Član 35 – upoznavanje učenika 4. razreda sa predmetom 2019-20

PROJEKTNA NASTAVA 2019-20

RASPORED OSTALIH AKTIVNOSTI 2019-20

RASPORED ČASOVA ZA ŠKOLSKU 2019/20 

RASPORED ČASOVA 1-4 RAZREDA SILBAŠ

SILBAŠ 1 – 4

I.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Náboženská výchova Matematika Slovenský  jazyk Telesná výchova
2. Slovenský jazyk Telesná výchova Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika
3. Anglický jazyk Slovenský jazyk Hudobná kultúra Matematika Slovenský jazyk
4. Výtvarná kultúra Matematika Srbský ako nematerinský jazyk Svet okolo nás Srbský ako nematerinský jazyk
5. Projektové vyučovanie Svet okolo nás Anglický jazyk Triednická Doplnkové vyučovanie
6. Sekcia
I2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Srpski jez. Pravoslavni katihzis Srpski jez. Matemetika Engleski jez.
2. Engleski jez. Matemetika Matemetika Srpski jez. Srpski jez.
3. Fizičko vaspitanje Srpski jez. Fizičko vaspitanje Svet oko nas Fizičko vaspitanje
4. Matemetika Svet oko nas Muzička kultura Likovna kultura Matemetika
5. Projektna nastava Dopunska nastava ČOS
6.
II.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Telesná

a zdravotná výchova

Anglicky

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika

 

2. Slovenský

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika Matematika Anglicky

jazyk

3. Projektové vyučovanie Matematika Slovenský

jazyk

Telesná

a zdravotná výchova

Slovenský

jazyk

4. Výtvarná

kultúra

Náboženská

výchova SEAVC

Hudobná

kultúra

Svet okolo nás Telesná

a zdravotná výchova

5. Výtvarná

kultúra

Svet okolo nás Srbský

ako nematerinský jazyk

HTU Srbský

ako nematerinský jazyk

6. Malé

kreatívy

Doplnková
II2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Srpski jezik Matematika Srpski jezik Matematika Srpski jezik
2. Fizičko i zdravstveno vaspitanje Srpski jezik Engleski jezik Srpski jezik Matematika
3. Matematika Fizičko i zdravstveno vaspitanje Matematika Fizičko i zdravstveno vaspitanje Engleski jezik
4. Svet oko nas Verska nastava Svet oko nas Likovna kultura Slobodne aktivnosti
5. Slovački jezik- blok Projektna nastava Muzička kultura Likovna kultura Dopunska nastava
III.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Náboženská výchova Matematika Slovenský  jazyk Telesná výchova
2. Slovenský jazyk Telesná výchova Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika
3. Anglický jazyk Slovenský jazyk Hudobná kultúra MAtematika Slovenský jazyk
4. Výtvarná kultúra Matematika Srbský ako nematerinský jazyk Príroda a spoločnosť Srbský ako nematerinský jazyk
5. Výtvarná kultúra Príroda a spoločnosť Anglický jazyk Triednická Doplnkové vyučovanie
6. Sekcia Srbský ako nematerinský jazyk Národná tradícia
III2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. ENGLESKI JEZIK VERSKA NASTAVA(SEAVC)/Matematička sekcija SRPSKI JEZIK MATEMATIKA MATEMATIKA
2. MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKO VASPITANJE
3. SRPSKI JEZIK PRIRODA I DRUŠTVO MUZIČKA KULTURA SRPSKI JEZIK SRPSKI JEZIK
4. FIZIČKO VASPITANJE SRPSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK PRIRODA I DRUŠTVO Likovna kultura
5. narodna tradicija VERSKA NASTAVA (Pravoslavni katihizis) DOPUNSKA NASTAVA(pretčas kada idemo popodne) ČOS/ PRETČAS KADA IDEMO POPODNE,TJ.U 12 I 45 h Likovna kultura
IV.1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Telesná

výchova

 

Anglicky

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika
2. Slovenský

jazyk

Slovenský

jazyk

Matematika Matematika Anglicky

jazyk

3. Od hračky k počítaču Matematika Slovenský

jazyk

Telesná

výchova

Slovenský

jazyk

4. Výtvarná

kultúra

Náboženská

výchova SEAVC

Hudobná

kultúra

Príroda

a spoločnosť

Telesná

výchova

(Volejbal)

5. Výtvarná

kultúra

Príroda

a spoločnosť

Srbský

ako nematerinský jazyk

HTU Srbský

ako nematerinský jazyk

6. Malé

kreatívy

Doplnková

Anglicky

jazyk

Doplnková Srbský

ako nematerinský jazyk

IV2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Srpski jezik Matematika Srpski jezik Matematika Srpski jezik
2. Matematika Srpski jezik Fizičko vaspitanje Srpski jezik Matematika
3. Priroda i društvo Pravoslavni katahizis Engleski jezik Priroda i društvo Fizičko vaspitanje
4. Muzička kultura Fizičko vaspitanje Matematika Od igračke do računara Likovna kultura
5. Engleski jezik Sekcija ČOC Dopunska nastava Likovna kultura

