvala veronauka –lit k.  
   

 

   
Opštinski 1 mesto fizika J. POPOVIĆ
Okružni pohvala,plasman na republičko takm.

 

   
republički Pohvala    
   

 

   
Opštinski 2 mesto biologija L. DAMJANOVIĆ
  3 mesto    
  3 mesto  

 

 
  3 mesto   V. LEKOVIĆ
  3 mesto  

 

 

 
Okružni 1 plasman   L. DAMJANOVIĆ
       
       
       
       
Opštinski Dva prva mesta matematika A. NINKOV
  2 plasmana,  na okružno takmičenje         
  3 mesto, plasman na okružno takmičenje   M. HLOŽAN
  2 plasmana na okružno takmičenje   N. UŠJAK
Okružni 2 mesto   A. NINKOV
ARHIMEDES“ Druga nagrada – 2 učenika, jedna pohvala   A. NINKOV
  jedna pohvala

 

jedna pohvala

 

jedna druga nagrada

jedna pohvala

                   

 

 

 

 

 

 

 

M. HLOŽAN

 

N. TOROVIĆ

 

N. UŠJAK

____opštinski 3 mesto ruski jezik M.KERAVICA
Okružni 1 plasman    
       
       
opštinski 3 mesto recitovanje M. PANDUROV
  3 mesto    M. ĐURICA
opštinski 2 plasmana na okružni nivo srpski jezik  

N. BRANKOVIĆ

Okružni 2 plasmana na republičko takm.

 

srpski kao nematernji jezik D. JANJIĆ
  1 plasman na republičko takm.   R. VUKOVIĆ
  3 mesto na republičkom takm.  

 

 
Okružni 3 mesto slovački jezik M.SUROVI
       
    likovna kultura B. POPOV
 Časopis Pohvala likovna kultura M.HLOŽAN

 

UKUPNO:  opštinski nivo: 3 PRVA MESTA, 6 DRUGIH MESTA, 10 TREĆIH MESTA, 2 PLASMANA NA OKRUŽNO TAKMIČENJE,3 NAGRADE

okružni nivo :  1 DRUGO , 1 TREĆE MESTO, 1  POHVALA , 3 PLASMANA NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE

pokrajinski nivo: 1 NAGRADA, 1 POHVALA

republički nivo: 1 TREĆE MESTO, 3 NAGRADE, 5 POHVALA,

 

UČENICI KOJI SU POSTIGLI REZULTATE( 28 učenika):

 

1 razred : JOVO DŽEMIĆ, likovni konkurs raspisan za okrug  grada Niša

2 razred: JOVANA KRALJIK , 3 mesto recitovanje

DARKA FABOK, likovni konkurs , časopis“Zornička“, pohvala

3 razred: MARINA BUDIĆ , 2 mesto opštinski nivo, veronauka

JELENA VREKIĆ, 2 mesto  opštinski nivo,veronauka

MILOŠ DOBRIĆ, 2 mesto opštinski nivo,veronauka,

IVANA PETKOVIĆ, 2 mesto opštinski nivo, veronauka,

MILICA BUDIĆ, 3 mesto opštinski nivo, veronauka, 3 mesto recitovanje

4 razred:

MIHAL UŠJAK, 3 mesto opštinski nivo, pohvala republički nivo, matem.

MIONA GAŠIĆ, 1 mesto opštinski nivo, 2 nagrada republički – matematika,nagrada na literarnom konkursu

SOFIJA POPOVICKI, 1 mesto opštiski nivo, 2 mesto okružni nivo, 2 nagrada republički nivo – matematika, nagrada na literarnom konkursu,

JOVANA ZARUPSKI , pohvala na republičkom takmičenju iz matematike, nagrada na literarnom konkursu,

STANOJA TOŠIĆ, pohvala na republičkom takmičenju, matematika

ALEKSANDRA VREKIĆ, 2 mesto na opštinskom, 2 nagrada na republičkom takmičenju, matematika

NENAD BELEGIŠANIN, 3 mesto na opštinskom, pohvala na republičkom takmičenju, matematika, 2 nagrada ,pokrajinski nivo veronauka,

5 razred:

DANIJEL CINKOCKI, 3 mesto, okružni nivo, slovački jezik

DAJANA BABIN,plasman na okružno takmičenje, srpski jezik

MARIJA PETROVIĆ, plasman na okružno takmičenje, srpski jezik

 

6 razred:

SANJA KILINGER,pohvala, pokrajinski nivo, veronauka

 

7 razred:

ČOBRDA ALEKSANDRA, plasman na republičko takmičenje, srpski kao nematernji jezik

HLOŽAN PAVEL, plasman na republičko takmičenje, srpski kao nematernji j.

