Tebi, što nam poklanjaš budućnost i znanje,

Gde su sve knjige one dobre, prave –

Tebi, mila školo, poklanjamo ovo pevanje

Što gradiš od nas ljude prave;

Tebi, koja u ovoj ravnici stojiš ponosno,

Više od veka jednog što tri sela spajaš –

Tebi, mila školo, sad pevamo glasno

Jer nas mudrošću svaki dan obasjavaš;

Tebi, u kojoj prijateljstva nastaju,

Ljubav prva i nauka se tu kroz osmeh prepliće –

Tebi, školo naša mila, tvoji đaci pevaju,

Jer školske dane oni nikad zaboraviti neće;

Tebi, koja slavno ime nosiš,

Braće što su hrabro živote dali –

Tebi, školo mila, da se s nama ponosiš

Pevaćemo pesmu i kad više ne budemo mali;

Tebi, koja nas na put života spremaš,

Da koračamo sigurno ti učiš nas –

Tebi, mila školo, dok u ravnici dremaš,

Kličemo ti veselo na sav glas;

Tebi, u kojoj prijateljstva nastaju,

Ljubav prva i nauka se tu kroz osmeh prepliće –

Tebi, školo naša mila, tvoji đaci pevaju,

Jer školske dane oni nikad zaboraviti neće;

                                                                              autor teksta himne:  Duško Dragoljević

                                                                                                                              daroviti bivši učenik škole

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           muzika: Obrad Ivković,

                                                                                                                              bivši nastavnik Muzičke kulture

                                                                                                                              april 2013.

Print Friendly, PDF & Email