RASPORED RAZREDNE NASTAVE 2019-20 PARAGE

Raspored razredne nastave – ParageI3, II3, III3, IV3    šk. 2019/20. god.

ponedeljak utorak sreda četvrtak petak
1. srpski jezik matematika srpski jezik matematika srpski jezik
2. matematika srpski jezik matematika srpski jezik matematika
3. fizičko vaspitanje svet oko nas muzička kultura svet oko nas fizičko vaspitanje
4. engleski jezik likovna kultura fizičko vaspitanje engleski jezik ČOS
5. lepo pisanje verska nastava-

pravoslavni katihizis

dopunska nastava
1. srpskijezik matematika matematika srpski jezik matematika
2. matematika srpskijezik srpski jezik fizičko vaspitanje fizičko vaspitanje
3. muzička kultura fizičko vaspitanje svet oko nas matematika srpski jezik
4. svet oko nas verska nastava/

pravoslavnikatihizis

likovna kultura ČOS čuvari prirode
5. engleskijezik dopunskanastava likovna kultura engleskijezik
1. priroda i društvo matematika srpskijezik srpskijezik matematika
2. srpskijezik srpskijezik matematika matematika srpskijezik
3. matematika fizičkovaspitanje priroda i društvo fizičkovaspitanje fizičkovaspitanje
4. engleskijezik muzičkakultura likovnakultura engleskijezik narodnatradicija
5. ČOS verska nastava/

pravoslavnikatihizis

likovnakultura dopunskanastava
           
1. srpskijezik matematika srpski jezik matematika srpski jezik
 

2.

matematika srpskijezik matematika srpski jezik matematika
 

3.

muzička kultura fizičko vaspitanje priroda i društvo fizičko vaspitanje fizičko vaspitanje
 

4.

priroda i društvo dopunskanastava likovna kultura ČOS čuvari prirode
5. engleskijezik verska nastava/

pravoslavnikatihizis

likovna kultura engleskijezik matematička sekcija

RASPORED ČASOVA ZA ŠKOLSKU 2019/20 DESPOTOVO

 

                              RASPORED ČASOVA           I-4         1.9.2019.

 

 

PONEDELJAK

 

UTORAK

 

SREDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK VERONAUKA SRPSKI JEZIK
MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
SVET OKO NAS FIZIČKO VASPITANJE SVET OKO NAS SRPSKI JEZIK FIZIČKO VASPITANJE
LIKOVNA KULTURA ENGLESKI JEZIK FIZIČKO VASPITANJE MUZIČKA

KULTURA

MATEMATIKA
 

PROJEKTNA NASTAVA

ČOS DOPUNSKA         NASTAVA SLOBODNE

AKTIVNOSTI

 

                              RASPORED ČASOVA           II-4         1.9.2019.

 

 

PONEDELJAK

 

UTORAK

 

SREDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK
MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA
SVET OKO NAS ENGLESKI JEZIK SVET OKO NAS PROJEKTNA

NASTAVA

FIZIČKO VASPITANJE
FIZIČKO VASPITANJE LIKOVNA KULTURA FIZIČKO VASPITANJE VERONAUKA MUZIČKA

KULTURA

 

DOPUNSKA         NASTAVA

LIKOVNA KULTURA ČOS VANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

ENGLESKI JEZIK
 

                              RASPORED ČASOVA           III-4         1.9.2019.

 

 

PONEDELJAK

 

UTORAK

 

SREDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK
MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA
FIZIČKO VASPITANJE SRPSKI JEZIK FIZIČKO VASPITANJE VERONAUKA ENGLESKI JEZIK
PRIRODA I DRUŠTVO LIKOVNA KULTURA PRIRODA I DRUŠTVO NARODNA TRADICIJA FIZIČKO VASPITANJE
 

ČOS

LIKOVNA KULTURA DOPUNSKA         NASTAVA MUZIČKA

KULTURA

 

 

 

 

 RASPORED ČASOVA           IV-4         1.9.2019.