NINKOV NATAŠA, 2 mesto opštinski nivo, biologija

STOJA PAJKANOVIĆ, 3 mesto opštinski nivo, biologija

NEDELJKO ABADŽIĆ, 3 mesto opštinski nivo, biologija

 

8 razred:

HLOŽAN KRISTINA, 3 mesto opštinski nivo, ruski jezik; plasman na republičko takmičenje –  srpski kao nematernji jezik, treće mesto na republičkom takmičenju

NEVENA VUKADINOV, 3 mesto opštinski nivo, biologija

DANIJELA VRSAJKOV, 3 mesto opštinski nivo, biologija

MIROSLAV POPIN, 1 mesto opštinski nivo, pohvala okružni nivo,pohvala republički nivo, fizika

SVIM UČENICIMA POVODOM DANA ŠKOLE URUČENA JE NAGRADA-KNJIGA!

 

SVIM UČENICIMA I NASTAVNICIMA ČESTITAMO NA POSTIGNUTIM REZULTATIMA!

 

 

Takmičenja pratila i analizu sačinila pedagog škole

 

 

UČEŠĆE UČENIKA NA TAKMIČENJIMA U ŠKOLSKOJ 2011/12 GODINI

 

 

1.UČEŠĆE NA LIKOVNOJ KOLONIJI U:

Čelarevu  i Pivnicama povodom Dana škole (međuškolsko takmičenje)

 

–        VAJMAN ALDINA(7r)

–       LAĆARAK RADOVAN (7r)

–       RADIŠIĆ DIJANA(6r)

–       ČOBRDA MIROSLAV(6r)

 1. UČEŠĆE NA TAKMIČENJU U ŠAHU (okružno takmičenje)

UŠJAK MIHAL (5r)

 

 1. ŠKOLSKO TAKMIČENJE NA KROSU:

 

PREDŠKOLSKA DECA:

 1 mesto : PERIŠIĆ MAJA, MIROSAVLJEVIĆ NIKOLA, ĐURIĆ

VALENTINA,JELIĆSLAVKO, MARIJA-MAGDALENA SUVAČAR,PISAREV OGNJEN

2mesto: PAJIĆ BILJANA, RADOVANOVIĆ LUKA,HELENA BABIĆ, SLOBODAN TOROVIĆ,RADOSAVLJEV RUŽICA, TEMERINAC ATANASIJE

3mesto:MIRKOV SOFIJA,ALAJBEGOVIĆ DENIS, TODIĆ NEMANJA,JOVANOVIĆ DANIJELA,  HAKSALIĆ DENIS

 

 

 

 

 

 

 

PRVI RAZRED:

1 mesto:_LJUBICA PEJAK,MARKO ŠPROH,  NOVAKOVIĆ KRISTINA,PAJKANOVIĆ BRANISLAV,KRUNIĆ BRANKA, DOBRIĆ MARKO

 2 mesto:DANIJELA NINKOV, MILOŠ PERIŠIĆ,NIKOLIĆ DANILKA, PRERADOV GORAN, DOBRIĆ DANICA, GAVRILOV LAZAR

3mesto:LJILJANA MIROSAVLJEV, ANDREJ FABOK,VASIĆ KRISTINA,PROTIĆ DANILO,GRIGORIJEVIĆ TIJANA, ALEKSANDAR VREKIĆ

 

DRUGI RAZRED:

1 mesto: NIKOLINA MILANOV, OSTOJIĆ NIKOLA,POPOV ALEKSANDRA,BAĆANOV JOVAN,KAPETANOV JELENA , JANKOVIĆ BORIS

2 mesto: MARTINA GALICKI, NIKOLA ĐOKIĆ,PEJČIĆ SVETLANA BAĆANOV STEVAN, TOJIĆ UNA, TEMERINAC ALEKSANDAR

3mesto: JOVANA RITUPER, STEFAN ŠEVIĆ,HAJEK MARIJA-MAGDALENA, MUTAVČIĆ BORIS,PANIN JOVANA, GAJIĆ MARKO

 

 

 TREĆI RAZRED:

1 mesto:ISIDORA VRSAJKOV, VELJKO MALIĆ,PAVLOV KRISTINA,MILIĆ NEMANJA,MILOŠEVIĆ ŽIVANA,DERAJIĆ JOVAN 

2 mesto: KLAUDIA RUT KRALJIKOVA, DAVID SUVAČAR,VASIĆ ŽELJKA STEVANOVIĆ STEFAN,VATRALJ MARINA PAPUČIĆ SRĐAN

3 mesto: MILANA DANGUBIĆ, NIKOLA POPOVICKI,PEJČIĆ BRANISLAVA,ŽABALJAC DANICA, VATRALJ BRANISLAV

 

ČETVRTI RAZRED:

1 mesto:MARTINA MIKSAD, JOVAN MILANOV,MUTAVČIĆ ANĐELA, DRAGAN JOVANOVIĆ, KRUNIĆ RADENKA,PAROŠKI MARKO

2mesto:ORIJANA DURAKOVIĆ – PETROVIĆ, ROMAN CINKOCKI,PAJKANOVIĆ KATA, BOŽIĆ ŽIVAN, PETKOVIĆ IVANA,BAJAC JOVAN,

3 mesto:DALIBORKA TAKARIĆ, UROŠ GOLUBOV,TOROVIĆ NEDA, PERIĆ MILAN, VREKIĆ JELENA, NEMANJA GAJIĆ

 

PETI RAZRED:

1 mesto: DANIJELA MIHAJLOV,GOJKO PERIŠIĆ,ALEKSANDRA VREKIĆ,

NOVAK KAPETANOV

2 mesto:NIKOLINA ŠIJAKOVIĆ, DAVID FIC, JELENA BUDIĆ, FILIP OLIVER

3 mesto: MIONA GAŠIĆ, STANOJA TOŠIĆ, ZORICA POPIN, JOCA BUDIĆ

 

ŠESTI RAZRED:

1mesto:LEONTINA BELJIČKA, PATRIK FIC, NIKOLETA ŠIMON, MILAN GRIGORIJEVIĆ

2 mesto: NIKOLINA POPOV, MIROSLAV ČOBRDA, JELENA PETKOVIĆ, CVETOZAR BUDIĆ

3 mesto:NATAŠA BOGOJEVAC, ALEKSANDAR HRNJEZ, SANJA KRČEDINAC,MIROSLAV AJDUK

 

 

 

 

SEDMI RAZRED:

1 mesto:  SLAĐANA SARAJLIĆ, STOJSAVLJEVIĆ MILORAD, MILICA POPIN, MILAN PANIN

2 mesto: TIJANA MILETICKI, VELJKO PERIĆ, SANJA KILINGER, ĐORĐE NIKOLIĆ

3 mesto: DUŠICA KOSIĆ , PAVLE PEJAK , DRAGANA ŠIMON, LAZAR POPIN

 

OSMI RAZRED:

1 mesto: ALEKSANDRA TOŠIĆ, DALIBOR TAKARIĆ, STANISLAVA MILOŠEVIĆ, IGOR NIKOLIĆ

2 mesto: TAMARA VALAŠEK,NEDELJKO JANKOVIĆ, SLAĐANA MARKOVIĆ, RADE PAROŠKI

 3 mesto:STOJA PAJKANOVIĆ, KRISTIAN HLOŽAN, JOVANA GAJIĆ MILOŠ BAJAC         

 

 

SVIM UČENICIMA ČESTITAMO NA UČEŠĆU I POSTIGNUĆU NA TAKMIČENJIMA. POZIVAMO SVE UČENIKE ŠKOLE DA SE UKLJUČE U NAREDNA TAKMIČENJA.

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Print Friendly, PDF & Email