V rámci Detského týždňa našu školu potešila aj vzácna návšteva z NRSNM. Koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová a podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Taťjana Naďová priniesli krásne darčeky – učebnice zo slovenčiny s prvkami národnej kultúry a nástenky pre kabinet slovenčiny a pre učiteľov v slovenských triedach.

 

Print Friendly, PDF & Email
VZÁCNE DARČEKY