 

PONEDELJAK

 

UTORAK

 

SREDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

SRPSKI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO SRPSKI JEZIK MATEMATIKA
MATEMATIKA MUZIČKA

KULTURA

SRPSKI JEZIK VERONAUKA SRPSKI JEZIK
FIZIČKO VASPITANJ SRPSKI JEZIK FIZIČKO VASPITANJE MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
PRIRODA I DRUŠTVO                ČOS MATEMATIKA MUZIČKA

KULTURA

LIKOVNA KULTURA
 

MATEMATIČKA SEKCIJA

ENGLESKI JEZIK NARODNA      TRADICIJIA SLOBODNE

AKTIVNOSTI

LIKOVNA KULTURA

Član 35 – upoznavanje učenika 4. razreda sa predmetom  

Raspored ostalih aktivnosti školska 2018-19

RASPORED ČASOVA ZA ŠKOLSKU 2018/19 JOŠ UVEK U PRIPREMI

STARI RASPORED 2017/18

RASPORED ČASOVA 1-4 RAZREDA SILBAŠ

I1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Náboženská

Výchova

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

2. Slovenský Jazyk Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika
3. Matematika Svet Okolo Nás Anglický Jazyk Telesná

Výchova

Triednická
4. Srbský

Jazyk

Telesná Výchova Srbský

Jazyk

Svet Okolo

Nás

Telesná

Výchova

5. Krasopis Anglický

Jazyk

Výtvarná

Kultúra

Hudobná

Kultúra

Doplnkové

Vyučovanie

6. Sekcia
I2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Verska Nastava Muzička Kultura Srpski Jezik Matematika Srpski Jezik
2. Matematika Matematika Matematika Fizičko Vaspitanje Matematika
3. Fizičko Vaspitanje Svet Oko Nas Fizičko Vaspitanje Srpski Jezik Engleski Jezik
4. Srpski Jezik Srpski Jezik Engleski Jezik Svet Oko Nas Dopunska Nastava(Pretčas Kada Idemo Popodne)
5. Lepo Pisanje Likovna Kultura Sekcija Čos/ Pretčas Kada Idemo Popodne,Tj.U 12 : 45 h
II1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Slovenský

Jazyk

Anglicky

Jazyk

Slovenský Jazyk Anglicky

Jazyk

2. Náboženská Výuka Matematika Matematika Matematika Matematika
3. Slovenský Jazyk Telesná Výchova Slovenský Jazyk Svet Okolo Nás Slovenský Jazyk
4. Svet Okolo

Nás

Ochrancovia Prírody Výtvarná Kultúra Telesná Výchova Htu
5. Srpski

Jezik

Srpski

Jezik

Výtvarná Kultúra Hudobná Kultúra Telesná Výchova
6. Doplnková

Výuka

Malí Vyšetrovatelia
II2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Srpski Jezik Engleski Jezik Srpski Jezik Matematika Srpski Jezik
2. Veronauka Matematika Fizičko Vaspitanje Srpski Jezik Engleski Jezik
3. Matematika Srpski Jezik Matematika Svet Oko Nas Fizičko Vaspitanje
4. Fizičko Vaspitanje Svet Oko Nas Muzička Kultura Likovna Kultura Matematika
5. Č. O. S. Čuvari Prirode Dopunska Nastava Likovna Kultura Sekcija
III1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Náboženská

Výchova

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

2. Slovenský Jazyk Slovenský

Jazyk

Matematika Slovenský

Jazyk

Matematika
3. Matematika Príroda A

Spoločnosť

Anglický Jazyk Telesná

Výchova

Triednická
4. Srbský

Jazyk

Telesná Výchova Srbský

Jazyk

Príroda A

Spoločnosť

Telesná

Výchova

5. Národná

Tradícia

Anglický

Jazyk

Výtvarná

Kultúra

Hudobná

Kultúra

Doplnkové

Vyučovanie

6. Výtvarná

Kultúra

Srbský

Jazyk

Sekcia
III2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. Srpski Matematika Fizčko Matematika Srpski
2. Fizičko Srpski Engleski Srpski Fizičko
3. Matematika Pd Srpski Pd Matematika
4. Muzičko Engleski Matematika Likovno Narodna Tradicija
5. Veronauka Čos Matematička Sekcija Likovno Dopunska
IV1 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
1. Matematika Slovenský

Jazyk

Anglicky

Jazyk

Slovenský Jazyk Anglicky

Jazyk

2. Náboženská Výuka Matematika Matematika Matematika Matematika
3. Slovenský Jazyk Volejbal Slovenský Jazyk Príroda A Spoločnosť Slovenský Jazyk
4. Príroda A Spoločnosť Od Hračky K Počítaču Výtvarná Kultúra Telesná Výchova Htu
5. Srpski

Jezik

Srpski

Jezik

Výtvarná Kultúra Hudobná Kultúra Telesná Výchova
6. Doplnková

Výuka

Srpski

Jezik

Malí Vyšetrovatelia
IV2 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1 Srpski Matematika Srpski Jezik Matematika Srpski Jezik
2 Matematika Engleski Jezik Matematika Srpski Jezik Matematika
3 Priroda I Drustvo Srpski Jezik Priroda I Drustvo Likovna Kultura Muzička Kultura
4 Pravoslavni Katihizis Od Igračke Do Računara Fizičko Vaspitanje Likovna Kultura Dopunska Nastava
5 Fizičko Vaspitanje Čos Engleski Jezik Fizičko Vaspitanje Dodatna Nastava

Ovde možete pogledati Silbaš – raspored prostorija školske 2017/18

RASPORED ČASOVA 1.4 DESPOTOVO

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. SRPSKI JEZIK ENGLESKI

JEZIK

SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK
2. MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA
3. SVET OKO NAS SRPSKI JEZIK SVET OKO NAS VERSKA NASTAVA FIZIČKO VASPITANJE
4. FIZIČKO VASPITANJE LIKOVNA KULTURA FIZIČKO VASPITANJE ENGLESKI JEZIK MUZIČKA KULTURA
5. ČOS DOPUNSKA NASTAVA LEPO PISANJE

RASPORED ČASOVA 2.4

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK MATEMATIKA
2. MATEMATIKA ENGLESKI

JEZIK

SVET OKO NAS VERSKA NASTAVA SRPSKI JEZIK
3. FIZIČKO VASPITANJE SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK LIKOVNA KULTURA
4. SVET OKO NAS  MUZIČKA KULTURA FIZIČKO VASPITANJE MATEMATIKA LIKOVNA KULTURA
5. MATEMATIČKA

SEKCIJA

ČUVARI PRIRODE DOPUNSKA NASTAVA FIZIČKO VASPITANJE ČOS

RASPORED ČASOVA 3.4

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK SRPSKI JEZIK
2. SRPSKI JEZIK MATEMATIKA PRIRODA I DRUŠTVO VERSKA NASTAVA MATEMATIKA
3. PRIRODA I DRUŠTVO FIZIČKO VASPITANJE SRPSKI JEZIK MATEMATIKA MUZIČKA KULTURA
4. LIKOVNA KULTURA  ENGLESKI JEZIK FIZIČKO VASPITANJE SRPSKI JEZIK FIZIČKO VASPITANJE
5. LIKOVNA KULTURA MATEMATIČKA

SEKCIJA

ČOS NARODNA TRADICIJA DOPUNSKA NASTAVA

RASPORED ČASOVA 4.4

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. SRPSKI JEZIK MATEMATIKA SRPSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK MATEMATIKA
2. MATEMATIKA SRPSKI JEZIK MATEMATIKA VERSKA NASTAVA SRPSKI JEZIK
3. PRIRODA I DRUŠTVO FIZIČKO VASPITANJE PRIRODA I DRUŠTVO SRPSKI JEZIK OD IGRAČKE DO RAČUNARA
4. LIKOVNA KULTURA  MUZIČKA KULTURA FIZIČKO VASPITANJE MATEMATIKA ČOS
5. LIKOVNA KULTURA ENGLESKI JEZIK DODATNA NASTAVA FIZIČKO VASPITANJE DOPUNSKA NASTAVA

Ovde možete pogledati Despotovo – raspored po učionicama 2017/18 godine

Raspored razredne nastave – Parage  I3, II3, III3, IV3    šk. 2017/18. god.

ponedeljak utorak sreda četvrtak petak
1. srpski jezik matematika srpski jezik matematika srpski jezik
2. matematika srpski jezik matematika srpski jezik matematika
3. fizičko vaspitanje svet oko nas muzička kultura svet oko nas fizičko vaspitanje
4. engleski jezik likovna kultura fizičko vaspitanje engleski jezik ČOS
5. lepo pisanje verska nastava-

pravoslavni katihizis

dopunska nastava
1. srpski jezik matematika matematika srpski jezik matematika
2. matematika srpski jezik srpski jezik fizičko vaspitanje fizičko vaspitanje
3. muzička kultura fizičko vaspitanje svet oko nas matematika srpski jezik
4. svet oko nas verska nastava/

pravoslavni katihizis

likovna kultura ČOS čuvari prirode
5. engleski jezik dopunska nastava likovna kultura engleski jezik
1. priroda i društvo matematika srpski jezik srpski jezik matematika
2. srpskijezik srpskijezik matematika matematika srpski jezik
3. matematika fizičko vaspitanje priroda i društvo fizičko vaspitanje fizičko vaspitanje
4. engleski jezik muzička kultura likovna kultura engleski jezik narodna tradicija
5. ČOS verska nastava/

pravoslavni katihizis

likovna kultura dopunska nastava
           
1. srpski jezik matematika srpski jezik matematika srpski jezik
 

2.

matematika srpski jezik matematika srpski jezik matematika
 

3.

muzička kultura fizičko vaspitanje priroda i društvo fizičko vaspitanje fizičko vaspitanje
 

4.

priroda i društvo dopunska nastava likovna kultura ČOS čuvari prirode
5. engleski jezik verska nastava/

pravoslavni katihizis

likovna kultura engleski jezik matematička sekcija
Print Friendly, PDF & Email